پایان نامه ملاحظات فقهی بانکداری بدون ربا

مقدمه:

     بانک ها به عنوان موسسات مالی در یک جامعه نقش تعین کننده ای را در گردش پول و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشوری برخوردارند. فعالیت مثبت و موثر بانکها می تواند در رشد بخشهای اقتصادی و افزایش تولیدات در هر بخش و یا شکوفایی دربرخی زمینه های اقتصادی اثرات مهمی را بر جای گذارد. در جهان امروز قسمت عمده مبادلات پولی به وسیله بانکها انجام می پذیرد. اداره امور زندگی مردم و همچنین اداره امور اقتصادی کشورها، مستلزم وجود بانکهاست.

  بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده ای به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می گردد با وجود این، در همین مدت زمان کوتاه، این صنعت به رشد سالانه ای بیش از 10 درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی فقط محدود به کشورهای اسلامی نشده و در بسیاری از کشورهای جهان مطرح گردیده است لازم به ذکر است در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 مورد تصویب قرار گرفت است.

 

 

فصل اول

کلیات طرح

 

                                                          

مقدمه:

     بانک ها به عنوان موسسات مالی در یک جامعه نقش تعین کننده ای را در گردش پول و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشوری برخوردارند. فعالیت مثبت و موثر بانکها می تواند در رشد بخشهای اقتصادی و افزایش تولیدات در هر بخش و یا شکوفایی دربرخی زمینه های اقتصادی اثرات مهمی را بر جای گذارد. در جهان امروز قسمت عمده مبادلات پولی به وسیله بانکها انجام می پذیرد. اداره امور زندگی مردم و همچنین اداره امور اقتصادی کشورها، مستلزم وجود بانکهاست.

  بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده ای به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می گردد با وجود این، در همین مدت زمان کوتاه، این صنعت به رشد سالانه ای بیش از 10 درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی فقط محدود به کشورهای اسلامی نشده و در بسیاری از کشورهای جهان مطرح گردیده است لازم به ذکر است در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 مورد تصویب قرار گرفت است.

 

 

 

1-1 بیان مسأله تحقیق:

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار همواره مورد نظر برنامه های اقتصادی کشورها بوده است. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهاو نهادهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته تا عوامل رشد و یا بازدارنده توسعه بازار مالی را بررسی نمایند. در چند دهه اخیر در زمینه تجهیز منابع و اعطای تسهیلات و همچنین ابزارهای سیاست پولی و شیوه های اعمال، اجرا و نظارت بر سیاست ها در جهان به ویژه کشورهای اسلامی ، تحولات عمده ای روی داده است(رجایی ، 1385،341).

نظام بانکداری یکی از مهمترین بخشهای مالی ایران است.از یکسو در نظام مالی ایران، ابزارهای مالی از تنوع و کارآمدی لازم برخوردار نیستند، لذاعمده وظیفه تجهیز و تخصیص منابع به عهده بانکهاست. از سوی دیگر، به دلیل مشکلات ساختاری بازار سرمایه، داد و ستد دست دوم ابزارهای مالی ،مانند اوراق مشارکت، نیز دستخوش نوسانات زیادی است لذا بانکها باید هر دو وظیفه بازار پول و بازار سرمایه را به انجام رسانند، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت دهند و همچنین در سرمایه گذاریهای عظیم،شرکت کنند. این در حالی است که بدلیل مشکلات و ابهاماتی که همچنان در حوزه تئوریک و نیز اجرایی ابزارهای مالی در بانکداری بدون ربای کشور وجود دارد، نظام بانکداری موجود کشور هنوز نتوانسته نقش و جایگاه مورد انتظار را در نظام مالی کشور ایفا نماید و حتی بررسی نزدیک به سه دهه بانکداری اسلامی در کشور نشان دهنده این موضوع است که چالش ها ومشکلات موجود در مواردی منجر به همگرایی و مشابهت نظام بانکداری بدون ربا در ایران با نظام بانکداری مبتنی بر بهره گردیده است. به عبارت دیگر نظام بانکداری در کشور در مواردی عملکردی شبه ربوی داشته است. از این رو می توان گفت وضع موجود بانکداری ایران با وضع ایده آل بانکداری اسلامی که در سطح گسترده ای در ادبیات نظری و مالیه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، فاصله زیادی دارد و بررسی موانع و چالشهای موجود و ارائه راه حلهایی که با ساختار پولی و بانکی کشور سازگار باشد، ضروری به نظر می رسد.

سوال اصلی تحقیق:

موانع و چالشها در توسعه و گسترش بانکداری اسلامی در ایران چیست؟

 

1-2 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق:

وجود یک سیستم مالی منظم و کارآمد باعث می شود که پس اندازها به طرف مطلوبترین پروژه های سرمایه گذاری جریان یابد. بازارهای مالی از یک طرف نیازهای مالی موسسات را تأمین می کنند و از طرف دیگر انواع داراییهای مالی را در اختیار پس انداز کنندگان قرار می دهد. در بازارهای مالی توسعه یافته به دلیل تنوع موسسات و ابزارهای مالی مورد استفاده، سیستم مالی کارآمدی دارند و این در حالی است که  نظام مالی کشور ما همانند اکثر کشورهای در حال توسعه مبتنی بر نظام بانک محور است و در نتیجه نظام بانکی با داشتن بیشترین سهم در تامین مالی جامعه نقش موثری را در توسعه بازارها و نهادهای مالی ایران بازی می کند و همچنین اگر این موسسه مالی دارای مشکل و چالشی باشد تبعات منفی بسیاری را به دنبال خواهد داشت. پس می توان به طور کلی گفت نظام بانکی کشورما نقش بسیار مهمی در وجود یک سیستم مالی منظم و در نتیجه توسعه بازارها و نهادهای مالی دارد.

 

1-3 اهداف تحقیق:

هدف از این تحقیق، بررسی موانع و چالشها در نظام بانکداری در ایران به عنوان یکی از مهمترین بخشهای مالی در جهت بهبود و توسعه بازارها و نهادهای مالی است.

کشورهای پیشرفته که دارای نظام مالی توسعه یافته می باشند، توانسته‌اند با هدایت صحیح منابع مالی به رشد اقتصادی دست یابند. توسعه نظام مالی در یک کشور بدون در نظر گرفتن شرایط بومی کشور میسر نمی‌باشد؛ از این رو، توجه به دستورات اسلامی در زمینه امور مالی بویژه حرمت ربا در تأسیس یا کارآیی یک نظام مالی در ایران به عنوان یک کشور اسلامی ضروری محسوب می‌شود. پس به طور کلی هدف از پژوهش این است که موانع وچالشهای بانکداری اسلامی در ایران مشخص گردد و با بر طرف کردن آنها نظام مالی کارا و موثری داشته باشیم.

 

 

 

دانلود پایان نامه ها با موضوع بانکداری اسلامی