پایان نامه رابطه بین مؤلفه های اخلاق کار اسلامی وتعهد شغلی کارکنان و مدیران در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه پیام نور دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ( استراتژیک) گروه مدیریت عنوان پایان نامه : رابطه بین مؤلفه های اخلاق کار اسلامی وتعهد شغلی کارکنان و مدیران در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز مهر1394 برای رعایت حریم […]

پایان نامه رابطه بین مؤلفه های اخلاق کار اسلامی وتعهد شغلی کارکنان

سازمانهای دولتی

ی دولتی بر میزان اعتماد عمومی به دولت مؤثر است. همچنین می توان گفت که پاسخگویی سیاسی، مالی و اخلاقی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اعتماد عمومی به دولت برجای می گذارد. در بین مؤلفه های پاسخ گویی ، شاخص های پاسخ گویی سیاسی مؤثرترین نقش را ایفا می کند یعنی در شرایط وقوع […]

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رضایت مشتریان در سازمان های ایرانی …

خروج یا متوقف ساختن استفاده محصول / خدمت[1] ارتباط دهان به دهان منفی ( اظهارنظر منفی نسبت به محصول / خدمت با دوستان و آشنایان)[2] اعلام اعتراض نسبت به محصول / خدمت[3] به سازمان ارائه دهنده آن، را نام برد. و یا به عبارتی مصرف کنندگانی که در برابر نارضایتی خود واکنش نشان می یکی […]

پژوهش (پایان نامه) : مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی

در این جا برخی تعاریف رهبری ارائه می شود. رهبری را این چنین تعریف می کند. «رهبری عبارت است از عمل تاثیرگذاری بر افراد به طوری که از روی میل و علاقه برای هدف های گروهی تلاش کنند». رهبری، قوت اراده رهبر برای تحت تاثیر قراردادن رهروان و برانگیختن اطاعت، احترام، وفاداری و تعاون آن […]

مقاله (پایان نامه) : پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی

پایه رهبری اصیل و نقطه شروع رهبری اصیل خود آگاهی است (ایلیز و همکاران، 2005؛ شمیر و ایلام، 2005) خودآگاهی یعنی آگاهی از وجود خود[2] و آن وجود داخل  بافتی شکل می گیرد که در آن برای مدتی آن «خود» کار و فعالیت می کند. خودآگاهی فرآیندی نوظهور[3] است که فرد پیوسته استعدادها، توانمندی ها، […]

دانلود پایان نامه پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی

ارزش ها، هویت و عواطف خود را می شناسند و رفتارشان را تنظیم می کنندو به اهدافی توفیق می یابند که مدنظر و موافق با اهداف رهبران ایشان است. از این رو انتظار می رود که پیروان عقاید و باورهای  مورد حمایت رهبررا درونی کنند. این نظریه مطرح می کند که خود واقعی و ممکن […]

مقاله (پایان نامه) : ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های …

یکی از تئوری های جدید رهبری که تمرکزش بر خدمت رسانی است رهبری اصیل است. رهبران اصیل کسانی هستند که با برخورداری از ویژگی های اصیل انسانی منشأ اثرگذاری بر دیگران می شوند. هرچند اگر خودآگاهانه برای تقویت اثر خود بر دیگران تلاش مضاعف کنند، ممکن است تحولاتی در محیط پیرامونی خود ایجاد کنند. دیگران […]

پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی  دانشکده­ی علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی روانشناسی پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی روانشناسی گرایش عمومی عنوان: مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی استاد مشاور: دکتر عباس ابوالقاسمی […]

پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه روانشناختی و خلاقیت کارکنان شرکت های بیمه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  عنوان: تاثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه روانشناختی و خلاقیت کارکنان شرکت های بیمه برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه […]