معیارهای مالی

 • درآمد یا رشد درآمد : این معیار نشان دهنده تمایل بیشتر به خرید کالاها یا خدمات شرکت است.
 • حاشیه سود ناخالص : درآمد حاصل از فروش منهای هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تولید کالاها یا خدمات مذکور، نشان دهنده تمایل مشتریان به پرداخت قیمت های مناسب به ازای ارزش محصولات و خدمات شرکت می باشد.
 • هزینه ضمانت و یا بازگشت محصول : معیارهای مذکور دیدی از کیفیت محصول و میزان تأمین انتظارات مشتری از شکل ظاهری و ویژگیهای محصول ارائه می دهند.

معیارهای غیرمالی

 • سهم بازار یا رشد بازار : سهم بازار، معیار پذیرش پیشنهادهای رقابتی در بازار توسط مشتری است.سه بازار با تقسیم فروش شرکت (درآمد) به فروش کل رقبا محاسبه می گردد.
 • رضایت مشتری : این معیار، برداشت مشتری از ارزش و میزان تأمین انتظارات از محصولات یاخدمات را منعکس می سازد.این اطلاعات معمولاٌ با پیمایش تلفنی یا پستی، پس از فروش محصول یا ارائه خدمات جمع آوری می گردد.
 • معرفی محصول به دیگران : این معیار بیانگر وفاداری مشتری است (سایمونز;1385).

2-2-11-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل

استراتژی هر شرکتی که سعی در به حداکثر رساندن ارزش منابع تحت کنترل دارد، باید بر منابعی که بازارهای عوامل فراهم می کنند، متکی باشد.این تأمین کنندگان، منابع مهمی مانند نیروی کار، خدمات قراردادی، مواد خام، انرژی، ساختمان ها و زمین های استیجاری را تامین می نمایند.بهرحال، برداشت تامین کنندگان از ارزش با برداشت مشتریان و مالکان بسیار متفاوت است.آنان در شرکت یا معامله ای که پیامدهای بلندمدت داشته باشند، سرمایه گذاری نمی کنند.آنان کالاها و خدمات خود را به ازای پرداخت نقدی یا شرایطی مشخص، مثلاٌ پرداخت طی سی روز، می فروشند.بنابراین برای تأمین کنندگان، معیار اساسی عملکرد، قابلیت اطمینان و پرداخت بموقع مبلغ کالاها و خدمات دریافت شده است.در زمینه ارزش تأمین کنندگان، معیاری که مدیران بکار می برند به جریان نقدی و مدت پرداخت حسابهای پرداختی وابسته است.مدیران کسب وکارها، باید تراز نقدی خود را به دقت طراحی و مدیریت نمایند تا نسبت به نقدینگی کافی برای پرداخت بموقع تعهدات، اطمینان حاصل گردد (سایمونز;1385).

  مقاله : اثر هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک های ایران

پایان نامه ارشد : تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

2-2-11-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی

عملکرد شرکت، از دیدگاه سهامداران، در افزایش ارزش پولی و بازده مالی سرمایه گذاری آنان منعکس می‎گردد.می توان این ارزش را برای شرکتهای عرضه شده در بورس با تغییرات روزانه قیمت سهام شرکت، ارزیابی نمود.در سایر شرکتها تنها در هنگام تغییر مالکیت سهام شرکت می توان افزایش ارزش را ارزیابی نمود.مدیران باید مطمئن شوند که بازده مالی ناشی از سود پایدار کسب وکار، انتظارات مالکان و مالکان بالقوه را برآورده می سازد.در بازارهای مالی رقابتی، همواره گزینه های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد.بنابراین، عملکرد اقتصادی یک شرکت باید برای کسب سرمایه گذاری جدید و ترغیب سهامداران کنونی به حفظ مالکیت، مطلوب باشد.از منظر بازار مالی، مدیران برای ارزیابی به چهار معیار که بر عملکرد شرکت متمرکز است، می پردازند: سود، سود اضافی، ارزش بازار و بازده سرمایه گذاری(ROI).

سود : به صورتی که در صورت درآمد یک شرکت نشان داده می شود، از دیدگاه سرمایه گذار شالوده عملکرد کسب وکار است.سود، مبلغی است که پس از کسر تمام مخارج از درآمد دوره مالی بدست آمده است.

هزینه دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود

سود معیاری است که نشان می دهد چه مقدار از درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات برای سرمایه گذاری مجدد یا توزیع بین مالکان باقی مانده است.

بازده سرمایه گذاری : مشکل مذکور با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری مالی برطرف می شود.ROI  هر دوره مالی نسبت سود حسابداری بر سرمایه گذاری انجام شده برای کسب سود مزبور می باشد.ROI، سرمایه گذاری انجام شده توسط مالکان را پشتیبانی سود در نظر می گیرد.بنابراین سود بالاتر حاصل از سرمایه گذاری ثابت، بازده مالی بالاتری برای سرمایه گذاران و افزایش ارزش بازده را به دنبال دارد.

سود اضافی : معیار خلق ارزش است که با در نظر گرفتن میزان سود مورد انتظار سرمایه گذاران از سرمایه گذاری خود یک گام از ROI فراتر می رود.سود اضافی معیار مقدار سود اضافی برای 1- سرمایه گذاری در کسب وکار، 2- توزیع میان مالکان پس از توزیع بازده معمول(مورد نظر) سرمایه گذاری است.سود اضافی با کسر هزینه های معمول سرمایه کسب وکار با نرخ های رایج بازار از سود حسابداری محاسبه می‎گردد.

هزینه های پرداختی برای سرمایه مورد استفاده – سود حسابداری = سود اضافی

ارزش بازار بیانگر بهترین معیار برای خلق ارزش است، زیرا ارزش سهام کسب و کار را همانطور که در بازارهای مالی قیمت گذاری می گردد، نشان می دهد.ارزش بازار قیمتی است که سهام یک شرکت در بازار مبادله می گردد.قیمت گذاری ارزش شرکتهایی که در بازار بورس حضور دارند، بصورت روزانه براساس قیمت سهام قیمت گذاری و در گزارش های مالی درج می گردد.ارزش بازار یک شرکت، یا ارزش کل سرمایه شرکت با ضرب تعداد سهام در قیمت هر سهام محاسبه می گردد (سایمونز;1385).

قیمت سهام ´ تعداد سهام = ارزش

در تحقیق حاضر بنابه وجود محدودیت هایی که بعداً به آن اشاره خواهد شد و نیز  به منظور کیفی سازی شاخص های مالی شاخص های اندازه گیری عملکرد مالی عبارتند از  : روند درآمد – روند سودآوری – روند اعطای تسهیلات – روند جذب سپرده و  روند وصول مطالبات برای اندازه گیری عملکرد بازرگانی در نظر گرفته شده است.

 

پایان نامه – تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و …

– استفاده بهینه از اطلاعات و دانش پرسنل سازمان.

– دسته بندی و تحلیل حجم عظیمی از داده ها و اطلاعات.

– استفاده درست و به جا از داده ها و اطلاعات سازمان.

موارد زیر نیز می تواند اهداف اصلی کسب کار در نظر گرفته شود (رونقی و فیضی؛۱۳۹۲:۵۳).

-کمک به کنترل منابع و جریان اطلاعات کسب و کار درون و بیرون سازمانی

– توانایی استدلال و فهم معانی پنهان در اطلاعات کسب و کار

 

۲-۱-۶) کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری

تمام موضوعات خدمات مالی به عنوان یک صنعت درباره پول است.در این کسب و کارها، استفاده از هوش تجاری (بازرگانی BI) به جای عملیات تجاری بر امور مالی متمرکز شده است.عموماً، استفاده از هوش تجاری در خدمات مالی ارزش ایجاد کرده ا ست.بررسی اخیر شرکت گارتنر، پاسخ هایی را از بانک‎ها، بیمه گران و واحدهای تجاری غیرمالی ارزیابی کرده است.بررسی نشان داده است که بیش از 95 % پرسش شوندگان سیستم بانکی موافقند که هوش تجاری یک پیش برنده استراتژیک ابتکاری با مدیریت برتر است و بیش از 90 % موافقند که آنها ارزش مورد انتظارشان را از سرمایه گذاری در هوش تجاری دریافت کرده اند (محقر و دیگران;۱۳۸۷).به طور کلی کاربرد هوش تجاری را در بانکداری در موارد زیر می توان خلاصه کرد:

مدیریت ریسک

مدیران تصمیم گیری بانک برای بسیاری از تصمیم گری ها نیاز دارند بدانند که آیا مشتریان بانک ها قابل اطمینان هستند یا خیر.اگر آنها اطلاعات کاملی در مورد مشتریان خود نداشته باشند، ارائه کارت های اعتباری به مشتریان جدید، گسترش اعتبار مشتریان کنونی و تصویب وامها، تصمیمات دارای ریسک برای بانک هستند (نبوی چاشمی ومحمودی؛ ۱۳۸۹).

بیشتر ابزارهای هوش تجاری برای ارتقاء مدیریت ریسک استفاده شده و ابزارهای مدیریت ریسک از رویکرد های هوش تجاری بهره جسته اند.Dash Wu,Chen,Olson; 2013)).

– مدیریت اعتبار

سیستم های هوش تجاری بر اساس رده و نوع مشتری الگوهای پیشروی به سمت مشکلات اعتباری را پیدا می کنند و از این طریق به مشتریان جهت اجتناب از مشکلات اعتباری و مدیریت باقی مانده اعتبار هشدار می دهند.علاوه بر این ابزارهای هوش تجاری اسناد ااعتباری بانک ها را بررسی می نمایند و اتلاف اعتبار را کاهش می دهند (محقر و دیگران;۱۳۸۷).

– تشخیص تقلب

یکی دیگر از حوزه های مهم در صنعت بانکداری که داده کاوی می تواند در آن مؤثر باشد تشخیص تقلب است.

s assessment system، Fraud flacon یکی از سیستم هایی که در تشخیص تقلب مؤثر بوده، این سیستم توسط بسیاری از بانک های صادر کننده کارت اعتباری به کار گرفته شده است.مثلاً این سیستم در آمریکا با بهره گرفتن از داده کاوی ۸۰٪ تراکنش های کارت های اعتباری صادر شده را بررسی کرده است.به کمک هوش تجاری ما می توانیم تقلب را در حجم عظیمی ازداده ها کشف و ردیابی کنیم ما باید ابتدا اطلاعات را از حوزه های مختلف گردآوری کرده سپس استراتژی کشف تقلب را توسط متخصصان طراحی کنیم با انجام این استراتژی و استمرار در توجه به آن مدتی را طراحی خواهیم کرد که به عنوان مخزن داده از استراتژی ما حمایت می کند (نبوی چاشمی ومحمودی؛ ۱۳۸۹).

  مقاله : اثر هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک های ایران

پایان نامه ارشد : تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

– تحلیل سود بخشی مشتریان

سیستم های هوش تجاری می تواند سودبخشی کلی هر مشتری را در زمان حال و در دراز مدت تعیین نمایند و مبنایی را برای فروش پر منفعت تر پیشنهاد می نمایند.علاوه بر این فروش را برای مشتریان پرسود بیشینه مکی کند و هزینه هارا برای مشتریان کم سود کاهش می دهند.از این گذشته روش هایی را جهت بیشینه نمودن سود و محصولات و سرویس ها ی جدید فراهم می سازد.(محقر ودیگران؛۱۳۸۹)

پایان نامه ارشد: تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

از سویی دیگر ، بخش در حال رشدی از مشتریانی که فهم تکنولوژیکی دارند بوجود آمده اند، که سیستم های توزیع خدمات مبتنی بر فن آوری اطلاعاتی را ، به دریافت این خدمات از  طریق کارکنان بانک ها ترجیح می دهند، در نتیجه پاسخگویی به نیاز این مشتریان، با سیستم های سنتی بانک های کشور مقدور نیست و ایجاد زمینه و در اختیارگرفتن فن آوری مناسب را الزامی می نماید. از سوی دیگر با رشد روز افزون جمعیت در جوامع انسانی تا چه حد میتوان تعداد شعب بانک ها را افزایش داد و نیروی جدید استخدام کرد؟ راه حل این معضل بکارگیری فن آوری اطلاعات برای خلق درگاه های مجازی و غیر حضوری است. نادیده گرفتن این بازار، فضای مناسبی را برای دیگر موسسات بانکی به وجود می آورد تا با ارائه ی خدمات خود در حد توان سهم بزرگی از فعالیت های مالی را از آن خود نمایند. بدیهی است که یکی از شاخص های موفقیت سرمایه گذاری بانک ها در زمینه ی فن آوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی، پذیرش این خدمات از سوی مشتریان آن بانک و استفاده ی واقعی آن ها برای انجام امور بانکی روزمره ی خود، از این خدمات است. هم چنین طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت موظف به واگذاری بخش عظیمی از شرکت ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی می باشد. یکی از این شرکت ها که از طریق بورس در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است، بانک ملت است. به طور کلی دو تفاوت عمده بین بانک های خصوصی و دولتی وجود دارد:

الف-بانک های دولتی به دلیل پشتوانه ی عظیم مالی که دارند نسبت به بانک های خصوصی توجه کمتری به نیازها و رضایت مندی مشتریان و همچنین دغدغه های مباحث مربوط به سودآوری دارند، در حالیکه بخش خصوصی به خوبی واقف است که ادامه ی حیات و بقای آن فقط و فقط با حضور مشتریان و جلب رضایت آن ها امکان پذیر است.

ب-بانک های خصوصی از ابتدای تاسیس توجه خود را به بانکداری الکترونیکی و بسط و گسترش خدمات نوین بانکی در جهت جذب مشتریان و جلب رضایت آن ها معطوف داشته اند.

مقاله : بانکداری الکترونیکی و کاربرد کارتهای بانکی

مقاله :  بانکداری الکترونیک در ایران موانع، مشکلات و چالش ها

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

پرواضح است که اگر بانک های دولتی بخواهند از طریق بخش خصوصی اداره شوند، در رقابت با بانک های خصوصی دچار مشکلاتی خواهند شد . آن ها برای حل چنین مشکلی اولاً باید به دنبال ارضای نیازها و رضایت مشتریان خود باشند. ثانیاً باید بدانند که چه مولفه ها و عواملی باعث رضایت مشتریان شان می شود و این امر جز با تحقیق و پژوهش و صرف وقت و سرمایه در این زمینه محقق نخواهد شد. دلیل منطقی دیگر که انجام این تحقیق را انکارناپذیر می سازد این است که بدانیم اگر یک مشتری از شرکت یا موسسه مالی رضایت داشته باشد، اثرات آن بر سودآوری شرکت یا موسسه به سه طریق ملاحظه خواهد شد:

اول) مشتری راضی رضایت خود را به دیگران از طریق تبلیغات دهان به دهان انتقال خواهد داد.

دوم) چنین مشتری ای خرید خدمت یا کالای خود را از شرکت تکرار خواهدکرد

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران

 • کاربردهای بازاریابی اینترنتی
 • برای سازمان های چند کاناله، رسانه های دیجیتالی، مجموعه فرصت هایی را برای کالاها و خدمات بازاریابی در طول چرخه خرید فراهم می کنند که شرکت ها برای مرور آن به عنوان بخشی از استراتژی دیجیتالی شان به عنوان مثال شرکت هایی مانند«ایزی جت[1]» و«BP» که کاربردهای بازاریابی اینترنتی را توضیح می دهند نیاز دارند. هم چنین آن ها نشان می دهند که چگونه سازمان ها می توانند از ابزارهای ارتباطی آنلاین مانند وب سایت، وب سایت های طرف ثالث و بازاریابی ایمیل استفاده کنند. بعضی از کاربردهای آن عبارتند از:

  • برای مثال شرکت هایی مانند کاسترول لیمیتد از PLC و BP در راستای آگهی های تبلیغاتی با فرمت بزرگ در سایت ها برای اطلاع رسانی مارک ها و محصولاتشان استفاده می کنند.
  • یک وسیله پاسخ- مستقیم: به عنوان مثال«ایزی جت» از طریق ایمیل نامه های خبری را برای مشتریان ارسال و آن ها را تشویق به خرید از طریق وب سایت می کند.
  • یک خط مشی برای معاملات فروش: به عنوان مثال«ایزی جت» پروازهای مستقیم را هم به مصرف کنندگان و هم به مسافران کسب و کار می فروشد.
  • یک متد هدایت کننده ی تولید: به عنوان مثال«BP» محتوایی را به مدیران کسب و کار خودرو درباره ی انتخاب بهترین سوخت برای خودروهای شرکت جهت شناسایی نمونه مورد علاقه شان ارائه می کند.
  • یک کانال توزیع: به عنوان مثال برای توزیع محصولات دیجیتالی که اغلب مخصوص شرکت های دارای محصولات دیجیتالی است. مانند شرکت «ناپستر[2]» (napster.com)که به صورت آنلاین از طریق سایت مذکور اقدام به فروش محصولات ویدئویی و صوتی می کند.
  • مکانیزم خدمات مشتری: به عنوان مثال مشتریان با مراجعه به سایت(com) و بررسی و مرور سوالات مطرح شده در آن خدمات خود را دریافت می دارند.
  • وسیله ای جهت ارتباط و تعامل: از طریق آن یک شرکت می تواند با مشتریانش برای درک بهتر نیازهایشان تعامل داشته باشد. به عنوان مثال«ایزی جت» نامه های خبری و ارسال آن برای مشتریانش و وارد کردن آن ها به یک دیالوگ دوطرفه، از نیازهای آن ها بهتر آگاه می شود.

  یک روش قدرتمند برای ارزیابی فرصت های بازاریابی استراتژیک، استفاده از اینترنت برای به کارگیری شبکه ی بازاریابی استراتژیک«آنسف[3]» است، این شبکه نشان می دهد که چگونه اینترنت می تواند به طور بالقوه برای دسترسی به این چهار مسیر استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد:

  • نفوذ بازار: اینترنت می تواند برای فروش بیشتر محصولات موجود در بازارهای موجود مورد استفاده قرار گیرد.
  • توسعه بازار: در این جا اینترنت برای فروش در بازارهای جدید جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی سود بردن از هزینه ی پایین تبلیغات از لحاظ بین المللی بدون نیاز به حمایت از زیرساخت فروش در کشورهای مشتری.
  • توسعه محصول: محصولات یا خدمات جدیدی توسعه پیدا می کنند که از طریق اینترنت قابل تحویل باشند. این ها معمولاً محصولات دیجیتالی هستند.
  • متنوع سازی: در این بخش، اینترنت از فروش محصولات جدیدی که توسعه داده شده و در بازارهای جدید به فروش می رسند، پشتیبانی می کند. هم چنین سازمان های شرکتی بزرگ به توسعه بازارهایشان کمک می کنند. از این رو شاید اکثر پتانسیل های موجود اینترنت برای کمک به گسترش شرکت های کوچک و متوسط است.

   

   

  مدل یابی تأثیر بازاریابی ویروسی بر ارزش ویژۀ برند مشتری

   

  • مدل های کسب و کار دیجیتالی جایگزین

  به عنوان بخشی از توسعه استراتژی، سازمان ها نیازمند شفاف سازی در مورد نوع مدل کسب و کاری که توسعه می دهند، هستند.

   

  • کسب و کار و مدل های کسب و کار مصرفی

  یک جنبه ی اساسی مدل کسب و کار این است که آیا مورد توسعه داده شده، برای مصرف کنندگان یا کسب و کار جذاب است یا خیر.

  بنابراین فرصت های بازاریابی اینترنتی برحسب حدود تعامل سازمان با مصرف کنندگان(کسب و کار به مصرف کننده[4]) یا به کسب و کارهای دیگر(کسب و کار به کسب و کار[5]) توصیف می شوند.      نمونه هایی از شرکت های مختلف وجود دارد که در حوزه های کسب و کار به مصرف کننده(B2C) و کسب و کار به کسب و کار(B2B) عمل می کنند. اغلب شرکت هایی مانند«ایزی جت» و BP محصولاتی دارند که هم برای مصرف کنندگان و هم برای کسب و کارها جذاب است، از این رو آن ها بخش های مختلفی از سایتشان را برای جذب این مخاطبان اختصاص می دهند. هم چنین دو نوع اضافی دیگر از معاملات را می توان معرفی کرد- معملاتی که در آن مصرف کنندگان مستقیماً با مصرف کنندگان دیگر معامله می کنند(C2C)[6] و معاملاتی که در آن مصرف کنندگان اقدام به تجارت با شرکت ها می نمایند(C2B)[7]. این طرح هم چنین شامل دولت و سازمان های خدمات عمومی است که خدمات آنلاین یا خدمات دولتی الکترونیکی را ارایه می دهند. هم چنین پیشنهاداتی از سوی کارشناسان شده است که کارکنان باید به عنوان نوع جداگانه ای از مصرف کننده در نظر گرفته شوند که به حوزه ی«کارمند به کارمند[8]» مربوط می شود.

  اشکال مختلف معرفی آنلاین

  شکل استراتژی دیجیتالی طراحی شده توسط یک شرکت به ماهیت یک کسب و کار نیز بستگی دارد.

  «چفی[9]»(2006)، انواع مختلف معرفی آنلاین را شناسایی می کند که هرکدام از آن ها دارای اهداف متفاوت بوده و برای بازارهای متفاوت مناسب هستند. زمانی که در حال بررسی وب سایت ها هستید، توجه کنید که چگونه سازمان های دارای بخش های مختلف سایت با تمرکز بر کارکردهای معاملات فروش، خدمات، رابطه سازی، ایجاد مارک و تهیه اخبار و سرگرمی هستند.

   

   

   

  [1]Easy Jet

  [2]Napster

  [3]Ansoff

  [4]Business to Consumer

  [5]Business to Business

  [6]Consumer- to- Consumer

  [7]Consumer- to- Business

  [8]Employee- to- Employee

  [9]Chaffey

  پایان نامه آماده :  لوله بازکنی فوری

  بیشترین استفاده پمپ تراکم هوا برای محل های است که فنر کار نمیکند یا انحنای لوله طوری است که  فنر لوله بازکنی  ( که در ادامه تشرح شده است)عبور نمیکند مثل توالت فرنگی. شایان اگر توالت فرنگی شما دچار گرفتگی شد سایر روش ها ممکن است به  لوله و اتصالات شما اسیب بزند اما تراکم هوا بهترین حالت است.

  لوله بازکنی تهران

   

  با دقت در تمامی ماشین های اصلاح صورت متوجه می شویم که در کل، ماشین های اصلاح صورت دو نوع هستند:

  ریش تراش مدل براون

   

  1.ماشین های اصلاح صورتی که تیغ های آن ها به جلو و عقب حرکت می کنند.

  سه تیغ

  مثل : ماشین ریش تراش براون  و ریش تراش پاناسونیک

  2.ماشین های اصلاح صورتی که قسمت هایی در سر آن ها به صورت دورانی متحرّکند.

  مثل فیلیپس اگر قصد خرید  ریش تراش فیلیپس  را دارید بدانید جز بهترین گذینه ها هست.

  نکته ای که از نظرسنجی ها به دست آمده نشان می دهد که نتیجه ی حاصله از هر دو نوعِ این ماشین های اصلاح صورت شبیه به هم است و نمی توان هیچ یک از این دو سیستم را بر دیگری ترجیح داد. لذا از این نظر بستگی به سلیقه ی شخصی شما خواهد داشت که کدام یک از آن ها را انتخاب کنید، اما موارد دیگری وجود دارد که می توانید با آگاهی از آن ها انتخاب بهتری داشته باشید.

   

  ریش تراش سه تیغ و تخت

   

  هنگام خرید ماشین اصلاح صورت به این نکته توجه داشته باشید که از این دستگاه به صورت روزانه و برای سالیان سال می خواهید استفاده کنید. ابتدا احتیاجات اصلی خود در این مورد را تعیین کرده و انتخاب خود را نسبت به احتیاجات اصلی و میزان بودجه و برای دراز مدت انجام دهید.

   

  بعضی از ماشین های اصلاح صورت هم دارای کابل و قابل استفاده ی مستقیم و هم دارای امکان شارژ هستند.

  برخی از این دستگاه ها در حالت اصلاح خیس نیز قابل استفاده می باشند. تمیز کردن چنین مدل هایی راحت تر به نظر می رسد.

  اگر پوست صورت شما خیلی حساس است می توانید مدل هایی را انتخاب کنید که با بهره گرفتن از انواع ژل و کرم های صورت نیز به کار می روند.

  اگر ماشین اصلاح شما مخصوص اصلاح خشک است برای کم کردن حساسیت اولیه می توانید ابتدا صورت خود را با آب ولرم شسته و خوب خشک کنید و یا یک حوله ی ولرم را بر روی صورتتان قرار دهید، به این ترتیب ریش شما نرم تر شده و اصلاح آن راحت تر صورت خواهد گرفت. اگر ماشین اصلاح شما به صورت اصلاح تر نیز قابل استفاده است صورتتان را با آب ولرم شسته و اصلاح کنید.

  در اکثر ماشین های اصلاح صورت گزینه های اصلاح سبیل و تجهیزات مکمّل وجود دارد.

  برخی از ماشین های اصلاح صورت میزان  مدت زمان شارژ باقی مانده را نشان می دهند، چنین قابلیتی به شما کمک می کند که اصلاح صورتتان هیچ گاه نیمه کاره نماند.

  مدت زمان شارژ شدن ماشین های اصلاح صورت متفاوت است، برای اشخاصی که محدودیت زمانی زیادتری دارند پیش از خرید، اطلاع از مدت دقیق شارژ شدن دستگاه الزامی است.

  تعویض سر ماشین اصلاح هر دو سال یک بار، هم به سلامتی بیش تر پوست شما و هم به طول عمر ماشین اصلاح کمک خواهد کرد.

  توجه داشته باشید که عادت کردن به ماشین اصلاح صورت حدود دو تا سه هفته طول خواهد کشید، لذا به خاطر عادت نداشتن، استفاده از ماشین اصلاح صورتی را که خریده اید متوقف نکنید.

  ماشین های اصلاح صورت

   

  در دستگاه هایی که حالت اصلاح دوَرانی دارند بهتر است با حالت دوَرانی و حرکت دادن آهسته بر روی پوست اقدام به اصلاح کنید.

  در دستگاه هایی که به صورت مستقیم و با جلو و عقب رفتن تیغه ها کار می کنند بهتر است با حرکات مستقیم و طولانی اقدام به اصلاح کنید.

  تا زمان عادت کردن کامل به طرز استفاده از ماشین اصلاح صورت، امکان دارد برای اصلاح نقاطی از صورتتان کمی سختی بکشید و یا در نقاطی از صورتتان احساس سوزش داشته باشید، به همین خاطر اصلاح صورت بدون اِعمال فشار زیاد مطلوب تر است، فشار دادن زیاد باعث ایجاد تحریک یا حساسیت در پوست صورت می شود.

  برخی از ماشین های اصلاح صورت در هنگام کار کمی گرم می شوند که این امر در ابتدای استفاده از این دستگاه می تواند موجب تحریک پوست شود. به مرور زمان و با اخذ تجربه ی بیشتر در طرز استفاده از ماشین اصلاح صورت، این مشکل رفع خواهد شد.

  اگر به داشتن میزان به خصوصی از ریش علاقمند هستید، بیش تر به سراغ ماشین های اصلاح صورتی بروید که شانه های زیادی دارند.

  برخی آقایان نقاطی از صورتشان را که اصلاح آن با ماشین اصلاح صورت مشکل است و فشار زیاد بر آن نقاط موجب تحریک و یا سوزش پوست می شود را با تیغ اصلاح می کنند.

  عادت به تمیز کردن  ماشین اصلاح بلافاصله پس از پایان اصلاح صورت، باعث خواهد شد که اصلاحِ بعدی شما راحت تر انجام شود.

  تیغ های ماشین اصلاح صورت نیز دارای عمر مفید هستند، در طی زمان اگر احساس کردید که آن ها کند عمل می کنند باید عوضشان کنید.

  اکنون از شما دعوت می کنیم جهت انتخاب ماشین اصلاح صورتِ با کیفیت، از محصولات فروشگاه شیک فام shikfam.com دیدن فرمایید.

 • ظلم اقتصادی و بهره کشی از کار دیگران
 • درنظام بهره سود سرمایه ازابتدا مشخص شده است و سرمایه دار هیچگونه خطراحتمالی را نمی پذیرد و درهر شرایطی سود خود را دریافت می کند. یعنی اینکه درهرصورت به ثروت سرمایه دار افزوده می شود، درحالی که سود بردن عامل کار به صورت یک احتمال است و حتی ممکن است به جای سود ، زیان کند. اینجاست که تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و روشن است که محصول مستقیم بهره ، افزایش ثروت سرمایه دار و بی بهره ماندن قشرکاری و زحمتکش از بازده کار خویش است.

  • مخالفت با موازین عقل و شرع

  نظام بهره با موازین عقل و شرع مخالف است، زیرا اولاً از نظرعقلی، سود محصول کار است و به کسی تعلق می گیرد که کار کرده است ، در حالیکه درنظام بهره ،سرمایه دار محصول کار نیروی کار را به موجب بهره به خود اختصاص می دهد و کارگر از حق استفاده از قسمتی ازبازده کار خود محروم می شود، ثانیاً از نظرشرعی ، ربا محکوم و مردود و حرام شرعی است.

  • بی ثباتی اقتصادی

  یکی دیگر از زیان های نظام بهره ، عدم تعادل و بی ثباتی اقتصادی است، زیرا در نظام سرمایه داری رشد اقتصادی همواره با نوسانات دوران رونق و رکود اقتصادی مواجه است و یکی از عوامل این بی ثباتی ها نظام بهره است، چون در نظام سرمایه داری تولیدکنندگان هر گاه انتظار بهبود اوضاع اقتصادی و در نتیجه آن سود بیشتر را داشته باشند اقدام به سرمایه گذاری می کنند و افزونی سرمایه، موجب به رونق خارج از قاعده و لجام گسیخته می شود. ازسوی دیگر اگر انتظار رکود اقتصادی را داشته باشند با خودداری ازسرمایه گذاری موجب به رکود بیشتر و وخامت اوضاع اقتصادی می شوند و مجموع این تغییرات و نوسانات منجر به عدم تعادل و بی ثباتی می گردد. آری به موجب نظام بهره است که غول های ثروت می توانند با سرمایه گذاری افراطی در یک کشوردر حال رشد رونق افسارگسیخته و بی ضابطه ایجاد کنند، و نیز می توانند با برداشت سرمایه و تخلیه پول کشوری را دچار رکود بلکه فلج اقتصادی کنند. (گلپایگانی،1372 ،63(

  متن کامل پایان نامه ارشد :

   بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

  • بی عدالتی درتوزیع درآمد و افزایش اختلاف طبقاتی

  در جامعه ای که نظام بهره حاکم است ، گردش چرخ زمان همیشه به نفع سرمایه دار است ، چرا که صاحب سرمایه در هر شرایط برنده است . در نظام بهره سرمایه دار از اقتصاد واقعی جامعه بریده است و با اتصال مداوم به اقتصاد بهره ، پیوسته به ثروت خود می افزاید؛ در نتیجه عامل کار بازنده خواهد بود ،چرا که پیوسته اختلاف پتانسیل درآمد به سود سرمایه و به زیان نیروی کار است و محصول این جریان بی عدالتی آشکار در توزیع درآمدها و نابه سامانی در اقتصاد ملی و در نهایت افزایش اختلاف طبقاتی است که از نظر عقل و شرع محکوم و مردود است.

  • محدودیت رفاه به طبقه سرمایه دار

  یکی از نتایج نظام بهره این است که گیرندگان بهره ( سرمایه داران) از رفاه بیش از حد برخوردار هستند و دراز موارد در دام اسراف و تبذیرو تضییع اموال یا تکاثر و ثروت اندوزی سیری ناپذیر و عیاشی و لذت طلبی لجام گسیخته گرفتار می شوند و از سوی دیگر دهندگان بهره ( عاملان تولید و نیروی کار) با وجود تلاش زیاد و زحمات طاقت فرسایی که متحمل می شوند، کمتر به رفاه نسبی دست می یابند.) گلپایگانی،1370،65-60(

  البته به غیر از زیان های اقتصادی ذکر شده، ضررهای دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه موجب می شود انسان ها از کار نیک وخدمت به دیگران و تعاونی که به وسیله قرض الحسنه محقق می شود خودداری کنند.)شیرازی، 1370،223(

  پس به طورکلی می توان گفت که حاکمیت نظام بهره از جهتی  موجب گردش چرخ زندگی ثروتمندان و دولتهای بزرگ شده و از جهت دیگرسبب فقر طبقات ضعیف و دولت های کوچک گشته است.

  پایان نامه – محصول و خدمت- بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک

  بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک( مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد)

  لینک در سایت ایران داک (گنج)

  دروتی ریدل[2] بخش خدمات را به پنج زیر بخش زیر تقسیم کرده: 1- خدمات حرفه­ایی،2- خدمات تجاری، 3- خدمات زیر بنایی، 4- خدمات فردی، 5- خدمات عمومی.

  بنابراین ملاحظه می­شود فعالیت­های خدماتی قطعا برای حیات اقتصادی و بهبود ارتقای سطح کیفی زندگی جانبی و فرعی نیستند بلکه اجزای اصلی جامعه­اند و برای حیات، بقا و سلامت اقتصاد ضروری اند و در قلب هر اقتصادی جای دارند. (رشیدی،1390،28-29)

  خدمت­گرایی به عنوان یکی از متغیرهای سازمانی با هدف شناسایی ادراک کارکنان و در نظر گرفتن این عقیده که تمام عملیات­ها، سیاست­ها و فرایند­های درون سازمان باید مستقیما به سمت ارائه خدمات به کارگرفته شود مورد ارزیابی قرار گرفته است. هنگامی یک سازمان خدمت­گرا خواهد بود که عامل رضایت مشتریان به عنوان اصلی­ترین عامل در سازمان درنظر گرفته شود.

  (Lytle etal;1998,90)

  2-1-5- طبقه بندی دامنه خدمت

  محصولی که یک شرکت به بازار ارائه می­دهد معمولا با خدمت همراه است. این خدمت می­تواند بخش کمی از محصول را شامل شود و یا کل محصول خدمت باشد. در این زمینه پنج طبقه­بندی قابل تشخیص است:

  • کالای کاملا فیزیکی: این نوع محصول کاملا ملموس است و هیچگونه خدمتی را به همراه ندارد.
  • کالای فیزیکی به همراه خدمت: بسیاری از کالا­ها فروش موفقیت­آمیزشان بستگی به میزان خدماتی دارد که به­همراه دارند .
  • محصول مختلط: محصول به صورت نسبتا یکسانی هم از کالای فیزیکی و هم از خدمت تشکیل شده است.عمدتا خدمت به همراه اندکی کالای فیزیکی و خدمات اضافی
  • خدمت محض: محصول ارائه شده اصولا خدمت می­باشد .(اسماعیل پور،1384،326 )

  طی تحقیقات انجام شده اخیر، مشخص گردید که بین خدمت مداری و مشتری مداری رابطه مستقیمی وجود دارد. همین تحقیقات نشان می دهد که، خدمت نتیجه و حاصل از خدمت ادراک شده توسط مشتری و خدمت مورد انتظار از سوی اوست. (Alam and Perry, 2002, 83)

  2-1-6- کالای خدماتی

  از آنجا که ارزیابی مصرف کننده و فرایندهای خرید او نسبت به خدمات پیچیده­تر است برای مدیران آگاهی از دیدگاه مشتریان نسبت به کالای خدماتی اهمیت خاصی دارد. یکی از بهترین تعریف کالای خدماتی از دیدگاه مشتری عبارت است از، تمام ارکان تجربه خدماتی که هدف از آن ایجاد فایده برای مشتریان است. (وودرف، 1385 ، 98)

  2-1-7- سطوح تماس مشتری

  یکی از کاراترین را ه­های به دست آوردن، نگهداری و رشد مشتریان، پاداش دادن به ایشان در برابر ادامه مشتری بودن است. شرکت­ها می­توانند دست کم چهارگونه عضویت و وابستگی با مشتریان به وجود آورند:

  • گروه مشتریان دائمی: از دهه ١٩۶٠ بخش بزرگی از عرضه کنندگان کالاها و خدمات برای آن دسته از مشتریان که بیشتر از آنان خرید کنند،امتیازهای گوناگونی قائل می­شوند.
  • عضویت در باشگاه شرکت: برخی از شرکت­ها برای اعضای باشگاه خود امتیازهای گسترده وچشم­گیری قائلند.
  • مشتریان بسیار مهم: هر چند همه مشتریان برای بنگاه­های اقتصادی با اهمیت هستند، ولی گروهی، با توجه به حجم داد و ستدشان، بسیار مهم به حساب می­آیند. با این گونه مشتریان رفتار ویژه­ای می­شود.
  • اجرای برنامه ویژه تقدیر از مشتری: برخی از شرکت­ها سالانه تنی چند از مشتریان را در هر محل برگزیده و در مراسم ویژ ه­ای از آنان قدردانی می­کنند. تا اعلام نتیجه، کسی از افراد برگزیده شده خبر ندارد.(کاتلر، 1383، 134)

  انواع بازار از نظر مصرف کننده: بازار مصرف داخلی، بازار مصرف صنعتی داخلی (عسگریان، 1369،  15-14 )

  2-1-8- مدیریت رابطه با مشتری

  مدیریت رابطه بامشتری یک راهبرد کسب و کار مبتنی بر بازاریابی رابطه­مدار است و به عنوان ابزاری در خدمت آن قرار می­گیرد.مدیریت رابطه با مشتری را می­توان تلاشی یکپارچه برای تعریف نگهداری و ایجاد یک شبکه ارتباط بامشتری و تقویت مستمر این شبکه برای کسب مزیت دوجانبه برای طرفین از طریق تماس­های تعاملی شخصی شده وهمراه باارزش افزوده درطول یک دوره زمانی طولانی دانست.پان[3] و همکاران معتقدند که با ارتقا و گسترش ابزارهای بازاریابی رابطه مدار بامشتری انقلاب آنی مدیریت رابه همراه می­­آورد.آن­ها عنوان می­کنند که اگرچه مدیریت رابطه بامشتری عقیده­ای ساده و روشن به نظر می­رسد ولی تفاسیر مختلفی ازآن شده است.برای بعضی مدیریت رابطه بامشتری یکپارچه سازی بخش­های بازاریابی فروش و خدمات از طریق مستقل ساختن فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر فن­­آوری اطلاعات است که ارزش تعامل باهر مشتری را به حداکثر می­رساند.برای نظریه پردازان دیگر مدیریت رابطه با مشتری صرفا نتیجه ای از بازاریابی رابطه­ایی است که بر دستیابی به سودهای بالاتر از طریق مشتریان سود آورتر تاکید دارد.   (Pan etal;2004,11)

  سه اصل مهم برای مدیریت رابطه با مشتری :

  • به مشتریان باید به عنوان دارایی­های بسیار مهم نگریسته شود.
  • سودآوری مشتریان متفاوت است و همه مشتریان مطلوب نیستند.
  • مشتریان­دارای نیازها، ترجیحات، رفتار خرید وحساسیت­های قیمتی متفاوتی هستند.

  (Galimi,2000, 142)

  شاید به ظاهر مشتریان نتوانند فرایند مقایسه­ای را به زبان بیاورند ولی حتماً این مقایسه در ذهن آنها صورت می­گیرد و وقتی که تصمیم به خرید از محصول شرکت خاصی یا مغازه خاصی می­گیرند در حقیقت به این نتیجه رسیده­اند که ارزش آن نسبت به سایر محصولات موجود بالاتر است(درگی[4]، 2006)

  برخی عوامل توسعه یافته مدیریتی از طریق مکانیزم­های ایجاد و گسترش روابط پیچیده مثل ساخت برنامه مکرر بعد از آگهی به دام انداختن مشتریان از طریق ارزش خدمات اضافی و افزایش عامل دردسر آمیز برای جلوگیری از بهم­خوردن روابط و گرایش خریداران به کار گرفته شده.(شاپیرو[5]، 1988، 631 )

  [1] – A .Zeithaml  &  JO Bitner

  [2] -Dorothy Riddle

  [3] -Pan