پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با احترام گذاشتن به موسسه وسازمان محل کار

دانلود پایان نامه

2-4)تعريف و مفهوم فرهنگ سازماني

تعاريف متعددي از فرهنگ سازماني به عمل آمده است. برخي فرهنگ سازمان را يك نظام اعتقادي مي دانند كه بين اعضاي يك سازمان مشترك است، برخي آن را سلسله اي از ارزشهاي مشترك مسلط همبسته مي دانند، كه با مفاهيم نمادي چون داستانها، اسطوره ها و تكيه كلامها منتقل مي شود . (رابينز[1]، 84:1378)

از ديدگاه كوئين (1999)فرهنگ سازماني عبارت است از ارزشهاي اصلي، مفروضات، تفسيرات در رويكردهايي كه ويژگيهاي يك سازمان را مشخص مي كند كه در 4 گونه فرهنگ سازماني نمايان مي شود. اين چهار گونه شامل قومي، ويژه سالاري و بازار، سلسله مراتب مي باشند. برخي مانند ادگار شاين فرهنگ را الگويي از مفروضات بنيادين مي دانند كه بر اثر اندوختن از دشواريهاي سازگاري بيروني و يكپارچگي دروني از سوي گروهي معيين، آفريده، كشف و يا پرورده شده است. (طوسي،155:1372). برخي ديگر معتقدند، فرهنگ تنها راه منحصر به فردي است كه سازمان بر اساس آن فعاليت خود را انجام مي دهد. به عبارتي فرهنگ جنبه انساني سازمان است كه با همبستگي هدف مشخص ميشود . (ديوس ، 1373). استونروفريمن[2] (69:1375) فرهنگ سازماني را مجموعه اي از ارزشها، باورها، نگرش ها و هنجارهاي مشترك كه رفتار و انتظارات اعضاي سازمان را شكل مي دهد و به بيان وسيع تر فرهنگ سازماني تعيين كننده نوع رفتار كاركنان است و اولويت ها را تعيين مي نمايد. هم چنين باربوساوكاردين[3](2007) فرهنگ سازماني را به عنوان يك كنترل كننده اجتماعي كه جهت تقويت رفتارهاي مشخص و ارزش هاي غالب عمل مي كند، مي دانند. رابينز (1992) فرهنگ سازماني را سيستمي از معاني مشترك كه بوسيله اعضاي يك سازمان حفظ مي شود و يك سازمان را از سازمان هاي ديگر جدا مي كند تعريف مي كند. اين سيستم از معاني مشترك و مجموعه اي از ويژگي هاي كليدي تشكيل شده است كه سازمان براي آن ارزش قابل است .

1 Robins

2Stooner and freman

[3] Barbosa and Kardin

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *