پایان نامه سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و عملکرد سازمانی

باید توجه کرد که یکسری منابع فیزیکی و مالی نیز وجود دارد که بطور نزدیکی با سرمایه فکری مرتبط هستند که به عنوان توانمندسازهای[3] لازم برای خلق ارزش است (ساختمانها، شبکه های فیزیکی و منابع مالی مانند سرمایه گذاریها و وجه نقد). گام دوم این است که به تصویر بکشانیم که چگونه و چطوری سرمایه […]

پایان نامه سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و عملکرد سازمانی

عامل سوم برای اندازه گیری سرمایه فکری براساس عامل اول ساخته شده است امّا این دلیل وقتی خود را بهتر نشان می دهد که شرکتها در جستجو بهره برداری بهتر از منابع خود هستند. هنگامی که شرکتها برای گسترش، تنوع به صورت ادغام و اکتساب اقدام و برنامه ریزی می کنند. معمولاً این شرکتها فاقد […]

پایان نامه سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و عملکرد سازمانی

رویکردهای موجود و جاری در حسابداری سنتی، به یک سازمان بصورت یک کل مرتبط می شوند و نمی توانند بخشهای انفرادی یا کارکنان دانشی رامورد توجه قرار دهند. آنها نمی توانند توازنی بین پیش بینی ها گذشته نگر و پیش بینی آینده نگر خود برقرار کنند (عدم توازن بین معیارهای مالی یا کمی و معیارهای […]

پایان نامه اجزای سرمایه های فکری واثر بر عملکرد سازمانی

بعد ارتباطی سرمایه ارتباطی ( مشتری ) عبارتست از مجموع همه داراییهایی که روابط شرکت با محیط را ترتیب دهی و مدیریت می کند و این سرمایه شامل ارتباط شرکت با مشتریان و سهامداران و عرضه کنندگان و رقبا و دولت و موسسات دواتی و جامعه است. اگرچه مهمترین قسمت سرمایه ارتباطی ؛ روابط مشتری […]

پایان نامه اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و اثر بر عملکرد سازمانی

  .دانلود پایان نامه روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی  تعاریف دیگر و نام های دیگر برای سرمایه انسانی : سرمایه انسانی نمایانگر و نشان دهنده ذخیره دانش یک سازمان است که بصورت کارکنان سازمان تجلی می یابد. همچنین سرمایه انسانی ؛ […]

پایان نامه اجزای سرمایه های فکری و اثر بر عملکرد سازمانی

      جدول 2-1 ) جدول زمانی مهمترین رویدادهای و وقایع حساس سرمایه فکری   پیشرفت زمانی و وقایع حساس سرمایه فکری دوره مفهوم کلی و عمومی ارزش نامشهود که اغلب برچسب و نام سرقفلی داشت مطرح شد. اوایل دهه 1980 عصر اطلاعاتی (اقتصاد اطلاعاتی) رخ داد و باعث شد که این موضوع که […]

رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی

کوهلی و جاورسکی در سال 1990 اقدام به ارائه تعریف رسمی از بازارگرایی کردند که در حد وسیع مورد استفاده پژوهشگران بازاریابی قرار گرفت. این تعریف از سه عنصر کلیدی زیر تشکیل شده است. الف) ایجاد هوشمندی ؛ ب) توزیع هوشمندی، ج) پاسخگوئی. بر طبق نظر کوهلی و جاورسکی نقطه شروع بازارگرایی، هوشمندی نسبت به […]

دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی

مشتری گرایی مجموعه ای از اعتقادات است که علایق و ترجیحات مشتری را در درجه ى اول اهمیت قرار می دهد، اما در همین حین نیازهای دیگر ذی نفعان سازمان همچون صاحبان، مدیران و کارمندان را برای ایجاد و توسعه شرکتی که در درازمدت سودآور باشد، فراموش نمی کند. دیشپند و همکاران (1993) دارای نگاهی […]

پژوهش (پایان نامه) : رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی

با مطالعه ادبیات موضوع در خصوص بازارگرایی می توان دیدگاه های مربوط به بازارگرایی را تحت عناوین زیر ارائه نمود: 2-12-1) دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو (1988) واژه بازارگرایی بسیار فراتر از اصطلاح سطحی نزدیک شدن به مشتری است. واژه بازارگرایی منعکس کننده مجموعه ای از فرآیندهاست که همه­ى ابعاد یک سازمان را در […]