پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

اهمیّت موضوع تحقیق :

بحث ضرورت خلاقیت ( و اهمیّت آن ) را از دو بعد می توان مورد بررسی قرار داد:

بعد مادی و معنوی: دربعد مادی اهمیّت ، نقش وجایگاه خلاقیت به حدی است که در مغرب زمین گفته می شود .«یا مرگ یا خلاقیت » و اساسا انسان را حیوان خلاق می نامند ، بنابر این انسان بدون خلاقیت یعنی حیوان . (صمد آقایی،1383).

امروزه دنیای کسب وکار وشرایط و قواعد بازی رقابت مثل سابق نیست که باجمع آوری اطلاعات بتوانیم قطعات یک پازل را طبق نقشه و طرح از پیش تعیین شده ای کنارهم قرار دهیم و به نتیجه برسیم . سازمانها ی پیشرو و موفّق بایستی پازلی راکامل کنند که قطعات آن به روش منظم وسیستماتیک کنارهم قرار نمی گیرند ، یعنی ؛ هر قطعه فقط درکنار یک قطعه بخصوص قرار نمی گیرند ، بلکه ممکن است با قطعات دیگری نیز جفت شود . هیچکس نمی داند چند قطعه در اختیاردارد و هیچکس نمی داند ، طرح نهایی پازل به چه شکل خواهد بود (کیا، 1386).

کارکردن ، رقابت ، پیشرفت وحتی بقا درچنین فضایی درگرو داشتن کارکنانی خلاق ، توانمند وکارآفرین است تا درمحیط و بستری مناسب بتوانند هر روز حرفی نو بزنند .

اکنون شرایط محیطی کسب و کار به قدری پیچیده ، پویا و نامطمئن گردیده است که دیگر نمی شود با روشهای تفکر قبلی مسائل و مشکلات امروز را حل کرد؛ همان طور که حل مسائل قبلی با روش های جدید کارساز نیست ، لذا یک تغییر و تحول اساسی در نظام فکری لازم است .

سازمانها باید بدانند که هیچگاه نمی توانند فراتر از کارکنانشان بروند اگر مجبورند سازمانی خلاق داشته باشند ، باید فرهنگ ، سیستم ها ، ساختار ، روشها ، سبک مدیریت و ….. را طوری طراحی کنند که با ویژگیهای افراد خلاق سازگار باشد (کیا، 1386).

دیویدمک کله لند از استادان روانشناسی دانشگاه هار وارد آمریکا که اولین بار نظریه روانشناسی توسعه اقتصادی را مطرح نمود، معتقد است که عامل عقب ماندگی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مربوط به عدم درک خلاقیت فردی است بنا بر عقیده ایشان با یک برنامه صحیح تعلیم و تربیت می توان روحیه کاری لازم را در جوامع تقویت نمود، به گونه ای که شرایط لازم برای صنعتی شدن جوامع فراهم آید. (اینترنت، عظیمی ، 1386)

در غیر اینصورت طبق فرمول جدیدی موفقیت «چارلز هندی[1]» محکوم به شکست هستند.

اطلاعات            I= Information فرمول جدید موفّقیّت     A .V        =I3
هوش     I = In telligence ارزش افزوده = ایده * هوش * اطلاعات
ایده          I = Idea ارزش افزوده    A .V = Add  Value

 

 

 

 

به طور خلاصه ، عواملی که باعث ضرورت خلاقیت در بعد مادی شده عبارتند از :

1) کاهش منابع طبیعی ( کمیابی) .

2) رقابت فشرده و بی رحم .

3) تنوع طلبی مصرف کنندگان و کاهش زمان مطلوبیت کالاها .

4) جهانی شدن اقتصاد و صنعت .

5) اقتصاد تنوع[2] در مقابل اقتصاد اندازه[3] (صمدآقایی, 1383).

صرف نظرازضرورتهای فوق ، ضرورت خلاقیت در بعد معنوی ناشی از مقام وجایگاه والای انسان به عنوان خلیفه الله است ، بدیهی است انسان باید بالقوه دارای صفات و ویژگیهای خداوند درسطح رقیق و انسانی باشد تا به چنین مقامی نائل آید . بنابر این انسان بالفطره می بایستی خلاق باشد ؛ زیرا خداوند دارای چنین قدرتی است . البته خلاقیت خداوند با انسان بسیار متفاوت است (صمدآقایی , 1383).

بنابر این می توان گفت کارآفرینی یک شغل نیست که فقط در بعد اقتصادی و آن هم در حوزه کسب کار مطرح باشد بلکه فراتر از آن یعنی یک سبک زندگی یا یک فرهنگ است که همواره همراه کارآفرین است و بر تمام شئونات زندگی او تاثیر می گذارد از جهان بینی و ایدئولوژی و انتخاب دین گرفته تا انتخاب همسر , شغل حرفه و روش انجام کارها  (اینترنت, فصل نامه خلاقیت , 1386).

[1] – Charls Handy

. Economy   of   Scope 2

Economy  of  Scule.3

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد