پایان نامه روانشناسی با موضوع:اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

مکتب گشتالت :

بر طبق نظریه شناختی خلاقیت وحل مسأله خلاق به عنوان یک روش تازه درمسائل جدید است . حل مسائلی که شخص برای آن جواب مشخصی ندارد ، یعنی قبلاً راه انجام آن را یاد نگرفته است .

ازدیدگاه گشتالت ما همه ظرفیت تفکرخلاق را داریم . بنیان تفکرخلاق از دیدگاه گشتالت مبتنی برکل گرایی است که پدیده ها را برپایه ویژگی های کلی آن تبیین می کند . نظریات اساسی این مکتب پیرامون خلاقیت توسط « ورتها یمر » مطرح شده است .او معتقد است که تفکر پیرامون حل مساله باید شکل کلی داشته باشد ، یعنی موقعیت به عنوان یک کل درنظر گرفته شود ، وقتی اساس و ماده اصلی حل مسأله درک شود ، میتوان آن را به شرایط دیگری انتقال داد و این تنها راه تفکر خلاق است (مقصودی, 1384).

براساس نظریه گشتاست ، یادگیری پدیده ای شناختی است در فرآیند یادگیری ، یک سازماندهی مجدد ادراکی میدانی وجود دارد . پس از وقوع یادگیری ، شخص موقعیت را از دریچه جدیدی می نگرد . سپس با طرح تعدادی فرضیه ، احتمالات را برای حل کردن مسأله از نظری می گذراند و ناگهان راه حل را می یابد .

روانشناسان گشتالتی به این پدیده « بینش[1] » می گویند . این همان مرحله اشراق در مراحل خلاقیت از دیدگاه والاس می باشد ( مقصودی, 1384).

یکی از جلوه های خلاقیت استفاده از آموخته های قبلی درراه حل مسائل گذشته ، برای حل مسائل جدید می باشد . این رویه را در روانشناسی گشتالت ، جابجائی یا انتقال می نامند . ازجلوه های دیگر تجلی خلاقیت درنظریه گشتالت تفکر بارور می باشد . ورتهایمر درآخرین کتاب خود به نام بارور ، سه نوع تفکر ( a.b .g ) را ار یکدیگر متمایز کرد :

نوع a بارورترین تفکر است . این نوع تفکر مستلزم فرآیند تمرکز وتمرکز مجدد است . درفرآیند تمرکز ، فرد ، دید مجزایی نسبت به موقعیت کسب می کند ، به طوری که آن را به صورت عینی و به صورت یک کل می بیند . درفرآیند تمرکز مجدد ، دیدگاه جدیدی اتخاذ می شود که شامل روش جدید نگاه کردن به مسأله است و در نهایت به راه حل میرسد و تفکر نوع g کاملا نابارور است و نوع b تا اندازه ای بارور و تا اندازه ای نابارور است ( مقصودی , 1384).

  1. Insigth

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد