پایان نامه رشته روانشناسی :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقیت عبارت است از : مهارت ابداع چیز جدید و ارزشمند کردن آن – خلاقیت مهارت است .

– خلاقیت چیزمرموزی نیست که فقط دراختیار عده ای خاص باشد . هرکسی می تواند آن را فرابگیرد

– خلاقیت می تواند به صورت تصاعدی و افزایشی باشد که طی گامهای کوتاه رو به جلو روی می دهد . نظیرتحقیقات دراز مدتی که به اختراع واکسن فلج اطفال انجامید  (حسینی , 1381).

– کورمن[1] می گوید: خلاقیت عبارتست از : توانایی دستکاری نمادها، آرایش آنها و دسته بندی آنها به طرق تازه و دارای سودمندی اجتماعی . او بر دو عنصر اصلی این تعریف تاکید دارد که یکی استفاده از راههای نو و دیگری متضمن بودن سودمندی اجتماعی است . (مقدمی پور، 1382)

– لزومی نداردکه خلاقیت حاصل تلاش فیزیکی باشد بلکه می تواند یک فکر ، ارتباط بین وقایع ،یک بینش ، یا یک فرآیند کارآمدتر ومؤثرتر و یایک محصول یا خدمات جدید باشد . هریک ازاینها هنگامی که به طورکامل ابراز شوند دارای ارزش خواهند بود (حسینی , 1381).

ریکاردرز[2] ( 1997) می نویسد خلاقیت عبارتست از تولید ایده های جدید و مفید در همه زمینه ها.

پروکتور[3] (1999) معتقد است خلاقیت فرایند شکستن و دوباره ساختن دانش خود درباره یک موضوع و به دست آوردن بینش جدید نسبت به ماهیت آن است (کیا, 1386).

گیلفورد:خلاقیت مجموعه ای از توانائیها وخصیصه هاست که موجب تفکر خلاق می شود .

مدنیک[4] : خلاقیت عبارتست از : شکل دادن به عناصر متداعی به صورت ترکیبات تازه که با الزامات خاصی مطابق است یا به شکلی مفید است . هرچه عناصر ترکیب جدید غیر مشابه تر باشند فرآیند حل کردن خلاقتر خواهد بود .

گیزلین[5] : خلاقیت ارائه کیفیتهای تازه ای از مفاهیم و معانی است .

تایلور[6]  : خلاقیت را شکل دادن تجربه ها در سازمانبدیهای تازه .

استین[7] : خلاقیت فرآیندی است که نتیجه آن یک کار تازه ای باشد که توسط گروهی در یک زمان به عنوان چیزی مفید و رضایت بخش مقبول واقع شود .( 1974)

ورنون[8] : خلاقیت توانایی شخص در ایجاد ایده ها ، نظریه ها ، بینش ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه هاست که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده ای ابتکاری و از لحاظ علمی ، زیبایی شناسی ، فن آوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد .(1989) (حسینی , 1381).

خلاقیت زمانی رخ می دهد که فرد خویش را در جهت فهم متفاوت و بهتر از یک موضوع یا موقعیت سازمانی می نماید. از سویی خلاقیت عبارتست از فرایند کشف شخصی به طور نسبی ناهوشیار و هدایت کننده به سمت بینش های جدید و مناسب (اینترنت , ماهوشتی, 1386).

استرنبرگ[9] ( 1989) : تفکر خلاق را ترکیبی از قدرت ابتکار ، انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی می داند که یادگیرنده را قادر می سازد خارج از تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و مولد بیندیشد که حاصل آن رضایت شخصی و احتمالاً خشنودی دیگران خواهد بود .

آمابیل[10] (1983-1990) : وی معتقد است در تکمیل دو عنصری که در اغلب تعریفها آمده یعنی تازگی و تناسب و ارزشمندی باید این نکته را اضافه نمود که عمل خلاق از طریق اکتشاف[11] انجام می گیرد نه از طریق  الگوریتم3  (حسینی, 1381).

مایر4 و وایزبرگ5 : خلاقیت توانایی حل مسائلی است که فرد قبلاً حل آنها را نیاموخته است .

بنابر این خلاقیت : مجموع عوامل شخصی ، فرآیند و محصول است که در یک محیط اجتماعی در حال تعاملند  (حسینی , 1381).

– فرآیندهای ذهنی که به راهکارها ، اندیشه ها ، تصورات ، اشکال هنری ، نظریات یا محصولاتی منتهی می شود که جدید یا منحصر بفرداند . (گرت لوایز ، ترجمه : گروه کارشناس ایران ، 1381).

هر فرآیندی که توسط آن چیزی جدید بوجود آید مانند یک اندیشه یا شیء از جمله شکل یا ترتیب جدیدی برای عناصر قدیمی  ( هارمون6 -1955) – فرآیند احساس مشکلات ، نارسایی ها ، کمبود اطلاعات ، عناصرجا افتاده ، موارد نابه جا ، حدس زدن و قاعده بندی فرضیه هایی درباره این نقایص ، ارزیابی و آزمون این حدس ها و فرضیه ها تجدید نظر و تجدید ارزیابی احتمالی آنها و در نهایت ، انتقال نتابج به دست آمده .               ( تورنس71998) (گرت لوایز8 ، ترجمه : گروه کارشناس ایران ، 1381).

خلاقیت عبارت از مهارت ابداع چیز جدید و ارزشمند کردن آن – خلاقیت مهارت است

خلاقیت چیزمرموزی نیست که فقط دراختیارعده ای خاص باشد هرکسی میتواند آن را فرا گیرد .

خیلی ساده می توان فکر خلاقه را اینطور بیان کردکه هیچگونه رجحان و برتری در این امر وجود نداردکه کاری را مطابق روش همیشگی انجام دهیم  ( مقصودی1384 ).

خلاقیت عبارت است از: ده درصد الهام و نود درصد تلاش وکوشش طاقت فرسا. ( ادیسون )

زیگموند فروید9می گوید: خلاقیت وقتی به وجود می آید که تعارضی وجود داشته باشد درحالیکه اریک فرام وآبراهام مازلو10 معتقدند خلاقیت آن زمانی تسهیل می گردد که تعارضی نباشد و هردو صحیح هستند  (  مارسی سیگل 11 2001).

هیچ چیز عالی تر از تفکر برای یافتن ایده جدید نیست.

هیچ چیز با شکوهتر از مشاهده کارایی ایده جدید نیست.

هیچ چیز سودمندتر از یک ایده نو نیست که منظوری را ادا کند. (دوبونو، ترجمه: بصیری و غفارپور1382)

شاخص خلاقیت: گاف [12] در سال 1980 گزارش کرد که مجموعه ای از نمونه هایی که از راه آزمایش شاخص خلاقیت [13]MBTI به دست آورده حاصل تحقیقات 12 ساله اش در موسسه سنجش و پژوهش شخصیت       ( IPAR) [14]بوده است. وی فرمول جدید خلاقیت را بر اساس پیوستار زیر بدست آورده است:

MBTI =Creativity Index=3SN+JP-El-5TF

N= Intuition  شمی           S= Sensing حسی

P= Perception ملاحظه کننده (فرایندگرا)       J= Judjment   داوری کننده ( اتمام گرا)

E= extravertion ( برونگرا)             I= Introvertion   ( درونگرا)

T= Thinking  ( فکری)         F= Feeling (احساسی)

خلاقیت مستلزم :

1)ذهن فعال در مقابل موقعیت معین .

2) استعداد تجزیه و تحلیل مسائل در رابطه با امور عادی .

3) استعداد سازش فعالانه در یک موقعیت غیر محتمل .

4) استعداد طبقه بندی اشیاء یا مفاهیم که در نظر اول نقطه مشترکی با هم ندارند .

5) استعداد انصراف از یک راه حل به دست آمده به منظور بررسی ریشه ای مسأله .

6) استعداد ساختن مجموعه ای برای ابداع ازطریق مشاهده یک پدیده یا چند عنصر مختلف .

7) استعداد و حل دسته بندی و جدا کردن اشیاء و مفاهیم و تصورات (بسیس پی یر, ترجمه: سروری, 1379).

[1] – corman

2-Rickards

3-Proctor

4- Mednic

5- Ghiselin

6-Taylor

7-Stien

8- Vernon

9- Stern berg

1- Amabile

2- Heuristic

3-Algorithmic

4- Mayer

5- Weisbery

6- Harmon

7- Torance

8- Garet leviz

9- Frouid zigmond

10-Maslo Abraham

11-segal marci

)منظور از الگوریتم عمل قانونمندی است که برای رسیدن به جواب راه مشخص و روشنی را طی می کند در حالیکه اکتشاف راه معین و مشخصی ندارد )

[12] -Goff

[13]– MPTI= Myers Briggs Type Indicator

[14] – Institute for personality assessment and research

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد