تحقیق (پایان نامه) : انگیزه‌هایافشای اطلاعات حسابداری

در این بخش انگیزه های متفاوت افشا از نظر سیاست ها مدیریت، تئوری مالی شرکت، ویژگی های و شرایط مالی شرکت بحث می نماییم. بدین منظور در ابتدای کار سعی داریم تا در مورد انگیزه های افشا داوطلبانه توسط مدیریت شرکت و سپس در مورد ویژگی های مالی موثر بر روی سطح و کیفیت افشا […]

منطق نظارت بر افشا شرکتی (افشا اجباری)-افشای اطلاعات حسابداری

1) عوامل خارج کنترل مالی[1]: این عوامل زمانی وجود دارد که افشا شرکتی نه تنها درباره وضعیت مالی خود شرکت بلکه در باره شرکت های دیگر آگاهی دهنده می باشد. به دلیل وجود اطلاعات آگاهی دهنده درباره سایر شرکت ها، شرکت ها سعی دارند تا از نظر اجتماعی سطح افشا نامطلوبی را فراهم نمایند(دای[2]،1990). خرید […]

دانلود پایان نامه ارشد: روش‌های افشای اطلاعات اجباری-افشای اطلاعات حسابداری

2-گزارش حسابرس مستقل 3-گزارش هیات مدیره خرید و دانلود فایل: (docx ): پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا   صورت های مالی اساسی عموماً مربوط ترین و با اهمیت ترین نوع اطلاعات در متن صورت های مالی اساسی منعکس می شود که شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، […]

پایان نامه ارشد: کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی–افشای اطلاعات حسابداری

خرید و دانلود فایل: (docx ): پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا فرانسیس[7] و همکاران (2004) این مسئله را بررسی و اثبات نمودند که سیاست وسیع افشا شرکتی ساز و کاری است که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران را از بین می برد. در برخی […]

خرید فایل پایان نامه : نقش گزارشگری مالی و افشا در بازار سرمایه-افشای اطلاعات حسابداری

یک چالش کلیدی برای اقتصادهای پیشرفته، تخصیص بهینه پس اندازها به فرصت های سرمایه گذاری می باشد. معمولاً شرکت ها و نوآوران زیادی هستند که تمایل دارند تا پس اندازهای خانوارها را جذب نموده تا ایده های تجاری خود را پیاده نمایند. در حالی که هم پس انداز کنندگان و هم افراد متخصص در شرکت […]

پژوهش (پایان نامه) : مسئله نمایندگی–افشای اطلاعات حسابداری

تقاضا بعد از وقوع (نقش مباشرتی) برای اطلاعات حسابداری ناشی از تفکیک مالکیت از کنترل می باشد(بیر و همکاران، 2010). مسئله نمایندگی به این خاطر به وجود می آید که سرمایه گذار در واحد تجاری سرمایه گذاری نموده و معمولاً نقش فعالی را در مدیریت واحد تجاری ایفا نمی نماید و مسئولیت ها به مدیریت […]

دانلود پایان نامه ارشد – رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشای اطلاعات حسابداری

دانلود پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشای اطلاعات

خرید و دانلود فایل: (docx ): پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا “افزایش افشای اطلاعات برای استفاده کنندگانی که قادر به تعیین چشم انداز آتی شرکت نیستند سود مند است واین سودمندی از طریق کاهش احتمال تخصیص نادرست سرمایه هایشان می باشد. روشن است که این نفع مستقیمی […]