پایان نامه روانشناسی با موضوع:اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

مکتب عصب شناسی :

نظریه عصب شناسی را شاید بتوان یکی از جدیدترین دیدگاهها دانست . در این دیدگاه رابطه خلاقیت با مغز و امواج مغزی مورد بررسی قرار می گیرد . پژوهشهای زیادی راجع به نقش نیمکره های مغز و زمینه های فکری انجام گرفته است . تحقیقاتی که وظیفه مغزچپ و راست راجستجو می کنند ، دو فرآیند فکری را مشخص کرده اند :

نیمکره چپ با اطلاعات شفاهی سروکار دارد و تفکر انتقادی راتنظیم می کند و مسؤول خواندن رمزها ، زمان و ریاضی به شیوه منطقی ، تحلیل و متوالی است ، درحالیکه نیمکره راست با اطلاعات تصویری و شنوایی سروکار دارد و مسائل و عقاید قدیمی را به شیوه جدید دوباره تنظیم میکند . مغز راست با استعاره ها ، شکلها ، شهود و تحلیلها عمل می کند (حسینی , 1381).

افرادخلاق هر دو فرآیند فکری را با یکدیگر ترکیب می کنند ؛ زیرا درخلاقیت ها به هر دو جنبه فکری نیاز است . هرچند برخی از محققان معتقدند درتفکر خلاق ، نیمکره راست نقش اصلی را دارد و ادغام وظایف دو نیمکره لزومی ندارد و حتی می تواند اثر منفی داشته باشد . زیرا تفکرخلاق و منطقی نمی تواند به طور همزمان ، دربالاترین سطح خودعمل کنند ، بنابراین خلاقیت با توجه به تقویت نیمکره راست مغز شکوفا می شود (حسینی ,1381).

آخرین مطالعات « ندهرمن[1] » نشان می دهد که فعالیتهای مغزدرچهار ناحیه آن متفاوت است و افراد مختلف گرایشهای متفاوتی دارند ، که درارتباط با فعالیتهای هر یک ازنو احی چهارگانه مغز است (صمدآقایی ,1383).

مکتب روان سنجی : این مکتب به خلاقیت از زاویه آزمون ها می نگرد و تلاش می کند با مقیاس های کمی خلاقیت را در افراد اندازه گیری کند . بنابر این خلاقیت برحسب چگونگی عملکرد روی مواد یک دست بیان می گردد . از پیشروان مهم این مکتب گیلفورد است ، او خلاقیت را عبارت از تفکر واگرا می داند ، تفکر واگرا یک جستجوی ذهنی ای است که به دنبال تمام راه حلهای ممکن برای یک مسأله است و در مقابل تفکرهمگرایی قرار دارد که به دنبال یک جواب صحیح برای مسأله می گردد ، قرار دارد . هنگام حل مسأله فکر همگرا با دقت و در چارچوب معینی و بر اساس اطلاعات مقدماتی به بررسی و نتیجه گیری می پردازد و راه حلی ارائه می نماید که اصولاً جدید نیست و قبلاً آزمون شده و در صحت آن نمی توان تردید کرد . اما تفکر واگرا راههای تازه ای برای حل مسأله پیشنهاد می کند . گیلفورد برای تفکر خلاق ، ویژگیهایی قائل است که آزمونهای خویش را براساس آن تنظیم می کند . اکثر آزمونهای خلاقیت براساس و برای اندازه گیری این ویژگیها ساخته شده اند (حسینی, 1381).

و بالاخره:

روانسنجان می گویند: خلاقیت آن صفت روانی (ذهنی ) است که بتوان با ابزار خاصی آن را اندازه گیری کرد.

روان شناسان معتقدند که خلاقیت فرایندی شناختی است که شامل حل خلاقانه مسائل می شود.

در علم بیوگرافی(شرح حال نویسی) خلاقیت، را داستانی از زندگی قلمداد می کنند. تاریخچه موردی از خلاقیت افراد مورد سئوال که تحت مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

در علوم زیستی (زیست شناسی ) خلاقیت یک صفت قابل اندازه گیری است که بر تغییرات روانشناختی که در طی حل خلاقانه مسئله اتفاق می افتد دلالت دارد.

در علوم محاسباتی(رایانه ای) خلاقیت به عنوان کامپیوتری است که می تواند به صورت فرمول نوشته شده و قالب بندی شود.

در علم کلام (متون) خلاقیت به عنوان متنی است که مبتنی بر فرهنگ جامعه و تکامل پذیری است.

در علم فیزیک خلاقیت بصورت یک محیط فیزیکی محسوب می شود. ( سیگل 2000، ترجمه: عزیز زاده)

1.Ned  Herrman

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد