پایان نامه روانشناسی:ارتباط ویژگی های شخصیتی والدین با اختلالات رفتاری درکودکان

دانلود پایان نامه

پایان نامه روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه ویژگیهای شخصیتی  والدين كودكان داراي اختلال نافرماني مقابله اي ، اختلال سلوك و عادي در شهر اصفهان

توافقی  بودن یا انعطاف پذیری:

افراد توافقی در رابطه با تداوم روابط اجتماعی مثبت و گسترش این روابط تلاش
می کنند و بیشتر همکاری کننده و سازشی هستند. والدین با توافقی بودن بالا ممکن است در رفتارهای حساس و کمتر  مداخله ای درگیر باشند، به دلیل اینکه آنها  ارتباط هماهنگ با کودکان خود دارند و بهتر قادرند ایما و اشاره های آنها را دنبال کنند. در راستای این دیدگاه محققان  دریافتند، توافقی بودن یا انعطاف پذیری به طور مثبت با حساسیت و صمیمیت و به صورت منفی با جدایی و سخت گیری شدید در رابطه است.

لوسویا [1]و همکاران (1997) دریافتند که عواطف منفی به صورت منفی با گزارش والدین از توافقی بودن و ثبات هیجانی اما نه وجدانی بودن، برونگرایی وباز بودن برای تجربه های تازه مرتبط بود.

بلسکی و همکاران ( 1995) دریافتند که مادرانی که هیجانات منفی بیشتری را گزارش می کنند بیشتر عصبی و کمتر توافقی هستند ( اسمیت،گارتنر،اسپینارد، پپ و ماکسون 2007).  بررسیها نشان می دهد که انعطاف پذیری پایین والدین به ویژه ممکن است با پرخاشگری کودکان مرتبط باشد که به بکار گیری قوانین بیش از حد منجر می شود.

[1]. losoya

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین میزان تفاوت بین ویژگی های شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی
مقابله ای وکودکان دارای اختلال سلوک وکودکان عادی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه ویژگیهای شخصیتی  والدين كودكان داراي اختلال نافرماني مقابله اي ، اختلال سلوك و عادي در شهر اصفهان