پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه : خلاقیت استعداد و ابتکار وخلق کردن است که به صورت بالقوه درهر فردی و درهرسنی وجود دارد و با محیط اجتماعی ، فرهنگی دررابطه تنگاتنگی می باشد . برای این گرایش طبیعی شرایط مساعدی ضرورت دارد تا تبیین شود .

به این ترتیب خلاقیت درنوع انسان استعدادی است عمومی – مثل هوش و حافظه و بر خلاف نظرعامیانه بشریت بین مبتکران و غیر مبتکران تقسیم نمی شود ؛ دراینجا درجاتی وجود دارد: هرکس کم و بیش خلاق است ، مطلب دیگری که به مفهوم خلاقیت بستگی دارد این است که این استعداد طبیعی ، برحسب محیط و شرایط دیگر،کم یا زیاد بروز می کند ؛ محیط های مساعدی برای خلاقیت وجود دارد که شکوفا می شود یاگسترش می یابد و رشد می کند . محیطهای دیگری هم هست که بزرگترین استعداد خلاقیت بالقوه نمی تواند در آنجا بروز کند . ( بسیس[1]، پی یر، ترجمه : سروری 1379).

خلاقیت چیست ؟                                                  

نگاه کردن متفاوت به مسأله ورسیدن به یک راه حل جدید ، همان چیزی است که عموماً از آن به خلاقیت تعبیر می شود اما خلاقیت مفهومی نیست که بتوان آن را در یک جمله و حتی یک کتاب مفصل هم توضیح داد . خلاقیت در حقیقت فرآیندی است که در ذهن فرد خلاق اتفاق می افتد و حاصل آن شکل گرفتن یک ایده ی جدید یا یک راه حل ابتکاری است . این خلاقیت ذاتی است یا ابتکاری ؟ بسیس، پی یر، ترجمه : سروری 1379).

مفهوم خلاقیت :

خلاقیت از جمله مسائلی است که درباره ماهیت و تعریف آن تاکنون بین محققان و روانشناسان توافقی به عمل نیامده است .

تورنس بعد از پنجاه سال تحقیق و آزمون خلاقیت معتقد است : نمی توان تعریف صریح و جامعی از خلاقیت ارائه داد .

آزوبل[2] نیزمی گوید: خلاقیت یکی ازمبهم ترین و مغشوش ترین اصطلاحات در روانشناسی وتعلیم و تربیت امروز است . ابهام دراین اصطلاح به این دلیل است که مفهوم خلاقیت مفهومی انتزاعی و تازه می باشد . اما ابهام در مفهوم به معنی پیچیدگی خودجریان خلاقیت نیست ، زیرا خلاقیت را می توان به راحتی در زندگی روزانه حس کرد و آن را لمس نمود .

خلاقیت ازمفاهیمی است که اگرنگوئیم جزء بدیهیات اولیه است ، می توان آن را جزء بدیهیات ثانویه تلقی کرد ( صمد آقایی 1383 ).

تعریف خلاقیت : تعریف کردن خلاقیت کارساده ای نیست با این حال می توان سه نوع تعریف راجع به خلاقیت تفکیک کرد :

1) شخص خلاق

2) فرآیند خلاق

3) تولید خلاق

1) بنابراین در اولین تعریف  اشخاصی خلاق نامیده می شوندکه تا حدی توانایی به دست آوردن و یاخصوصیت شخصی خاصی را نشان دهند . در بسیاری موارد بنابر زمینه کاری افرادی مانند هنرمندان ، دانشمندان تحقیق و توسعه و نیز معمارها ، آنها را خلاق می نامند.

از سویی دیگرمی توان شخص خلاق را در شرایطی که او صاحب منصبی خاص است ، تعریف کرد به عنوان مثال « بارن» شخص خلاق راکسی می داند که در قبال قوه ابتکار، اختیار کامل از خود نشان دهد (فیض بخش , 1381).

پس با توجه به آنچه ذکر شد آیا باید گفت که برخورداری از خلاقیت فقط مختص معدود افرادی است که دارای استعداد و قابلیتهای ویژه هستند و به سطحی می رسند که آنها را نابغه می نامند؟ بدیهی است که موضوع نباید فقط داشتن استعداد و توانایی هایی ویژه باشد چرا که افراد بی شماری را می شناسیم که ضمن برخورداری از استعدادهای فوق العاده همواره به همان کارهای عادی و غیر خلاقانه مشغولند.

همچنین می توان ادعا کرد که دانشمندان بی شماری وجود داشته اند که مثلا میزان سوادشان در ریاضی و فیزیک از انیشتین هم بالاتر بوده است ، اما تفاوت انیشتین با آنها در این بود که کارهای او از نوعی خصیصه ابتکار و اصالت برخورد بوده است. (بوهم [3]، ترجمه: حسین نژاد 1381)

2) در بیشترموارد، خلاقیت یک فرآیند ذهنی در نظر گرفته می شود. لغت نامه روانشناسی پنگوئن می گوید: خلاقیت عبارت است ازفرآیندهای ذهنی که منجربه یافتن راه حلها ، ایده ها ومفهوم زیبا ، شکلهای هنری ، تئوری ها و فرآورده هایی می شود که بی همتا و تازه هستند (کیا , 1386).

رولامی [4] چنین نظر داده است که فرایندهای خلاقیت غیر عقلانی نبوده بلکه فوق عقلانی [5]اند از فعالیتهای فکری ، ارادی وعاطفی را گرد هم آورده و به تحرک وا می دارد .

وی معتقد است که تفکر خلاق ، نمایش بالاترین درجه سلامت عاطفی و عبارت است از ابراز وجود افراد سالم در جریان خود بهسازی [6] و تکامل نفس خویش است . (تورنس ، ترجمه : قاسم زاده 1381)

یکی از خصوصیات یک فرد خلاق که به نحوی گسترده مورد قبول قرار گرفته است ، عبارت از بازنگری روانی است . تقریبا همه وقتی با یک وضعیت ناقص روبرو می شوند، گرایش به جهش فوری به قضاوت درباره آن دارند. (تورنس ، ترجمه: قاسم زاده ، 1381)

3) درحالیکه بحث بر سرآن است که آیا می توان گفت فرآیند خلاقانه در نبود محصول خلاقانه ، اتفاق می افتد یا نه ، دربیشتر موارد این فرآیند دررابطه با انجام کار تعریف می شود البته عبارت محصول خلاقانه لزوماً به معنای شیء فیزیکی نیست . محصول خلاقانه می تواند بیان شفاهی یک فکریا یک الگوی جدید رفتاری باشد. آنچه که الزامی است این است که در نبود خالق هم ، خلاقیت برای مردم قابل لمس و درک باشد (فیض بخش , 1381).

خلاقیت ویژگیها و خصوصیات محصولی را توصیف می کند که کاربردی جدید و مفید ارائه دهد همچنین خلاقیت شامل افرادی می شود که سبک زندگی متفاوتی نسبت به همنوعانشان داشته و تولیداتشان بی نظیر است و نیز خلاقیت ناشی از محیطی است که پروسه خلاقیت در آنجا رخ داده است.( سیگل 2000، ترجمه: عزیز زاده )

خلاقیت عبارت است از بکارگیری توانائیهای ذهنی برای ایجاد یک فکر و اندیشه نو. در خلاقیت اطلاعات به صورتهای گوناگون در بازار عرضه می شود . (اینترنت، زارعی ، 1379)

بعضی تعاریف گسترده تر هستند و درباره فرآیند چیزی نمی گویند، جز آنکه این فرآیند در محصول خلاقانه شکل می گیرد. هارمون[7] تعریف دیگری دارد که می گوید خلاقیت عبارت است از هر فرآیندی که با آن چیزی جدید تولید می شود . یک فکر یا یک شیء جدید ، چه نمونه ها تازه باشند ، چه ترتیب جدیدی از عناصر قدیمی باشند . بقیه تعاریف ، فعالیتهای ذهنی ای را مشخص می کند که در فرآیند خلاقانه دخیل هستند  (فیض بخش , 1381).

با وجود این تعریف خلاقیت فراتر از این بحث می باشد . در برخی دیگر از تعاریف, خلاقیت معادل با حل مسائل و مساله گشایی , تلقی شده است که در اشکال مختلف هنری یا علمی و اجتماعی ظاهر می شود.

بدین ترتیب خلاقیت چیزی جز حل کردن مسائل, مشکلات, تعارضات یا بن بست ها نیست. (اینترنت پیر خائفی, 1386).

خلاقیت بازی با تخیل و امکانات است که در حین تعامل با عقاید ، افراد و محیط ، منجر به ارتباطات و نتایج جدید و معنادار می شود .

خلاقیت یک فعالیت پویاست که ضمیرخود آگاه و نیمه خودآگاه را دربرمی گیرد . در واقع خلاقیت تمامی ذهن را در برمیگیرد « ند هرمان»[8] نویسنده کتاب « ذهن خلاق » درتعریف خلاقیت مینویسد:

به نظر من خلاقیت در معنای کامل خود ، هم تولید ایده را شامل می شود و هم نشان دادن آن را یعنی باعث رخ دادن چیزی شبیه یک نتیجه می گردد . به منظور تقویت توانایی خلاقیت می باید فکر یا ایده را به صورتی به کار گرفت که تجربه از یک سو و واکنش شخص از سوی دیگر باعث تقویت عملکرد شوند  ( حائری زاده ، 1381 ).

خلاقیت عبارتست از : نگاهی متفاوت به پدیده هایی که سایر مردم نیز آنها را می نگرند

خلاقیت یعنی ارتباط چیزها یا آرایی که قبلا با یکدیگر ارتباطی نداشتند .

خلاقیت = دانش + تجربه + بینش کودکانه   ( حائری زاده ، 1381 ).

متداولترین برداشت از خلاقیت ارائه فکری نو و متفاوت به وسیله فردی خلاق است . اهمیت این فکر نوین یا راه حل ابتکاری صرفا به دلیل غیر معمول بودن آن نیست ، بلکه به این دلیل است که این ابتکار از نظر دیگران نیز ارزشمند و متناسب با موضوع است

بنابر این به نظر برخی از روان شناسان ، خلاقیت ترکیبی از قدرت ابتکار ، انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظرهایی است که فرد را قادر می سازد خارج از نتایج تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و موادی بیندیشد که حاصل آن رضایت خود او و احتمالاً خوشنودی دیگران را در پی خواهد داشت (احمد پور ،  1383 ).

خلاقیت در دایره المعارف علوم اجتماعی چنین تعریف شده : برخی آن را توانایی هستی بخشیدن به پدیده ای جدید تعریف کرده اند و عده ای دیگر آن را نه به عنوان توانایی بلکه به عنوان فرآیند روان شناختی یا فرآیند هایی که از طریق آنها محصولات جدید و ارزشمند خلق می شوند ، تعریف کرده اند

(احمد پور ،  1383 ).

[1] – Pierre Bessis

2- Azubel

[3] De ivid Bohm

[4] RolioMay

[5] Super Rutional

[6] Self- acualization

 Harmon-1

Ned  herman-2

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد