پایان نامه تعيين اثر بخشي كلاسهاي آموزش خانواده به شيوه شناختي رفتاري بر رضايتمندي زناشويي

دانلود پایان نامه

2-2-1- نظريه‌هاي خانواده درماني

2-2-1-1- نظرية عاطفي ـ عقلاني

در مشاوره با زوجين، مشاوران با ناراحتيهاي يك زوج و اثرات آن بر زوج ديگر مواجه هستند. به همين جهت، ناراحتي زن و شوهر اغلب به مراتب بزرگتر از حاصل جمع ناراحتيهاي آن دو نفر است. بنابراين مشاوره عاطفي ـ عقلاني از يك ديدگاه تعاملي مبتني بر سيستم محوري تبعيت مي‌كند.

نظرية سيستمي بر اين باور است كه مشكلات فردي، حداقل بخشي از آن، در زمينة خانوادگي بروز مي‌كند. درمان عاطفي ـ عقلاني نيز معتقد است كه عواطف، رفتارها و باورهاي شريك زندگي، يك رويداد فعال و موثر در مشكلات همسر است. در نتيجه هرگاه بخواهيد ناراحتيهاي رفتاري و عاطفي خود را كاهش دهيد، مي‌بايست نخست خود را تغيير دهيد و سپس محيط نظام خانوادگي خود را از نو بازسازي كنيد ( فيني[1] ، 1994 ) .

نظريه عاطفي ـ عقلاني را مي‌توان در قالب الگوي ABC تعريف كرد. بدين معني كه رويدادهاي فعال‌كننده در زندگي افراد بويژه شكست و طردشدگي مانع رسيدن آنان به اهداف و آرزوهايشان است (A). مشكلات عاطفي و رفتاري مانند اضطراب، اجتناب از شكست نتايج حاصل از وضعيت ايجاد شدة قبلي هستند (C). در حاليكه مردم باور دارند كه حوادث ناراحت‌كننده (A) موجبات ناراحتيهاي خاصي را فراهم مي‌سازد (C). ليكن براساس اين نظريه نتايج و پيامدهاي حاصل چيزي جز كاركرد باورهاي انسان دربارة حوادث نيست (B).

A حوادث فعال‌كننده مانند شكست، ناكامي، طردشدگي و …

B نظام باورهاي فرد در رابطه با A

C پيامدهاي رفتاري و عاطفي (نشانه‌هاي ناراحتي فرد)

در زندگي زناشويي ABC را مي‌توان به دو گونه باورهاي منطقي و غيرمنطقي و پيامدهاي ناشي از هر يك از آنها تعبير كرد.

A1 رويداد فعال‌كننده مانند «عدم تمكين زن»

B1 باور منطقي مانند « اي كاش او از من تمكين كند و زندگي را بر هر دويمان تلخ نكند تا خوشبختر از قبل با يكديگر زندگي كنيم.»

C1 پيامدهاي مناسب و مطلوب مانند «شوهر ناراحتي است ليكن عصباني و يا مأيوس نيست بلكه سعي در ايجاد يك رابطة بهتر با همسرش دارد.»

A2 رويداد فعال‌كننده (عدم تمكين زن)

B2 باورهاي غيرمنطقي مانند «او بايد از من تمكين كند نمي‌توانم او را تحمل كنم او يك همسر نافرمان و شخصي بي‌ارزش است.»

C2 پيامدهاي نامناسب و نامطلوب، «احساس عصبانيت و نوميدي در شوهر و قهر و قطع رابطه براي مدتي طولاني.»

[1] – Feeney

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *