پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه ویژگی شخصیت با اعتیاد به بازی رایانه ای

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان

 نظریه گوردن آلپورت:[1]

آلپورت به جای ناهشیار روی هشیار تمرکز کرد. او معتقد بود که شخصیت بیشتر توسط حال و آینده هدایت می شود نه به وسیله ی گذشته. او به جای افراد آشفته، افراد سالم را بررسی کرد. شخصیت متشکل از سیستم های روانی- جسمانی است که رفتار و افکار مشخصه ی فرد را تعیین می کنند. شخصیت حاصل وراثت و محیط بوده و از تجربیات کودکی جداست. او برداشت خوش بینانه ای از ماهیت انسان داشت و بر بی همتایی فرد تاکید کرد او هم چنین معتقد بود که ما بوسیله رویدادهای کودکی برانگیخته نمی شویم. ما کنترل آگاهانه ای بر زندگی خود داریم، و به طور خلاق سبک زندگی خود را  می سازیم. هدف اصلی ما افزایش دادن تنش است که ما را ترغیب می کند موقعیت ها و چالش های  تازه ای را دنبال کنیم (شولتز،به نقل از سید محمدی،1384).

 

2-14-6- ریموند کتل:[2]

به نظر کتل مفاهیم سازنده شخصیت عبارتند از: ویژگی یا صفت که به صفات منشی، توانشی، عام، خاص، روساختی، و پایه تقسیم می شود. وی این ویژگی ها را در جدول های 16 زوج صفت متضاد گرد آوری کرد. مفاهیم دیگر سازنده ی شخصیت عبارتند از: پویش یا ارگ، متا ارگ، خود و خودآگاهی و معادله ی مشخصات که به صورت صفت رو ساختی و صفت پایه رفتار تنظیم شده است (سیاسی،1374).

[1] – Gordon Allport

[2]– Raymond Cattell

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ویژگی شخصیت با اعتیاد به بازی رایانه ای در دانشجویان می باشد. و در این راستا می خواهیم ببینیم از لحاظ آماری ویژگی شخصیت چه رابطه ای با اعتیاد به بازی های رایانه ای دارد. به دنبال این هدف، انتظار می رود این پژوهش نقش ویژگی های شخصیت در اعتیاد به بازی رایانه ای را روشن بسازد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان