پایان نامه خلاقیت و افزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقیت و فواید آن :

1- مهارتهای خلاقیت باعث غنای زندگی میشوند زیرا از این مهارتهای تفکر میتوان در منزل به هنگام تفریح و به خصوص در رابطه با دیگران استفاده کرد .

2- می توان در زمینه شغلی موفقیت های بیشتری کسب کرد و به شغل خود ، چالش و هیجان بیشتری بخشید .

3- پیگیری آرزوها و احتمالات ، باعث ایجاد احساسات نیروبخشی چون حس ماجراجویی حوادث غیر مترقبه ، لذت و تفریح می شوند .                                                                                                         4- با به کارگیری مهارتهای حل خلاق مسئله ، راه حلهای نوآورانه و افکار جدید برای حل مسئله با نیازی مشخص ، به ذهن خطور می کند . چنین افکاری از راه حلهای معمول کاملاً متمایز بوده و کیفیت بالایی دارند (فیض بخش , 1383).

5- از آنجا که مهارتهای حل خلاق مسأله افکار تحلیلی و تخیلی را در هم می آمیزد ، باعث ایجاد تعادل در تفکر می شود ، همانگونه که تفکر شهودی برای دستیابی به نتایج برتر حائز اهمیت است ، تفکر انتقادی و ساختاری نیز دارای اهمیت می باشند .

6- اگر ما در پی یافتن راه حلهای مناسب برای بسیاری از مشکلات فنی ، اقتصادی ، بومی ، آموزشی ، اجتماعی و سیاسی دنیای صنعتی خود هستیم ، نیاز به متفکران خلاق داریم .

7- با بهره جستن ازتفکرخلاق و قابل انعطاف ، رهبران و اکثر افرادی که با یکدیگر مشغول به فعالیت هستند ، میتوانند برای حل چنین مسائلی به راهکارهای نوین دست یابند .

8- مهارتهای تفکرخلاقانه به افراد این امکان را میدهدکه علاوه بر قبول تغییرات ، خود را با آن وفق دهند (فیض بخش, 1382).

خلاقیت و CPS                                                  Creative    Problem   Solving                                                                   

تا همین چندسال پیش ، حل مسئله را بیشتر به عنوان یک امر استدلالی و عقلایی تعریف می کردند. هنگامی که دانشمندان و پژوهشگران مدیریت سعی می کردند فرآیند حل مسئله را بهبود بخشند توجه خود را به عوامل کیفی و تجزیه و تحلیل آنها معطوف می کردند اما در سالهای اخیر ، یک روش کاملاً عقلایی و استدلالی تمامی ابعاد حل مسئله را در بر نمی گیرد . خلاقیت برای موفقیت آمیز بودن حل مسئله ، امری حیاتی است . بنابر این فرآیند حل مسئله را می توان به عنوان فرآیند CPS نام برد  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384)

در فرآیند CPS هشت مرحله اصلی وجود دارد :

1- تجزیه و تحلیل محیط : در این مرحله فرد یا سازمان اقدام به جمع آوری اطلاعات از محیط        بیرونی می کند در مورد سازمان ها اطلاعات محیط بیرونی و درونی هر دو لازم است یعنی    اطلاعاتی در مورد مشتریان ، رقبا بازار ، صنعت ، اقتصاد و سیاست و ….. جمع آوری گردد                                              اگر شما دائماً در جستجوی نیازها ، مشکلات و فرصتها نباشید ، چطور می توانید آنها را بیابید ؟ یا چطور می توانید مشکلات را حل کنید ؟ و از فرصتها استفاده کنید در صورتی که آنها را قبلاً کشف نکرده باشید ؟

( هیگینز، ترجمه: احمدپور، 1384).

2- تشخیص مسئله : پیش از اینکه بتوانید مسئله ای را حل کنید یا از فرصتی استفاده کنید باید از وجود آن مسئله یا فرصت باخبر شوید . با استفاده از اطلاعاتی که به هنگام تجزیه و تحلیل محیط به دست می آورید می توانید از وجود مسئله یا فرصت آگاه شوید اغلب فردی که حلال مسئله است ، صرفاً احساس مهمی نسبت به اشتباه بودن چیزی یا وجود فرصتی دارد . ظاهراً یک دوره تردید و گمان سپری می شود که طی آن ، وی اطلاعات محیط پیرامونی را در ضمیر ناخودآگاه خود پردازش کرده و در نهایت ، وجود مسئله یا فرصت در ضمیر آگاهش نقش می بندد  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

3- شناخت مسئله :

مرحله شناخت مسئله مرحله ای است که اطمینان حاصل می شود تلاشهای سازمان به سمت حل مسئله واقعی و نه صرفاً از بین بردن نشانه ها و علایم ظاهری ، سوق خواهد یافت . در این مرحله همچنین ، اهداف فرآیند حل مسئله تعیین و دلایل برطرف شدن مسئله مشخص می شود . حاصل کار این مرحله معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی راهکارهای گوناگون است .

تفکر استدلالی و شهودی هر دو در این مرحله صورت می گیرد اما شناسایی عمدتاً یک فرآیند عقلایی و استدلالی است .

سؤالات اصلی که باید مطرح شود عبارتند از :

1- چه اتفاقی افتاده یا خواهد افتاد ؟

2- روی چه کسی تأثیر گذاشت یا خواهد گذاشت ؟

3- چه زمانی اتفاق افتاد یا خواهد افتاد ؟

4- چگونه اتفاق افتاد یا خواهد افتاد ؟

5- چرا اتفاق افتاد یا خواهد افتاد ؟

6- چه باید بکنیم تا موفق تر شویم ؟

در طرح این پرسشها توجه اصلی معطوف به رسیدن به مسئله اصلی یا شناسایی فرصت واقعی است  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

4- فرضیه سازی : فرضیه سازی درباره وضعیت عوامل آینده درشرایط حل مسئله امری ضروری است برای مثال :وضعیت اقتصاد بهنگامی که محصولات جدید راه اندازی میشود چگونه خواهد بود ؟ واکنش مدیران نسبت به پیشنهادها چه خواهد بود ؟ فرضیه ها ممکن است مانعی بر سر راه موفقیت بالقوه یک راه حل باشند ، یا ممکن است باعث شوند قابلیت یک راهکار خاص را برای حل مؤثر مسئله دست کم بگیرید  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

5- ارائه راهکارهای مختلف : خلق راهکارهای گوناگون مستلزم فهرست بندی راهکارهای شناخته شده ( که یک عمل عقلانی است ) و ایجاد راهکارهای اضافی ( که یک عمل ادراکی و شهودی است ) می باشد در این مرحله بیشتر فعالیتهای خلاقیت بسیار مفید واقع خواهد شد .

هدف از ارائه راهکارهای مختلف این است که مطمئن شوید با راه حلهای بالقوه کافی به مرحله گزینش CPS رسیده اید . تکنیکهای خلاق برای ارائه راهکارها می تواند به تدوین راه حلهای احتمالی خیلی بیشتری نسبت به عدم استفاده از این تکنیکها کمک کند . خلق راه کارهای مختلف تا حدودی یک امر عقلایی و استدلالی و تا حدودی شهودی و غیر استدلالی است .

از این نظر استدلالی است که از سلسله ای مراحل پیروی می کند و از این نظر ادراکی است که این مراحل ، طراحی و تدوین می شود تا قدرت ادراک و شهود شما را آزاد سازد و بتوانید به طرز مؤثری از آن استفاده کنید در این مرحله به کمیت افکار جدید بیشتر علاقه مندید تا به کیفیت آنها. برای بیشتر افراد ، خلاقیت در این مرحله از CPS به بالاترین سطح خود می رسد  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

6- ارزیابی و انتخاب :  تصمیم گیری باید بر اساس ارزیابی اصولی راهکارهای گوناگون در مقابل معیارهای از قبل تعیین شده صورت پذیرد . بخش کلیدی و بسیار عقلانی این فرآیند مستلزم تعیین نتایج احتمالی راه حلهای مختلف است. این اطلاعات برای تصمیم گیری اهمیت به سزایی دارد هر قدر کار خلق راهکارها و تعیین نتایج احتمالی آنها بهتر انجام پذیرد شانس انتخاب مؤثر یک راهکاربیشتر خواهد بود فرآیند گزینش عمدتاً یک فرآیند عقلایی و استدلالی است . اما تصمیم گیرندگان خیلی ماهر بر قدرت ادراک و شهود خود نیز تکیه می کنند به ویژه در خصوص مسائل پیچیده  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

7- اجرا : پس از آنکه دیدگاه روشنی نسبت به کاری که می خواهید انجام دهید پیدا کرده و برنامه ای برای انجام آن داشتید آنگاه می توانید عملاً دست به کار شوید اجرا مستلزم توجه دائم است این امر یعنی دقیق شدن در جزئیات و پیش بینی موانع و غلبه بر آنها . اهداف خاصی را مشخص و مهلت های معقولی را معین کنید و پشتیبانی دیگران را از راه حل پیشنهادی خود جلب کنید اجرا مجموعه ای از مسائل و فرصتها را در خود دارد    (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

8- کنترل : ارزیابی نتایج آخرین مرحله فرآیند حل خلاق مسئله است که اغلب نادیده گرفته می شود هدف از ارزیابی ، تعیین میزان حل مسئله از طریق اقداماتی است که به عمل آورده اید. این مرحله مستقیماً به مرحله تجزیه و تحلیل محیط راه پیدا می کند و چرخه جدیدی از خلاقیت و حل خلاق مسئله آغاز می شود تشخیص نقایص در صورت لزوم در راه حلها در این مرحله حائز اهمیت است اگر بتوانید به اشتباهات خود اعتراف کنید یا بدون اینکه احساس شرمندگی کنید یا حالت تدافعی بگیرید تصمیم خود را عوض کنید در آن صورت ، مهارت انطباق با فکر روشن را درک کرده اید این امر مستلزم تفکر عینی ، شجاعت فکری ، و اعتماد به نفس است  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

خلاقیت و تکنیکها :تکنیکهای خلاقیت که مهمترین خلاقیت قرن نوزدهم شناخته شده است در واقع همان اختراع روش اختراع هست که استفاده از آنها به ما کمک می کند تا از مکانیزم طبیعی و غیر خلاقانه ذهن نجات یابیم . مکانیزی که سالیان سال با آن فکر کرده ایم تصمیم گرفته ایم و مثل یک عینک همیشه از پشت آن به دنیا نگاه کرده ایم و فقط برای لحظاتی به طور اتفاقی و غیر آگاهانه از آن خارج شده ایم .

یکی از بهترین روشهای پرورش خلاقیت ، استفاده از تکنیکهای ( فرآیندهایی ) است که استعداد خلاقیت را دریک شرایط معین، افزایش میدهد اینگونه تکنیکها را می توان درهمه مراحل فرآیند CPS به کار بست . بسیاری از این تکنیکها مستلزم استفاده از گروه ها است که تجربه نشان داده است وجود این گروه ها در ارتقای سطح خلاقیت بسیار مفید است (صمدآقایی, 1380).

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد