پایان نامه ارشد: بررسی میزان استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد :رشته مدیریت عنوان :بررسی میزان استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریاگستر کیش 

پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، شرکتهای بیمه، بیمه های بازرگانی، حمل و نقل

بالطبع کاهش حجم خسارات شده است مسئله حذف پوشش دزدی دریایی از کاملترین کلوز (کلوز A) توسط برخی بیمه گران فعال در رشته بیمه های باربری و اینکه دزدی دریایی در سایر پوشش های بیمه ای استاندارد (C , B) فاقد پوشش می باشد و همچنین با توجه به اینکه بیمه گران اتکایی داخلی و […]

پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، حمل و نقل، شرکتهای بیمه، قوانین داخلی

ليسانس4033.334.8جمع11595.8100.0بی پاسخ54.2 جمع120100.0 ” دزدي دريايي باعث رقابت ميان شرکت هاي بيمه (بيمه گران) شده است”جدول4- 4 : دزدی دریایی و رقابت میان شرکتهای بیمه فراوانیدرصددرصد خالصخيلي کم3226.727.4کم3428.329.1متوسط4335.836.8زياد86.76.8جمع11797.5100.0بی پاسخ32.5 جمع120100.0 “دزدي دريايي عاملي براي گرفتن حق بيمه بيشتر شده است”.جدول4- 5 : دزدی دریایی و حق بیمه اضافی فراوانیدرصددرصد خالصخيلي کم1411.711.7کم2218.318.3متوسط4840.040.0زياد3025.025.0خيلي زياد65.05.0جمع120100.0100.0 “دزدي دريايي باعث […]

پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، شرکتهای بیمه، حمل و نقل، صنعت بیمه

رقابت میان شرکتهای بیمه (بیمه گران ) شده است.2X6دزدی دریایی باعث وابستگی صنعت بیمه به بازارهای جهانی میشود3X9دزدی دریایی باعث کاهش ریسک شرکتهای بیمه در بیمه کردن بعضی کشتیها ی حامل کالا (کشتیهای تجاری بزرگ) نمایند4X10دزدی دریایی باعث افزایش تقاضا برای خرید بیمه نامه باربری می شود .5X11میزان درخواست برای پوشش بیمه ای کامل (کلوز […]

پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، حمل و نقل، شرکتهای بیمه، قراردادهای بیمه

پرداخت غرامت آزادسازی شریک می شوند.2-11-1-1-4 بیمه آدم ربایی و غرامت آزادسازی: هزینه های گروگانگیری افراد و پرداخت غرامت آزادسازی آن ها بعهده می گیرد متوسط غرامت آزادسازی در خواستی هر گروگانگیری 4 میلیون می باشد. و سالانه رقمی معادل 500 میلیون دلار آمریکا می باشد. از سال 2008 تا 2011 نیز 1000% رشد داشته […]

شرکت های هواپیمایی

خسارات جزئی به کالا و نقصان در آن ، اعتراض کتبی لازم است ، اما در تلف و فقدان کلی کالا که چیزی به دست گیرنده نرسیده ، اعتراض شفاهی کفایت می کند . همان گونه که پیشتر گفته شد هم اکنون رویه شرکت های هواپیمایی ثبت اعتراضات و شکایات مسافرین در برگه های چاپی […]

شرکت های هواپیمایی

نهی کرده و زیان زننده را ضامن خسارت وارده میدانند و این در حالی است که شارع مقدس نه تنها از این بناء عقلاء نهی نکرده بلکه آن را با آیاتی از قرآن کریم و روایات تقویت نموده است.تطبیق قاعده لاضرر با مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هواییقانون مسئولیت مدنیماده ۱ این قانون می گوید […]

حمل و نقل هوایی

که به دست یا دوش کنند و از جایی به جای دیگر برند” می‌باشد و در اصطلاح حقوق تجارت، قراردادی است که یک طرف در مقابل دیگری و با أخذ اُجرت معین، حمل اشیاء معین را بر عهده گیرد۱۱ .۳-۲ مقررات قرارداد حمل و نقل: اگر چه حمل و نقل یکی از ارکان عمد? تجارت […]

پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، حمل و نقل، اسناد بین الملل، فارغ التحصیلان

،تهران ، پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ماده 107. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران26/10/1391 ،«آیین نامه شماره 79 » ، سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ماده 2 8. پاشا شريفي ،حسن . شريفي ،نسترن، 1383،روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ،تهران ,انتشارات سخن ،چاپ سوم. 9. تهیه کننده : شاکر […]

پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، حمل و نقل، پوشش بدن، مشارکت در خسارت

باشد.اکثر شرکت های بیمه منطقه تابع بیمه دریایی لویدز انگلیس هستند که مرکز اصلی آن در لندن است. (حسینی،1388،152)برخی کارشناسان صنعت کشتیرانی در جهان معتقدند دزدان دریایی ابزار و عامل بازیگران جهانی اند که با کاهش کرایه های حمل و نقل در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند. چندین ماه قبل نرخ کرایه یک کشتی بزرگ […]