رشته حقوق با موضوع بررسی فقهی و حقوقی هتک حرمت منازل و املاک غیر

چکیدهمنزل یا ملک افراد به عنوان ملجأ و محل سکونت یکی از ضروری ترین و ابتدائی ترین  نیازهای بشری است چرا که در دنیای امروز ما،اکثر دانشمندان و محققان منزل را محل آرامش جسم و روح و روان انسان ها دانسته اند و اهمیت فراوانی برای آن قائل شده اند و جامعه بشری باید به…

ارشد بررسی فقهی و حقوقی اجبار،اکراه و اضطرار در برائت از جرایم

مبحث هفتم-شروط تحقّق اضطرار. 90گفتار اول-بروز خطر شدید 90گفتار دوم-ضرورت ارتکاب جرم 91گفتار سوم-عدم مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر. 92گفتار چهارم-تناسب جرم با خطر موجود 92گفتار پنجم-نداشتن وظیفه مقابله با خطر. 93مبحث هشتم-آثار اضطرار. 94فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 96الف-نتیجه گیری.. 97 چکیدهاین پژوهش بر آن است تا نقش اضطرار و اجبار و…

با موضوع پیامدها و چالش های حاشیه نشینی شهر در بروز پدیده مجرمانه

فهرست منابع. 115چکیده انگلیسی.. 123  چكیدهاز آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقة زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه…

ارشد بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید. 26 1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها 26 1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها 29 1- 3 تاریخچه قانون مجازات.. 32 1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید. 35 2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات… 38 2-1تعویق صدور حکم. 38 2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم. 39…

دانلود ارشد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی   94فصل سوم :  مجازات کیفری اشخاص حقوقیمبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی …………………………………. 100گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی …………………………………………. 105گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)……… 108گفتارسوم…

ارشد مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال …

امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولت‌های خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم  با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از…

ارشد حقوق بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

3-7-2 شرایط صحت تجدیدنظر در قرارداد.. 633-7-2-1 ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق.. 643-7-2-2 صحت عقد سابق.. 653-7-2-3متقلبانه نبودن قصد طرفین:.. 663-7-2-4توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد.. 683-8تجدیدنظر در قرارداد و نهادهای مشابه.. 693-8-1اقاله:.. 693-8-2تبدیل تعهد.. 703-9آثار عملی تجدیدنظر در قرارداد.. 723-9-1 از حیث لزوم و جواز عقد لاحق:.. 723-9-2 از حیث ربوی شدن…

ارشد رشته حقوق درباره بررسی حقوقی جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و …

دكتر امیرحسین رهگشا       سال تحصیلی 1392-1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :فهرست مطالبعنوان                                                                                                صفحه  چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………  1فصل اول: کلیاتدرآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1-1- بیان مسأله اساسی تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ………………………………………………………………………………………..1-3- مرور ادبیات و…

ارشد درباره بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ

بند ب : شباهت سپرده‌گذاری با قرض 50بندج : رابطۀ ماهیت سپرده‌ها با مضاربه 52فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها 54مبحث اول : نقد و بررسی ﻗﺮاردادﻫﺎ با توجه به مبانی فقهی و قانونی 55گفتار اول : عقد صلح زمینه ای برای انحراف…

دانلود ارشد بررسی فقهی حقوقی حضانت با مطالعه تطبیقی در فقه شافعی

2-4-3-حضانت اطفال غیر طبیعی 752-4-3-1-حضانت خنثای مشکل 752-4-3-2-حضانت مجنون 762-4-3-3-حضانت سفیه 772-4-3-4-حضانت طفل نا مشروع 782-4-3-4-1-وطی به شبهه 782-4-3-4-2-زنا 79فصل سوم: آثار، شرایط و خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن 813-1- آثار حضانت 823-1-1-آثار مادی حضانت 823-1-1-1-رضاع 823-1-1-2-نفقه و اجرت حضانت 833-1-1-3-تسلیم طفل 893-1-1-4-مسئولیت مدنی سرپرست 893-1-1-5-لباء 903-1-2-آثار معنوی حضانت 913-1-2-1-حق تعلیم و آموزش 913-1-2-2-حق…