پایان نامه خلاقیت و افزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقيت و فوايد آن :

1- مهارتهاي خلاقيت باعث غناي زندگي ميشوند زيرا از اين مهارتهاي تفكر ميتوان در منزل به هنگام تفريح و به خصوص در رابطه با ديگران استفاده كرد .

2- مي توان در زمينه شغلي موفقيت هاي بيشتري كسب كرد و به شغل خود ، چالش و هيجان بيشتري بخشيد .

3- پيگيري آرزوها و احتمالات ، باعث ايجاد احساسات نيروبخشي چون حس ماجراجويي حوادث غير مترقبه ، لذت و تفريح مي شوند .                                                                                                         4- با به كارگيري مهارتهاي حل خلاق مسئله ، راه حلهاي نوآورانه و افكار جديد براي حل مسئله با نيازي مشخص ، به ذهن خطور مي كند . چنين افكاري از راه حلهاي معمول كاملاً متمايز بوده و كيفيت بالايي دارند (فیض بخش , 1383).

5- از آنجا كه مهارتهاي حل خلاق مسأله افكار تحليلي و تخيلي را در هم مي آميزد ، باعث ايجاد تعادل در تفكر مي شود ، همانگونه كه تفكر شهودي براي دستيابي به نتايج برتر حائز اهميت است ، تفكر انتقادي و ساختاري نيز داراي اهميت مي باشند .

6- اگر ما در پي يافتن راه حلهاي مناسب براي بسياري از مشكلات فني ، اقتصادي ، بومي ، آموزشي ، اجتماعي و سياسي دنياي صنعتي خود هستيم ، نياز به متفكران خلاق داريم .

7- با بهره جستن ازتفكرخلاق و قابل انعطاف ، رهبران و اكثر افرادي كه با يكديگر مشغول به فعاليت هستند ، ميتوانند براي حل چنين مسائلي به راهكارهاي نوين دست يابند .

8- مهارتهاي تفكرخلاقانه به افراد اين امكان را ميدهدكه علاوه بر قبول تغييرات ، خود را با آن وفق دهند (فیض بخش, 1382).

خلاقيت و CPS                                                  Creative    Problem   Solving                                                                   

تا همين چندسال پيش ، حل مسئله را بيشتر به عنوان يك امر استدلالي و عقلايي تعريف مي كردند. هنگامي كه دانشمندان و پژوهشگران مديريت سعي مي كردند فرآيند حل مسئله را بهبود بخشند توجه خود را به عوامل كيفي و تجزيه و تحليل آنها معطوف مي كردند اما در سالهاي اخير ، يك روش كاملاً عقلايي و استدلالي تمامي ابعاد حل مسئله را در بر نمي گيرد . خلاقيت براي موفقيت آميز بودن حل مسئله ، امري حياتي است . بنابر اين فرآيند حل مسئله را مي توان به عنوان فرآيند CPS نام برد  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384)

در فرآيند CPS هشت مرحله اصلي وجود دارد :

1- تجزيه و تحليل محيط : در اين مرحله فرد يا سازمان اقدام به جمع آوري اطلاعات از محيط        بيروني مي كند در مورد سازمان ها اطلاعات محيط بيروني و دروني هر دو لازم است يعني    اطلاعاتي در مورد مشتريان ، رقبا بازار ، صنعت ، اقتصاد و سياست و ….. جمع آوري گردد                                              اگر شما دائماً در جستجوي نيازها ، مشكلات و فرصتها نباشيد ، چطور مي توانيد آنها را بيابيد ؟ يا چطور مي توانيد مشكلات را حل كنيد ؟ و از فرصتها استفاده كنيد در صورتي كه آنها را قبلاً كشف نكرده باشيد ؟

( هیگینز، ترجمه: احمدپور، 1384).

2- تشخيص مسئله : پيش از اينكه بتوانيد مسئله اي را حل كنيد يا از فرصتي استفاده كنيد بايد از وجود آن مسئله يا فرصت باخبر شويد . با استفاده از اطلاعاتي كه به هنگام تجزيه و تحليل محيط به دست مي آوريد مي توانيد از وجود مسئله يا فرصت آگاه شويد اغلب فردي كه حلال مسئله است ، صرفاً احساس مهمي نسبت به اشتباه بودن چيزي يا وجود فرصتي دارد . ظاهراً يك دوره ترديد و گمان سپري مي شود كه طي آن ، وي اطلاعات محيط پيراموني را در ضمير ناخودآگاه خود پردازش كرده و در نهايت ، وجود مسئله يا فرصت در ضمير آگاهش نقش مي بندد  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

3- شناخت مسئله :

مرحله شناخت مسئله مرحله اي است كه اطمينان حاصل مي شود تلاشهاي سازمان به سمت حل مسئله واقعي و نه صرفاً از بين بردن نشانه ها و علايم ظاهري ، سوق خواهد يافت . در اين مرحله همچنين ، اهداف فرآيند حل مسئله تعيين و دلايل برطرف شدن مسئله مشخص مي شود . حاصل كار اين مرحله معيارهاي تصميم گيري براي ارزيابي راهكارهاي گوناگون است .

تفكر استدلالي و شهودي هر دو در اين مرحله صورت مي گيرد اما شناسايي عمدتاً يك فرآيند عقلايي و استدلالي است .

سؤالات اصلي كه بايد مطرح شود عبارتند از :

1- چه اتفاقي افتاده يا خواهد افتاد ؟

2- روي چه كسي تأثير گذاشت يا خواهد گذاشت ؟

3- چه زماني اتفاق افتاد يا خواهد افتاد ؟

4- چگونه اتفاق افتاد يا خواهد افتاد ؟

5- چرا اتفاق افتاد يا خواهد افتاد ؟

6- چه بايد بكنيم تا موفق تر شويم ؟

در طرح اين پرسشها توجه اصلي معطوف به رسيدن به مسئله اصلي يا شناسايي فرصت واقعي است  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

4- فرضيه سازي : فرضيه سازي درباره وضعيت عوامل آينده درشرايط حل مسئله امري ضروري است براي مثال :وضعيت اقتصاد بهنگامي كه محصولات جديد راه اندازي ميشود چگونه خواهد بود ؟ واكنش مديران نسبت به پيشنهادها چه خواهد بود ؟ فرضيه ها ممكن است مانعي بر سر راه موفقيت بالقوه يك راه حل باشند ، يا ممكن است باعث شوند قابليت يك راهكار خاص را براي حل مؤثر مسئله دست كم بگيريد  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

5- ارائه راهكارهاي مختلف : خلق راهكارهاي گوناگون مستلزم فهرست بندي راهكارهاي شناخته شده ( كه يك عمل عقلاني است ) و ايجاد راهكارهاي اضافي ( كه يك عمل ادراكي و شهودي است ) مي باشد در اين مرحله بيشتر فعاليتهاي خلاقيت بسيار مفيد واقع خواهد شد .

هدف از ارائه راهكارهاي مختلف اين است كه مطمئن شويد با راه حلهاي بالقوه كافي به مرحلة گزينش CPS رسيده ايد . تكنيكهاي خلاق براي ارائه راهكارها مي تواند به تدوين راه حلهاي احتمالي خيلي بيشتري نسبت به عدم استفاده از اين تكنيكها كمك كند . خلق راه كارهاي مختلف تا حدودي يك امر عقلايي و استدلالي و تا حدودي شهودي و غير استدلالي است .

از اين نظر استدلالي است كه از سلسله اي مراحل پيروي مي كند و از اين نظر ادراكي است كه اين مراحل ، طراحي و تدوين مي شود تا قدرت ادراك و شهود شما را آزاد سازد و بتوانيد به طرز مؤثري از آن استفاده كنيد در اين مرحله به كميت افكار جديد بيشتر علاقه منديد تا به كيفيت آنها. براي بيشتر افراد ، خلاقيت در اين مرحله از CPS به بالاترين سطح خود مي رسد  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

6- ارزيابي و انتخاب :  تصميم گيري بايد بر اساس ارزيابي اصولي راهكارهاي گوناگون در مقابل معيارهاي از قبل تعيين شده صورت پذيرد . بخش كليدي و بسيار عقلاني اين فرآيند مستلزم تعيين نتايج احتمالي راه حلهاي مختلف است. اين اطلاعات براي تصميم گيري اهميت به سزايي دارد هر قدر كار خلق راهكارها و تعيين نتايج احتمالي آنها بهتر انجام پذيرد شانس انتخاب مؤثر يك راهكاربيشتر خواهد بود فرآيند گزينش عمدتاً يك فرآيند عقلايي و استدلالي است . اما تصميم گيرندگان خيلي ماهر بر قدرت ادراك و شهود خود نيز تكيه مي كنند به ويژه در خصوص مسائل پيچيده  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

7- اجرا : پس از آنكه ديدگاه روشني نسبت به كاري كه مي خواهيد انجام دهيد پيدا كرده و برنامه اي براي انجام آن داشتيد آنگاه مي توانيد عملاً دست به كار شويد اجرا مستلزم توجه دائم است اين امر يعني دقيق شدن در جزئيات و پيش بيني موانع و غلبه بر آنها . اهداف خاصي را مشخص و مهلت هاي معقولي را معين كنيد و پشتيباني ديگران را از راه حل پيشنهادي خود جلب كنيد اجرا مجموعه اي از مسائل و فرصتها را در خود دارد    (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

8- كنترل : ارزيابي نتايج آخرين مرحله فرآيند حل خلاق مسئله است كه اغلب ناديده گرفته مي شود هدف از ارزيابي ، تعيين ميزان حل مسئله از طريق اقداماتي است كه به عمل آورده ايد. اين مرحله مستقيماً به مرحله تجزيه و تحليل محيط راه پيدا مي كند و چرخة جديدي از خلاقيت و حل خلاق مسئله آغاز مي شود تشخيص نقايص در صورت لزوم در راه حلها در اين مرحله حائز اهميت است اگر بتوانيد به اشتباهات خود اعتراف كنيد يا بدون اينكه احساس شرمندگي كنيد يا حالت تدافعي بگيريد تصميم خود را عوض كنيد در آن صورت ، مهارت انطباق با فكر روشن را درك كرده ايد اين امر مستلزم تفكر عيني ، شجاعت فكري ، و اعتماد به نفس است  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

خلاقيت و تكنيكها :تكنيكهاي خلاقيت كه مهمترين خلاقيت قرن نوزدهم شناخته شده است در واقع همان اختراع روش اختراع هست كه استفاده از آنها به ما كمك مي كند تا از مكانيزم طبيعي و غير خلاقانه ذهن نجات يابيم . مكانيزي كه ساليان سال با آن فكر كرده ايم تصميم گرفته ايم و مثل يك عينك هميشه از پشت آن به دنيا نگاه كرده ايم و فقط براي لحظاتي به طور اتفاقي و غير آگاهانه از آن خارج شده ايم .

يكي از بهترين روشهاي پرورش خلاقيت ، استفاده از تكنيكهاي ( فرآيندهايي ) است كه استعداد خلاقيت را دريك شرايط معين، افزايش ميدهد اينگونه تكنيكها را مي توان درهمه مراحل فرآيند CPS به كار بست . بسياري از اين تكنيكها مستلزم استفاده از گروه ها است كه تجربه نشان داده است وجود اين گروه ها در ارتقاي سطح خلاقيت بسيار مفيد است (صمدآقایی, 1380).

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد