پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی اثربخشي آموزش تاب آوري بر افزايش كيفيت زندگي دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسي اثربخشي آموزش  تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان

6-4-2 خودآگاهي

خودآگاهي گرايش به آگاهي و نظارت بر تفکرهاي شخصي و فرايندهاي شناختي خود فرد بوده و نتيجه رشد ساختارها و فرايندهاي شناختي خود فرد و نيز عواطف و احساسات تنيده در آن است و از نخستين سال‌هاي کودکي تا بزرگ سالي، از تعامل‌هاي اجتماعي و روابط بين فردي تأثير مي‌پذيرد  يکي از ملزومات سازگاري است.(ابوالقاسمي، کيامرثي و آق، 1390).

خودآگاهي به عنوان ادراک نسبتاً درست و کامل افراد از خصوصيات خود و ويژگي‌هاي محيط شان تعريف مي‌شود. خودآگاهي ادراک درست و واقع بينانه از علايق، ارزش‌ها، مهارت‌ها، محدوديت‌ها و رجحان‌هاي زندگي شخص است. خودآگاهي به عنوان صفت شخصيتي و مهارتي تصور مي‌شود که گفته شده است در تنظيم عملکرد افراد و کسب برتري مديرانه نقش مهمي بازي مي‌کند(سينگ،2006، به نقل از صالح بلوردي و پاشاشريفي1389) مهارت خودآگاهي، توانايي تشخيص افکار، باورها، هيجان‌ها، صفات شخصيتي، ارزش‌هاي شخصي، عادت‌ها، سوگيري‌ها، توانمندي‌ها، ضعف‌ها و نيازهاي روانشناختي را شامل مي‌شوند که رفتار آدمي را بر مي‌انگيزند.اين امر به توانايي تشخيصي شخص براي واکنش به نشانه‌هاي محيطي و بر چگونگي هيجان هايش در برقراري رابطه با ديگران تأثير مي‌گذارد(روتمن، گرينلندولش،2008، به نقل از صالح بلوردي و پاشاشريفي،1389).

” خودآگاهي” فراتر از مفهوم خودشناسي، ساختاري سازش دهنده، پويشي و انسجام بخش است که از رشد ساختارها و فرايندهاي شناختي و نيز عواطف و احساسات تنيده در آن حاصل مي‌شود و شامل درک، توجه و آگاهي از ابعاد وجودي، ويژگي‌ها، افکار، احساس‌ها، گرايش‌ها و رفتارهاي خود در طي فرايند زمان است.(نورعليزاده ميانجي، بشيري و جان بزرگي،1391).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعيين اثربخشي آموزش تاب آوري بر افزايش كيفيت زندگي دانش آموزان دختر

تعيين اثربخشي آموزش تاب آوري بركاهش رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان دختر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسي اثربخشي آموزش  تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان