پایان نامه روانشناسی :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

چهار نوع نوآوری :

چهار نوع اصلی نوآوری ( حاصل یا نتیجه نوآوری ) وجود دارد : محصول ، فرآیند ، بازاریابی و مدیریت.

1- نوآوری محصول: به محصولات یا خدمات جدیدیا ارتقای محصولات و خدمات قبلی ، می انجامد.

2- نوآوری فرآیند : به فرآیندهای بهبود یافته در سازمان – برای مثال ، در بخشهای عملیات ،  مدیریت منابع انسانی یا امور مالی – منتج می شود . این نوآوری بر بهبود اثر بخشی و کارایی تأکید میورزد .

3- نوآوری بازاریابی : به کارکردهای بازاریابی تبلیغ ، قیمت گذاری ، توزیع و همچنین دیگرکارکردهای محصول به غیر از توسعه محصول ( مانند : بسته بندی یا تبلیغات ) مربوط می شود .

4- نوآوری مدیریت : روش مدیریت سازمان را بهبود می بخشد . تجدید ساختار در شرکت یک نوع نوآوری مدیریت به شمار می رود (هیگنیز ، احمد پور ، 1383).

چهار P خلاقیت و نوآوری :

برای ارتقاء سطح نوآوری و خلاقیت ، شناخت چهار P دارای اهمیت است :

محصول[1] ، امکانات [2] ، فرآیند [3] (تکنیکها) ، و خلاقیت فردی و گروهی 8.

(چگونگی رابطه چهارP با یکدیگر )

الف)  محصول : نتیجه فرآیند خلق یا نوآوری است . محصول می تواند یک شیء فیزیکی ، یک خدمت و یا ارتقاء هر یک از اینها ، یک فرآیند برای افزایش اثر بخشی و یا کارآیی . یک روش نوآورانه تر بازاریابی ، یا روش بهتر مدیریت باشد . محصول برای اینکه یک خلاقیت واقعی باشد باید دارای ارزش باشد نه اینکه صرفاً اصیل و بدیع باشد برای اینکه نوآوری به حساب آید باید دارای ارزش معنی دار و قابل توجهی باشد . چگونه می توان فهمید که چه چیزی به طور بالقوه دارای ارزش قابل ملاحظه است؟

گاهی به وسیله تجزیه و تحلیل ، گاهی به وسیله درک مستقیم و شهود .

ارزش یک امر نسبی است که هم به سیستمهای ارزشی شخصی یا سازمان ارزیاب و هم به زمانی که خلاقیت صورت می گیرد ، بستگی دارد.

ب) امکانات : برای اینکه نوآوری روی دهد امکانات لازم برای خلاقیت و نوآوری باید وجود داشته باشد . اگر در شرایط مطلوبی به سر نبرید هر قدر هم که دارای استعداد خلاق باشید و هر قدر هم که از دانش بالایی برخوردار باشید ؛ قادر نخواهید بود نوآوریهای چندانی خلق کنید . اگر فرهنگ سازمان ، به وسیع ترین معنای کلمه از نوآوری حمایت نکند و حتی به آن نیاز نداشته باشد بعید است که خلاقیتی صورت پذیرد .

ج) فرآیند : تکنیکهای متعددی را می توان برای افزایش خلاقیت حل مسئله در یک سازمان ، به کار بست . فراگیری این تکنیکها مستلزم صرف وقت و تلاش است . ولی می توان مهارت کافی را به دست آورد این فرآیندها در جهت افزایش خلاقیت در تمامی مراحل فرآیند حل مسئله سوق دارند .

د) خلاقیت فردی و گروهی : افزایش خلاقیت فردی تلاش دو جانبه ای را می طلبد . افزایش استفاده از نیمکره راست مغز  ( نیمکره چپ در مورد چپ دستها ) به منظور بالا بردن میزان شهود و درک مستقیم، ورها سازی خود از قید و بندهای اجتماعی بودن که خلاقیت شما را محدود کرده است . رها سازی خود از قید و بند نه تنها شامل اجتماعی کردن مجدد بلکه شامل عادتهای جدیدی نیز می گردد که به خلاق تر شدن کمک می کند . فرد در داخل گروه ایفای نقش می کند و بنابر این ، مدیریت عوامل پویای گروه به منظور افزایش خلاقیت ، بسیار حائز اهمیت است (هیگنیز ،  ترجمه: احمد پور 1383 )

خلاقیت ، نوآوری ، ابتکار ، ابداع و تازگی :

درمیان عموم مردم واژه های خلاقیت[4] ، نوآوری[5] ، ابتکار[6] ، ابداع[7] ، اختراع[8] و تازگی6 همگی به یک معنا به کارمی روند اما درکتب تخصصی و در نزد افرادصاحب نظر و متخصص ، هریک از آنها مفهوم تعریف وکاربرد جداگانه ای دارد که عبارتند از :

ابتکار: فرآیند ایجاد هر چیز جدیدی که قبلاً وجود نداشته است .

خلاقیت : فرآیند ایجاد هر چیز جدید با ارزش .

نوآوری : فرآیند ایجاد هر چیز جدیدی که برای فرد ، گروه ، سازمان ، صنعت یا یک اجتماع ، ارزش مهمی داشته باشد (صمد آقایی , 1383).

خلاقیت و نوآوری با هم یک نقطه ای اشتراک دارند، ولی دارای مفاهیم یکسانی نیستند.

نقطه ی اشتراکی این دو تازگی آنهاست. ( میرمیردان، 1385)

خلاقیت یعنی ارائه فکر و  طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کیفیت یا کمیت فعالتیهای سازمان، افزایش تولیدات یا خدمات ، کاهش هزینه ها، تولیدات یا خدمت از روش بهتر تولید یا خدمات. ولی منظور از نوآوری همانا ارائه محصول ، فرایند یا خدمات جدید به بازار است ، نوآوری، خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است . به عبارت دیگر نوآوری بکارگیری توانایی ، فکر یا مفهوم جدید است . (اینترنت ، زارعی 1379)

ابداع : این واژه به معنی آفرینش یا پدید آوردن چیزی از نیستی یا پدید آوردن چیز از ناچیز است و بالطبع فقط برای خداوند سبحان قابل اجراست چون تنها خداوند است که همه چیز را از عدم و نیستی می آفریند و در این خلاقیت از هیچگونه الگویی استفاده نمی کند .

اختراع : هر گاه ایده جدیدی در ذهن مخترع به وجود آید و بر روی نقشه پیاده شود و یا نمونه ای از آن ساخته شود ، آن ایده تبدیل به اختراع میگردد و تا زمانی که در ذهن فرد است و عینیت بیرونی نیافته است ، اختراع محسوب نمی شود .

تازگی : تازگی به معنی خلق یا پدید آوردن چیزی نیست ، بلکه بیشتر بعد زمان در آن مطرح است ، به عبارت دیگر هر چیز تازه ای خلاقیت نیست ، اما هر خلاقیتی یک چیز تازه دارد .                                         خلاقیت = تازگی + ارزش (صمد آقایی , 1383).

خلاقیت متشکل از عناصر و اجزای مختلفی است . آمایلی رئیس مرکز پژوهشهای بازرگانی دانشگاه ها وارد سه عنصر: مهارتهای مربوط به قملرو یا موضوع ، مهارتهای مربوط به خلاقیت و انگیزده را اجزای اصلی خلاقیت می داند . ( سعیدی کیا ، 1385)

خلاقیت انگیزش بسیار مهم است ، زیرا بیشتر افرادی که خلاق تشخیص داده شده اند خلاقیت خود را از این منبع بدست آورده اند.

انگیزش به معنی صرف وقت و تلاش کردن برای خلاق تر شدن است.

انگیزش به معنی میل به صرف کردن وقت تا پنج ساعت در هفته به منظور پیدا کردن راهی . بهتر برای انجام کار، در حالی که دیگران شاید برای اینکار پنج دقیقه در هفته وقت صرف نکنند. یک جنبه مهم انگیزش اشتیاق بر توقف و نظر انداختن به چیزهایی است که هیچکس دیگر زحمت نگاه کردن به آنها را به خود نداده است .

این فرایند ساده تمرکز روی امکاناتی که معمولا قابل قبول پنداشته شده اند. منبع نیرومند خلاقیت است ، حتی وقتی که استعداد خلاق ویژه ای برای این تمرکز جدید به کار نرفته باشد (دوبونو، ترجمه: بصیری و غفاری پور، 1382)

  1. 5. Product

6.Possibilities

  1. Processes

8-Personal and group creativity

1.Creativity                           6.Novelty

  1. Innovation

3.Originality

4.Creation

5.Invention

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد