پایان نامه ارشد روانشناسی وسواس فکری – عملی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی

1-3 طرح پژوهش

طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و هدف پژوهشگر بررسی میزان رابطه بین متغیرهاست. مطالعات همبستگی پژوهشگر با استفاده از یک گروه، دست‌کم درباره دو متغیّر بدون آنکه هیچ‌گونه دستکاری یا کنترلی اعمال شود، اطلاعاتی به دست می‌آورد. از طریق این نوع طرح پژوهشی می‌توان بررسی نمود که آیا ارتباطی میان متغیرها وجود دارد یا خیر. همچنین در صورتی که رابطه‌ای کشف شود، می‌توان بررسی کرد که آیا این رابطه مثبت است یا منفی. قدرت ارتباط میان متغیرها را نیز می‌توان از این طریق به دست آورد. امّا چون هیچگاه مشخص نیست که کدام متغیّر تحت نفوذ متغیر دیگر است، تعیین جهت علیّت ممکن نیست و از آنجایی که علیّت دوطرفه است به جای متغیر مستقل و وابسته، متغیّر ملاک و پیش‌بین را داریم (دلاور، 1384). در این پژوهش پس از انتخاب یک گروه از آزمودنی‌ها، متغیرهای وسواس مذهبی – اخلاقی، نشانه‌های وسواس فکری – عملی، و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری – عملی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. از آنجایی که در این پژوهش هیچ گونه دستکاری و کنترلی صورت نمی‌گیرد، رابطه بدست آمده نمی‌تواند معرف رابطه‌ علی باشد بلکه میزان و جهت ارتباط بین این متغیّرها مطالعه می‌شود. متغیّر وسواس مذهبی – اخلاقی به عنوان متغیر ملاک و متغیرهای نشانه‌های وسواس فکری – عملی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری – عملی به عنوان متغیّرهای پیش‌بین تعریف می شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین رابطه میان وسواس مذهبی – اخلاقی و نشانه‌های وسواس فکری – عملی
  • تعیین رابطه میان وسواس مذهبی – اخلاقی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری – عملی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی