پایان نامه روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقیت فر ایندی فکری و روانی است

محصول خلاقیت می تواند به شکل یک اثر, یک ایده, یک راه حل, یک شی و یا هر چیز دیگر ارائه شود.

محصول خلاقیت پدیده ای نو و جدید است.

محصول خلاقیت اثری است که علاوه بر تازگی دارای ارزش نیز باشد.

خلاقیت یک توانایی عمومی است و در همه افراد کم و بیش وجود دارد.

خلاقیت قابل پرورش است و با محیط اجتماعی و فرهنگی ارتباط مستقیم دارد.

ویژگی خلاقیت متمایز بودن و منحصر بفرد بودن است . کاری خلاقانه است که با کار قبلی متفاوت باشد (کیا 1386).

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

متغیرهای پژوهش :

متغیر پیش بینی کننده : متغیری است مستقل که تأثیر آن برمتغیر ملاک ( وابسته) ارزیابی می گردد . اثر بخشی آموزش خلاقیت به عنوان متغیر پیش فرض یا همان پیش بینی کننده بر افزایش نگرش کارآفرینی    ( متغیر وابسته) سنجیده می شود .

متغیر ملاک : درپژوهش حاضر اثرگذاری آموزش خلاقیت برمتغیرهای ملاک (افزایش نگرش کارآفرینانه) (افزایش رفتار کارآفرینانه) مورد ارزیابی قرار می گیرد .

متغیر کنترل: متغیرهای سن ، جنس ، و تحصیلات  توسط محقق خنثی و حذف گردیده است .

تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات :

آموزش خلاقیت (تعریف نظری): آموزش مهارت های عمومی خلاقیت به گونه ای سنجیده و رسمی به منظور رشد استعدادهای طبیعی که بالقوه در هر فردی و در هر سنی وجود دارد و با محیط اجتماعی و فرهنگی در رابطه تنگاتنگی قرار دارد . ( دوبونو[1]، اداوارد،  1943)

تعریف عملیاتی : در این پژوهش منظور از آموزش خلاقیت نمره­ی حاصل از اجرای آزمون سنجش خلاقیت عابدی که توسط گروه استادان دانشگاه کالیفرنیا در سال 1992 در لوس آنجلس ساخته شد، می باشد. که پس از آموزش تکنیک های فردی و گروهی خلاقیت حاصل می گردد.

نگرش کارآفرینانه : (تعریف نظری)  فرآیند ایجاد تغییرات محسوس در افزایش نگرش نسبت به خلق چیزجدید و با ارزش است با اختصاص زمان و تلاش لازم و با در نظرگرفتن ریسکهای مالی ، روانی و اجتماعی و رسیدن به رضایت فردی و مالی و نیز استقلال  در آینده ای نزدیک (  هیسرچ ، پیترز[2] . ترجمه : فیض بخش ، نقی یاری 1383 ).

تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد در آزمون نگرش کارآفر ینانه ک توسط عابدی و مصحف در سال 1383 نرم شده است به دست می آورد. آزمون نگرش کارآفرینانه برای اولین بار توسط رابینسون و همکاران در سال 1991 ساخته شده است.

رفتارکارآفرینانه (تعریف نظری) مجموعه فعالیتها و شیوه هایی که افراد در سطوح مختلف مسئولیت و به گونه ای مستقلانه با هدف ایجاد و بهره گیری خلاقانه از منابع در جهت شناسایی و استفاده از فرصتها به انجام می رساند ( مهرابی, 1385).

تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد در آزمون رفتار کارآفر ینانه که توسط عابدی و مصحف در سال 1383 نرم شده است , بدست می آورد.

بیکاران : شامل کسانی می گردد که در حال حاضر (زمان پژوهش ) مشغول به کار نبوده و برای یافتن شغل به مراکز کاریابی مراجعه کرده اند .

 

                                               

 

 

[1] Edward DeBono

[2]-Robert D.Hisrish and micheap. Peters.

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد