پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی-دانلود

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقیت و خواب :

تحقیقات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد خواب می تواند تأثیر مثبتی در عملکرد انسان داشته باشد و خلاقیت نیز جزئی از آن است . خواب خوب شبانه می تواند قدرت هوش و فراست انسان را 40/0 افزایش دهد (دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد به نقل از فیض بخش, 1381).

خواب درحافظه وآموختن نیزتأثیر به سزایی دارد ، به این معنی که خواب پدیده ای منفعل نیست ، بلکه درکارکرد مغز اثر فعال دارد ، بویژه هنگامی که چشم حرکات سریع می کند ، با غشای مغز ارتباط پیدا می کند .در این نقطه است که حافظه تداعی کننده انسان ذخیره میکند ، همچنین از نظرپردازش نیز تأثیرمثبت دارد . درست مانند بعضی جنبه های خلاقیت خواب خوب این امکان را فراهم می آورد که واقعیت ها و تصورات خود راپردازش کنیم و الگوهای منطقی و منسجمی به وجود آوریم .

مغزدرحال خواب کارگاه اضطراب خلاق نامیده میشود . که به تخیل ، استعاره و نمادگرایی تکیه دارد ترکیب تفکرجدی و منطقی با تفکر عرضی[1] و رویا ، خلاقیت را تقویت میکند .نمونهایی بسیاری از این نوع رویای خلاق نزد اشخاص خلاق و موفق تاریخ وجود دارد مشکل اینجاست که درجامعه جدید غالباً آن قدرمشغولیم که نمی توانیم به حدکافی بخوابیم (فیض بخش 1381 )

خلاقیت و گروه :

سینرژی : یکی از نظریه های اساسی درباره خلاقیت این است که فعالیت های خلاق در صورتیکه درگروه انجام شود ، به صورت متزاید درخواهد آمد به این معنی که اشخاص اگر دسته جمعی کارکنند ، اندیشهای بیشتر یا بهتری تولید خواهند کرد تا به تنهایی ، با وجود این تک تک اعضاء می توانند از اکثر فنون خلاقیت نیز بهره ببرند   (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

1.Hateral   Thinking

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی-دانلود

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقیت و سن :

درخصوص رابطه سن و خلاقیت گزارشهای مختلف و بعضاً متضادی داده شده است ، به عنوان نمونه یک آمار ، اوج خلاقیت را سن شصت سالگی نشان می دهد و آمار دیگر بچه ها را خلاق تر معرفی می کند . این درست است که بعضی افراد با بالا رفتن سن خلاق تر می شوند و عده ای برعکس ، هر چه سنشان بیشتر می شود خلاقیتشان کمتر می شود و دلیل این امر درنحوه استفاده از تجربه است . به این معنا که اگر چه یادگیری از تجربه ها مفید ولازم است ، اما عده ای عادت می کنند که تجربه هایشان را به موارد دیگرکه زیاد هم به موضوع مرتبط نیست ، تعمیم دهند و لذا همین تجربه به جای اینکه ذهن فرد راخلاق تر کند ، موجب کلیشه ای شدن تفکر وی شده و نهایتاً هر چه بالاتر می رود ، تجارب قبلی تبدیل به قالب های کهنه تر و ریشه دارتر می گردد .  این وضع وقتی وخیمتر می شود که تجارب غیر واقعی را به موضوعات ، غیرمرتبط واقعی سرایت دهیم ،چون سیستم اعصاب مغز تجربه غیرواقعی را ازخیالی تشخیص نمی دهد.

بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت : اگر فرد از تجارب خود درست استفاده کند و محیط مناسبی داشته باشد ، هرچه سنش بالاتر رود باید خلاق تر شود (صمد آقایی, 1383).

شواهد علمی مبنی بر این که خلاقیت از سن تمرد می کند بوسیله پروفسورها روی سی لهمان [1] استاد دانشگاه  اوهایو مورد تحقیق قرار گرفته است . یکی از مطالعات وی بزرگانی را که در زمان خویش ایده هایی که اهمیت جهانی داشته خلق کرده اند، مورد بررسی قرار داده است از 1000 موقعیت خلاق که پروفسور لهمان ذکر نموده است متوسط سنی که این ابداعات در آن سن واقع گردیده 74 سال بوده است . ( اسبورن، ترجمه : قاسم زاده ، 1368)

در رابطه بین سن و خلاقیت می توان گفت؛ اگر فرد از تجارب خود استفاده کند, و محیط مناسبی هم داشته باشد با افزایش سن , خلاق تر می شود. در غیر این صورت با بالا رفتن سن از خلاقیت وی کاسته خواهد شد (کیا ,1386).

[1]– Harvey c. lehman

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

:اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی- دانلود متن کامل

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقیت و محیط :

ارشمیدس کار خود را در حمام انجام می داد . نیوتن نیروی جاذبه را زیر درخت سیب پیدا کرد . کلیه اشخاص موفق به روش خاص خود خلاقند . سر آشپزی که خود آموزگار خویش است ، هنگام دویدن در تپه های اطراف محل زندگی اش الهام می گیرد و گیاهان وحشی را پیدا می کند . مایکل براز[1] طباخی را از مادرش آموخت و تخصص او گیاهان وحشی و غیر معمول است . می گوید هفته ای چند بار در تپه ها می دوم و در این دویدن هاست که به افکار و احساسات تازه است می یابم . از طبیعت الهام می گیرد و امیدوار است با غذاهای خود فضایی خاص ، آزادی بیان احساس شگفتی و لذت زندگی را ابراز دارد . طباخی اش را با موسیقی جاز مقایسه می کند و از نظر طراحی ، ظرافت سیال و لحظات سکوت ، شباهتهایی می بیند  (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

چه چیزی محیط حمایت کننده برای خلاقیت به وجود می آورد ؟

ابعاد بسیاری دراین مقوله قرار میگیرند : ناراضی بودن از وضع موجود ، همواره به دنبال بهبود بخشیدن و یا راههای بهتر برای انجام کارها بودن ، تشخیص این که تکنولوژی ، ابزار رقابتی است که می تواند دستیابی به محصولات مشکل را ممکن می سازد . در چنین محیطی ، ریسک حساب شده ای پذیرفته می شود و بوروکراسی در حداقل میزان است  (حائری زاده , 1381).

اسکچل[2] تفکرخلاق را معلول برخورد و ارتباط وسیع فرد با محیط می داند ، به نظر او فرد برای تسلط بر محیط به خلق و ایجاد افکار تازه می پردازد . تجربه درمعنی عامیانه شاید نه تنها عامل بروزخلاقیت نباشد بلکه مانع آن نیز بشود . تجربه درمعنی عامیانه بیشتر برعادت وخوگیری[3] دلالت دارد .خوگیری یعنی فقدان واکنش جهت یابی به محرکها .

درمقابل پدیده خوگیری ،حساس سازی یعنی تقویت واکنش به یک تحریک قرار دارد . افرادیکه فکرشان باز است کمترتحت تأثیر عادات و تلقینات قرار میگیرند و بهتر می توانند محیط اطراف خود را بشناسند و به خلق افکار وعقاید تازه مبادرت کنند ( مقصودی ,1381) .

  1. Michael Bras
  2. Schaehtel

1-. Habituatie

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

پایان نامه :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقیت و مغز :

مغز انسان کارگاهی است که اندیشه ها و تصورات ما درآنجا شکل می گیرد . شناخت ما نسبت به نحوه کارشرطی بیست سال گذشته به طرز شگفت آوری افزایشی داشته است . دراینجا پاره ای واقعیت ها و فرآیندهای مغز و نقش آنها را درتوانایی های خلاق خود ملاحظه خواهیم کرد .

کارآیی شگرف مغز انسان از سازمان یافتگی یک نوع سیستم ویژه نشأت می گیرد که بی نظمی و آشفتگی ، نظم و ترتیب ایجاد می کند ، اما بجای تشخیص نظمی نوین، نظمی  کهنه ای را تحمیل می کند.

سیستم مغز زیست و بقا را ممکن می سازد و اما ماجراجویی و ریسک را دشوار می کند.

بنظر می رسد بر حسب یک برنامه وسیع کاربردی ، مغز بعنوان سیستم حافظه تکراری ، تبعیض گر، خود بزرگ بین و در مرحله بعد سازمان یافته است . مانند هر سیستم دیگری، چنین سیستمی از ویژگیهای کاربردی مختص خود برخوردار است . در نوع بخصوص این سیستم عملکردی عالی دارد و در نوع دیگر عملکرد سیستم ضعیف است. ( دوبونو، ترجمه: رضا خانی ، 1376)

نیمکره چپ بخش آگاهتر و منطقی تر مغز به نظر می رسید که فرآیندهای منطقی وجود انسان را کنترل می کند (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

نیمکره راست که به صورت جایگاه تخیل، شوخ و مجموعه نگر مشاهده گردید که مشخصه آن ابهام و استعاره است . به این ترتیب چنین نتیجه گیری شد که خلاقیت  به نیمکره راست مغز ارتباط دارد که ما ظاهراً در محیط عادی کار خود استفاده بسیار اندکی از آن می کنیم اگر فقط می توانستیم بیشتر با نیمکره راست مغز خود کار کنیم مطمئناً خلاقیت در وجودمان جاری می شد این استدلال وسوسه انگیز بود که بسیاری از مفسران عنوان می کردند  (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

نیمکره چپ مغز اطلاعات را بطور خطی, منطقی  و متوالی پردازش نموده و اساسا با اطلاعات شفاهی سر و کار دارد. نیمکره راست , اطلاعات را بطور غیر خطی, از طریق درک مستقیم (شهودی) و بطور همزمان پردازش نموده و با اطلاعات تصویری, شنوایی, عصبی و عاطفی سر و کار دارند (آقایی فیشایی, 1375).

متأسفانه تحقیقاتی که از دهه 80 – 1970 آغاز شده است این برداشت را تا حدی تار کرده است . واقعیت های آشکار شده بسیار پیچیده تر از قبل به نظر می رسد و حتی مفسران معتبر نیز دیگر درباره کارکرد دقیق نیمکره های مغز اتفاق نظر ندارند  (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

شمار زیادی از پردازش های پیچیده اطلاعات و کارکرد مفاهیم در سراسر مغز پخش شده و توافق قریب به یقینی وجود دارد که فعالیتهای خلاق در مراحل مختلف با بسیاری از این کارکردها یا تمام آنها ارتباط پیدا می کند .همچنین نبایستی این واقعیت را از نظر دور داریم که بسیاری از فرآیند های پیچیده فکری برای تحقق خود به هر دو قسمت مغز نیاز دارد . درک لطیفه مثال خوبی در این زمینه است زیرا مستلزم آن است که اطلاعات هم از جنبه واقعیت و هم از نظر احساسی پردازش شود .

تمایزدیگری که شاید به اندازه تقسیم مغزبه دو نیمکره مفید باشد تمایز میان بخش آگاه مغز و بخش کمتر آگاه یا کاملاً نا آگاه آن است (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

بنظر می رسد هنگامی که مغز اطلاعات را پرازش می نماید , اطلاعاتی که به صورت منظم و هماهنگ است و با عواطف مثبت مرتبط است توسط نیمکره چپ پردازش می شود و هنگامیکه اطلاعات دارای ویژگیهای متضاد و متناقضند و با عواطف منفی مرتبط می باشند توسط نیمکره راست پردازش می شوند (آقایی فیشایی, 1375).

کارکردهای والاتر: خلاقیت با بسیاری از کارکردهای والاتر مغز ارتباط دارد .

برداشتها از عوامل کلیدی کارکردهای والاتر معرفتی ما است و بخشی از روشهایی را تشکیل می دهد که برای درک و پردازش حجم عظیم اطلاعات و تبدیل آنها به موادی قابل هضم وعملی به کار می بریم . ادراک ما از مشخصه های عمده ای است که ما را از موجودات دیگر متمایز می سازد .

اما مفاهیم و برداشتها از کجا سرچشمه می گیرند ؟

آنها در نتیجه توانایی ما نسبت به عمومیت بخشیدن به تجربیات و طبقه بندی اندیشه هایمان حاصل میشود ناگفته پیداست که هریک ازما مفاهیم یا برداشتهای خود را به روشهای کاملاً ویژه ای شکل می دهیم این خود ، نوعی کارکرد خلاقیت ما است توانایی شکل دادن وتجدید تشکل اطلاعات ، تسلط بسیار حساسی بر محیط اطرافمان بوجود می آورد  (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

اگر شما مسئله ای را به صورت تحلیلی و یا با نگاه بر آمار و ارقام حل می کنید و آن را در داخل فرمول منطقی یا فرآیند دنباله دار ( با توالی ) قرار می دهید . از سمت چپ مغز استفاده می کنید . اگر به دنبال الگوها و مقادیری هستید که تأثیرات حسی را در بردارد که به شما یک ادراک شهودی از کل پدیده ای می دهد از سمت راست مغز استفاده کرده اید (حائری زاده , 1381).

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

:اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

نظریه های خلاقیت :

محققین وصاحب نظران درطول تاریخ نظریه های فراوانی درخصوص خلاقیت داده اند ، اما مهمترین و معروفترین آنها عبارتند از :

1- نظریه نبوغ ذاتی             genius

2- نظریه رفتار گرایان     nothing     new

3- نظریه افزایشی         incre   mental

4- نظریه ناگهانی             aha

پیروان نظریه نبوغ ذاتی معتقدند خلاقیت ذاتی است و قابل آموزش نیست در حالی که امروزه کاملاً ثابت شده است که خلاقیت هم قابل آموزش است و هم قابل پرورش .

پیروان نظریه رفتارگرایان معتقدند، هیچ چیز جدید نیست ؛ بلکه مجموعه عناصر قدیم هستند درلباسی نو ، این گروه خلاقیت را درتمامی ادوار تاریخ ، ترکیب اجزاء و عناصر موجود یک کلیت جدید می دانند. به همین دلیل ثبت اختراعات درگذشته به لحاظ قانونی همواره مشکلاتی در برداشته است . مراجع قانونی با تجزیه اختراعات به اجزای تشکیل دهنده آنها ،  آسان بودن عمل ترکیب جدید یا اجزایی که از قبل موجود بوده را صادر می کردند ، بنابر این ، بسیاری از درخواست های ثبت اختراع را نمی پذیرفتند. مثلاً ،طبق این نظریه پاستور چگونگی سرایت امراض را که اطباء از قبل می دانستند و یا وجود موجودات ریز میکروسکوپی را که از زمان اسپا لایزافی شناسایی شده بود ، یک اکتشاف شناخته نمی شود چون وی فقط این پدیده را به همدیگر ارتباط داده است !

همچنین آنها معتقدند لاوازیه ترازو را اختراع نکرد، چون انواعی از ترازو از قرنها پیش کاربرد داشته است

پیروان نظریه افزایشی معتقدند : خلاقیت و راه حل های خلاق طی فرآیندی به تدریج تکمیل ، کنترل و هدایت می شوند و به من انسان خطور می کند ، بر عکس نظریه ناگهانی که می گوید راه حلهای جدید ناگهان و در یک آن به ذهن می رسد .

اما پیروان نظریه ناگهانی معتقدند : خلاقیت و راه حلهای خلاق ، بدون برنامه و پیش بینی به صورت غیر قابل کنترل ، غیر مترقبه و ناگهانی به ذهن می رسند و این زمانی است که فرد می گوید : آهان ! جواب مسأله را یافتم  (صمدآقایی , 1383).

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

پایان نامه روانشناسی ب–بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

مکتب انسانگرا:

انسان گرایی از جمله مکاتبی است که به خلاقیت توجه خاصی نموده است . انسان گرایان خلاقیت را تنها به امور خارق العاده نسبت نمی دهند .

آنها معتقدند خلاقیت نه تنها دست آوردها ، بلکه فعالیتها ، فرآیندها و نگرش ها را هم در برمی گیرد . انسان گرایی تأکیدخاصی برارتباط خلاقیت یا سلامت روانی ، خود شکوفایی و کمال انسان دارد ؛چنانکه مازلو[1] اعتقاد دارد این رابطه به قدری عمیق است که میتوان گفت : این واژه ها مفهوم واحدی دارند .راجرز معتقد است : انگیزه اصلی خلاقیت ،گرایش انسان به فعال ساختن خویشتن ، کشش به سوی گسترش ، رشد، پختگی ،گرایش به آشکار سازی و به کارانداختن همه قابلیتهای ارگانیسمی خویشتن است .بنابر این فرد خلاق کسی است که استعداد بالقوه انسان بودنش کامل است (حسینی, 1381).

برمبنای نظریه انسان گرایان شرایط درونی خلاقیت را نمی توان تحمیل کرد.

همانگونه که نمی توان تحمیل کردکه بذرکاشته شده را به زور رشد داد . برای رشد خلاقیت بایدبا ایجاد شرایط بیرونی امکان ظهورتوانایی بالقوه افراد را فراهم نمود . شرایط اصلی دراین زمینه آزادی وامنیت روانی است .آزادی کامل زمانی محقق می گردد که فرد درباره آنچه درعمیق ترین قسمت خویشتن خود هست بیندیشد ، احساس کند و همان باشد  (حسینی, 1381).

برای خودشکوفایی چندشرط لازم است ،که برای خلاقیت نیزاین شروط ضروری است :

1- آزادی از قید و بندهای اجتماعی ( عادت )

2- عدم آشفتگی و نگرانی از عدم ارضاء کامل نیازهای پایین تر

3- اعتماد به خود و دیگران و دوست داشتن ، دوست داشته شدن

4- خود آگاهی ، آگاهی از نقاط قوت و ضعف خویش

بسیاری از مدیران عقیده مازلو را که عالیترین انگیزش انسان ، نیاز به خود شکوفایی یا منبع بالقوه رضایت شغلی است ، پذیرفته اند ( مقصودی, 1384 ).

تعریف آفرینندگی ازنظر راجرز : عبارت است ازظهوریک فرآورده و ارتباطی نوظهور در عمل ،که ازیک سو از بی همتایی فرد سرچشمه می گیرد واز دیگر سو از مواد ، رویدادها ، مردم ،یا اوضاع و احوال زندگی او .انگیزه اصلی آفرینندگی ظاهراً همان گرایش است که ما آن را بگونه ای بسیار ژرف ، به صورت نیروی شفا بخش درروان درمانی کشف کرده ایم .گرایش انسان در به فعلیت در آوردن خویشتن ، تا نیروی بالقوه خود شود .

این گرایش در هر فردی وجود دارد و تنها در انتظار شرایطی مناسب برای رها شدن وآشکار گردیدن است . همین گرایش ارگانیسم به ایجاد پیوندهای با محیط و تلاش برای به کمال رساندن خویشتن است ، که انگیزه اصلی برای آفرینندگی را به وجود می آورد . جوهر اصلی آفرینندگی ، نوظهور بودن آن است . هنگامی که فرد نسبت به همه تجربه های خویش باز است ، در آن حال رفتارش آفریننده خواهد بود و می توان اطمینان داشت که آفریننده ذاتاً زنده باشد (  مقصودی 1384).

2.Maslow

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

پایان نامه روانشناسی با موضوع:اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

مکتب عصب شناسی :

نظریه عصب شناسی را شاید بتوان یکی از جدیدترین دیدگاهها دانست . در این دیدگاه رابطه خلاقیت با مغز و امواج مغزی مورد بررسی قرار می گیرد . پژوهشهای زیادی راجع به نقش نیمکره های مغز و زمینه های فکری انجام گرفته است . تحقیقاتی که وظیفه مغزچپ و راست راجستجو می کنند ، دو فرآیند فکری را مشخص کرده اند :

نیمکره چپ با اطلاعات شفاهی سروکار دارد و تفکر انتقادی راتنظیم می کند و مسؤول خواندن رمزها ، زمان و ریاضی به شیوه منطقی ، تحلیل و متوالی است ، درحالیکه نیمکره راست با اطلاعات تصویری و شنوایی سروکار دارد و مسائل و عقاید قدیمی را به شیوه جدید دوباره تنظیم میکند . مغز راست با استعاره ها ، شکلها ، شهود و تحلیلها عمل می کند (حسینی , 1381).

افرادخلاق هر دو فرآیند فکری را با یکدیگر ترکیب می کنند ؛ زیرا درخلاقیت ها به هر دو جنبه فکری نیاز است . هرچند برخی از محققان معتقدند درتفکر خلاق ، نیمکره راست نقش اصلی را دارد و ادغام وظایف دو نیمکره لزومی ندارد و حتی می تواند اثر منفی داشته باشد . زیرا تفکرخلاق و منطقی نمی تواند به طور همزمان ، دربالاترین سطح خودعمل کنند ، بنابراین خلاقیت با توجه به تقویت نیمکره راست مغز شکوفا می شود (حسینی ,1381).

آخرین مطالعات « ندهرمن[1] » نشان می دهد که فعالیتهای مغزدرچهار ناحیه آن متفاوت است و افراد مختلف گرایشهای متفاوتی دارند ، که درارتباط با فعالیتهای هر یک ازنو احی چهارگانه مغز است (صمدآقایی ,1383).

مکتب روان سنجی : این مکتب به خلاقیت از زاویه آزمون ها می نگرد و تلاش می کند با مقیاس های کمی خلاقیت را در افراد اندازه گیری کند . بنابر این خلاقیت برحسب چگونگی عملکرد روی مواد یک دست بیان می گردد . از پیشروان مهم این مکتب گیلفورد است ، او خلاقیت را عبارت از تفکر واگرا می داند ، تفکر واگرا یک جستجوی ذهنی ای است که به دنبال تمام راه حلهای ممکن برای یک مسأله است و در مقابل تفکرهمگرایی قرار دارد که به دنبال یک جواب صحیح برای مسأله می گردد ، قرار دارد . هنگام حل مسأله فکر همگرا با دقت و در چارچوب معینی و بر اساس اطلاعات مقدماتی به بررسی و نتیجه گیری می پردازد و راه حلی ارائه می نماید که اصولاً جدید نیست و قبلاً آزمون شده و در صحت آن نمی توان تردید کرد . اما تفکر واگرا راههای تازه ای برای حل مسأله پیشنهاد می کند . گیلفورد برای تفکر خلاق ، ویژگیهایی قائل است که آزمونهای خویش را براساس آن تنظیم می کند . اکثر آزمونهای خلاقیت براساس و برای اندازه گیری این ویژگیها ساخته شده اند (حسینی, 1381).

و بالاخره:

روانسنجان می گویند: خلاقیت آن صفت روانی (ذهنی ) است که بتوان با ابزار خاصی آن را اندازه گیری کرد.

روان شناسان معتقدند که خلاقیت فرایندی شناختی است که شامل حل خلاقانه مسائل می شود.

در علم بیوگرافی(شرح حال نویسی) خلاقیت، را داستانی از زندگی قلمداد می کنند. تاریخچه موردی از خلاقیت افراد مورد سئوال که تحت مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

در علوم زیستی (زیست شناسی ) خلاقیت یک صفت قابل اندازه گیری است که بر تغییرات روانشناختی که در طی حل خلاقانه مسئله اتفاق می افتد دلالت دارد.

در علوم محاسباتی(رایانه ای) خلاقیت به عنوان کامپیوتری است که می تواند به صورت فرمول نوشته شده و قالب بندی شود.

در علم کلام (متون) خلاقیت به عنوان متنی است که مبتنی بر فرهنگ جامعه و تکامل پذیری است.

در علم فیزیک خلاقیت بصورت یک محیط فیزیکی محسوب می شود. ( سیگل 2000، ترجمه: عزیز زاده)

1.Ned  Herrman

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

پایان نامه روانشناسی با موضوع:اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

مکتب گشتالت :

بر طبق نظریه شناختی خلاقیت وحل مسأله خلاق به عنوان یک روش تازه درمسائل جدید است . حل مسائلی که شخص برای آن جواب مشخصی ندارد ، یعنی قبلاً راه انجام آن را یاد نگرفته است .

ازدیدگاه گشتالت ما همه ظرفیت تفکرخلاق را داریم . بنیان تفکرخلاق از دیدگاه گشتالت مبتنی برکل گرایی است که پدیده ها را برپایه ویژگی های کلی آن تبیین می کند . نظریات اساسی این مکتب پیرامون خلاقیت توسط « ورتها یمر » مطرح شده است .او معتقد است که تفکر پیرامون حل مساله باید شکل کلی داشته باشد ، یعنی موقعیت به عنوان یک کل درنظر گرفته شود ، وقتی اساس و ماده اصلی حل مسأله درک شود ، میتوان آن را به شرایط دیگری انتقال داد و این تنها راه تفکر خلاق است (مقصودی, 1384).

براساس نظریه گشتاست ، یادگیری پدیده ای شناختی است در فرآیند یادگیری ، یک سازماندهی مجدد ادراکی میدانی وجود دارد . پس از وقوع یادگیری ، شخص موقعیت را از دریچه جدیدی می نگرد . سپس با طرح تعدادی فرضیه ، احتمالات را برای حل کردن مسأله از نظری می گذراند و ناگهان راه حل را می یابد .

روانشناسان گشتالتی به این پدیده « بینش[1] » می گویند . این همان مرحله اشراق در مراحل خلاقیت از دیدگاه والاس می باشد ( مقصودی, 1384).

یکی از جلوه های خلاقیت استفاده از آموخته های قبلی درراه حل مسائل گذشته ، برای حل مسائل جدید می باشد . این رویه را در روانشناسی گشتالت ، جابجائی یا انتقال می نامند . ازجلوه های دیگر تجلی خلاقیت درنظریه گشتالت تفکر بارور می باشد . ورتهایمر درآخرین کتاب خود به نام بارور ، سه نوع تفکر ( a.b .g ) را ار یکدیگر متمایز کرد :

نوع a بارورترین تفکر است . این نوع تفکر مستلزم فرآیند تمرکز وتمرکز مجدد است . درفرآیند تمرکز ، فرد ، دید مجزایی نسبت به موقعیت کسب می کند ، به طوری که آن را به صورت عینی و به صورت یک کل می بیند . درفرآیند تمرکز مجدد ، دیدگاه جدیدی اتخاذ می شود که شامل روش جدید نگاه کردن به مسأله است و در نهایت به راه حل میرسد و تفکر نوع g کاملا نابارور است و نوع b تا اندازه ای بارور و تا اندازه ای نابارور است ( مقصودی , 1384).

  1. Insigth

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

پایان نامه با موضوع:اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقیت در مکاتب روانشناسی :

مکتب روانکاوی : عده ای ازروانشناسان معتقدند : خلاقیت نتیجه تعارضی است که در ضمیر ناخودآگاه یا من ایجاد می شود . به این معنی که اگر من بتواند راه حلی برای این تعارض پیدا کندکه با ضمیر ناخود آگاه نیز هماهنگ باشد منجر به خلاقیت می شود واگر نتواند ، منجر به بیماری روانی می گردد . بنابر این از دیدگاه روانکاوی ، خلاقیت و بیماری روانی ازیک منبع نشأت می گیرند . با این تفاوت که فرد خلاق بر ناخودآگاه خویش کنترل معقولی دارد ، اما بیمار درکنترل رفتار ناخود آگاه خویش دچارافراط و تفریط شدیدی می شود .فروید معتقد است اثرخلاقه به وسیله کشمکش های لاینحل برانگیخته می شود و تفکر خلاق تحت تأثیر فرآیند اولیه تفکر[1] که غیر منطقی ، ابتدایی و مرتبط با نهاد و ناخود آگاه انسان است ، می باشد ، نه فرآیند ثانویه تفکر[2] که منطقی ، واقع گرا و مرتبط با ضمیر خود آگاه است  (صمد آقایی ، 1383 ).

دیدگاه فروید بر خلاقیت ، نوعی رفتار دفاعی است . در واقع فرد برای ارضای سائقه های خاصی دست به خلاقیت می زند تا تعادلی که آن سائق را به هم زده است دوباره برگرداند . روانکاوان جدید تا حدی افکار فروید را تعدیل کردند آنها معتقدند افراد خلاق در عین استفاده از ناخود آگاه خویش ، مغلوب آن نمی گردند و این نشانگر « خود » مطمئن و منعطف آنهاست . روانکاوان جدید معتقدند که خلاقیت از ذهن نیمه آگاه نشأت می گیرد . زمانی که خود فعالیتی ندارد .ذهن نیمه آگاه مشغول است نیمه آگاه برای مدتی باید از آگاه و ناخود آگاه آسوده باشد تا به جمع آوری ایده های تازه بپردازد و خلاقیت ظهور یابد(  مقصودی ,1384).

فروید در مورد منبع و خواستگاه خلاقیت نظریاتی دارد که عبارتند از :

– منبع خلاقیت همان تضاد است .

– خلق افکار و اندیشه های تازه در تقلیل اضطراب ناشی از تضاد تأثیر دارد .

– تفکر خلاق شکل عالی تخیلات آزاد و بازیهای دوره کودکی است .

– فرد متکبر و خلاق معمولاً افکار و عقاید تازه را می پذیرد در صورتیکه افراد عادی و غیر خلاق اینگونه افکار را عقب می رانند

تجربیات دوران کودکی در پیدایش افکار و اندیشه های تازه کاملاً تأثیر دارد . این افکار ادامه همان                                              تجربیات یا جانشین آنهاست ( مقصودی 1384 ).

تفکر خلاق بوسیله روانکاوان و روانشناسان خلاقیت ، نوعی فرایند قهقرایی  و پست تر از فرایندهای فکری و منطقی تلقی می گردید. عقیده ارنست کریس [3] درباره سیر قهقرایی در خدمت نفس به نحوی گسترده به عنوان یک دستاورد مهم برای توجیه خلاقیت مورد قبول قرار داشت. لارنس کوبی [4] بر پایه فرمولاسیون کریس ، تاکید داشت که قسمت نیمه آگاه ، نه قسمت ناخودآگاه موجب خلاقیت است. (تورنس [5]، ترجمه: قاسم زاده ، 1381)

در هنگام فرمولاسیون کوبی تا بحال تعدادی از روانکاوان ایده هایی تدوین کرده اند که از قهقرایی بودن خلاقیت به  دور بوده است . سیلوا آریتی خلاقیت را به عنوان سنتز سحر آسا شرح داده است . این سنتز سحرآسا بصورت اتصال نیروهای درونی غیر منطقی مغز ناخودآگاه با مکانیزمهای منطقی خودگرا و ادراکی مغز آگاه تشریح گردیده است. (تورنس ، ترجمه: قاسم زاده ، 1381)

1.Primary   Process   Thinking

  1. Secondary Process Thinking

[3] Ernest kris

[4] Low renc kubie

[5] Torance

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

پایان نامه روانشناسی :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

چهار نوع نوآوری :

چهار نوع اصلی نوآوری ( حاصل یا نتیجه نوآوری ) وجود دارد : محصول ، فرآیند ، بازاریابی و مدیریت.

1- نوآوری محصول: به محصولات یا خدمات جدیدیا ارتقای محصولات و خدمات قبلی ، می انجامد.

2- نوآوری فرآیند : به فرآیندهای بهبود یافته در سازمان – برای مثال ، در بخشهای عملیات ،  مدیریت منابع انسانی یا امور مالی – منتج می شود . این نوآوری بر بهبود اثر بخشی و کارایی تأکید میورزد .

3- نوآوری بازاریابی : به کارکردهای بازاریابی تبلیغ ، قیمت گذاری ، توزیع و همچنین دیگرکارکردهای محصول به غیر از توسعه محصول ( مانند : بسته بندی یا تبلیغات ) مربوط می شود .

4- نوآوری مدیریت : روش مدیریت سازمان را بهبود می بخشد . تجدید ساختار در شرکت یک نوع نوآوری مدیریت به شمار می رود (هیگنیز ، احمد پور ، 1383).

چهار P خلاقیت و نوآوری :

برای ارتقاء سطح نوآوری و خلاقیت ، شناخت چهار P دارای اهمیت است :

محصول[1] ، امکانات [2] ، فرآیند [3] (تکنیکها) ، و خلاقیت فردی و گروهی 8.

(چگونگی رابطه چهارP با یکدیگر )

الف)  محصول : نتیجه فرآیند خلق یا نوآوری است . محصول می تواند یک شیء فیزیکی ، یک خدمت و یا ارتقاء هر یک از اینها ، یک فرآیند برای افزایش اثر بخشی و یا کارآیی . یک روش نوآورانه تر بازاریابی ، یا روش بهتر مدیریت باشد . محصول برای اینکه یک خلاقیت واقعی باشد باید دارای ارزش باشد نه اینکه صرفاً اصیل و بدیع باشد برای اینکه نوآوری به حساب آید باید دارای ارزش معنی دار و قابل توجهی باشد . چگونه می توان فهمید که چه چیزی به طور بالقوه دارای ارزش قابل ملاحظه است؟

گاهی به وسیله تجزیه و تحلیل ، گاهی به وسیله درک مستقیم و شهود .

ارزش یک امر نسبی است که هم به سیستمهای ارزشی شخصی یا سازمان ارزیاب و هم به زمانی که خلاقیت صورت می گیرد ، بستگی دارد.

ب) امکانات : برای اینکه نوآوری روی دهد امکانات لازم برای خلاقیت و نوآوری باید وجود داشته باشد . اگر در شرایط مطلوبی به سر نبرید هر قدر هم که دارای استعداد خلاق باشید و هر قدر هم که از دانش بالایی برخوردار باشید ؛ قادر نخواهید بود نوآوریهای چندانی خلق کنید . اگر فرهنگ سازمان ، به وسیع ترین معنای کلمه از نوآوری حمایت نکند و حتی به آن نیاز نداشته باشد بعید است که خلاقیتی صورت پذیرد .

ج) فرآیند : تکنیکهای متعددی را می توان برای افزایش خلاقیت حل مسئله در یک سازمان ، به کار بست . فراگیری این تکنیکها مستلزم صرف وقت و تلاش است . ولی می توان مهارت کافی را به دست آورد این فرآیندها در جهت افزایش خلاقیت در تمامی مراحل فرآیند حل مسئله سوق دارند .

د) خلاقیت فردی و گروهی : افزایش خلاقیت فردی تلاش دو جانبه ای را می طلبد . افزایش استفاده از نیمکره راست مغز  ( نیمکره چپ در مورد چپ دستها ) به منظور بالا بردن میزان شهود و درک مستقیم، ورها سازی خود از قید و بندهای اجتماعی بودن که خلاقیت شما را محدود کرده است . رها سازی خود از قید و بند نه تنها شامل اجتماعی کردن مجدد بلکه شامل عادتهای جدیدی نیز می گردد که به خلاق تر شدن کمک می کند . فرد در داخل گروه ایفای نقش می کند و بنابر این ، مدیریت عوامل پویای گروه به منظور افزایش خلاقیت ، بسیار حائز اهمیت است (هیگنیز ،  ترجمه: احمد پور 1383 )

خلاقیت ، نوآوری ، ابتکار ، ابداع و تازگی :

درمیان عموم مردم واژه های خلاقیت[4] ، نوآوری[5] ، ابتکار[6] ، ابداع[7] ، اختراع[8] و تازگی6 همگی به یک معنا به کارمی روند اما درکتب تخصصی و در نزد افرادصاحب نظر و متخصص ، هریک از آنها مفهوم تعریف وکاربرد جداگانه ای دارد که عبارتند از :

ابتکار: فرآیند ایجاد هر چیز جدیدی که قبلاً وجود نداشته است .

خلاقیت : فرآیند ایجاد هر چیز جدید با ارزش .

نوآوری : فرآیند ایجاد هر چیز جدیدی که برای فرد ، گروه ، سازمان ، صنعت یا یک اجتماع ، ارزش مهمی داشته باشد (صمد آقایی , 1383).

خلاقیت و نوآوری با هم یک نقطه ای اشتراک دارند، ولی دارای مفاهیم یکسانی نیستند.

نقطه ی اشتراکی این دو تازگی آنهاست. ( میرمیردان، 1385)

خلاقیت یعنی ارائه فکر و  طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کیفیت یا کمیت فعالتیهای سازمان، افزایش تولیدات یا خدمات ، کاهش هزینه ها، تولیدات یا خدمت از روش بهتر تولید یا خدمات. ولی منظور از نوآوری همانا ارائه محصول ، فرایند یا خدمات جدید به بازار است ، نوآوری، خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است . به عبارت دیگر نوآوری بکارگیری توانایی ، فکر یا مفهوم جدید است . (اینترنت ، زارعی 1379)

ابداع : این واژه به معنی آفرینش یا پدید آوردن چیزی از نیستی یا پدید آوردن چیز از ناچیز است و بالطبع فقط برای خداوند سبحان قابل اجراست چون تنها خداوند است که همه چیز را از عدم و نیستی می آفریند و در این خلاقیت از هیچگونه الگویی استفاده نمی کند .

اختراع : هر گاه ایده جدیدی در ذهن مخترع به وجود آید و بر روی نقشه پیاده شود و یا نمونه ای از آن ساخته شود ، آن ایده تبدیل به اختراع میگردد و تا زمانی که در ذهن فرد است و عینیت بیرونی نیافته است ، اختراع محسوب نمی شود .

تازگی : تازگی به معنی خلق یا پدید آوردن چیزی نیست ، بلکه بیشتر بعد زمان در آن مطرح است ، به عبارت دیگر هر چیز تازه ای خلاقیت نیست ، اما هر خلاقیتی یک چیز تازه دارد .                                         خلاقیت = تازگی + ارزش (صمد آقایی , 1383).

خلاقیت متشکل از عناصر و اجزای مختلفی است . آمایلی رئیس مرکز پژوهشهای بازرگانی دانشگاه ها وارد سه عنصر: مهارتهای مربوط به قملرو یا موضوع ، مهارتهای مربوط به خلاقیت و انگیزده را اجزای اصلی خلاقیت می داند . ( سعیدی کیا ، 1385)

خلاقیت انگیزش بسیار مهم است ، زیرا بیشتر افرادی که خلاق تشخیص داده شده اند خلاقیت خود را از این منبع بدست آورده اند.

انگیزش به معنی صرف وقت و تلاش کردن برای خلاق تر شدن است.

انگیزش به معنی میل به صرف کردن وقت تا پنج ساعت در هفته به منظور پیدا کردن راهی . بهتر برای انجام کار، در حالی که دیگران شاید برای اینکار پنج دقیقه در هفته وقت صرف نکنند. یک جنبه مهم انگیزش اشتیاق بر توقف و نظر انداختن به چیزهایی است که هیچکس دیگر زحمت نگاه کردن به آنها را به خود نداده است .

این فرایند ساده تمرکز روی امکاناتی که معمولا قابل قبول پنداشته شده اند. منبع نیرومند خلاقیت است ، حتی وقتی که استعداد خلاق ویژه ای برای این تمرکز جدید به کار نرفته باشد (دوبونو، ترجمه: بصیری و غفاری پور، 1382)

  1. 5. Product

6.Possibilities

  1. Processes

8-Personal and group creativity

1.Creativity                           6.Novelty

  1. Innovation

3.Originality

4.Creation

5.Invention

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد