مقاله (پایان نامه) : ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری و محافظه‌کاری

به نظر می رسد که ارتباط بین محافظه کاری و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری حداقل تا به امروز چندان مشخص و واضح نبوده است. در مورد محافظه کاری در حسابداری و تاثیر آن بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری و نقش اطلاعاتی آن دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. برخی از محققان، محافظه کاری را برای استفاده […]

ارتباط ارزشی ارقام حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی-تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری -متن …

تصمیمات مدیرتی توسط تاثیرشان بر ثروت سهامداران یا به عبارتی بر بازده کل سهامداران مورد قضاوت و ارزیابی قرار می گیرند. از میان متغیرهای عملکرد که بتواند به طور شفاف با اهداف شرکت که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، مرتبط باشد و هم بتواند نتیجه تصمیمات مدیریت را خوب ارزیابی کند، سود حسابداری جایگاه […]

تحقیق (پایان نامه) : مزایای وجود کمیته حسابرسی-تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

ایجاد کمیته حسابرسی مزایای زیر را به همراه دارد: – مرور عینی صورتهای مالی توسط فردی مستقل از مدیریت که باعث افزایش اعتماد عمومی نسبت به اعتبار صورتهای مالی و بهبود عملیات گزارشگری مالی می شود. – کمیته حسابرسی باعث تحکیم استقلال حسابرسان داخلی و مستقل از زمانی که آنها به طور مستقیم با کمیته […]

دانلود پایان نامه ارشد تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

  در طی سال های اخیر، کشورهای توسعه یافته شاهد ظهور و تکامل شتابان کمیته حسابرسی بوده اند. این از طریق دریافت اطلاعات مالی و اقتصادی کمیته پاسخگوی نیازهای گوناگون استفاده کنندگان این اطلاعات، به ویژه سهامداران می باشد. گسترش عملیات بین المللی، گسترش فعالیت شرکت های سهامی برای کسب مزایای رقابتی، افزایش بدهی های […]

تحقیق (پایان نامه) : انگیزه‌هایافشای اطلاعات حسابداری

در این بخش انگیزه های متفاوت افشا از نظر سیاست ها مدیریت، تئوری مالی شرکت، ویژگی های و شرایط مالی شرکت بحث می نماییم. بدین منظور در ابتدای کار سعی داریم تا در مورد انگیزه های افشا داوطلبانه توسط مدیریت شرکت و سپس در مورد ویژگی های مالی موثر بر روی سطح و کیفیت افشا […]

منطق نظارت بر افشا شرکتی (افشا اجباری)-افشای اطلاعات حسابداری

1) عوامل خارج کنترل مالی[1]: این عوامل زمانی وجود دارد که افشا شرکتی نه تنها درباره وضعیت مالی خود شرکت بلکه در باره شرکت های دیگر آگاهی دهنده می باشد. به دلیل وجود اطلاعات آگاهی دهنده درباره سایر شرکت ها، شرکت ها سعی دارند تا از نظر اجتماعی سطح افشا نامطلوبی را فراهم نمایند(دای[2]،1990). خرید […]