پایان نامه رابطه بین طرحواره ها در حوزه طرد -بریدگی باسازگاری اجتماعی دانشجویان

دانلود پایان نامه

اهداف پژوهش

الف – هدف کلی :

1تعیین میزان پیش بینی پذیری سازگاری اجتماعی دانشجویان بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه

ب- اهداف اختصاصی :

1-تعیین رابطه بین طرحواره ها در حوزه طرد /بریدگی باسازگاری اجتماعی دانشجویان

2-تعیین رابطه بین طرحواره ها درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل باسازگاری اجتماعی دانشجویان

3-تعیین رابطه بین طرحواره ها درحوزه محدودیت های مختل اجتماعی دانشجویان

4-تعیین رابطه بین طرحواره هادر حوزه دیگر جهت مندی باسازگاری اجتماعی دانشجویان

5-تعیین رابطه بین طرحواره ها درحوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری باسازگاری اجتماعی دانشجویان

ج-سئوالات پژوهش :

  • سازگاری اجتماعی دانشجویان به چه میزان از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه قابل پیش بینی است؟
  • آیا بین طرحواره هادر حوزه طردوبریدگی با سازگاری اجتماعی دردانشجویان رابطه وجوددارد ؟
  • آیا بین طرحواره ها درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل با سازگاری اجتماعی دردانشجویان رابطه وجود دارد ؟
  • آیا بین طرحواره ها درحوزه محدودیت های مختل با سازگاری اجتماعی دردانشجویان رابطه وجود دارد ؟
  • آیا بین طرحواره ها در حوزه دیگر جهت مندی با سازگاری اجتماعی دردانشجویان رابطه وجود دارد ؟
  • آیا بین طرحواره ها درحوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری با سازگاری اجتماعی دردانشجویان رابطه وجود دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *