پایان نامه تصاویر و نوشته های غیر اخلاقی در سایت ها و اجتماعی شدن کودکان

دانلود پایان نامه

پیشینه تحقیق

پشوتنی زاده (1384)در پژوهش خودبا عنوان «تعیین ویژگیهایی محتوایی مهم برای وب سایت های مخصوص نوجوانان 14-12ساله ایرانی »از مقایسه مهمترین ویژگیهای محتوایی سیاهه وارسی تنها وب سایت فارسی زبان نوجوانان 14-12ساله ،مشخص گردید فقط 16ویژگی محتوایی (18/30%)در این وب سایت رعایت شده اند که بیانگر بی توجهی یا نا آگاهی مسئولان ذیربط نسبت به این گونه منابع اطلاعاتی نوین برای نوجوانان است.

مهاجر(1385)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود از دانشگاه شیراز با عنوان «معماری اطلاعات از چشم اندازکودکان و نوجوانان:بررسی سایت های فارسی کودکان و نوجوانان در  وب» با بررسی نقاط قوت و ضعف این وب سایت ها ، به وضعیت موجود در این زمینه پرداخته و چارچوبی را برای طراحی هرچه کاربرمدارانه تر آنها کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهدکه 36درصد از وب سایت های مورد پژوهش،ملاک های لازم در طراحی بصری صفحات را رعایت کرده اندو 55درصد از آنها ملاک های تعیین کننده در ارزشیابی محتوای صفحات را مدنظرقرار داده اند و در مجموع 58درصد از ملاک های ارزشیابی توسط این وب سایت ها رعایت شده است.همچنین یافته های این تحقیق مشخص می کندکه طراحان وب سایت [1]های مورد پژوهش،به اصول طراحی محتوابیش از طرا حی بصری آگاهی و توجه داشته اند و لزوم آگاه سازی هر چه بیشتر طراحان نسبت به نیازهای اطلاعاتی و رفتارهای اطلاع یابی متفاوت کاربران کودک و نوجوان ،در جهت طراحی هر چه کاربردی تر این منابع نوین اطلاعاتی ضروری به نظر می رسد.

حسن زاده(1386)در پایان نامه خود با عنوان«بررسی وضعیت سایت های ایرانی کودکان و نوجوانان در محیط وب»به بررسی 21وب سایت مربوط به کودکان و نوجوانان ایرانی بر اساس سه معیار آدرس،محتواو جنبه های فنی یا طراحی سایت پرداخته است.

برادر و نجفی نیا(1387)در پژوهش خود با نام «ارزشیابی تارنما(وب سایت)[2]های مجله های الکترونیکی پیوسته ی کودک و نوجوان در ایران» به بررسی نقاط قوت و ضعف این وب سایت ها با استفاده از فرم سنجشی که بر اساس پنج مؤلفه ی محتوا و ساختار(از لحاظ طراحی بصری)ساختار(از لحاظ فنی) حق مؤلف و شاخص های کارکردی تنظیم شده است پرداخته اند.

[1] Web design

[2] website

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *