کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

بیان مسئله:

خلافیت بزرگترین عصیان در عالم هستی است برای خلق کردن باید از همه قید و بندها رها شده وگرنه خلاقیت چیزی جز تقلید و نسخه برداری نخواهد بود. فقط یک نسخه بدل! فقط هنگامی می توان خلاق بود که فردیت فرد را دریافت . ( اشو [1] ، ترجمه : فرجی ، 1380)

همانگونه که مغز انسان دارای دو جنبه است خلاقیت نیز دو جنبه دارد . خلاق بودن در واقع متفاوت، غیر معمول و مبتکر بودن است. این خلاقیت است که تغییرات را بوجود می آورد. اگر کاری را با شیوه های متفاوت نسبت به قبل انجام دهید نتایج نیز تغییر خواهند کرد . اما برای رسیدن به پاسخ موفقیت آمیز در عرصه تغییرات خلاقیت نیز لازم است با تغییر محیط بیرونی واکنشها نیز باید تغییر کنند . بنابراین ، خلاقیت ناپایدار است و تغییر نیز همین حالت را دارد. تغییر و خلاقیت هر دو مخاطره آمیز هستند و هر دو موجب ترس، اضطراب و نارضایتی نسبت به شرایط جدید می شوند. اما این دو می توانند موجبات خشنودی، هیجان و مسرت را نیز فراهم کنند . (حمیدی زاده، 1381)

خلاقیت به عنوان جوهره کارآفرینی و عامل کلیدی موفّقّیت و بلکه بقای سازمانها و همچنین امر تکامل و سعادت دنیوی و اخروی ، هنوز جایگاه واقعی خود را نه تنها در جامعه بلکه در محافل علمی و تحقیقاتی کشور پیدا نکرده است به همین دلیل هنوز در هیچ یک از دروس یا رشته های تحصیلی دانشگاههای کشور ، واحدی جهت آموزش خلاقیت پیش بینی و طراحی نشده است و آنچه به طور ضمنی و حاشیه ای و گذرا در بعضی از دروس به آن اشاره می شود ، تنها جنبه های نظری و تئوریک خلاقیت است ، که نه فقط مؤثر نمی باشد بلکه این ذهنیت را نیز ایجاد می کند که خلاقیت امری ذهنی ، فردی و ارثی است که به شکل علمی ، کاربردی و گروهی قابل آموزش نیست ! و نتیجه این ذهنیت است که نمی توانند در دنیای واقعی رقابت ، صنعت و کسب وکار ، حرف تازه ای بزنند . (صمد آقایی،1383)

خلاقیت همان خلق ایده های جدید است که این ایده ها ممکن است به محصولات یا خدمات جدیدی نیز منجر شود. نوآوری نیز همانا ارائه محصول , فرآیند و خدمات جدید به بازار است . خلاقیت فرایند ایجاد هرچیز با ارزش است و در حقیقت پیدایی و تجلی یک اندیشه و فکر است در حالی که نوآوری فرایند عملی ساختن آن اندیشه و فکر است . فرصت ها نیز موقعیت هایی هستند که از بررسی نیازهای جامعه فراهم می شوند که کارآفر ینان این نیازها را درک کرده اما افراد عادی قادر به درک آنها نیستند (کیا 1386).

امروزه خلاقیت به قدری اهمیّت پیدا کرده است که تعدادی ازدانشگاههای بزرگ دنیا مانند : دانشگاه بوفالوی آمریکا در رشته خلاقیت ، دوره کارشناسی ارشد برگزار می کند وتنها ازاین دانشگاه درسال 1994 ،یکصد نفر فارغ التحصیل می شوند و اهمیّت روز افزون آن به حدی است که برای سال 2004 تعداد 571 کلاس سه واحدی در رابطه با خلاقیت و 4115 کلاس به نام نوآوری درهنر تنها در مقطع تحصیلی لیسانس در دانشگاههای مختلف دنیا طراحی شده است . (صمد آقایی،1383)

خلاقیت در ساده ترین شکل خود به معنی به وجود آوردن چیزی است که قبلا وجود نداشته است . به تعبیری ایجاد بی نظمی خود نمونه ای از خلاقیت است . بی نظمی از قبل وجود نداشت و به وجود آورده شد. ( دوبونو، ترجمه : بصیری و غفاری پور، 1382)

بطورکلی این موج از قرن نوزدهم یعنی زمانی که مهمترین اختراع بشر یعنی « اختراع روش اختراع» (تکنیکهای خلاقیت ) ابداع شده به حرکت در آمد. از آنجایی که کلید موفقیت کارآفرینی یافتن روش های خلاقانه است , کارآفرین با بکارگیری فناوریهای جدید و شیوه های نوین, سریعتر و کم هزینه تر نیازهای جامعه را به نحو احسن برآورده می سازد (کیا 1386).

درک منطق خلاقیت به خودی خود کسی را خلاق تر نخواهد کرد. ولی او را از نیاز به خلاقیت آگاه خواهد ساخت این درک، طراحی شیوه های خلاق مشخصی را تشریح می کند و نشان می دهد که چرا شیوه های ظاهرا غیر منطقی در منطق سیستم های الگویی، کاملاً منطقی هستند. مهمتر از همه درک منطق خلاقیت، شخص را بر می انگیزد، تا درباره خلاقیت کار انجام دهد. ( دوبونو، ترجمه : بصیری و غفاری پور، 1380)

تار و پود فرهنگ کارآفرینی ازجنس خلاقیت ، نوآوری و سخت کوشی بافته شده است. فرهنگ کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری مجموعه ارزش ها ، نگرش ها ، هنجارها و رفتارهایی است که هویت افراد کارآفرین را تشکیل می دهد .

خلاقیت به عنوان جوهره کارآفرینی و عامل کلیدی موفّقّیت و بلکه بقای سازمانها و همچنین رمز تکامل و سعادت دنیوی و اخروی بشر است.فرهنگ کارآفرینی بربها دادن به خلاقیت و نوآوری استوار است کارآفرینان افراد خلاقی هستند که ایده های نو تولیدکرده و آن را در قالب یک شرکت به سرانجام می رسانند . بها دادن به خلاقیت نه تنها در دراز مدت باعث رشد و توسعه شرکت ها می شود . بلکه زمینه مناسبی را برای رشد و شکوفایی استعدادها وظرفیت های انسانی فراهم می کند و این شکوفایی خود بستر مناسبی برای رشد فضایل اخلاقی و معنوی در انسانهاست (مقصودی،1384).

شواهد قابل توجهی وجود دارد که هرچه فرد با گروه: راههای بیشتری را ایجاد کند و مورد بررسی  قرار دهد، نه تنها احتمال حصول به راههای بهتر و مناسبتر وجود خواهد داشت ، بلکه احتمال بیشتری برای موفقیت در حل مسائل وجود دارد. (تورنس [2] ترجمه: قاسم زاده، 1381)

آموزش خلاقیت استعدادی طبیعی است که فارغ بودن از ترس و موانع را شامل می گردد.

آموزش خلاقیت سه مولفه را در بر می گیرد:

  • اراده: برای آموزش دادن مهارتهای تفکر خلاق به افراد باید اراده وجود داشته باشد . موضوع تنها بیرون کشیدن استعداد خلاق طبیعی خود آنها نیست.
  • مهارت: آموزگاران یا آموزش دهندگان باید مهارت لازم را برای آموزش دادن خلاقیت داشته باشند.
  • برای آموزش گریز اندیشی برنامه های رسمی موجود است که رویکردی ویژه و سنجیده در راستای خلاقیت جدی است . (دوبونو، ترجمه: بصیری و غفاری نژاد 1382)

در این مجموعه پژوهشی ، نگرش کارآفرینانه بیکاران شهر تهران و ارتباط و تعامل آن با آموزش خلاقیت و اشتغال زایی درقالبی نو مورد بررسی قرار می گیرد . به عبارت دیگر محقق درصدد است تا اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کارآفرینی بیکاران شهر تهران در دو گروه آزمایش و گواه را بر پایه الگوی آموزش تکنیکهای فردی و گروهی(101 تکنیک) خلاقیت به اثبات برساند تا شاید راهکاری هر چند کوچک بر معضل بزرگ بیکاری جوانان این مرز و بوم باشد. (قابل ذکر است که تکنیک های فردی به صورت گروهی هم قابل اجراست.)

هدف پژوهش : این پژوهش می تواند به عنوان پیش قراول زمینه مناسب برای تحقیقات گسترده و عمیق در رابطه با توسعه کارآفرینی و اشتغال جوانان بیکار دانشگاهی و غیردانشگاهی بر مبنای پرورش استعدادهای خلاقانه به روش علمی محسوب گردد. لذا محقق در پی کشف راهکاری عملی برای دستیابی به منظور  حل گوشه ای از معضل بزرگ بیکاری می باشد, تا شاید در آینده ای نزدیک به عنوان یکی از  چراغ های روشن بر جاده تاریک اشتغال زایی و کارآفرینی فروزان گردد.

هدف محقق افزایش نگرش کار آفرینانه و به دنبال آن افزایش رفتار کار آفرینانه به شیوه آموزش عملی و اجرای تکنیکهای خلاقیت فردی و گروهی است. زیرا آموزش منجر به افزایش نگرش خواهد شد.

[1] Osho

-1torance. Ellis pual

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد