بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه …

پیشگیری از آن در استان خوزستان       استاد راهنما:    دکتر محمود باوی       سال تحصیلی:1394_1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت…

درباره تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران

بند دوم- حق الناس غالب.. 72گفتار سوم-جرایم مشمول قصاص و دیات.. 75بند اول-جنایات خطایی.. 82بند دوم-جنایات شبه عمد………………………………………………………………………………..82بند سوم-جنایات عمدی فاقد شرایط قصاص… 83بند چهارم-جنایات در حکم شبه عمد. 83بند پنجم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث رانندگی.. 84بند ششم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث غیر از رانندگی.. 85فصل سوم:آثار گذشت شاکی  خصوصی………………………………………86مبحث اول-آثار…

با موضوع تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون …

گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی………………………. 85گفتار چهارم- موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق  و مقید بودن ……….86گفتار پنجم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…… 90گفتار ششم-تخفیف مجازات در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال…

دانلود بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی

مبحث اول-تعریف اقتصاد. 7مبحث دوم-اقتصاد در اسلام و تاثیر آن در بزهکاری از دیدگاه فقه اسلامی. 7مبحث سوم-تعریف جرم در معنای لغوی وفقه وحقوق. 8مبحث چهارم-ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن. 9مبحث پنجم-تعریف « جرائم مالی » و « جرائم اقتصادی». 10گفتار اول-جرائم مالی:. 10گفتار دوم-جرائم اقتصادی :. 11مبحث ششم-تفاوت « جرائم مالی » و…

بررسی تطبیقی مسئولیت كیفری اطفال در ایران و اردن

2-2-2-3- مسئولیت مدنی. 14 فصل سوم : تحولات تاریخی رفتار با اطفال بزهکار3-1- جوامع باستانی. 17 3-2- دوره اسلامی. 203-3- دیدگاههای مكاتب كیفری. 223-3-1- دیدگاه مکتب کلاسیک… 223-3-2- دیدگاه مکتب تحققی. 243-3-3- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی. 25 فصل چهارم : قوانین جزایی ایران و اردن در مورد نحوه برخورد با  مسولیت كیفری اطفال4-1- قوانین ایران در…

سالمند آزاری و جنبه های گوناگون آن

عنوان                                                                                                                                   صفحهگفتار چهارم : تعرض اجتماعی     53گفتار پنجم : تعرض جسمی     54گفتار ششم : تعرض پزشکی     56مبحث دوم : بزه دیدگی ( آزاردیدگی ) سالمندان بر حسب خواستگاه     58گفتار اول : بی توجهی یا غفلت     58گفتار دوم : تعرض خانگی     59گفتار سوم : تعرض موسسه ای     60گفتار چهارم…

بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق

گفتار سوم : مجازات های تبعی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 61مبحث دوم : عوامل مشدده مجازات ………………………………………………………………………………………………………………. 62گفتار نخست : عوامل عام  تشدید كننده ……………………………………………………………………………………………………….. 62الف ) تکرار جرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63ب ) تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64گفتار دوم : عوامل خاص مشدده ……………………………………………………………………………………………………………………… 66الف ) كیفیات شخصی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66ب ) كیفیات عینی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69گفتار سوم : عوامل ارفاقی مجازات ………………………………………………………………………………………………………………….. 72الف…

دانلود حقوق در مورد بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات 1392

4-1-1-2-جعل تمبر…………………………………………………………………………………………….. 634-1-1-2-1-جعل تمبر رایج………………………………………………………………………………….. 664-1-1-2-2-جعل تمبر غیر رایج……………………………………………………………………………. 674-1-2-جعل اسناد خاص تبعی……………………………………………………………………………….. 694-2-جعل اسنادرسمی………………………………………………………………………………………….. 724-2-1- جعل اسنادرسمی عمومی دولتی…………………………………………………………………. 724-2-2- جعل اسنادرسمی عمومی غیر دولتی…………………………………………………………… 734-3-جعل اسناد عادی…………………………………………………………………………………………… 734  -3-1- سند عادی  لازم الاجرا…………………………………………………………………………….. 744-3-2- سند عادی  غیر لازم الاجرا………………………………………………………………………… 74فصل پنجم:جعل نشانه ها……………………………………………………………………………………………………… 775-1-جعل علامت…………………………………………………………………………………………………. 785-1-1-جعل فیزیک علامت…………………………………………………………………………………… 785-1-2-جعل اثر علامت………………………………………………………………………………………… 805-2-جعل امضا………………………………………………………………………………………………………

دانلود رشته حقوق بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات 1392

یكی از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان…

دانلود در مورد بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات 1392

مبحث هفدهم-مجازات جرم جعل مفادی. 89مبحث هجدهم-دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل مفادی  91نتیجه گیری و پیشنهادها. 92فهرست منابع. 102 چکیدهجعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است كه در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.جرم جعل از جمله جرایمی است كه از دیرباز و…