بانکداری الکترونیک

سنتی به طور معنی داری کاهش یافته است. (الهیاری،۱۳۸۲).در مطالعه دیگری در اداره تحقیقات بانک سپه با عنوان “صرفه جویی کاربرد بانکداری الکترونیک در بانکداری سنتی” به بررسی مقایسه ای صرفه جویی زمانی ناشی از پرداخت قبوض آبونمان در شهر تهران توسط عابربانک و شعبه( پرداخت الکترونیکی و سنتی )پرداخته شده است. بر اساس نتایج […]

تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی

2-6-2) پول الکترونیکی یکی از خدمات که بانکها با بهره گرفتن از بستر اینترنت، سعی در ایجاد آن کرده اند، مفهوم پول الکترونیکی بوده است. به این معنای که مشتریان پیامهای الکترونیکی را که معادل مقدار مشخصی پول است، از بانک دریافت کرده و در خریدهایی که از طریق اینترنت انجام می دهند، همانند پول […]

تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک -متن کامل

                          بخش دوم : عملکرد مالی بانک 2-8) ارزیابی عملکرد مالی بانک بدون نظارت مستمر بر وضعیت بانک ها، مشکلات موجود می تواند از نظر دور مانده و درآینده منجر به ورشکستگی مالی گردد. از سوی دیگر، سپرده گذاران نیز از آنجایی که […]

پایان نامه ارشد: تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

از سویی دیگر ، بخش در حال رشدی از مشتریانی که فهم تکنولوژیکی دارند بوجود آمده اند، که سیستم های توزیع خدمات مبتنی بر فن آوری اطلاعاتی را ، به دریافت این خدمات از  طریق کارکنان بانک ها ترجیح می دهند، در نتیجه پاسخگویی به نیاز این مشتریان، با سیستم های سنتی بانک های کشور […]

تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

بدیهی است پاسخگویی به مشکلات مشتریان با این شرایط و جلب رضایت آن ها، تنها با اتکا به بانکداری سنتی امکان پذیر نیست. بلکه باید توجه به بانکداری الکترونیکی و فناوری های خودکار، چون دستگاه های خودپرداز ( ATM)  و کارت خوان (POS)  در سرلوحه کار بانک ها قرار گیرد. ارائه ی خدمات الکترونیکی باعث […]

خرید فایل پایان نامه : پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملت استان اردبیل – فروش پایان نامه

وسایل بانکداری الکترونیکی اولین مسئله ای که در مورد رسیدن به بانکداری الکترونیکی مطرح هست، داشتن حساب الکترونیکی در یکی از شعبات بانک هست، یعنی فرد زمانی می تونه از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کنه که دارای یکی از انواع حساب های الکترونیکی باشه و واسه هر حساب به جز سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و […]

دانلود پایان نامه – پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان

سطوح بانکداری الکترونیکی بانکداری الکترونیکی را بر اساس دامنه و فضای اصلی انتقال الکترونیکی وجوه و فناوری اطلاعات و ارتباطات به دو سطح تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد. الف) بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری): منظور از بانکداری الکترونیکی مصرف کننده، آن بخش از بانکداری الکترونیکی است که توسط اشخاص و مشتریان […]

پژوهش (پایان نامه) : پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملت استان اردبیل

در هر حال ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک مستلزم برخورداری از برخی زیرساختهای مناسب اقتصادی و اجتماعی است. اهم این زیرساختها عبارتند از: شبکه های ارتباطی و مخابراتی مناسب، امنیت تبادل اطلاعات، زیرساختهای حقوقی و قانونی مناسب، آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاههای اقتصادی برای پذیرش و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک.که در ادامه شرح داده […]

عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملت استان اردبیل

دوره اول: اتوماسیون پشت باجه؛ در این دوره که نقطه آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکداری می باشد با بهره گرفتن از رایانه های مرکزی، اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب، به صورت دستی به مرکز ارسال و شبانه پردازش روی آنها انجام می شود در این دوره کاربرد اصلی رایانه محدود به […]