تاثیر کتاب گویای فارسی بر مهارت خواندن و انگیزش تحصیلی دانش آموزان …

1-4-2:اهداف فرعی تعیین میزان تأثیر کتاب گویای فارسی بر مهارت خوانش متن دانش آموزان  پایه ششم تعیین میزان تأثیر کتاب گویای فارسی بر مهارت درک مطلب دانش آموزان پایه ششم تعیین میزان تأثیر کتاب گویای فارسی بر مهارت حفظ شعر…

بررسی ارتباط بین وجدان کاری با انضباط اداری از دیدگاه مدیران …

2-11 وضعیت اخلاق و وجدان کاری در جوامع پیشرفته صنعتی.. 34 2-12 نظارت وجدان کاری در فرهنگ سرمایه داری و فرهنگ اسلامی.. 35 2-12-1 اخلاق و فرهنگ کار در ژاپن.. 36 2-13 بررسی منابع.. 38 2-13-1-2- رفتار اخلاقی و وجدان…

بررسی رابطه هوش معنوی و بهزیستی معنوی با کیفیت زندگی معلمان مقطع ابتدایی …

2-9-2) دیدگاه ایمونزدرباره هـوش مـعنوی 37 2-9-3) دیدگاه مک مولن درباره هوش معنوی 39 2-9-4) دیدگاه زوهر و مارشال(2000) درباره هوش معنوی 39 2-9-5) مدل وگان درباره هوش معنوی: 39 2-9-6) مدل بروس لیچفیل درباره هوش معنوی 40 2-9-7) مهارت…

بررسی میزان تاثیرآموزش مبتنی برپردازش فراشناختی درارتقاء سطح مهارت های حل مساله دانشجویان دانشگاه …

2-2-2-2- دیدگاه براون………………………………………………………………………………………………..28 2-2-2-3- دیدگاه فلاول………………………………………………………………………………………………..29 2-2-2-4- دیدگاه شرا و ماشمن……………………………………………………………………………………..29 2-2-2-5-دیدگاه آشمن و کانوی……………………………………………………………………………………30 2-2-3- جایگاه فراشناخت در آموزش……………………………………………………………………………..34 2-3-4- مفهوم حل مساله…………………………………………………………………………………………………36 2-3-4-1- فرایند حل مساله…………………………………………………………………………………………….38 2-2-5- را های حل مساله………………………………………………………………………………………………40 2-2-5-1- حل مساله از طریق آزمون وخطا……………………………………………………………………….40…

بررسی رابطه بین رشد اخلاقی و شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان …

آیا بین رشد اخلاقی و شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر منطقه هفده تهران رابطه‌ای وجود دارد؟ سوالات فرعی: 1- آیا بین رشد اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر منطقه هفده تهران رابطه ای وجود دارد ؟ 2-  آیا…

تبیین سازواری رویکرد تربیتی پرسش محوری با اقتضائات عصر اطلاعات و ارتباطات و …

1-12- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 14 1-13- کاربردهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 14   فصل دوم: تبیین رویکرد تربیتی پرسش محور   2-1- بخش اول: پرسش و پرسشگری از منظر فلسفه   2-2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 20 2-1-2- هستنده پرسشگر …………………………………………………………………………………………………………….. 20 2-1-2- پرسشگری…

بررسی کارایی درونی مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام طی سال های 1384 تا 1389 …

2-8) ساختار آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………….39 2-9) آموزش ابتدایی و جوانب مختلف رشد…………………………………………………………………………..40 2-9-1) رشد ارزش‌ها…………………………………………………………………………………………………………..42 2-9-2) رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..43 2-9-3) رشد عقلانی……………………………………………………………………………………………………………..43 2-10) آموزش ابتدایی در سند تحول بنیادی…………………………………………………………………………….44 2-11) اهداف آموزش ابتدایی…………………………………………………………………………………………………44 2-12) نظام های آموزشی…

ارزیابی مولفه ­های گرافیکی کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توان جسمی و …

برنامه توان بخشی. 21 کودکان و دانش آموزان معلول جسمی ـ حرکتی. 21 انواع معلولیت جسمی ـ حرکتی. 22 شیوع. 22 اسبب شناشی. 23 طبقه بندی.. 23 اسپاستیک… 24 آتتوید 24 آتاکسی. 25 مختلط. 25 ویژگی های کودکان معلول جسمی…

تاثیر آموزش چندرسانه ای بر نگرش به درس، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی …

2-1-8- اصول چندرسانه ای:.. 28 2-1-9-  اهمیت و دلایل استفاده از چندرسانه ای:.. 29 2-1-10 –  مزایای چندرسانه ای: 31 2-1 -11- محدودیت های چندرسانه ای:.. 33 2-2- نگرش به درس: 34 2-2-2-  ویژگی ها و ابعاد نگرش: 38 2-2-3-…

بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم ناحیه 3 شهركرمانشاه

2-4-9-کلس میتس 13 2-4-10-میت آپ 13 2-5-دیدگاه های جامعه‌شناختی درباره گرایش خانواده‌ها به شبکه‌های احتماعی 14 2-5-1نظریه مخاطب‌شناسی 14 2-5-2-نظریه کاشت 15 2-5-3-نظریه میمی‌‌های کاپلا 16 2-5-4-نظریه وابستگی مخاطب ـ رسانه ـ جامعه 16 2-5-5-نظریه برجسته‏ سازی 17 2-6-تعریف شبکه های اجتماعی…