پایان نامه رتبه بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی 1991 تا 2011

دانلود پایان نامه

2-1-4- مدل­های سنجش بهره­وری علمی

لیسونی و همکاران (2011) ، سابقه تلاش براي سنجش بهره‌وري علمي را به سال ١٩٠٣ باز مي‌گردانند. در اين سال، کاتل[1] در پژوهشي برای نخستین بار، با مطالعه مجموعه­ای از داده­های نظام­مند برگرفته از مقالات علمی به تفکیک پژوهشگران انفرادی نشان داد که تفاوت آشکاری میان بهره‌وري علمي نویسندگان وجود دارد. پس از وی، کسانی چون پرایس[2] (1963) و فرانسیس کالتون[3] (1926) مطالعات پراکنده­ای در این باره داشتند. اما آلفرد جیمز لوتکا[4] (1880-1949) نخستین کسی بود که به طور جدی و مستقیم به تحقیق پیرامون بهره­وری علمی پرداخت (نوروزی چاکلی، 1390) .

2-1-4-1- مدل لوتکا

لوتکا (1926) در پژوهش خود به بررسي “توزیع فراوانی بهره­وری علمی” پرداخت که بعدها «قانون لوتکا»، «قانون مربع معکوس» یا «قانون بازدهی پدیدآوران» نامیده شد (احمد و رحمان[5]، 2009) .

وی برای دستيابي به الگوي پديدآوري در اين دو حوزه، به شناسايي نويسندگان و فراواني آثار آنان در حوزه فیزیک و شیمی پرداخت. لوتكا مرز‌هاي پژوهش خود را به دو اثر مرجع جامع[6] محدود كرد. در عين حال، وي تنها به بررسي نويسندگان نخستي كه نام خانوادگي آن­ها با حروف A و B آغاز مي‌شد بسنده كرد. بدين ترتيب، لوتکا ديگر همکاران را در نظر نگرفت و از هیچ آزمون آماری برای تعیین سطح معنی­داری استفاده نکرد (عصاره و مصطفوی،1390) .

[1]. Cattel

[2]. Price

[3]. Francis Galton

[4]. Alfred J. Lotka

[5]. Ahmed & Rahman

  1. 4. “Chemical Abstracts”, “Auerbach’s Geschichtstafeln der Physik”

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *