منبع پایان نامه ارشد با موضوع پایان نامه، ایدئولوژی، منافع ملی، استاد راهنما

دانلود پایان نامه

صبر و بردباری اشان.
تشکر و قدردانی:
خداوند سبحان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر به من داد تا بتوانم در عرصه علم و دانش، گامی دیگر برداشته و همت و تلاش خود را برای موفقیت‏های آتی دو چندان کنم.
پژوهش حاضر با راهنمائی‏ها، مشاوره‏ها و تجارب ارزشمند اساتید ارجمند؛
آقایان دکتر علی اکبر امینی استاد راهنما، دکتر بابک نادرپور استاد مشاور و
دکتر عباس سلطانلو به سرانجام رسید، لذا از این سه بزرگوار تشکر و قدردانی ویژه می‏کنم و از ایزد یکتا آرزوی بهروزی و سلامتی برایشان مسئلت دارم.
تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب مرجان صالحی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد به شماره دانشجویی ۸۸۰۸۳۷۳۷۲۰۰ در رشته علوم سیاسی که در تاریخ ۱۶/۶/۹۱ از پایان نامه خود تحت عنوان آینده پژوهی بازتاب جابجایی قدرت در سوریه بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران با کسب نمره ۵/۱۹ و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
۱- این پایان نامه حاصل تحقیق رو پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
۲- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:
بسمه تعالی
در تاریخ ۱۶/۶/۹۱
مرجان صالحی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره به حروف ۵/۱۹ و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما
بسمه تعالی
دانشکده علوم سیاسی
این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشکده تهیه شده است
کد شناسایی پایان نامه : ۱۰۱۲۰۸۱۲۹۰۲۰۵۶
نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد : ۱۰۱
عنوان پایان نامه : آینده پژوهی بازتاب جابجایی قدرت در سوریه بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران
تاریخ شروع پایان نامه: نیمسال دوم ۹۱
تاریخ اتمام پایان نامه: ۱۶/۶/۹۱
نام ونام خانوادگی دانشجو: مرجان صالحی
شماره دانشجویی: ۸۸۰۸۳۷۳۷۲۰۰
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی اکبر امینی
استاد مشاور: جناب آقای دکتر بابک نادرپور
آدرس و شماره تلفن: تهران – خیابان نیاوران – کوی مینا – آبکوه هفتم – پلاک ۱۲ ۱۸۳۲۰۶۷-۰۹۱۲
چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
این پژوهش در پی آن است که تجزیه و تحلیل و درک جدیدی از دوران گذار نظام بین الملل، از نظم کهن به نظم نوین بر بستر پدیده جهانی سازی و عصر فناوری ارتباطات و اطلاعات، و آثار آن بر تحولات خاورمیانه و به طور مشخص کشور سوریه به عنوان یکی از مهمترین شرکای استراتژیک ایران و بازتاب آن بر موقعیت ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران به دست دهد.
بازتاب تحولات منطقه ای و بویژه جابجایی قدرت در سوریه و تاثیر آن بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران، بیش از آنکه از منظر منافع ملی باشد، اساسا از زاویه اهداف ایدئولوژیک و گسترش هلال شیعه‏ است. روابط ایران و سوریه و به تبع آن لبنان، حاکی از آن است که در منظر هر یک از واحدهای سیاسی این اتحاد، الویت منافع ایدئولوژیک و منافع ملی کاملاً متفاوت است. مقابله سوریه و لبنان با اسرائیل بیش از اینکه ایدئولوژیک باشد، امنیتی و استراتژیک است. در حالی که برای ایران عمدتاً جنبه ایدئولوژیک دارد و سایر سلسله مراتب منافع در محاق اهداف ایدئولوژیک است. وجود منافع متفاوت از اهمیت اتحاد نمی‏کاهد، لیکن پایداری و هزینه این اتحاد در میان و بلندمدت ایران را با تحدید و تهدیدی جدی مواجه کرده است.
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهشنامه دانشکده مناسب است _ مناسب نیست تاریخ و امضاء
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات طرح ……………………………………………………………………………………………….۱
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………۳
۲-اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۹
۳-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن …………………………………………………………………………۹
۴-سوالات و فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………..۹
۵-مدل تحقیق (سازماندهی پژوهش) …………………………………………………………………………………..۱۰
۶-متغیرها و واژه های کلیدی ……………………………………………………………………………………………..۱۱
۷-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۸-قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۹-جامعه و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………..۲۱
۱۰-محدودیت ها و مشکلات تحقیق …………………………………………………………………………………..۲۱
فصل دوم: مطالعات نظری …………………………………………………………………………………………۲۲
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۱-فرایند تکوین ژئوپلتیک شیعه و نقش آن در معادلات قدرت منطقه ای و بین المللی ………………۲۳
۱-۱-موقعیت ژئوپلتیک خاورمیانه ………………………………………………………………………………………۲۳
۱-۱-۱-محدوده جغرافیایی ………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۱-۱-اهمیت تاریخی و مذهبی ………………………………………………………………………………………..۲۴
۳-۱-۱-اهمیت اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………۲۴
۴-۱-۱-اهمیت استراتژیک و نظامی …………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۱-سیاست آمریکا در مقابله با توسعه کمونسیم ………………………………………………………………….۲۸
۳-۱-ضرورت مقابله با اسلام گرایی (بنیادگرایی اسلامی) ………………………………………………………۳۲
۴-۱-طرح خاورمیانه بزرگ ………………………………………………………………………………………………..۴۰
۵-۱-دکترین بوش اول، دکترین کلینتون و دکترین بوش دوم ………………………………………………….۴۷
۱-۵-۱-دکترین بوش (بوش اول) ……………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۵-۱-دکترین کلینتون ……………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۵-۱-دکترین جورج دبلیوبوش (بوش دوم) ………………………………………………………………………۴۹
۶-۱-شکل گیری هلال شیعی …………………………………………………………………………………………….۵۰
۱-۶-۱-اختلافات مرزی و سرزمینی ……………………………………………………………………………………۵۱
۲-۶-۱-اختلافات قومی و مذهبی ……………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۶-۱-کشف و استخراج نقت ………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۶-۱-تعارضات ایدئولوژیکی ………………………………………………………………………………………….۵۳
فصل سوم : روش شناسائی تحقیق ……………………………………………………………………………..۶۲
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۱-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۲-جامعه آماری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *