پایان نامه بررسی علل کاهش میزان مطالعه در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

دانلود پایان نامه

سؤال های پژوهش

1.میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان به طور متوسط چند ساعت در روز است؟

2.چه عواملی در افزایش میزان مطالعه دانش آموزان موثر است؟

3.آیا دانش آموزان از شیوه های مطالعه آگاهی دارند؟

4.آیا تشویق  باعث افزایش میزان مطالعه در دانش آموران می شود؟

5.آیا دانش آموزان برای مطالعه از انگیزه کافی برخوردار می باشند؟

فرضیه های پژوهش

1.میزان مطالعه مستمر غیر درسی دانش آموزان به طور متوسط کمتر از 2 ساعت در روز است.

2.انگیزه در مقایسه با سایر عوامل واریانس بیشتری از مطالعه را تبیین می کند.

3.بین تعداد دانش آموزانی که با شیوه های مطالعه آشنایی دارند و تعداد دانش آموزانی  که با شیوه های مطالعه آشنایی ندارند تفاوت وجود دارد.

4.بینتشویق و میزان مطالعه در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

5.میزان مطالعه دانش آموزانی که دارای انگیزه هستند بیشتر از دانش آموزانی است که فاقد انگیزه هستند.

متغیر های پژوهش

مستقل: انگیزه– شیوه مطالعه– تشویق

وابسته: میزان مطالعه– کیفیت مطالعه

تعدیل کننده: جنسیت– مقطع تحصیلی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *