پایان نامه تبیین رابطه بین رضایت شغلی با بهره وری شغلی

دانلود پایان نامه

اهميت و ضرورت پژوهش

رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروي کار، سرمایه، مواد، انرژي و اطلاعات است .در این رسالت استفاده بهینه از نیروي انسانی(بهره­وري نیروي انسانی) از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که انسان بر خلاف سایر منابع سازمانی داراي عقل و اختیار است و مدیر نمی­تواند بسادگی از آن استفاده نماید و مهمتر اینکه نیروي انسانی نه تنها یک منبع سازمانی است، بلکه تنها عامل بکارگیري سایر عوامل می­باشد، این نقش در سازمان­هاي خدماتی اهمیت بیشتري می­یابد، چرا که انسان یکه تاز صحنه کار و عرصه خدمات مربوطه می­گردد. حال اگر این انسان با انگیزه و توانمند و بهره­ور باشد، می­تواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و انواع بهره­وري را محقق سازد و نهایتا سازمان را بهره­ور کند و گرنه رکود و عقب ماندگی ارمغان نیروي انسانی منفعل و بی­انگیزه می­باشد. با توجه به اهمیت نیروي انسانی در یک سازمان و نقش وي در رشد و تحقق اهداف سازمانی، پرداختن به مبحث بهره­وري کارکنان یکی از مهمترین دغدغه­هاي سازمان­های امروزي است.

افزایش بهره­وري سازمان­ها و توسعۀ روزافزون آنها، مستلزم رشد و بهره­وري کارکنان و نیز تقویت نیروي انگیزش آنان می­باشد. برخی اندیشمندان دانش مدیریت از انگیزش به عنوان موتور محرك یا نیروي پیش­برندة انسان، یاد کرده­اند. موفقیت سازمان­ها تا حد زیادي به روحیات، تلاش، انگیزش و رضایت منابع انسانی آنها بستگی دارد.  به عبارت دیگر کارآیی و اثربخشی سازمان­ها با کارآیی و اثربخشی نیروي انسانی آنها وابستگی مستقیمی دارد. نیروي انسانی براي ارائه رفتار مطلوب و مورد پسند در راستاي اهداف سازمان، باید هم انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شود و این امر تحقق نمی­یابد مگر از طریق شناسایی چراهاي رفتاري یا علل تمایل و دلایل انگیزه و رضایت کارکنان، به منظور هدایت رفتار آنها به سوي تحصیل اهداف سازمانی و استفاده بهنگام از آنها توسط مدیران لایق و شایسته با هدف تحقق محیطی مطلوب و مناسب (پورکلهر و همکاران، 1391). لذا کارایی و اثربخشی کارکنان در سازمان تحت تأثیر رضایت شغلی و سازگاری با محیط سازمان و نقش شغلی بدست می­آید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *