دانلود پایان نامه ارشد: عوامل ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران-معرفی سایت دانلود پایان …

مفهوم رابطه های ضعیف و قوی برای توضیح روش ارتباطی گردش ها در یک شبکه اجتماعی کافی نیست. بهره حال، مهم است که درک شود، چگونه این شبکه های اجتماعی متحول می شوند، چگونه آن ها در جریان اطلاعات میان مشتریان تاثیر می گذارند و درنتیجه چگونه آن ها در تاثیر ارتباط دهان به دهان نقش دارند. امانوئل روزن[1] در کتاب آناتومی شایعه، ویژگی های خاص شبکه های اجتماعی را تجزیه و تحلیل کرد[2] و ده اصلی که در آن ها فرایند دهان به دهان موثر است را مطرح نمود.

طبق گفته روزن، یک اصل اساسی شبکه های اجتماعی آن است که مردم مایل به دوست داشتن و همراه با مردمی هستند که علائق یا شغل مشابه ای با آن ها دارند و از یک زمینه مشابه یا زندگی در موقعیت های مشابه بهره می برند.

 

این تمایل کلاً اشاره به عنوان«هموفیلی» دارد و به این مفهوم است که می تواند سرعت انتقال کلام را بسیار محدود کند زیرا«شناگران با شناگران صحبت می کنند»،«بازیکنان گلف با بازیکنان گلف صحبت می کنند» و«اسکی بازان با اسکی بازان صحبت می کنند»، بخاطر همین علائق متقابل، مشتریان مایل به شکل دهی گروه ها و ارتباط مکرر با این گروه ها هستند. در نتیجه«بازاریابانی که مایل به دسترسی به این گروه های متفاوت هستند باید افرادی را بیایند که در چند تا از این گروه ها قویاً وارد شده و عضویت دارند.»[3]

بعلاوه، اطلاعات، غالباً برای بدام انداختن، به گروه ها داده می شود، بنابراین بسختی بین گروه های اجتماعی مختلف پخش می شود. حتی با آن که مردم معمولاً به بیشتر از یک گروه در شبکه اجتماعی شان از قبیل فامیل، محل کار یا دوستان تعلق دارند ولی شکاف های گوناگون بین این گروه ها، اغلب مانع از جریان سلیس اطلاعات بین آن ها می شود. با این وجود گاهی اوقات با وجود به اصطلاح میان برها، می توان براین مشکل فائق آمد. تعدادی از افراد با مقداری از رابطه های ضعیف، متوسط و بالا، وجود دارند. روزن با اشاره به آن ها بعنوان کانون های شبکه ای می گوید که آنان«افرادی هستند که نسبت به یک فرد با روحیه متوسط در مورد یک محصول معین ارتباط بیشتری دارند.»[4]

اصل وجود میان برها توسط مالکم کلادول[5] مطرح می شود:«افرادی هستند که در حلقه اجتماعی چهار یا پنج برابر مردم دیگر مؤثر هستند. به بیان دیگر، تعدادی افراد، در هر محیطی وجود دارند که استعدادز یادی برای ایجاد دوستی ها و آشنایی ها، دارند. آن ها رابط ها هستند.»[6] یک چنین مردمی موهبتی طبیعی و غریزی برای ایجاد رابطه های اجتماعی دارند و قادر به مشغول کردن چند دنیای متفاوت بوده و خرده فرهنگ ها و مکان های مختلف را تحت کنترل دارند.[7] این آشکارا بستگی به اصل رابطه های ضعیف دارد. افرادی هستند که علاقه واقعی به حفظ یک شبکه وسیع رابطه های بی ربط از نظر اجتماعی دارند. درنتیجه رابط ها می توانند میانبر بزنند و از این رو جریان اطلاعات بین گروه های اجتماعی را تسهیل کنند که در فرآیند دهان به دهان ضروری است. کلادول حتی یک گام بیشتر برداشت: کلام این نیست که من در مورد یک رستوران جدید با غذای عالی به شما می گویم و شما به یک دوست می گویید و آن دوست به یک دوست دیگر می گوید. کلام وقتی آغاز می شود که یک جایی در طول این زنجیره کسی به یک رابط می گوید.[8]

خصوصیت دیگر شبکه های اجتماعی که به ویژه برای بازاریابی ویروسی مهم می باشد عبارت است از:«شبکه رابطه های ضعیف را پرورش دادن».[9] ظاهراً آن برای حفظ رابطه های ضعیف ما روی اینترنت روش آسان تری است و رابطه های جدیدی را می توان به سرعت ایجاد کرد برای مثال، در چت یا اتاق های گفتگو، از طریق گردهمایی ها و بولتن های خبری یا از طریق شرکت در یک جامعه آنلاین، این رابطه های جدید ایجاد شده را می توان بمنظور کسب سریع اطلاعات جدید یا برای تبادل نظرها بکار برد: گواه نمونه، سودمندی کسب اطلاعات جدید از روی رابطه های ضعیف روی شبکه است. بعضی افراد در گروه های خبری و بازارهای آنلاین، یا رابطه های ضعیف بسیاری را حفظ می کنند یا کلاً همدیگر را نمی شناسند. رابطه های ضعیف بطور شگرفی با اینترنت فراگستر می شوند.»[10]

همان گونه که خصوصیت های فوق، جریان ارتباطات در شبکه های اجتماعی را روشن کرد، استفاده نمودن از افراد کاملاً مرتبط شده، که می توانند بعنوان«پل هایی» بین دسته ه ای اجتماعی خاص عمل کنند، نیز خیلی مهم است. بازاریابان ویروسی این«مراکز شبکه ای» یا رابط ها را بمنظور بهره برداری کامل از نیروی رابطه های ضعیف و جهت تسهیل در ارسال یک پیام، از طریق شبکه های گوناگون، نیاز دارند. آن ها با اهمیت دادن زیاد به فرایند بازاریابی ویروسی، اطلاعات زیادی را در مورد این مردم خواهانند. در ادبیات مربوطه، آن ها معمولاً بیشتر اشاره به رهبران افکار می کنند.

دهان به دهان

«تکنیک های دهان به دهان برای ارزیابی روی اینترنت بسیار مهم است. طبق گفته شرکت پژوهشی اینترنتی Jupiter Reseaech، مشتریان می گویند که منبع اولیه معتبری که باعث می شود تا آن ها یک وب سایت را بررسی کنند. معمولاً یک ایمیل از طرف یک دوست، است».[11] امروزه، مقدار زیادی از همکنشی مشتری علاوه بر همکنشی B2B آنلاین روی می دهد. بخاطر ارتقاء فرصت ها جهت در میان گذاشتن افکار، ایده ها و توصیه های آنلاین، واژه هایی از قبیل«دهان به دهان» و ارائه اخبار از طریق مردم[12] اخیراً بکار برده می شود. بنظر می رسد اینترنت دهان به دهان مثل«یک گفتگوی بی مرز بر تعداد نامحدودی از کاربران شبکه، بوطر بالقوه ای اثر می گذارد».[13] این تأثیر در افکار مشتری با سایت هایی مثل Eopinions.com یا شرکت های آلمانی ciao.com و Dooyoo.de، جایی که مشتریان می توانند بحث کنند و محصولات را ارزیابی نمایند، اتفاق می افتد.

چون بازاریابی ویروسی، اینترنت و ایمیل را بعنوان وسیله های اصلی به کار می برد، توجه به چگونگی امور در فرایند دهان به دهان روی اینترنت و میزان تفاوت آن نسبت به ارتباط رو در رو سنتی، ضرورت دارد.

مدل یابی تأثیر بازاریابی ویروسی بر ارزش ویژۀ برند مشتری

سابرامانی و راجاگوپالان در تحقیقاتشان با نفوذ در شبکه های آنلاین از طریق بازاریابی ویروسی، مزیت های احتمالی که کلام در یک محیط با بکارگیری کامپیوتر و اینترنت و ایمیل بر شیوه های سنتی مکالمه دارد را بررسی کردند. آن ها دریافتند که«شبکه های اجتماعی آنلاین، بطور فزاینده ای به عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی با نفوذ در فرایند و تصمیم برای محصولات شناخته شده است.»

«میزان و حدود نفوذ عمیق و گسترده کامپیوتر طوری قابل توجه است که به تعداد زیادی از افراد امکان می دهد تا به رابط های اطلاعاتی وصل شوند که قبلاً از طریق تماس رو در رو یا از طریق رسانه سنتی مثل تلفن کمتر عملی بوده است».[14] در ارسال یک پیام به تمام کانال های تماس یک شخص نسبت به ارسال آن پیام فقط به یک کانال، تلاش بیشتری مورد نیاز است. از این رو، تعداد افرادی که می توانند بطور نظری تحت تأثیر قرار گیرند، از طریق کاربرد تکنولوژی های جدید ارتباطی، فوق العاده افزایش یافته است.«بیشتر، این کاهش در تلاش برای دست یافتن به دیگران، تعداد موقعیت ها را وقتی افزایش می دهد که افراد با انگیزه طبیعی شان برای در میان گذاشتن معلومات و ارسال پیام به دیگری عمل کنند تا برای دیگران در شبکه شان مفید و بموقع بنظر برسند.»[15]

ارتباط به واسطه کامپیوتر از طریق ایمیل، پیام آنلاین و اتاق های چت، دسترسی دریافت کنندگان را نیز بسیار وسعت بخشیده است. بطور نظری، تاثیرگذاران روی شبکه، واقعاً در هر زمانی به کاربران آنلاین دسترسی دارند. مفهوم دیگر یک محیط براساس کامپیوتر آن است که در زمان واقعی بازخوردی را با اعمال نفوذ بیشتر ارائه می دهد. این منجر به ایجاد یک قابلیت زیاد برای افرادی می شود که تلاش در جهت هماهنگی با استراتژی های موثر، می کنند و بنابراین تاثیر تلاش هایشان برای نفوذ بیشتر می شود، بطور کلی، توانایی به منظور نفوذ بر تعداد زیادی از افراد، موجب می گردد که با تلاش کمتر و انعطاف پذیری بیشتر، بتوان بر تعداد بیشتری از افراد، با یک استراتژی خاص و از طریق بکارگیری تکنولوژی اطلاعات، تاثیر گذاشت که این ها ترکیب قوی موثرسازی شبکه های اجتماعی آنلاین هستند که بطور قابل توجه ای، جالب تر و نافذتر از همکنشی های میان فردی سنتی است».[16]

تصور بازاریابی ویروسی بعنوان«بازاریابی دهان به دهان با استروئیدها»[17] دقیقاً مربوط به این مفاهیم کلیدی نفوذ کلام آنلاین روی مکالمات سنتی است. اهمیت رهبری افکار با یافته های راجاگاپولا و سابرامانی در مورد قلمرو نفوذ فزاینده آنلاین بیشتر توجیه می شود. هر دو مربوط به بازاریابی ویروسی هستند چون آن بهره برداری از هم تسریع انتشار اطلاعات آنلاین و هم تاثیر شبکه های اجتماعی آنلاین را درنظر دارد. با نفوذکنندگان الکترونیکی مورد نظر مربوط به مارک ها یا محصولات یک شرکت و بهره گیری«نیروی رابطه های ضعیف»، بازاریابان در بازاریابی ویروسی با یک رویکرد جدید بطور واقعی برای ارتباطات دهان به دهان آماده می شوند: ارتباط در سراسر دسته ها و گروه های اجتماعی.

پژوهش و هدف

ماهیت واقعی یک ویروس آن است که بمحض این که پخش شد از کنترل خارج می شود و از لحاظ نظری می تواند هر کسی را مبتلا کند. درنتیجه یک مسئله تکراری که در مرحله طرح یک پیکار بازاریابی ویروسی مطرح می شود تصور آن است که«بازاریابان، بازاریابی ویروسی را مثل یک هنر مشاهده می کنند، زیرا اجازه کنترل سطح بالا را نمی دهد».[18] با این مشکل در کنترل اشاعه و عرضه پیام ویروسی، خطر غفلت از پژوهش دقیق و تعیین هدف، قبل از این که پیکار آغاز شود وجود دارد. واکنش مسئله ساز دیگر، درخصوص فقدان کنترل آن است که بازاریابان، فقط متکی به غرایز خود هستند.«خطر در این تکنیک بازاریابی، فرضیات شاغلین در مورد این که چه چیزی اشاعه می یابد یا نمی یابد و توصیه ها در مورد این که چه افرادی باید آن را مشاهده کنند، می باشد، که می تواند منجر به این شود که اشاعه دهنده طرف مشتری است یا این که محصول براساس سلایق تولید تهیه گردیده است.»[19] از قرار معلوم«هدف درست در آغاز، اصل موفقیت پیکارهای بازاریابی ویروسی است».[20] اکثر فعالیت های موفق بازاریابی براساس هدف و پژوهش موشکافانه است، ولی سطح محدود کنترل روی پیامی که در بازاریابی ویروسی موجود است یک سطح بالاتر اختصاصی کنترل را حتی در این مرحله از فرایند ایجاب می کند. بنابراین بازاریابان باید«مطمئن شوند کسانی که پیام را دریافت می کنند، تماس می گیرند، خصوصاً آن هایی که شما در ابتدا درنظر داشتید، کسانی هستند که علاقه کافی به محتوای شما دارند».[21] بعلاوه دریافت کنندگان موج اولیه شما باید مردمی، کاملاً شبکه ای، با نفوذ و نماینده یا متقاضی بازار مورد نظر شما باشند.»[22]

[1]Emanuel Rosen

[2]Granovetter

[3]Rosen ،

[4]Gladwell

[5]Malcolm Gladwell.

[6]Gladwell ،

[7]Gladwell ،

[8]ibid

[9]Gladwell ،

[10]Rosen ،

[11] watier, thevenot

[12]Cf. Sansoni،

[13]Stauss

[14]Rajagopalan, subramani

[15]Rajagopelen, subramani ،

[16]Rajagopelen, subramani

[17] 2004, phillippi

[18] 2004, Diorio

[19]Kirby

[20]Whitaker, Perry ،

[21]Whitaker, Perry

عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران -پایان نامه ارشد

 • چالش های توسعه و مدیریت استراتژی بازاریابی اینترنتی
 • بعضی از چالش های مدیریت استراتژی بازاریابی اینترنتی که معمولاً در بسیاری از سازمان ها دیده می شوند عبارتند از:

  • مسئولیت های نامشخصی برای بسیاری از فعالیت های بازاریابی اینترنتی.
  • نامشخص بودن اهداف تعیین شده برای بازاریابی اینترنتی.
  • بودجه ی ناکافی برای بازاریابی اینترنتی اختصاص داده می شود زیرا تقاضای مشتری برای خدمات آنلاین دست کم گرفته می شود و رقبا به طور بالقوه سهم بازار را از طریق فعالیت های برتر آنلاین به دست می آورند.
  • بودجه به خاطر آزمایش بخش های مختلف سازمان با بهره گرفتن از ابزارهای مختلف یا تأمین کنندگان بدون دسترسی به اقتصادهای مقیاس، هدر می رود.
  • طرح های جدید ارزشی آنلاین توسعه داده نمی شوند، و این در حالی است که اینترنت به عنوان«تنها کانال دیگر برای بازار» بدون توجه به فرصت ها برای ارائه خدمات آنلاین پیشرفته و متمایز مورد استفاده قرار می گیرد.
  • نتایج حاصل از بازاریابی دیجیتالی به طرز کافی سنجیده یا مورد بررسی قرار نمی گیرد، بنابراین اقدامات برای بهبود بهره وری انجام نمی شوند.
  • به جای یک رویکرد برنامه ریزی شده، یک رویکرد تجربی برای استفاده از ابزارهای ارتباطی الکترونیک همراه با یکپارچگی ضعیف بین ابزارهای ارتباطات بازاریابی آنلاین و آفلاین، اتخاذ می شود.
  • در تحقیق انجام شده بوسیله ی Econsultancy در سال 2008، چالش های مدیریت بازاریابی اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت. براساس این تحقیق بسیاری از شرکت ها در حال تجربه ی مشکلات مربوط به تعیین منابع صحیح برای بازاریابی اینترنتی بودند.

  چالش ها طبق موارد زیر توسط پاسخ دهندگان درجه بندی شدند:

  • دسترسی به مدیریت یا منابع بالا(67٪ موافق)
  • کسب مانع از طریق کارکردها یا مارک های بازاریابی سنتی(66٪ موافق)
  • دسترسی به منبع«IT» یا پشتیبانی فنی(61٪ موافق)
  • پیدا کردن پرسنل مناسب(75٪ موافق)
  • پیدا کردن آژانس های رسانه ای دیجیتال مناسب(54٪ موافق)

  باتوجه به تحقیق فوق الذکر چالش ها هم در مدیریت انواع مختلف منابع داخلی و هم در پیدا کردن پرسنل مناسب وجود دارند. چالش های اصلی مذکور شامل کسب منابع و بودجه همراه با مناقشات مالکیت و تنش های بین یک تیم بازاریابی دیجیتال و تیم های دیگر مانند بازاریابی سنتی، IT، مدیریت مالی و ارشد است. هماهنگی با کانال های مختلف در رابطه با تیم هایی که در حال مدیریت برنامه های بازاریابی در هر جای دیگر هستند نیز از جمله چالش ها بود

  یک چهارچوب استراتژیک برای توسعه استراتژی بازاریابی اینترنتی

  برای تشخیص مزایای بازاریابی اینترنتی و جلوگیری از دام ها و خطرات ، یک سازمان نیاز به طراحی یک رویکرد برنامه ریزی شده و ساختاری دارد.

  فرآیندی برای توسعه و اجرای یک طرح بازاریابی اینترنتی پیشنهاد می گردد که براساس تعریف استراتژی در طیف وسیعی از شرکت ها قابل استفاده است. اکنون فعالیت های اصلی و زیر گروه های آن ها را که مربوط به ایجاد یک استراتژی بازاریابی اینترنتی می باشند در ذیل یادآور می شویم:

  • انتخاب رویکرد استراتژیک

  1-تعریف استراتژی بازاریابی الکترونیک. انتخاب استراتژی های مناسب برای دسترسی به اهداف تعیین شده در مرحله ی

  2- تعریف طرح ارزش مشتری. تعریف طرح ارزشی موجود از طریق کانال آنلاین و چگونگی ارتباط آن با طرح اصلی ارائه شده توسط شرکت. بررسی آمیخته ی بازاریابی و ارزش های مارک به منظور ارزیابی چگونگی پیشرفت آنلاین آن ها.

  3- تعریف آمیخته ارتباطات الکترونیک. انتخاب ابزارهای ارتباطی آنلاین و آفلاین برای تشویق به استفاده از خدمات آنلاین سازمان و ایجاد فروش. توسعه ی ارتباطات جدید برای حمایت از مشتریان از طریق ایجاد رابطه ی آن ها با شرکت.

  مدل یابی تأثیر بازاریابی ویروسی بر ارزش ویژۀ برند مشتری

  • ارائه نتایج به صورت آنلاین

  1-اجرای طرح بازاریابی الکترونیکی. این بخش به جزئیات اجرای استراتژی می پردازد.

  2- اجرای تجربه مشتری. ایجاد وب سایت و ارتباطات بازاریابی ایمیل که باعث شکل گیری تعاملات آنلاین مشتریان با شرکت می شود. توانایی های مدیریت رابطه مند و آنلاین مشتری برای شناخت ویژگی های مشتریان، نیازها و رفتارهای آن ها جهت تحویل ارزش موردنظر ایجاد می شود.

  3- اجرای ارتباطات الکترونیک. مدیریت ارتباطات مستمر بازاریابی آنلاین شامل موتورهای جستجوی بازاریابی، شراکت ها، ضمانت ها و ساز و کارهای وابسته به آن و ارتباطات بازاریابی الکترونیک تبلیغاتی مانند آگهی های تبلیغاتی آنلاین، بازاریابی ایمیل و میکروسایت هایی برای تشویق به استفاده از خدمات آنلاین و جذب و حفظ مشتری و ادغام کانال های رسانه ای دیجیتال با بازاریابی سنتی می شود.

  4-ایجاد پروفایل مشتری، بررسی و تقویت فعالیت های آنلاین و حفظ فعالیت های آنلاین، به دست آوردن پروفایل و داده های رفتاری در مورد تعاملات مشتری با شرکت و خلاصه کردن و ارسال گزارشات مربوط به عملکرد نسبت به اهداف به منظور تقویت عملکرد.

  مقدمه ای بر ارتباطات بازاریابی دیجیتال

  برای سال ها، تبلیغات بازاریابی براساس رسانه های سنتی مانند تلویزیون، پرینت و تبلیغات رادیویی و پست مستقیم ناشی از از روابط عمومی بود. اما در چند سال اخیر، از زمانی که مفهوم وب برای نخستین بار در دهه ی 1980 توسط«سرتیم برنرز- لی[1]» مطرح شد، تغییرات بزرگی در ارتباطات بازاریابی بوجود آمده است. رسانه های دیجیتالی معادل این رسانه های سنتی، که معروف به کانال های رسانه ای دیجیتال هستند، اجزای حیاتی اکثر تبلیغات بازاریابی می باشند. به عنوان مثال، در یک تبلیغات آنلاین، بازاریابان می توانند از شیوه های زیر استفاده کنند:

  آگهی های تبلیغاتی، و آگهی های آسمان خراش در بسیاری از سایت های آنلاین، آگهی های«پرداخت در ازای کلیک[2]» برای کسب موقعیت های بالاتر در فهرست نویسی طبیعی در گوگل، بازاریابی وابسته که در آن سایت هایی برای یک تاجر فروش ایجاد می کنند، کمیسیون دریافت می کنند و بازاریابی مستقیم که مؤثرترین روش است پیام ها را به مشتریان موجود ارسال می کند. بسیاری از این تکنیک های ارتباطات دیجیتال هم جنس و مشابه با معادل های سنتی شان هستند، به عنوان مثال، آگهی های تبلیغاتی عمدتاً معادل پرینت بوده و آگهی های تبلیغاتی و بازاریابی ایمیل معادل پست مستقیم هستند.

   

  [1]Sir Tim Berners-Lee

  [2]Pay-Per Click(PPC)

 • بازکردن لوله فاظلاب از 1 تا 6 متر 90.000 هزار تومان
 • بازکردن لوله فاظلاب از 6 تا 12 متر 120.000 هزار تومان
 • بازکردن لوله فاظلاب از 12 تا 25 متر 150.000 هزار تومان
 • بازکردن لوله فاظلاب با تراکم هوا 150.000 هزار تومان
 • پایان نامه ارشد: بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران-معرفی سایت دانلود پایان نامه

  لازم است اشاره ای هم به تفاوت میان بانکداری یونیورسال با بانکداری اسلامی داشته باشیم. همچنان که می دانیم در اسلام نوع خاصی از تأمین مالی یعنی تأمین مالی بر مبنای «قرض ربوی» منع شده است. تفاوت بنیادین بانکداری یونیورسال با بانکداری اسلامی از همین جا ناشی می شود چرا که بانکداری یونیورسال حق استفاده از شیوه مطمئن تأمین مالی، یعنی اعطای وام و دریافت بهره را برای خود محفوظ نگه داشته و در سبد دارایی های خود، دارایی هایی با نرخ بهره ثابت  همچون اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت، وام های کوتاه مدت با نرخ بهره ثابت (و عنداللزوم دریافت وثیقه) و مانند آن را نگهداری می کند برخلاف بانک اسلامی که حق نگهداری دارایی هایی از این نوع را ندارد.(بحرینی، 1388)

   

  بانکداری اسلامی درعمل:

  التزام نظری بانکداری اسلامی به پرهیز کامل از نگهداری دارایی های دارای بازده ثابت و از پیش تعیین شده، نباید این گونه تفسیر شود که در سبد دارایی های بانک اسلامی هیچ گونه دارایی مطمئن و عاری از ریسک وجود ندارد. مدیران بانک های اسلامی اکنون کاملاً به این نکته واقف شده اند که در صورت اتکاء بیش از حد بر شیوه تأمین مالی مشارکتی (همچون مضاربه و مانند آن) با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد. به همین دلیل، علی رغم بسته بودن مسیر تأمین مالی از طریق اعطای وام و دریافت بهره، به شیوه های دیگری همچون خرید و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، انتشار اوراق صکوک و مانند آن روی آورده اند.

  شیوه های تأمین مالی از قبیل شیوه فروش اقساطی، قالب حقوقی کاملاً متفاوتی با قرض ربوی دارند، و به همین دلیل نمی توان آن ها را قرض ربوی نامید. البته تفاوت این معاملات با قرض ربوی از این جهت نیست که ربوی نیستند بلکه از این جهت است که به لحاظ حقوقی، تعریف، احکام و آثار بیع یا اجاره بر آنها بار می شود نه تعریف آثار و احکام قرض. بنابراین، چنین معاملاتی قطعاً در مقوله PLS (مشارکت در سود و زیان) که اساس کار بانکداری اسلامی است، قرار نمی گیرد.

  بنابراین، در بانکداری اسلامی اگرچه قرض ربوی ممنوع شده، اما طراحان و مدیران این بانک ها با استناد به فقه اسلامی، روش های دیگری برای تأمین مالی یافته اند که عملاً آن ها را از درگیر شدن با ریسک ناشی از انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی در امان نگه می دارد.(میرآخور، محسن خان،296،1370)

  می توان ویژگی سیستم بانکداری اسلامی، انگلوساکسون و یونیورسال را در نظریه و عمل در جدول زیر خلاصه کرد:

   

   

  سیستم بانکداری استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر pls   استفاده از روش مالی مبتنی بر بهره
  در نظریه   در عمل   در نظریه   در عمل
  انگلوساکسون مجاز   کم کاربرد   مجاز   پرکاربرد
  یونیورسال مجاز   پرکاربرد   مجاز   پرکاربرد
  اسلامی مجاز   کم کاربرد   غیر مجاز   پر کاربرد (به صورت غیرصریح)

  جدول شماره 2-2 ویژگی های انواع نظام بانکداری

  با توجه به این جدول قادر خواهیم بود سیستم های سه گانه بانکداری را براساس مبانی (وتمایلات) نظری آنها به صورت طیفی تصور کنیم که در یک انتهای آن بانکداری انگلوساکسون و در انتهای دیگر آن، بانکداری اسلامی قرار می گیرد. طبیعتاً بانکداری یونیورسال هم باتوجه به این که براساس مبانی (و تمایلات) نظری اش خود را مجاز به استفاده از هر دو شیوه تأمین مالی می داند، در میانه این طیف جای خواهد گرفت. و اما در عرصه عمل، بانکداری انگلوساکسون و بانکداری یونیورسال معمولاً در همان جایی قرار می گیرند که مبانی (و تمایلات) نظری آنها اقتضا می کند و این تنها بانکداری اسلامی است که در عمل از مبانی نظری خویش فاصله می گیرد و در مواردی (همچون تجربه بانکداری اسلامی در ایران) کاملاً به مدل بانکداری انگلوساکسون نزدیک می شود. دلیل این امر هم استفاده افراطی از ابزارهایی همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک از یک طرف، و تعبیه بندهایی در قراردادهای مضاربه و مشارکت(که براساس آن گیرندگان تسهیلات در عمل ملزم به پرداخت بازده ثابت و از پیش تعیین شده ای می شوند) از طرف دیگر می باشد.(بحرینی،1388)

  احمد ضیاء الدین و محسن خان (2001) انواع ریسک هایی را که متوجه بانکداران است، در چهار نوع فهرست کرده اند: ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی. (اکبریان، دیانتی، 159،1385)

  1. ریسک نقدینگی) بانک تا چه حد برای پاسخگویی به مطالبات مشتریان شامل درخواست های سپرده گذاران و آن بخش از تسهیلات اعطایی که زمان پرداخت آن به مشتری فرا رسیده است در هر لحظه از زمان آمادگی دارد؟
  2. ریسک عملیاتی) ریسک ناشی از ناکارآمد بودن فرایندهای داخلی، پرسنل و سیستم های مورد استفاده بانک نظیر نقص در شبکه رایانه ای بانک، اختلاس توسط کارکنان و غیره است.
  3. ریسک بازار) خطری است که از ناحیه تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت سهام و کالا متوجه بانک می شود
  4. ریسک اعتباری) خطرات مربوط به عدم صحت اطلاعات واصله به بانک، عدم اجرای تعهدات توسط مشتریان و اجرای ناقص یا نادرست قرادرداهاست. طبیعتاً این ریسک، در قراردادهای بانکی مبتنی بر بهره، به صورت ریسک مربوط به زیان های ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل و فرع وام از طرف مشتری تعریف می شود.

  از بین این اقسام چهارگانه، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی به یک اندازه متوجه سیستم های مختلف بانکداری (انگلوساکسون، یونیورسال و اسلامی) است. اما میزان مواجهه با ریسک بازار و بخصوص ریسک اعتباری برای سیستم های مختلف بانکداری متفاوت است.

  اگر به بانکداری اسلامی از منظر مبانی تئوریک آن نگاه کنیم، با ریسک بازار و ریسک اعتباری مواجه است؛ اما اگر به واقعیت و عملکرد خارجی آن توجه کنیم، مواجهه بانکداری اسلامی با این دو نوع ریسک، جدی نیست. این در حالی است که بانکداری یونیورسال، هم در نظر و هم در عمل، خود را به صورت گسترده ای در معرض این دو نوع ریسک قرار داده، و متقابلاً بانکداری انگلوساکسون به صورت گسترده از مواجه شدن با این دو نوع ریسک اجتناب می کند.

  متن کامل پایان نامه ارشد :

   بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

  بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران-معرفی سایت دانلود پایان نامه

  بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می گردد؛ با وجود این، در همین مدت کوتاه، این صنعت به رشد سالانه ای بیش از 10 درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی در سطح جهان مطرح شده است.

  تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان برای مؤسساتی که منطبق با شرع عمل می کنند، سبب شده است بانک های متعارف، ساختار خود را به طور کامل براساس پیروی از قوانین مالی اسلامی پایه ریزی کنند. تجلی این اقدام روبه رشد را در بانک هایی مانند بانک تجاری بین المللی NCB و بانک الجزیره عربستان سعودی و اکنون نیز در بانک بین المللی شریعت در امّارات متحده عربی می توان مشاهده کرد.

  اگر چه تجربه ی بانک های اسلامی(با همه ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه ی توسعه ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موانع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.

  متن کامل پایان نامه ارشد :

   بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

   تـعریف بانـک اسـلامی

  بانکداری اسلامی: همان اهداف بانکداری متداول را دنبال میکند با این تفاوت که ادعا می شود که عملیات بانکی این بانکها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت می گیرد(نجم آبادی 1379)

   

  2-9 مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی

  رفتار خرید مصرف‌کننده- ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک -فروش فایل

  2-2-7- فرایند تصمیم گیری خرید مشتریان

  دانلود پایان نامه ارشد (متن کامل) :

  بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک( مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد)

  لینک در سایت ایران داک (گنج)

  صاحب نظران معتقدند فرآیند خرید با شناخت نیاز آغاز می­شود. مصرف کنندگان پس از شناخت یک نیاز، به جستجو و کنکاش اطلاعات درباره خرده فروشان / محصولاتی که ممکن است نیاز را ارضا کنند می­پردازند. پس از جمع­آوری اطلاعات به ارزیابی گزینه­ها پرداخته و تصمیم را انجام می­دهند.

  زمانی که خرید از ریسک بالایی برخوردار است مصرف­کننده زمان بیشتری را صرف جستجوی اطلاعات و مراحل ارزیابی خواهد نمود. چنین تصمیمات خریدی تصمیمات پیچیده و تصمیمات با درگیری ذهنی بالا نامیده می­شوند و در رابطه با خریدهای طبق عادت یا روزمره فرآیند تصمیم تقریبا ساده و با درگیری پایین می باشد به گونه­ای که هیچ فرآیند رسمی جستجوی اطلاعات یا ارزیابی، انجام نپذیرفته و مصرف کنندگان بر تجربیات پیشین خود اتکا خواهند نمود.

  (Watson  etal;2002 ,537 )

   

  2-2-8- نقش و اهمیت تصمیم گیری

  زمینه رشد عاطفی، اجتماعی و روانی بیشتری را در تصمیم گیرنده فراهم می­آورد. تصمیم­گیری درست و سنجیده کسب موفقیت و در نتیجه احساس رضایتمندی هرچه بیشتر را در فرد فراهم می­آورد.حس مسئولیت پذیری را در فرد توسعه داده و به او کمک می کند تا پیامدهای تصمیم خود را شخصا بر عهده بگیرد. نیاز به استقلال طلبی فرد را ارضا می­نمایدموجب افزایش اعتماد به نفس و خودباوری در فرد می­شود.(حاضر،1373)

  2-2-9- بازاریابی اجتماعی بانک

  در سال های اخیر اهمیت دارائی های نامشهود در اثربخشی فعالیت ها، بهبود عملکرد مالی و توسعه کسب و کارهای بسیاری از حوزه های تولید کالا و خدمات بر همگان آشکار شده است. در بین این دارائی ها، برند نقش مهمی را در تقویت عملکرد مالی و کسب و کار بنگاه ها با توجه به شرایط ناشی از رقابت و رکود بین المللی و الزامات جهانی شدن ایفا نموده است. یک برند قوی به بنگاه تجاری کمک می کند تا خود را در بازار متمایز نموده و بیان کند چرا محصولات و خدماتش توانایی ارضای نیازهای مشتریان را به صورت منحصربه فرد دارد.

  امروزه بازاریابی اجتماعی را می­توان به عنوان یکی از راه­های موثر متمایزسازی برندها برشمرد. متفاوت سازی مهم ترین مفهوم در ایجاد برندهای قوی در بین موسسات مالی به ویژه بانک­ها است. برندها را براساس تفاوت محصولات و یا خدمات می توان متمایز نمود. هرگاه شرکتی خدمات ناملموس به مشتریان خود عرضه می­کند، مستلزم برخورداری از یک برند خدماتی قابل اطمینان است. نمونه کلاسیک آن، خدمات مالی است که از سوی بانک­ها، موسسات سرمایه­گذاری، شرکت­های بیمه و موسسات اعتباری ارائه می­شوند. ایجاد برند های خدماتی پرقدرت بسیار دشوار است، زیرا بر خلاف کالاها، ارائه این نوع از خدمات به مشتریان، عمدتا متکی به انسان است و انسان هم کمتر از دستگاه ها و ماشین ها، قابل اعتماد است.(سلیمانی بشلی ،1391)

  2-2-10- رسمی سازی بازاریابی

  در مقابل رسمی سازی در سطح سازمان، که شامل جهت­گیری به سمت سیاست­های نظام مند و تا حدی که قوانین و مقررات بر ساختار سازمان، تسلط می­یابند. ( کوهلی و جاوورسکی[2]،1992 ، 16)

  رسمی­سازی بازاریابی شامل، حدی که تابع بازاریابی توجه سیستماتیک و صریح و بحث هدفمند در شرکت  دریافت می شود. (اسلوتگراف و دیکسون[3]،2004 ،372)

  رسمی سازی بازاریابی مشخصه­ای است که جهت­گیری شرکت را به سوی یک رویکرد عمیق و هدفمند و همچنین به سوی را به استراتژی بازاریابی و فعالیت­های بازاریابی هدایت می­کند. بنابراین، حتی اگر بازاریابی در شرکت به عنوان منطقه­ی عملکردی وجود نداشته باشد، فعالیت­های بازاریابی و استراتژی هنوزسیستماتیک وقطعی هستند، و بازاریابی آگاهانه و به عمد در شرکت نزدیک می­شوند. در صورت عدم رسمی­سازی، استراتژی­های بازاریابی در یک شرکت تمایل به شانس و به طور اتفاقی نزدیک می­شوند. فعالیت­های بازاریابی و استراتژی در راه­های غیرنظام­مند تا آخر ایستادگی می­کنند. رسمی سازی بازاریابی با منطق زیر بنای ابعاد تجزیه و تحلیل استراتژیک سازگار است. (ونکاترمان[4]،1989 ،945 )

  هنگامی که یک شرکت جهت­گرا به سمت رسمی سازی بازاریابی است حاکی از آن است که یک رویکرد نظامند به بازاریابی بسیار ارزشمند است. همچنین نشان می دهد که برنامه­ریزی بازاریابی در درآمد شرکت در روش علمی،­با تمرکز بر معیارهای عملکردی­برای اهدافی مانند رضایت مشتری است.

  در یک شرکت که در آن بازاریابی کمتر رسمی است، تصمیم­گیری در مورد مشتریان و رقیبان به احتمال زیاد بیشتر با پایه تک کاره­ای و فاقد جریان ساخت نزدیک هستند. این به نوبه خود حاکی از آن است که رسمی­سازی بازاریابی به عنوان یک جهت­گیری استراتژیک، جهت­گیری به سمت مشتریان رضایت­بخش که به عنوان شناخت و درک بازار به طور کلی، که به آن، بازارگرایی گفته می­شود را تشویق می­کند. بنابراین، یک جهت­گیری به سمت رسمی­سازی بازاریابی تغذیه خواهد شد.(اسلاتر[5] و همکاران،2006 ،27 )

  [1] -Constantinides

  [2] -Kohli & Jaworski

  [3] -Slotegraaf & Dickson

  [4] -Venkatraman

  آمیزه بازاریابی بانکی – ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک

  آمیخته بازاریابی در حوزه خدمات، شامل ابعاد محصول، قیمت، ترفیع، توزیع افراد، فرایند­ها و دارایی­های فیزیکی معروف است. (پاپو و کواستر[1]،2006 ،716 )7pمی­باشد، که به

  بازاریابی با درک نیازهای مشتریان، توسعه محصولات و خدمات برای رفع این نیازها، قیمت­گذاری کارای محصولات و خدمات، اطلاع رسانی به مشتریان در مورد قابلیت دسترسی به این محصولات و خدمات، تحویل کارا و اطمینان از رضایت مندی در طول و بعد از فرآیند مبادله همراه است. بنابراین بازاریابی باید یک جزء ضروری در شرکت­ها باشد. اما بسیاری از شرکت­ها تفسیر بدی از بازاریابی دارند. بعضی ها بازاریابی را تقلب، اسراف گر، مزاحم و غیر حرفه ای می دانند. بعضی ها نیز آن را معادل با تبلیغات و فروش می دانند. اما در سال­های اخیر بازاریابی از تصویر قدیمی اش جدا شده و امروزه به طور فزاینده ای به یکی از مهم ترین وظایف در کسب اهداف سودآوری سازمان­ها تبدیل شده است. به طور سنتی، تولید و فروش دو وظیفه مهم هر کسب وکاری هستند. گرایش بعدی این بود که کارآفرینان معتقد شدند کیفیت محصولات یا خدمات تنها عاملی است که فروش آن­ها را تعیین می کند. اما این نیز چندان طول نکشید. چرا که در بازار رقابتی امروزی درست نیست. تولید، فروش و بازاریابی باید در کنار هم کار کنند تا منجر به بهترین نتایج شوند. بازاریابی، فرآیند پاسخ گو برای شناسایی ، پیش بینی و برآورده ساختن سودآور نیازهای مشتریان است. با این شیوه سازمان قادر خواهد بود محصولات یا خدمات خود را مطابق با نیازهای مشتریان قرار دهد و نه اینکه چیزی را تولید کند و انتظار رسیدن مشتریان را داشته باشد.

  دانلود پایان نامه ارشد (متن کامل) :

  بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک( مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد)

  لینک در سایت ایران داک (گنج)

  (Sui pheng,1997,273)

  از دیدگاه صاحبنظران مختلف، آمیخته بازاریابی به روش های متعددی تقسیم بندی شده­اند. علیرغم تمام تقسیم­ بندی­های فوق، می­توان گفت که مشهورترین و ماندگارترین چارچوب ارایه شده تا کنون، مدل ارایه  شده توسط مک کارتی است. (1995،12. (Mohammed & Pervaiz

  آمیخته بازاریابی نمایان گر فعالیت­های اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند. (دویلی، 1995)

  مک کارتی نیز ایده خود را را توسعه داده و با پالایش اصول فوق آنها را در قالب چهار اصل کلی مرتب  نموده است.  اصولی که عموما با 4p  شناخته می­شوند. (MacCarthy, 1987)

  آمیزه بازاریابی بانکی را با توجه به ماهیت آن این گونه تعریف می­کنیم: مجموعه ایاز خدمات ارزی و ریالی ، محصولات بانکی، ابزارها و روابط است که بانک آن­ها را در هم می­آمیزد تا پاسخگوی مشتریان و مردم باشد . این اقدامات را می­توان در یک دسته بندی کلی می توان به شرح زیر تعریف و طبقه­بندی کرد:

  2-2-11-1- قیمت: مقدار پول یا بهایی که مشتری باید برای بدست آوردن یک محصول و یا خدمت بپردازد قیمت نام دارد. در فعالیت بانکداری بانک­ها با ارائه انواع نرخ­های سود برای سپرده گذاران آنان را تشویق به سپرده­گذاری می­کنند. بانکداران از ابزار نرخ سود در اعطاء وام و تسهیلات و ارائه انواع خدمات نظیر فروش گواهی سپرده، فروش چک­های در گردش، صدور ضمانت نامه­ها، خرید و فروش ارز و … استفاده می­کنند.

  عامل قیمت در برنامه بازاریابی بانک­ها، شامل هزینه  کارمزد تسهیلات، کارمزد حوالجات، میزان سود سپرده های بلند مدت، میزان سود سپرده های کوتاه مدت، زمانبندی بازپرداخت وام­ها، اعلام نرخ و شرایط لازم برای اعطای وام و دریافت سپرده است.(حق شناس، کاشانی،1382، 97)

  2-2-11-2- محصول: ترکیبی از کالا و خدماتی است که شرکت به بازار ارائه می­دهد. در فعالیت بانکداری منظور از محصول همان خدماتی است که بانک­ها ارائه می­دهند. برخی از خدماتی که بانک­های ایرانی ارائه می دهند شامل: ارائه انواع سپرده­ها، تسهیلات و وام­ها، صدور انواع ضمانت نامه­ها، خدمات ارزی و ریالی، خدمات صرافی، خدمات انواع چک­ها و حساب­های جاری و …

  به طور کلی خریدار در خرید کالاها و خدمات از طرفی اطلاعات کاملی از عوامل آمیخته بازاریابی ندارد و از طرف دیگر به دنبال به دست آوردن مزایایی از محصولات ارائه شده است. گرایش خریدار به فرآیندی است که در آن مشتری بالقوه با تفکر، ارزیابی، مشورت و درنهایت تصمیم درمورد منبع مناسب عرضه، برای خرید محصول اقدام می کند.( بنت[2]، 1997، 152 )

  2-2-11-3- توزیع (مکان): فعالیت­هایی است که شرکت انجام می­دهد تا محصول خود را در دسترس مصرف کنندگان مورد نظر قرار دهد. در فعالیت بانکداری مهمترین عنصر توزیع همان مکان یعنی شعب هستند. هرچه تعداد شعب بیشتر و میزان دسترسی راحت­تر باشد بانک­ها بهتر می­توانند خدمات خود را ارائه دهند. خدمات ماشین­های تحویل داری خودکار، پایانه­های فروش، خدمات تلفنی در این گروه دسته بندی می شوند

  2-2-11-4-تبلیغات: مقصود از ترویج و تبلیغ مجموعه فعالیت­هایی است که شرکت انجام می­دهد. معمولا شرکت­ها این کار را از طریق روابط عمومی و از طریق حضور در رسانه­ها انجام می­دهند. بانک­ها نیز با اعطای جوایز و معرفی محصولات خود در رسانه­ها، استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی، مراکز ارتباط با مشتری، استفاده از راهنمایان بانکی، بروشورهای تبلیغاتی و تبلیغات اینترنتی این کار را انجام می­دهند.