تاریخ رژیم تحریم سازمان ملل متحد

پایان نامه تاریخ تکه هایی از متن به عنوان نمونه :چکیده رژیم تحریم سازمان ملل متحد یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی تصمیمات شورای امنیت است. هرگاه شورای امنیت در جهت مسئولیت اولیه ی خود ، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به منظور تحدید و کنترل اختلافات و خصومت‌ها ، مبادرت به اعمال تحریم نماید،…

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

۱-۱- ساختار و ترکیب اعضای کمیسیون حقوق بشر ۳۳ ۲-۱- صلاحیت و اختیارات کمیسیون. ۳۳ ۳-۱- آیین کار کمیسیون ۳۴ ۴-۱- رویه رسیدگی به شکایات. ۳۵ ۱-۴-۱- شکایات و موضوع قطعنامه ۱۲۳۵ ۳۶ ۲-۴-۱- رویه رسیدگی به شکایت ها بر اساس قطعنامه ۱۵۰۳. ۳۶ بند دوم- پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر. ۳۷ ۱-۲-…

اثرات اقتصادی و اجتماعی پروژه بین المللی منارید بر شاخص زیست محیطی بیابان …

3-8-1- ارزشیابی مشاركتی روستایی (PRA)…………………………….. 14 1-3-8-1- توانمندسازی………………………………………. 15 2-3-8-1- تغییر جهت……………………………………….. 15 3-3-8-1- محلّی کردن………………………………………. 15 4-3-8-1- احساس لذت و شادمانی از ارزشیابی………………………. 15 5-3-8-1- جامعیت……………………………………….. 16 4-8-1- انواع مشارکت……………………………………….. 23 1-4-8-1- مشارکت تحمیل شده…………………………………….. 16 2-4-8-1- مشارکت ابزاری………………………………………. 16 3-4-8-1- مشارکت توسعه­ ای………………………………………. 16 5-8-1- نظریه­های مشارکت……………………………………….. 17 1-5-8-1- نظریه مهاتما گاندی………………………………………. 17…

نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله …

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟ 1-3 فرضیه های تحقیق : در منطقه مطالعاتی ( خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) ، سازمانهای ایمان محور و محله محور، از حیث کارکردی قابل انطباق هستند.…

بررسی عناصر فرهنگ­استراتژیک ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر (2014 – …

3- اهداف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..   6 4- سئوال اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………  6 5- فرضیه تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6 6- پیشینه تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6 1-6: متون مرتبط با حوزه نظری پردازی فرهنگ استراتژیک ………………………………………………………….  7 2-6: متون مربوط به کاربست چارچوبه فرهنگ استراتژیک در مورد پژوهی غیر از آمریکا …………………. 8 3-6 : متون مرتبط با فرهنگ استراتژیک…

نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا …

دولت ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگترین بازیگر سیستم بین الملل، دارای بیشترین تاثیر بر سیاست بین الملل است و سیاست خارجی و دفاعی این کشور بیشترین تاثیرات را در ثبات یا تغییر سیستم بین­الملل دارد . سیاست دفاعی این کشور که یکی از مهمترین ابزارهای کنش آن در جهان است، از این ابزار سیاست…

..آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

3-1 تاثیر تروریسم بر حقوق بشر. 713-1-1 آزادی بیان و تروریسم. 783-2 تروریسم و تاثیر آن بر حقوق جنگ ( حقوق بشر دوستانه ) 803-3 تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی. 853-3-1 دفاع مشروع و کنترل موثر. 903-3-2 بازداشت شدگان مبارزه با تروریسم. 943-3-3 جنبشهای آزادیبخش ملی و تروریسم. 973-4 تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر…

بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی …

  واژگان کلیدی: خشونت علیه زنان ـ اقدامات سازمان ملل ـ حقوق زنان ـ خشونت مبتنی بر جنسیت. پیشگفتار :مساله خشونت علیه زنان آن چنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر را واداشته است که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند . با…

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

برخلاف معاملات داخلی، در عرصه معاملات بین المللی، اعتماد به طرف معامله یا تحصیل اعتبار و شهرت او آسان نبود.[3] مضاف بر اینکه دنیای تجارت، دنیائی آمیخته با سرعت و سهولت است. تاجر نمی تواند خود را در پیچ و خمهای دشوار حقوق مدنی محصور سازد. معاملات تجاری حوصله و متانت تنظیم دقیق و ظریف اسناد و…

مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر                                                                         35بند اول: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی                                                                      37بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی                                                                        38عنوان                                                                                        صفحهبند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی                                                                391- انتقاد بر نظریه خطا                                                                                          392- انتقاد بر نظریه خطر                                                                                         403- نتیجه گیری عملی                                                                                           40گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها                                                     40مبحث چهارم:…