در سال 2009 پروفسور Akira ازمؤسسه تکنولوژی توکیو، با مؤسسه فولاد ژاپن تلاش گروهی کرد، تا با توسعه­ی المان­های فشاری، حالت گسیختگی فشاری را، از المان های لاغر حذف کند. به دکتر Wada در سال2005 الهام شد که از بادبندهای کمانش­ناپذیر(BRB یاUNBONDED BRACE )، همانند استخوان بدن انسان استفاده کند. پروسه منطقی دکتر  Wadaبرای کنترل آسیب، استفاده از المان­های BRB به عنوان المان­های محافظ لرزه­ای بود. دکتر BRB ,Wada را طراحی کرد و به استخوان انسان شباهت داد، بدین صورت که در انتها بزرگتر و در وسط دهانه با مقطع کاهش یافته آن را طراحی نمود. طرح اولیه طراحی ساختمان با بادبندهای کمانش ناپذیر که از “دمپرهای هیستریک” بود، در اتصال با قاب­های مقاوم خمشی استفاده شد [26]. اولین آزمایش بر روی [1]BRBF (بادبندهای کمانش ناپذیر)، در آمریکا در دانشگاه برکلی کالیفرنیا در سال 1999، تحت نظر پروفسور Popov.E وپروفسور Makris.N انجام شد.

آزمایش­های گسترده­ای، بوسیله Tsaiو lai در سال2002 انجام شد. جزئیات BRB دوبل لوله به این ترتیب میباشد که هر بادبند از دو قطعه همانند تشکیل یافته است و هر قطعه دارای یک هسته فولادی، که همانند یک ورق و یا T شکل است، شامل می­شود که بوسیله لوله فولادی روکش شده است و هر دو انتهای هسته فولادیT شکل می باشد. بدین ترتیب هر قسمت از بادبند می­تواند براحتی به ورق اتصال((gusset plate متصل شوند. پس از اتصال دو قطعه نصب شده، ورق­های زائده (platetab)  دیده می­شود که جهت اتصال دو قطعه به همدیگر استفاده می­شوند. به علاوه به منظور آسان کردن حوزه اتصال، یک ورق اتصال با طول کاهش یافته برای بهبود بخشیدن پایداری ناحیه اتصال می­باشد. نمونه از پاسخ BRB دوبل T شکل حاصل کار بود که دارای پایداری بالایی می باشند [15].

در سال 2008 اقای Weng و اقای Lin به بررسی نوع اتصال مهاربند های کمانش ناپذیر پرداختند که حاصل کار ایشان بررسی نمونه های مختلف بود که نشان از مقاومت بالای اتصال وشکل پذیری مناسب این نوع اتصالات بود [27].

در چند دهه اخیر بادبندهای مقید در برابر کمانش به صورت فزاینده مخصوصا در ژاپن جهت عملکرد لرزه­ای بهتر معمول شده­اند. بادبند مقید شده در برابر کمانش یا BRB، از یک المان باربر و یک المان نگاهدارنده جانبی تشکیل شده است. المان بابر، بارهای محوری را در هر یک از دو حالت کششی و فشاری، که به BRB انتقال پیدا می­کند، حمل می­کند. المان­های نگهدارنده جانبی تکیه گاه­های جانبی را برای المان های باربر فراهم می­­کنند تا از کمانش BRB وقتی که BRB تحت فشار بارگزاری شده است جلوگیری کند و BRBقادر خواهد بود تا مقاومت، شکل پذیری و ظرفیت استهلاک انرژی را در المان­های فولادی که برای باربری ساخته شده­اند افزایش دهد [28].

قاب های مهاربند مقید شده در برابر کمانش(BRBF) یک رده­ی خاص از قاب­های مهاربندی شده­ی هم­مرکز هستند، تقاطع محورهای اعضای BRBF در یک نقطه­ی اتصال، یک سیستم خرپایی عمودی که نیروهای جانبی را تحمل می­کند، تشکیل می­دهد.BRBF دارای شکل پذیری و جذب انرژی بیشتری در مقایسه با SCBF است، زیرا از کمانش کلی مهاربند و کاهش مقاومت مربوط به آن در نیروها و تغییر شکل­های مربوط به جابجایی نسبی طرح در طبقه­ها، جلوگیری می­نماید. توجه داشته باشید که مهاربندی XوK شکل به عنوان گزینه­های BRB به شمار نمی­روند. در مهاربندی BRB جذب انرژی در طی چرخه­های تسلیم پایدار کششی-فشاری صورت می­پذیرد [28].

قاب­های مهاربندی شده­ی مقید در برابر کمانش، متشکل از، ستون­ها، تیرها و المان­های مهاربندی و تمام اعضایی که به طور اولیه تحت نیروهای محوری قرار دارند، می­باشد. مهاربندها­ی BRB ازیک هسته­ی فولادی و یک سیستم پوششی مقیدکننده­ی کمانش، برای هسته­ی فولادی تشکیل شده است. هسته­ی فولادی در المان مهاربندی، منبع اولیه جذب انرژی در طی یک زلزله­ی متوسط تا شدید است، انتظار می­رود هسته­ی فولادی متحمل تغییر شکل­های غیر الاستیک قابل ملاحظه­ای شود. BRB میتواند سختی الاستیک ایجاد کند، که قابل مقایسه با EBF است. آزمایش­های با مقایسه کامل نشان می­دهندکه، المان­های مهاربندی طراحی شده، به طور متناسب در BRBF، رفتار هیستریک پایدار و متقارنی تحت نیروهای کششی و فشاری در طی تغییر شکل­های غیر الاستیک، ارائه می­دهند. قابلیت شکل­پذیری و جذب انرژی BRBF با قاب خمشی ویژه (SMF) قابل مقایسه بوده و بیشتر از یک سیستم SCBF است. این شکل­پذیری بالا توسط محدود سازی کمانش هسته فولادی حاصل می­شود.

با توجه به مزیت ها و توانایی بالای که برای سیستم مهاربند کمانش تاب بیان شد یکی از مسایل مهم بادبند های BRB  بحث ضریب رفتار وعملکرد واقعی این نوع سیستم ها میباشد که در این زمینه تحقیقاتی انجام گرفته که نشان از رفتار مناسب این نوع سیستم وارائه ضریب رفتار بالاتر نسبت به سیستم های مورد استفاده دیگر میباشد که ازجمله این تحقیقات مطالب دکتر تسنیمی و همکاران ایشان در دانشگاه تهران در این زمینه می باشد. [25]

ازجمله مباحث مطرح دیگر راجع به بادبندهای کمانش ناپذیر مقایسه این نوع سیستم های مقاوم جانبی با بادبندهای متداول دیگر میباشد که در این زمینه نیز مقالاتی ارائه گردیده که از جمله آنها در سال 1389 اقای دکتر فروغی و دکتر عبدلی به بررسی ومقایسه بادبندهای کمانش تاب با بادبندهای متداول پرداختند که حاصل کار ایشان تفاوت خیلی زیاد نمودار هیسترسیز بادبندهای کمانش ناپذیر با بادبندهای متداول تحت بارهای لرزه ای متفاوت بود [28].

در سال 2012 ژائو و همکاران بر روی تاثیر دوران انتهایی مهاربند بر رفتار کمانشی مهاربندهای کمانش ناپذیر با انتهای مفصلی مطالعاتی صورت دادند. تاثیر دوران انتهایی مهاربند بر رفتار کلی و پایداری مهاربندهای کمانش ناپذیر موضوعی مرسوم و مهم در طراحی می باشد. به منظور بررسی بیشتر در این مورد، نه مهاربند کمانش ناپذیر مورد آزمایش قرار گرفتند و در هریک تاثیر دوران انتهای مهاربندها، فاصله بین هسته و قالب و سختی و مقاومت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضوابط طراحی مرسوم در برابر پایداری محافظه کارانه نیست. روشی ساده شده برای تخمین اندازه لنگرهای انتهایی پیشنهاد شد. نتایج بدست آمده از مطالعات به صورت خلاصه در زیر آورده شده است.

1- نتایج نشان داد زمانیکه نمونه ها تحت اثر کمانش کلی ناپایدار می شوند، لنگرهای انتهایی از لنگرهای تسلیم مقاطع بیشتر می شود. که نشان دهنده تاثیری منفی بر ناپایداری کلی این نوع مهاربندها می باشد.

2- مقاومت فشاری نمونه ها قبل از کمانش کلی 40% کمتر از مقاومت های پیش بینی شده ای بود که از روابط بدست آمده بود. مشاهده شد که ضوابط طراحی به منظور جلوگیری از کمانش این نوع مهاربندها محافظه کارانه نیست.

3- می توان گفت به منظور جلوگیری از کمانش مهاربندهای کمانش ناپذیر می توان نسبت سختی را افزایش داد اما روشی اقتصادی نیست. پایداری کلی را می توان بهبود داد اگر انتهای مهاربندها به شکل S دوران کند. کمانش به شکل C نامطلوب ترین نوع حالت کمانش می باشد [29].

ارزیابی تاثیر نگهدارنده ها بر خصوصیات خستگی مهاربندهای کمانش ناپذیر با عملکرد بالا در سال 2012 توسط وانگ و همکارانش مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله به بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر نگهدارنده ها بر خصوصیات خستگی مهاربندهای کمانش ناپذیر با عملکرد بالا می پردازد. از نگهدارنده ها به منظور جلوگیری از لغزش هسته مهاربندهای کمانش ناپذیر استفاده می شود. آزمایش های خستگی تحت نرخ کرنش ثابت بر روی چهار نمونه با و بدون نگهدارنده صورت گرفت. براساس نتایج آزمایشگاهی، مهاربندهای با نگهدارنده عملکردی بهتر در برابر آزمایش خستگی نسبت به نمونه های فاقد نگهدارنده از خود نشان دادند. تغییرشکل غیرالاستیک تجمعی مهاربندهای کمانش ناپذیر با نگهدارنده تحت 5/3% و 4% نرخ کرنش الزامات آئین نامه ای را برآورده می کند، درحالیکه برای تغییرشکل غیرالاستیک تجمعی مهاربندهای کمانش ناپذیر بدون نگهدارنده این اتفاق نمی افتد. اگر اصطکاک مناسبی بین هسته و قالب در نظر گرفته شود، از دو مدل می توان به منظور تعیین رفتار چرخه ای این مهاربندها استفاده کرد. اهم نتایج در زیر آورده شده است.

1- مهاربندهای کمانش ناپذیر با  نگهدارنده عملکرد خستگی بهتری در مقایسه با مهابندهای کمانش ناپذیر بدون نگهدارنده دارند.

2- مدلسازی کل مدل پیشنهاد شده مهاربنده بدون نگهدارنده توسط نگارنده بهتر از نیم مدل جواب داد. هر دو مدل با بهره گرفتن از آزمایش فشاری صحت سنجی شد [30].

آلمانسا و همکاران در سال 2012 به بررسی تاثیر کمانش موضعی هسته مهاربند کمانش ناپذیر پرداختند. از مهاربندهای کمانش ناپذیر به طور وسیع در مناطق لرزه خیز استفاده می شود. حالات کلیدی در طراحی این نوع مهاربندها کمانش خمشی و کمانش موضعی می باشد. در این مطالعه، نگارنده روشی برای ممانعت از کمانش موضعی در صفحه یک مهاربند کمانش ناپذیر ارائه داده است. آزمایش های بارگذاری چرخه ای بر مهاربندهای کمانش ناپذیر با ملات های متفاوت و ضخامت های متفاوت از قالب به منظور بررسی تاثیر ملات و شکل قالب بر کمانش موضعی مهاربندهای کمانش ناپذیر صورت گرفت. نتایج مورد بحث در کارهای صورت گرفته توسط آلمانسا و همکاران به شرح زیر است.

1- کمانش موضعی در نمونه های مستطیلی با نسبت عرض به ضخامت 65 و 76 مشاهده شد. شروع کمانش موضعی با افزایش ضخامت ملات به تاخیر افتاد و تاثیر ضخامت ملات مشاهده شد.

2- ضابطه کمانش موضعی مهاربندهای کمانش ناپذیر را می توان با تغییر ضخامت ملات و شکل قالب تغییر داد. ضابطه ارائه شده به منظور توانایی بهتر در پیش بینی کمانش موضعی در مهاربندهای کمانش ناپذیر بهبود داده شد.

3- در قالب های دایروی، کمانش موضعی تا زمانیکه کرنش پلاستیک هسته داخلی به میزان 3% رسید اتفاق نیفتاد. این امر برای نسبت های زیاد قطر به ضخامت نیز اتفاق افتاد [31].

در سال 2012 هویدایی و رافضی به بررسی رفتار کمانش کلی مهاربندهای کمانش ناپذیر تمام فلزی پرداختند. یکی از الزامات اساسی برای رفتار مکانیکی مناسب مهاربندهای کمانش ناپذیر تحت زلزله­های شدید جلوگیری از کمانش کلی تا زمانی است که مقطع تغییرشکل پلاستیک و شکل­پذیری زیادی را متحمل شود. این مقاله به برسی اجزامحدود مقطع مهاربند تمام فلزی اختصاص دارد. مهاربند پیشنهاد شده دارای مقطع هسته یکسان اما دارای مکانیزم های جلوگیری کننده از کمانش متفاوت است. هدف این مطالعه انجام مطالعات تحلیلی بر روی مهاربندهای کمانش ناپذیر با مقادیر متفاوت فاصله بین هسته و عنصر ممانعت کننده از کمانش می­باشد. نتایج نشان داد که سختی خمشی این نوع مهاربندها می­تواند به طرز چشمگیری رفتار کمانش کلی مهاربند را تحت تاثیر قرار دهد. بعلاوه، حداقل نسبت بار کمانش اولر به مقاومت تسلیم هسته برای مقاصد طراحی پیشنهاد شد. این نسبت پارامتری اساسی است که کمانش مهاربندها را کنترل می کند [32].

متن کامل فایل در لینک زیر :

دانلود پایان نامه

الف-  نظر روان تحلیلگري

تصویر بدنی تصویريه که ما از بدن ظاهري مون داریم.  یه درك داخلی از خود بیرونی، بدن و بازنمائی هاي ذهنی ،تغییر اون، پایه درکی از خود هستن.  فروید (1923)  من  رو به عنوان اولین و مقدماتی ترین من بدنی  شناخت.  من یا خود بدنی به ترکیبی از تجربه ي روانی درك بدنی، کارکرد بدنی و تصویر بدنی بر می شه فروید سایقا  و رویدادهاي بدنی رو به عنوان اساسی براي نظم تجربه می شناخت و تجسم خود بدنی و تجربه ي بدنی سازي  رو در پشت ایده آل سازي شناخت قرار می داده تا جائی که تا زمان فروید روان تحلیلگران بدن رو با ناهشیار، هم جهت می دونستن.

این باور در بین بسیاري از روان تحلیلگران هست که بعضی از بیماران که با دنیا عاطفی خودشون متناسب نمی شن ممکنه تجسم کامل اي از خود بدنی و خود روان شناختی نداشته باشن و بدن هاشون رو به عنوان راوي اون چیزي قرار می دن که لغات توانائی ابزار اونو ندارن.

ب نظر شناختی  رفتاري

ما بدنمان رو به عنوان یه پدیده ي روان شناختی در بین مجموعه اي از سازه هاي شناختی چند بعدي درك می کنیم. خیالات دیداري ممکنهً اولین ابزارهاي فکر کردن و فرآیند اطلاعات هستن.  پیاژه (1945) مشخص می کنه که نوزادان توانائی شناختی رو براي نگهداري خیالات ذهنی از اشیائی که دیده می شن و پس از دید اونا پنهون می شن دارا هستن.  تصویر بدنی سازه پیچیده اي در ارتباط با ادراکات و توجه هاي فرد در مورد ي بدن خودش مخصوصا در مورد ي ظاهر فیزیکی اش می باشه.  جنبه هاي اصلی حالت هاي تصاویر بدنی عبارتند از : آزمایش مثل رضایت بدنی، سرمایه گذاري مثل طرح، خود ظاهري و اهمیت ایده آل هاي ظاهري داخلی شده و عاطفه مثل هیجانات تصویر بدنی در شرایط خاص (رایگان، 1384).

محققان و متخصصان به گونه روزافزونی سازه ي چند بعدي رو با نمونه هاي مختلف تر و در مورد محدوده هاي دیگه کارکرد روانی – اجتماعی رو آزمایش کردند.  اون چیز که مسلمه اینه، بدن در سرتاسر زندگی، به عنوان یه تصویر، اثر مهمی رو بازي می کنه.  این تصویر به تصاویر دیداري محدود نمی شه بلکه از طرح ي تموم دریافت هاي حسی  که به گونه داخلی و بیرونی استنتاج می شه  و تجارب پردازش شده که ایستا نیس به عنوان، ” مجازي ” و تجسم شده تو یه دستگاه روان بالغ ایجاد شده.  باید به این دقت کنیم که بدن قسمتی از فرآیند پویا، به وسیله اون چیز که که ما به وسیله ي اون تلاش می کنیم تا تجارتمان رو سازمان دهیم و درك کنیم رشد می کنه (راحتی، 1386).


 

ج  نظر اجتماعی

تفاسیر بیولوژیک نتوانسته ان پاسخگوي نگران الان با لاغري، رژیم گرفتن و گزارش بزرگی از نارضایتی بدنی در بین زنان و تا حدي در بین مردها باشن.  تفاسیر متعددي براساس ي فشارهاي فرهنگی  اجتماعی و عوامل روان شناختی مطرحه.

کش و همکاران ( 2002 ) باور دارن که زنان از سن های نوجوانی که اجتماعی می شن براي دریافت اعتبار در مورد ي ارزش خود در مورد بقیه و این که جامعه به پاداش دادن به زنان با بدن هاي لاغر تمایل دارن، موافق می شن.  چاقی در بین زنان نسبت به مردها، اعتباري منفیه و گویا به عنوان نتیجه اي از از دست دادن کنترل خوده.

براچ(1987)  نوشتهه که گویا لاغر بودن برابر با زنانگیه و همچنین با زندگی خوشحال معادله پس لاغري با شادمانی مترادفه. مدل فرهنگی  اجتماعی این مسأله رو در بر می گیرد که فشارهاي فرهنگی و اجتماعی براي لاغري در بین زنان در نارضایتی بهنجار در مورد وزن اندازه ي بدن و ظاهر مشخص می شه.  همچنین براساس نظریه ي خود وسیله سازي تأکید فرهنگی اجتماعی بر بدن زنان، اونا رو به طرف انجام یه دید عینی ناظر و پرداختن به خودشون به عنوان اشیائی که براساس ظاهر آزمایش می شن جهت میده (رایگان، 1384).

 

2-2-4-2 عوامل تأثیرگذار بر تصویربدنی

در تحقیقات خیلی زیادي نبود رضایت مهم اي از اندازه و شکل بدن در بین زنان نشون داده شده تا حدي که وزن زنان به شکل یه نبود رضایت طبیعی توضیح شده (رودین  و سیلبرستین و همکاران، 1985) در مورد مردها با اینکه خوب شواهدي جمع آوري نشده، اما مشخص شده که مردها و پسران همراه با تأکید بر عضلانی شدن به گونه زیاد اي نبود رضایت از بدن خودشو گزارش می کنن.

عوامل مختلفی می تونن بر چگونگی پیدایش این توجه ها اثر داشته باشن برای مثال، تحقیقات نشون داده ان که الان اختلاف خیلی زیاد اي بین عقاید زیبائی که با تصویر رسانه ها نشون داده شده و اون چیز که که شکل و اندازه ي واقعی بدن زنان و مردانه، هست.  پس تعجب آور نیس که افراد زیادي تصویر منفی از بدن خود داشته باشن.  تحقیق دیگري در مورد اثر تصاویر ایده آل از زنان لاغر که در شوهاي تلویزیونی به نمایش گذاشته می شن به عنوان جمعیتی که براي جوونا جذاب هستن، انجام شد.  نتایج نشون داد که دیدن تصاویر زنان لاغر در شوهاي تلویزیونی باعث افزایش مقایسه ي اجتماعی و نارضایتی بدنی می شه (تیگمان  و همکاران، 2003).

پیام هاي ارائه شده از طرف جامعه، در مورد ي چگونگی ایده آل به نظررسیدن مردم (پیام هاي واقعی تهیه شده و ادراك پیام هر دو) بر تصویر بدنی اثر می گذارد.  توجه به اینکه نارضایتی بدنی و آزمایش شناختی از بدن شخص مثل درك وزن، به شکل بین فرهنگی مورد رسیدگی قرار گرفته تحقیقات گذشته مرحله اي از نارضایتی بدنی و رابطه اون با مشکلات خوردن رو بین اقوام و فرهنگ هاي مختلف مورد مقایسه قرار داده (پارکر  و بقیه، 1995  ) تعدادي از این یافتها نشون داد که زنان سفیدپوست و دختران نوجوان در امریکا نارضایتی بدنی بیشتر رو نسبت به زنان بقیه اقوام و فرهنگا بروز می دن. دو شاخص مهم براي آزمایش جذابیت بدنی زنان، شاخص مهم بدن نمايه توده بدني و شاخص شکل بدن هستن. تحقیقات آزمایشی فرهنگی، در بین چندین فرهنگ اقتصادي – اجتماعی نشون داده که شاخص حجم بدن تعیین کننده ي اول براي جذابیت هاي بدنی زنانه. از طرفی تحقیقات نشون داده ان که شهريا، (نمايه توده بدني ) زنان با شاخص حجم بدن پائین تر رو نسبت به همتاهاي روستائی شون ترجیح می دن (کش، 2002).

تغییر تصویربدنی منفی در زنان

گویا که از زمان خردسالی و ابتدا کودکی تا نوجوانی، هم عقاید کودکان در مورد خود جسمی‎شون و هم رابطه ي بین معنی بدن و تکریم به خود از نظر تحولی، تغییرات چشمگیري پیدا می‎کنه. نوزادان باید شناسائی خود، فرق گذاشتن بین فعالیت هاي حرکتی خود و پیامدهاي اونا از دنیا دور و رسیدن به کنترل بدنشان رو به گونه اي یاد بگیرند که بتونن فعالیت هاشون رو هدایت کنن.  در ابتداي زمان کودکی، معمولاً کودکان به دو توانائی اول از توانائی هاي بالا دست می یابند و در زمان مدرسه به گسترش و تصحیح توانائی هاي جسمی و حرکتی بزرگ می پردازند.  اینطوری، نظرات کودکان در مورد بعد جسمی شون در دور فعالیتا و توانائی هاي جسمی متمرکزه (کلر  و همکاران، 1978 ؛ به نقل از پوپ  و همکاران، 1988) همون طوري که کودکان به زمان نوجوانی نزدیک می‎شن تصویر بدنی اونا به گونه زیاد اي و باور اونا در مورد جذابیت هاي جسمی شون مربوط می شه.  در اصل  انتقالات ذهنی نوجوان در مورد خود و عقاید تندرو اونا در مورد جایگاه اونا در افکار سایرینه. تغییرات جسمی که با هم با رسیدن نوجوانان به بلوغ ظاهر می شه مرکز توجه و علاقه ي شدید اونا به خودشانه. نوجوانان خودمحور اینجور می اندیشند که خصوصیات و تغییرات جسمی اونا براي اطرافیانشان هم به همون اندازه چشم گیر و جالبه. با اینکه گویا که اندازه اهمیت تغییرات تحولی زمان بلوغ براي زنا و مردها متفاوته به این معنی که در نوجوانی آزمایش دختران از جذابیت جسمی شون، مهم ترین پیش بینی کننده ي نمره هاي خود پنداره ي آنهاست اما درجه بندي پسرها از خودکفایتی  خود، پیش بینی کننده ي بهتري از نمره هاي خود پنداره ي آنهاست (پوپ و همکاران، 1988  ). باید به این دقت کنیم که تحقیق هاي بسیاري نشون میده که تغییر جسمی و پنداره ي جسمی در نوجوانان براي دخترها و پسرها معناي متفاوتی داره. براي مثال در نوجوانی دخترها بیشتر از پسرها نسبت به بدن خود حساس هستن.  اندازه رسش جسمی هم در جریان بلوغ پیامدهاي روانی – اجتماعی مهمی داره که در مورد دخترها و پسرها متفاوته.  براي مثال گویا بلوغ زودرس در دخترها با معضلات هیجان و رفتاري مثل مدرسه گریزي و مصرف مواد مخدر همراهه.

این جور دخترها، همچنین از محبوبیت کمتري در نظر همسالانشان بهره مند هستن.  همچنین به نظر می‎رسد، عزت نفس دخترهاي جذاب بیشتر از دخترهائی که کمتر جذاب هستن تحت اثر تغییرات منفی وابسته به بلوغ قرار داره. محققین باور دارن این بدین دلیله که خود پنداره ي دخترهاي جذاب رابطه بیشتري با ظاهر جسمی خوب اونا داره.  به گونه کلی براي دخترها جامعه به روشنی این پیام رو اعلام می کنه که باید به این دقت کنیم که مطالعه در مورد گروه هاي همسالان نوجوان نشون میده که براي دخترها محبوبیت ” قشنگ باشه” رابطه محکمی با جذابیت جسمی داره.  اما در جریان آزمایش معضلات مربوط به تصویر بدنی با در نظر داشتن جذابیت هاي جسمی باید دو عامل رو در نظر بگیریم :

1-ظاهر واقعی فرد؛

2-معیارهاي فرد در مورد وضعیت ظاهري اش (پوپ و همکاران، 1988).

تصویر بدنی پدیده اي عینی نیس بلکه تجربه ي ذهنی فرد و آزمایش اون از بدنش می باشه.  البته همینجور که به همون اندازه هم، خصوصیات فیزیکی واقعی بدن فرد در تصویر بدنی اون تاثیرگذار می باشه.  باید به این دقت کنیم که هم تجربه ي ذهنی فرد که همون معیارهاي فرد رو در مورد وضعیت ظاهري اش در بر داره و هم خصوصیات فیزیکی واقعی براي رسیدن به درکی از تصویر بدنی مهم هستن.  تصویر بدنی و هویت اثر جنسی از خونواده اثر می پذیرد.  این اثر براساس واکنشیه که والدین به خود آزمایش دختر نوجوانشان نشون می دن و هم براساس شرایطی که خونواده ها دخترانشان رو آزمایش می کنن.  اونا این اثر رو به وسیله ایجاد ملاك هاي بیرونی مهم، براي دخترانشان اعمال می کنن و این آزمایش حتماً شامل آزمایش در مورد کفایت فیزیکی آنهاست (فیشر، 1986). مخصوصا ادبیات پژوهشی در مورد تغییر نوجوان به گونه کامل اي اهمیت رابطه مادر  و دختر رو در تغییر هویت دختران، در محدوده ي هویت اثر جنسی مطرح می کنه. گویا که مادران در انتقال از دوره ي دختري به زنونگی، براي دخترانشان، اثر یه الگو رو بازي می کنن که منابع اطلاعاتی مهمی براي اونا هستن و اونا رو راهنمائی می کنن.  اطلاعاتی در مورد اینکه اونا زن هستن و اینکه اونا باید چجوری احساس کنن، رفتار کنن و همچنین اینکه اونا باید چجوری بدنشان رو بسنجند. جالبه که این نشونه هست که ادراك مادران در مورد زنونگی شون با خود ادراکی دخترانشان در مورد زنونگی مرتبطه (جکسون و همکاران، 1999).

دختران تمایل دارن که در مورد تغییرات بدنی شون و در مورد قاعدگی شون، از مادران شون اطلاعات دریافت کنن.  پس هنگامی که در این برهه ي وقتی، رابطه ي مادر – دختر آسیب می بیند، دختران تغییرات بدنی رو به گونه منفی تجربه می کنن.  پس مادران موظفند براي کمک به دخترانشان به یاد مقابله و سازگاري با این تغییرات راهنمائی یابند و با هم تغییرات رو به گونه اساسی در ارتباطاتشان با دخترانشان به بحث بذارن (جکسون، 1999).

چاقی

چاقی به زیادي چربی بدن تصریح داره به گونه اي که خطر دچار شدن به بیماري هاي پزشکی رو پیش فرد افزایش میده.  اضافه وزن یا وزن اضافه بر وزن استاندارد، با اینکه معمولاً به عنوان شاخصی از چاقی به کار بسته می شه اما همیشه ممکنه بازتابی از فربهی (تجمع چربی در بدن) نباشه (مارکوس، لوین، کلارچین، 2003) چاقی بیشتر از حد، مخصوصا در ناحیه ي شکم، با افزایش خطر سلامتی خیلی اتحاد داره. تعریف چاقی موضوع مطالعه هاي زیادي بوده.  روشی که به گونه گسترده براي تعریف چاقی پذیرفته می باشه، محاسبه ي شاخص توده ي بدن (نمايه توده بدني) که عبارته از تقسیم وزن بدن طبق کیلوگرم بر مجذور قد طبق متر (صادقی، 1387).

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته

رشته: روانشناسی    تمایل: عمومی

عنوان:

مقایسه ی چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان گرفتار به سرطان پستان و زنان سالم

زمستون 1393

مقایسه ی چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان گرفتار به سرطان پستان و زنان سالم

فرآیند آزمایش عبارت از یک مجموعه اقدامات رسمی واسه بررسی کارکرد واحدهای سازمانی در فاصله زمانی مشخص و شامل تموم عملیات واحد و رفتارهای وظیفه ای مربوط به اون می شه (TerBogt, 2003). هر فرآیندی شامل مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات با پشت سر هم و ترتیب خاص منطقی و هدفدار هست. در مراحل آزمایش کارکرد هم هر مدل و الگویی که انتخاب شه، طی مراحل و رعایت نظم و پشت سر هم فعالیت های زیر لازم هست.

 • تهیه شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد امتحان اونا.
 • تعیین وزن شاخص ها، به دید اهمیت اونا و سقف امتیازات مربوطه
 • استانداردگذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص.
 • امتحان و اندازه گیری از راه مقایسه کارکرد واقعی پایان دوره آزمایش، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده.
 • درآورده و بررسی نتایج (رحیمی، 1385).

 

2-1-3-5- رقابت های آزمایش کارایی

 1. تغییرات محیطی که بیشتر سال ها طول می کشه تا قابل رؤیت شن.
 2. تعداد زیاد نقش آفرینانی که باید واسه راه حل های اجرای موفق در نظر گرفت.
 3. خودداری ازصدمات در رفتار متغیر و کارکرد احتیاطی به سختی تشریح می شه.
 4. شاخص های مناسبی در مورد تحقیقات علمی و تکنولوژی در دسترسه.
 5. خیلی از خروجی های پایانی مورد انتظار واسه پیشرفت قابل قبول به طور روشن مشخص نشده (ابن الرسول،1383: 49).

2-4-6-امتیازات نظام آزمایش کارایی

فیشر امتیازات یک نظام موفق آزمایش رو به شکل زیر میگه: (ابن الرسول،1383: 47-46)

الف) واسه سازمان

 • افزایش کارکرد بدنه سازمان بخاطر توجه مؤثر بر اهداف و ارزش های سازمان؛
 • نشون دادن مشکلات موجود در سازمان و اولویت بندی جهت رفع اونا؛
 • امکان پیشرفت انتظارات و دیدگاه های دراز مدت؛
 • افزایش احساس اتحاد و وفاداری؛
 • رابطه بهتر بین مدیران و کارکنان؛
 • افزایش قدرت رهبری مدیران؛
 • بهبود فعالیت های افرد؛
 • شناسایی نظرت اصلاحی؛
 • شناسایی بهتر نیازای آموزش و پرورش؛
 • ایجاد و حفظ فرهنگ بهتر ساختن دائمی؛
 • شناسایی کارکنان با توانایی بیشتر؛
 • القاء این پیام که به افراد بها داده شه؛
 • تعیین موفقیت سازمان در مقایسه با رقبا؛
 • شناسایی فرصت ها؛
 • کمک به واگذاری آسون و مؤثر مسؤلیت؛
 • واسه آزمایش کننده
 • به دست آوردن تصویری از مسؤلیت کاری افراد و واحدها؛
 • گرفتن نظرات اصلاحی کارکنان؛
 • امکان رابطه بخشیدن بین اهداف فردی و تیمی با اهداف سازمان؛
 • روشن ساختن انتظارات مدیران از تیم ها و افراد؛
 • امکان اولویت بندی محور هدف؛
 • وسیله ای واسه یک رابطه کاراتر با کارکنان طبق اعتماد و تفاهم دوطرفه؛
 • افزایش رضایت شغلی؛
 • افزایش احساس ارزش فردی؛
 • واسه آزمایش شونده
 • درک روشن از انتظارات سازمان و کارایی که واسه رسیدن به اون لازمه؛
 • فرصتی واسه طرح مشکلات کاری و راه های رفع اون؛
 • فرصتی واسه طرح ایده ها و لوازم رسیدن به اون؛
 • بهتر شدن روابط کاری با مدیران؛
 • افزایش انگیزه؛
 • افزایش رضایت شغلی؛
 • افزایش احساس رضایت شغلی.

پایان نامه بررسی کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور

متن کامل در سایت زیر

پایان نامه اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم شهرستان قدس

استاد مشاور : دکتر حسین سلیمی بجستانی

استاد داور: دکتر کیومرث فرحبخش

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم صورت گرفته است. روش پژوهش تجربی با پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم شهرستان قدس در سال تحصیلی 93-94 تشکیل داده اند. ابزار تحقیق نیز پرسشنامه اضطراب حالت _ صفت اشپیل برگر ( STAI ) بوده است. نمونه پژوهش حاضر 30 نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان قدس بوده است که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند و سپس به روش تصادفی ساده در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابتدا از تمام افراد نمونه پیش آزمون گرفته شد . در ادامه مادران دانش آموزان گروه آزمایش طی شش جلسه تحت آموزش مولفه های تربیت جنسی قرار گرفتند و در انتها پس آزمون از اعضای نمونه گرفته شد. نتایج تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از آزمون ANCOVA (تحلیل کوواریانس تک متغیری) نشان دهنده تفاوت معناداری بین دو گروه  با 99 در صد اطمینان بود . میانگین تعدیل شدۀ  متغیر اضطراب در گروه آزمایش 67/64  و در گروه کنترل 66/89 بود که نشانگر اضطراب کمتر در گروه آزمایش بود. در متغیر اضطراب صفت میانگین تعدیل شده در گروه آزمایش 68/33 و در گروه کنترل 18/44 بود. میانگین تعدیل شده  متغیر اضطراب حالت در گروه آزمایش 08/31 و در گروه کنترل 38/45 بود که نشان داد اضطراب صفت و حالت در گروه آزمایش کاهش یافته است . بنابراین در پژوهش حاضر محقق به این نتیجه رسید که آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر کاهش اضطراب دختران موثر بوده است

کلید واژه: تربیت جنسی، اضطراب

فهرست

فصل اول کلیات پژوهش………………………………………………………….7

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 8

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………….. 10

اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………. 12

اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 16

فرضیه اصلی ………………………………………………………………………. 16

فرضیه های فرعی ……………………………………………………………………………… 16

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………….. 16

تعاریف نظری ………………………………………………………………………………… 16

تعاریف عملیاتی ……………………………………………… 17

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 18

مقدمه ………………………………………………………………………………… 19

تربیت ……………………………………………………………….. 19

تربیت جنسی ………………………………………………… 21

دیدگاه اثباتی ……………………………………………………….. 22

دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………..22

ب ) نظریه های اخلاقی و تربیت جنسی …………………………………………………………. 25

ج) نظریه های روانشناسی و تربیت جنسی………………………………………………….. 25

آموزش جنسی به منزله محور اصلی تربیت جنسی ………………………………………………… 28

اضطراب …………………………………………………………………………………………………. 29

مولفه های اضطراب ………………………………………………………………………………….30

انواع اضطراب …………………………………………………………………………………………………. 31

نظریه های اضطراب ……………………………………………………………………………………………………….32

نظریه های روانکاوی ………………………………………………………………………………………….33

نظریه های رفتاری ………………………………………………………………………………………..34

نظریه های شناختی …………………………………………………………………….. 35

نظریه های انسان گرایان ……………………………………………………………………………………………………. 36

مروری بر تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………37

الف ) پژوهش های داخلی  تربیت جنسی ……………………………………………………………………………….37

د ) پژوهش های خارجی تربیت جنسی ………………………………………………….40

الف ) پژوهش های داخلی  اضطراب …………………………………………………… 43

ب ) پژوهش های خارجی  اضطراب ……………………………………………………………. 44

فصل سوم روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………… 46

جامعه آماری ……………………………………………………………….. 47

نمونه ها و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………. 47

طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 47

خلاصه شیوه ی اجرای آموزش تربیت جنسی به مادران ……………………………. 47

زمان و مکان برگزاری جلسات آموزشی ……………………………………………… 48

ابزار پژوهش ………………………………………………………………………. 49

پایایی آزمون ……………………………………………………………………………………………… 49

شیوه تجزیه تحلیل داده ها ……………………………………………………………………… 50

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش …………………………………………. 52

یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………………….. 54

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………….. 61

فرضیه اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………… 62

فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………… 63

فرضیه فرعی دوم …………………………….. 63

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. 64

محدودیت ها …………………………………………………………………………………. 64

پیشنهادات ………………………………………………………………….. 64

پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………….. 64

پیشنهادات کاربردی …………………………………. 65

منابع ……………………………………………………………………………………… 66

پیوست(1) …………………………………………. 73

پیوست(2) …………………………………………….. 87

پیوست ( 3 ) ………………………………………… 89

مقدمه

مراحل زندگی کودک از تولد تا جوانی به چند مرحله تقسیم می شود . شناسایی هر یک از این مراحل و پی بردن به خصوصیات کودک در هر سنی انتظارات والدین را از کودکان مشخص می نماید . در نتیجه والدین پس از شناسایی هر مرحله می توانند به طور مناسب تری با کودکان رفتار نمایند. 1- مرحله تولد تا پنج سالگی 2- مرحله آموزشگاهی 3- مرحله نوجوانی (شفیع آبادی،1370(.

   اصطلاح نوجوانی[1] به معنای « رسیدن به بزرگسالی » است . شروع آن با بلوغ است و با عهده دار شدن مسئولیتهای بزرگسالی پایان می یابد . واژه بلوغ[2] به اولین مرحله ی نوجوانی اطلاق می شود ، یعنی آن زمان که بلوغ جنسی بارز می شود. در اوایل قرن حاضر ج . استانلی هال[3] ، موسس انجمن روانشناسی آمریکا و پدر مطالعه علمی درباره نوجوانی این  دوران را با قدری احساسات توصیف کرد. او آن را دوران « طوفان و تنش » شدید و نیز دوران توانایی فوق العاده جسمانی ، عقلی و عاطفی می دانست  (ماسن[4]، ترجمه یاسایی، 1384) .

نوجوانی به دروه گذار از کودکی به بزرگسالی اطلاق می شود و تقریبا از 12 سالگی آغاز و تا اواخر دهه دوم زندگی ، یعنی رسیدن به رشد جسمانی کم و بیش کامل ، ادامه می یابد. طی این دوره ، نوجوان به بلوغ جنسی می رسد و هویت فردی خود را جدا از هویت خانواده بنا می نهد . بلوغ ، دوره تکامل جنسی است که طی آن کودک از نظر زیستی به بزرگسالی برخوردار از توانایی تولید مثل تبدیل می شود و دوره آن معمولا 3 تا 4 سال است . بلوغ با دوره رشد بسیار سریع جسمانی ( جهش رشد نوجوانی ) شروع می شود و با رشد تدریجی اندامهای تناسلی و ویژگی های جنسی ثانوی ( رشد پستان ها در دختران ، رویش ریش در پسران و نمایان شدن مو در اندام های تناسلی در هر دو جنس ) همراه است. تحقیقات نشان داده است که بلوغ اثرات مهمی بر تصویر فرد از بدن خویش ، عزت نفس ، خلق و رابطه او با والدین و اعضای غیرهمجنس می گذارد ( اتکینسون[5]و همکاران،2000،ترجمه براهنی و همکاران ،1384).

از نظر اریکسون[6] نوجوان به نحوی بارز جذب و متوجه خود است. نوجوانان به مسایلی از قیبل اینکه آنان چه کسی هستند و دیگران در مورد آنان چگونه می اندیشند و آنان را چگونه می بینند و در آینده چه خواهند شد توجه دارند. آنان از نظر جنسی به سوی دیگران جذب می شوند و حتی عاشق شده و عشق را تجربه می کنند (کرین [7]،ترجمه فدایی1387).

دوره ی نوجوانی ، دوره ی پرتنش و بسیار مهم در زندگی است چرا که نه تنها جسم بلکه توان روانی نیز در طی این دوره ی حساس زندگی دچار تحول اساسی می شود و سازگاری با چنین تغییراتی بر جسم و روان فشار می آورد. منظور از اضطراب یا فشار روانی ، محرک های درونی و بیرونی زیان ناخوشایندی است که می تواند جنبه ی فیزیولوژیک یا روانی داشته باشد. این دوره با روند افزایش بیماری های روانی و همچنین ابتلا به آسیب های روانی و اجتماعی همراه است. نوجوانی سن بحران رشدی است و در این دوره افزایش انواع استرس ها و آسیب پذیری روانی ، اجتماعی و زیستی با کاهش مهارت های مقابله ای همراه می شود ( نوری،کلیشادی،ضیاءالدینی، 1389).

هر فردی حتی از دوره کودکی برای خود ایده آلی از قد، شکل و ابعاد بدنی دارد. بسیاری از این ایده آل ها تحقق پیدا نمی کند و از آنجا که کودکان بدون اطلاعات کافی وارد دوره بلوغ می شوند ، نگرانی زیادی در مورد ظاهر جسمانی خود دارند. برای یک نوجوان هر شکلی از تفاوت با همسالان می تواند منبع نگرانی ایجاد کند. با توجه به اینکه تعداد بسیار کمی از نوجوانان در زمینه بلوغ و ویژگی های آن اطلاعات کافی دریافت می کنند، تغییرات سریع دوره بلوغ می تواند موجب نگرانی و سردرگرمی در نوجوان شود و شرم و حیا یا عدم تعامل با والدین نیز باعث شود که نوجوان نگرانی ها و اضطراب خود را پنهان کند که این میتواند زمینه ساز بروز آسیب های بسیاری در این دوره و در آینده نوجوان شود  (کرباسی و وکیلیان, 1388).

والدین و خانواده نقش حیاتی در شکل دادن به درک نوجوان از هویت جنسی و اجتماعی ایفا می کنند. والدین نیاز به توانایی دارند تا قادر باشند جنبه های فیزیکی و رفتاری غریزه جنسی انسان را به فرزندان خود نشان دهند و فرزندان نیاز دارند که مجهز و آگاه به دانش و مهارت هایی باشند تا بتوانند در مورد غریزه جنسی ، روابط و بیماری های مربوط به مسایل جنسی تصمیم گیری های مسئولانه ای داشته باشند. خانواده ها می توانند انتخاب کنند که ؛ کودکان را تنها بگذارند تا آنها راهشان را در میان انبوه اطلاعات جزیی و غلط ، محتوای موجود در اینترنت یا اطلاعات دریافتی از همسالان را بدون توجه به درستی یا نادرستی اطلاعات به دست آمده پیدا کنند ، یا اینکه با چالشی روبرو شوند که شفاف سازی ، دانش خوب و تربیت جنسی علمی مبتنی بر ارزش های جهانی ، احترام و حقوق بشر را فراهم میکند. تربیت جنسی جامع می تواند تغییر بنیادینی در مسیر شیوع بیماری ها ایجاد کند و نوجوانان در مورد توقعاتشان از تربیت جنسی بهتر و بیشتر اگاه می شوند.

باتوجه به برنامه راهنمای بین المللی آموزش جنسی که در سال 2009 توسط سازمان یونسکو منتشر شد ، مولفه های مهم تربیت جنسی شامل این موارد هستند؛  ( یونسکو[8]،2009 ).

 • روابط : خانواده ، دوستی – عشق و روابط عاشقانه، بردباری و احترام، ارتباط مدت دار و ازدواج
 • ارزش ها ، نگرش ها و مهارت ها : ارزش ها و نگرش ها و منابع آموزش جنسی، تاثیر همسالان در رفتار جنسی، تصمیم گیری، مهارت امتناع در روابط، دریافت حمایت و کمک
 • فرهنگ ، جامعه و حقوق بشر : جنسیت ، فرهنگ و حقوق بشر، جنسیت و رسانه ها ، ساختار جنسیتی جامعه ، خشونت مبتنی بر جنسیت
 • توسعه انسانی : آناتومی و فیزیولوژی جنسی و باروری ، تولید مثل ، بلوغ ، تصویر بدنی ، حفظ حریم خصوصی
 • رفتار های جنسی : مسایل جنسی ، جنسیت و چرخه زندگی جنسی، رفتارهای جنسی
 • مسایل جنسی و بهداشت باروری : پیشگیری از بارداری ، درک و شناخت بیماری های مقاربتی، HIV ، مراقبت و درمان

با توجه به مواردی که در جدول یونسکو به عنوان مولفه های تربیت جنسی آورده شده و با در نظر گرفتن فرهنگ کشور و تفاوتهای فرهنگی موجود ، به نظر می رسد از بین این 6 محور در کشور ما بتوان از محورهای ا – روابط 2 –  ارزش ها ، نگرش ها و مهارت ها و محور 4 – توسعه انسانی در آموزش مولفه های تربیت جنسی استفاده کرد.

بیان مساله

فرد بالغ کیست ؟ دستیابی به معیار قطعی و قضاوت فراگیر برای پاسخ به این پرسش کار آسانی نیست. در واقع معیار یکسانی برای همه کس و در همه جا وجود ندارد. بلوغ پدیده ای چند بُعدی و مقوله ای زیستی ، روانی ، اجتماعی ، فرهنگی و تاریخی است . بلوغ به رشد جسمی و جنسی ،  احساس هویت شخصی نوجوان ، نگرش و طرز تلقی والدین و افراد نزدیک خانواده و فامیل نسبت به فرد ، نگرش دوستان و همسالان ، رسوم و قواعد فرهنگی و دینی ، مقررات و قوانین اجتماعی و بلاخره استقلال شخصی فرد بستگی دارد ( لطف آبادی, 1388).

  متاسفانه تعداد بسیار کمی از نوجوانان در زمینه بلوغ و ویژگی های آن اطلاعات کافی دریافت میکنند. همچنین شرم و حیای مقابل والدین و نوجوانان و خودداری نوجوانان از صحبت با بزرگترها و مخالفت با ایشان که یکی از ویژگی های این دوره است ، مانع می شود تا والدین بتوانند اطلاعات کافی در اختیار فرزندان خود قرار دهند . همین امر موجب می شود تا نوجوانان نگرانیها واحساسات خود را پنهان کرده و با  اضطراب ، نگرانی و سر در گمی خود تنها بمانند. مثلا قائدگی برای دختران حتی هنگامی که برای آن آماده باشند ضربه ای محسوب می گردد و اثر این ضربه هنگامی که دختر نوجوان نسبت به آن بی اطلاع باشد به مراتب بیشتر است. از آنجا که کودکان بدون اطلاعات کافی به دوره بلوغ می رسند نگرانی زیادی در مورد ظاهر جسمانی خود دارند. به نظر آنان ظاهر جسمانی نقش مهمی در مقبولیت اجتماعی فرد بازی می کند . از این رو کوتاهی یا بلندی قد، جوشهای صورت ، چاقی یا لاغری ، پستانهای بزرگ در مردان و کوچک در زنان همه می توانند منابعی از ایجاد نگرانی برای نوجوانان باشد (کرباسی و وکیلیان, 1388) . به عقیده برخی از روانشناسان اگر نوجوان بتواند به صورت آگاهانه اطلاعاتی در مورد خودش به والدین بدهد ، والدین میتوانند به طور موثرتری بر نوجوانشان مدیریت و کنترل داشته باشند و فقدان نظارت کافی یکی از عواملی است که باعث مشکلات نوجوان می شود (نیک روش،خسروی،کاظمی،1387) .

      از خانواده و نقش و اهمیت آن تعاریف گوناگونی به عمل آمده است که صرف نظر از تفاوتهایی که بین آنها وجود دارد همگی هدف مشترکی به نام « انسان سازی » را دنبال میکنند . به طور کلی رسالت خانواده « تبدیل منابع انسانی به سرمایه های انسانی » است . نظامهای تربیتی جهان ، رسالت خانواده را پروراندن فرزندانی پرسشجو می دانند که می خواهد از قید بی شمار و گوناگونی وجودی اش رها گردد، تکامل همه جانبه را هموار سازد و به رموز موقعیت فردی و اجتماعی خود و دنیای متغیری که در آن زندگی می کند تا آنجا که ممکن است آشنا شود ، چگونه با دیگران زیستن را فرا گیرد و زندگی خود و دیگران را با عشق و دانش شکوفا سازد. کودکان به دو صورت از والدین خود یاد میگیرند :

الف – تقلید : یادگیری به صورت آگاهانه

ب- همانند سازی : یادگیری به صورت نا آگاهانه

بدین ترتیب فرزند به گونه ای آگاهانه یا نا آگاهانه ، تربیت را از والدین و اطرافیان خود یاد می گیرد.

  تربیت [9]عبارت است از : پروراندن و از قوه به فعل رساندن ، به بیان دیگر تربیت ، کوشش و تلاش آگاهانه انسان برای ایجاد تغییرات مطلوب است و دارای ابعاد متعدد : جسمی ، روحی – روانی ، عقلی ،ذهنی ، اجتماعی ، فرهنگی ، عاطفی ، سیاسی ، اخلاقی ، اقتصادی ، علمی و… است . تربیت ضرورت حیات انسان است . به طور کلی انسان محصول تربیت است (خورشیدی،1381) .

  یکی از حوزه های چالش انگیز تعلیم و تربیت در جوامع مختلف ، از جمله جامعه ما تربیت جنسی[10] است که همواره به دلیل وجود پاره ای از ابهام ها و سوءتفاهم های نظری و فکری و پاره ای از موانع اجرایی با مشکلات فراوانی دست به گریبان بوده و همین امر زمینه ساز ایجاد و بروز بسیاری از معضلات اجتماعی و انحرافات رفتاری در میان نسل جوان و به تبع آن صرف هزینه های سنگین جهت مقابله با این انحرافات نهادها و سازمانهای ذیربط است.(امینی،تمنایی،پاشایی،1390)

  تربیت جنسی در واقع ارائه یک سری اطلاعات ضروری روانشناختی ، جسمانی و دینی در مورد مسائل جنسی مربوط به هر فرد و نیز ارایه اطلاعات و آگاهی هایی به فرد در زمینه آشنایی بیشتر با جنس مخالف است. در تربیت جنسی افراد مسن تر اجتماع و آنهایی که بیشتر راجع به مسائل جنسی اطلاعات و معلومات دارند با افرادی که در این زمینه اطلاعات یا رشدی ندارند برخورد می کنند تا رشد بیشتری در آنها به وجود آورند و از این راه به پیشرفت زندگی انسانی از نظر مسائل و برخوردهای جنسی کمک کنند. بنابراین در تربیت جنسی سه عامل اساسی بهداشت جنسی ، اخلاق جنسی و آینده جنسی را باید مد نظر قرار داد(رهنما،علیین، محمدی، 1386).

 مطالعات نشان میدهد که هنوز ترس و اضطراب در زمینه صحبت از تربیت جنسی در جوامع وجود دارد و اختلاف نظر در چگونگی و چرایی ارائه آموزشهایی در زمینه تربیت جنسی در مدارس دیده می شود. اما تاثیر آموزشهای جنسی مبتنی بر خانواده بر سلامت نوجوانان و ارتباط صحیح کودک و والدین قویاً نشان داده شده است ( ابوالقاسمی،مرقاتی خویی،تقدیسی،1389) .

 با توجه به مسایل مطرح شده و مشاهداتی که محقق در مدارس ابتدایی از دختران در آستانه بلوغ داشت ، از تعاملاتشان با یکدیگر ، اضطراب و  نگرانی های آنها از تغییرات جسمانی که اطلاعات درستی از آنها نداشتند و تنها با گفتگوهای خصوصی باهم  اطلاعات کم و اکثرا اشتباهی از همسالان خود دریافت می کردند، روابط آنها در سنین ابتدایی بلوغ با والدین شان به ویژه رابطه مادر با دختر ، درک کمی که از عشق و ارتباط آن با تشکیل خانواده در آینده در این سنین وجود دارد، عدم وجود مفاهیم تربیت جنسی و مسایل مربوط به تغییرات بلوغ در دورس دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم و همینطور عدم توجه مسئولان مدرسه و آموزش و پرورش به این بعد مهم رشدی دانش آموزان ، همچنین با درک فاصله بین نسلی که در حال حاضر در خانواده ها شاهد آن هستیم و نیز فضای متفاوتی که نسل جدید با آن مواجه است به علاوه آگاهی کم مادران از مسایل مربوط به تربیت جنسی ، بلوغ و تغییرات مربوط به آن ،محقق با این سوال مواجه شد که :

 • آیا آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران تاثیری بر اضطراب دختران در آستانه بلوغ خواهد داشت؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

  بلوغ با تغییرات مهم جسمی و جنسی همراه است و  وظیفه تربیتی مربی ( خانواده ) در این دوره آن است که اولا نوجوانان را از وقوع این تغییرات که آنان را غافلگیر و غالبا نگران می کند آگاه سازد و ثانیا از ظهور برخی از انحرافهای معمول سائقه جنسی جلوگیری کند و هرگاه به چنین انحرافهایی برخورد ،آنها را به راه راست باز آورد . جهالت و شتابزدگی جنسی دو خطر بسیار بزرگ در این مرحله از رشد آدمی است . (لطف آبادی ،1388). بنابر این یکی از مهمترین جنبه های تربیت که هم می توان آن را در قالب یک امر جداگانه ی تربیتی و هم در بستر سایر حوزه های تربیتی مورد مطالعه قرار داد ، تربیت جنسی است . تربیت جنسی خود ابعاد مختلفی دارد که باید از سنین کودکی در مورد کودک اعمال شود.تربیت جنسی ارایه یک سلسله اطلاعات ضروری، روانشناختی، جسمانی و دینی درباره مسایل جنسی مربوط به هر فرد و نیز ارایه اطلاعات و آگاهی هایی به فرد در زمینه آشنایی بیشتر با خصوصیات جنس مخالف است.(رهنما،علیین، محمدی،1386)

  تربیت جنسی نوجوانان مسئله پراهمیتی است . زیرا دنیای روانی جوانان روز به روز همراه با رشد علمی و اقتصادی و موفقیتهای فرهنگی دنیای امروز غنی تر می شود.صرف نظر از عادات خوب که در جریان تربیت به وجود می آید ، نوجوانان را نباید با رویدادهای جنسی شان تنها گذاشت .لازم است به موقع به کودک خصوصیات دوره انتقالی را توضیح داد ، او را روشن کرد و راه جلوگیری از احساس جنسی فوق العاده را که در وی بیدار می شود به او آموخت و کمک کرد تا جای خود را در جهان جالب و زیبای مشغولیاتی که می تواند کمک به جلوگیری از تحریکات جنسی نماید ، پیدا کند. پدران و مادران و معلمان باید به دقت تظاهر جنسی کودکان و نوجوانان را دنبال کنند تا به موقع تدابیر لازم را اتخاذ کرده و اگر لازم است از کمکهای پزشکی نیز استفاده نمایند. (کوچتکوف[11],ترجمه تقی زاده،1364)

  توجه والدین و نهادهای آموزشی جامعه به آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه امور جنسی ، از بروز جرائم و انحرافات جنسی تا حد زیادی پیشگیری میکند و میل کودک و نوجوان را به تجربه نادرست امور جنسی کاهش میدهد. برای آنکه والدین بتوانند کودک و نوجوان خود را درست تربیت کنند ، باید با شیوه های صحیح تربیت و نیز تشخیص موارد نادرست رفتارهای جنسی کودکان و نوجوانان آشنا شوند تا به موقع فرزندان خود را از لغزشهای جنسی و رفتارهای غیر عادی باز دارند.

  والدین و معلمان باید همواره به خاطر آورند که آموزش امور جنسی ، به طور تدریجی و هماهنگ با رشد کودک و نوجوان انجام میگیرد و تعجیل یا کندی در اجرای آن کار نادرستی است. کودکان و نوجوانان در طرح پرسش های مربوط به امور جنسی دوست دارند واقعیت را بشنوند . از این رو ، والدین در پاسخگویی به پرسش های جنسی کودکان و نوجوانان ، در عین صراحت باید پاسخها را به گونه ای ساده ارائه دهند که در خور فهم و درک آنان باشد. (شفیع آبادی،1370).

 مطلع ساختن کودکان که باید به صورتی مقدماتی و در دوره دبستان آغاز شود ، در دوره بلوغ اهمیت بیشتری پیدا می کند و در عین حال وضع جدید و متفاوتی به خود می گیرد . روش اساسی در برخورد با مسائل جنسی این است که در هر دوره از رشد فرد و با توجه به سطح رشد و نیازها و وضعیت محیط اجتماعی – فرهنگی وی اطلاعات لازم و راهنماییهای ثمر بخش در اختیار فرد قرار گیرد . آنچه به ویژه در دوران نوجوانی اهمیت دارد اجتناب از گفتگوها و مباحث جمعی در باره مسائل جنسی است که موجب آشفتگی ذهن و التهاب بیجا می شود ، در این دوره بیشتر به بحث و گفتگو و راهنمایی انفرادی باید پرداخت .

  پسران و دختران در آستانه بلوغ نسبت به بلوغ قریب الوقوع باید آگاه شوند . این وظیفه اساسا بر عهده پدر و مادر است، اما اگر آنان خود را برای انجام این وظیفه قادر نمی بینند ، باید فرد دانا و مجرب دیگری را مأمور این کار کنند. مسائلی از قبیل بروز نخستین عادات ماهیانه در دختران و نخستین احتلام در پسران را باید همراه با معنای مادر شدن یا پدر شدن برای آنان توضیح داد و فلسفه و اهمیت و زیبایی آن را باید برایشان توضیح داد. به این ترتیب پدر و مادر و مربی در فکر نوجوان خود ، زندگی جنسی و خانوادگی را به هم نزدیک می کنند واز این راه  نمی گذارند میان قلمرو جسم و سایر قسمتهای حیات شکاف خطرناک امروزی به وجود آید. باید به نوجوان آموخت تا نه تنها نفرتی از بدن خود نداشته باشد بلکه آن را به عنوان یک عنصر اساسی در شخصیت خود به شمار آورند و ارزشمند شمارند.

  درباره خطاها و بازی های جنسی و خودشیفتگی که غالباً در نوجوانان مشاهده می شود ، لازم است به جای احساس گناه و تنفر از خود ، سعی شود تا با فراهم آوردن فعالیتهای سالم ورزشی ، هنری ، تحصیلی ، فرهنگی و مذهبی شرایطی فراهم کرد که خطاهایی رخ ندهد . عتاب و خطابها و نطقهای اخلاقی و ایجاد احساس شرم در نوجوان فایده ای ندارد . باید تدابیر عملی برای اشتغال نوجوانان به فعالیتهای مناسب و مورد علاقه آنان اتخاذ شود. اینکه اعتراض کرده و گفته اند تربیت جنسی جز این که کنجکاوی جوانان را به حد افراط تحریک کند فایده ای ندارد ، بی اساس به نظر می رسد . حتی وقتی براثر خطاهای مربی خطری پیش آید ، خطر بسیار کمتر از آن است که بگذاریم نوجوانان از روی اتفاق یا از راه گفت و شنود هایی که با رفقای مسن تر و پیش رس تر از خود می کنند و یا زا طریق کتابها و مجلات و غیره با این امور آشنا شوند.

  اصول تعلیم و تربیت با موازین اخلاق انسانی همخوانی دارد و با رهنمودهای دینی نیز مغایرتی ندارد . در تعالیم دینی و اسلامی خویشتن داری ، مقاومت در برابر وسوسه ها ، تأخیر در کامروایی ، صبر در سختیها ، رفتار جامعه پسند ، قبول مسولیت اعمال ، بالا بردن معرفت و شناخت خود از نتایج رفتار ، و بالاخره رشد وجدان اخلاقی و تصعید نیروهای بدنی در مسیر کمالات انسانی را در تربیت به طور عام و در تربیت جنسی به طور خاص به عنوان راه حل هایی برای نوجوانان و جوانان است (لطف آبادی، 1388) .   در حقیقت، مقصود از تربیت جنسی ، از دیدگاه اسلامی این است كه فرد را به گونه ای تربیت کنیم كه وقتی به سن بلوغ رسید، حلال و حرام را در مسائل جنسی تشخیص دهد ؛ به وظایف زناشویی و همسری آگاه باشد ؛ از بی بند و باری بپرهیزد  راه و رسم عفت اسلامی خلق و خوی او باشد (فقیهی،شکوهی یکتا، پرند،1387).

  تربیت جنسی مباحث متعددی را ( از پاسخ گویی به سوالات کودکان در زمینه مسایل جنسی و آموزش بهداشت جنسی و مراقبت از خود تا اطلاع رسانی و آگاهاندن نوجوانان از مسایل بلوغ ، تغییرات جسمی ، روانی و مسایل مربوط به عشق ورزیدن و… ) شامل می شود. اگر والدین وظیفه خود را به درستی انجام ندهند ، کودکان و نوجوانان با دوستان خود درباره امور جنسی گفتگو خواهند کرد و یا به مطالعه کتابها و مجلاتی در این زمینه خواهند پرداخت که ممکن است اطلاعات حاصله نادرست و گمراه کننده باشد و به ایجاد ناراحتی ها و اختلالات گوناگون بیانجامد. (شفیع آبادی،1370)  در متون دینی نیز به منظور پیشگیری از انحرافات جنسی و پرورش رفتارهای سالم جنسی در کودکان و نوجوانان ، به والدین به عنوان نزدیکترین فرد به آنان آموزشهایی داده شده است (مرقاتی خویی،ابولقاسمی، تقدیسی،1392).

برطبق راهنمای بین المللی آموزش جنسی که توسط یونسکو در سال 2009 منتشر شده ، مهمترین اهداف برنامه تربیت جنسی در مدارس شامل موارد مطرح شده در جدول زیر می باشد؛

اهداف پژوهش

 • تعیین اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر کاهش اضطراب دختران پایه پنجم و ششم شهرستان قدس.
 • فرضیه اصلی
 • آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم موثر است.
 • فرضیه های فرعی
 • آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب صفت ( پنهان ) دختران پایه پنجم و ششم موثر است.
 • آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب حالت ( آشکار ) دختران پایه پنجم و ششم موثر است.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

تعاریف نظری

تربیت جنسی شامل اطلاعاتی است که از دوران اولیه زندگی در جهت رشد متعادل و مناسب غریزه جنسی صورت می گیرد  (فرمهینی فراهانی،1387).

  مقصود از تربیت جنسی ایجاد زمینه ها و موقعیت هایی است که متربی را با ارضاء و هدایت  جنسی و با رفتار اعتدال آمیز و هماهنگ با هدف خلقت آشنا می سازد ( بهشتی،1385).

  اضطراب[1] نوعی درد داخلی است که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می شود و چون بشر دائما به منظور برقراری تعادل کوشش می کند ، بنابراین می توان گفت اضطراب یک محرک بسیار قوی است.(شاملو،1388)

اضطراب ،ترسی است که ویژگی های آن انتظار خطر نامشخص ، وحشت ، دلهره یا تشویش است و معمولا به واکنش اضطراری « جنگ یا گریز » می انجامد ( روزنهان[2] و سلیگمن[3]،1989،ترجمه سیدمحمدی،1391).

تعاریف عملیاتی

در تحقیق حاضر منظور از تربیت جنسی مجموعه فعالیتهایی است که شامل آموزش مولفه های تربیت جنسی ( آموزش لزوم تربیت جنسی با توجه به ارزش ها و فرهنگ جامعه ایران – مفهوم کلیدی 2 در جدول راهنمای یونسکو، آموزش تغییرات جسمی و روانی دوران بلوغ-  مفهوم کلیدی 4 در راهنمای یونسکو ، آموزش اصول بهداشت جنسی-  مفهوم کلیدی 4 ، آموزش روشهای صحیح برقرای ارتباط – مفهوم کلیدی 1 ، آموزش روش صحبت با نوجوانان در مورد عشق و هیجانات مفهوم کلیدی 1 ) بوده که با توجه به جدول مفاهیم و موضوعات کلیدی برنامه تربیت جنسی در مدارس( یونسکو 2009 ) و شرایط سنی و فرهنگی افراد نمونه ی تحقیق ، انتخاب شده و توسط محقق در6  جلسه 2  ساعته و در مجموع مدت 12 ساعت در 6  هفته  به مادران گروه نمونه آموزش داده خواهد شد.

اضطراب : در این پژوهش اضطراب نمره ای است که از اجرای پرسشنامه اضطراب حالت– صفت اسپیلبرگر[4]STAI-Y  حاصل خواهد شد.

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه اثر بخشی ایماگوتراپی بر نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده علوم تربیتی و روا­ن­شناسی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی
عنوان
اثر بخشی ایماگوتراپی بر نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی و کانون کنترل سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع II
استادان مشاور
دکتر زهره سپهری شاملو
دکتر مژگان افخمی زاده
تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق.. 2
بیان مسأله. 2
فرضیه‌های پژوهش… 5
تعاریف عملیاتی مفاهیم پژوهش… 6
ایماگوتراپی.. 6
نشانگان دیابت.. 6
افسردگی.. 6
رضایت زناشویی.. 6
کانون کنترل سلامت.. 6
دیابت نوعII 6
فصل دوم: گستره نظری و پیشینه پژوهش… 7
مبانی نظری دیابت و نشانگان دیابت.. 7
دیابت.. 7
آناتومی و فیزیولوژی پانکرانس… 7
انواع دیابت.. 8
دیابت نوع 1. 8
دیابت نوع 2. 8
دیابت حاملگی.. 8
علائم بیماری.. 9
نشانه‌های دیابت نوع 2. 10
عوارض زودرس دیابت.. 10
عوارض دیررس دیابت.. 10
تفاوت انواع دیابت.. 11
آزمایشات تشخیص دیابت نوع2. 11
دیگر اقسام اختلال متابولیسم گلوکز(پیش دیابت ) 12
اختلال گلوکز ناشتا 12
آزمایش تحمل گلوکز مختل.. 12
آزمایش هموگلوبین AوC.. 12
افراد در معرض ابتلا به دیابت.. 13
کنترل سخت‌گیرانه دیابت.. 13
تأثیر روانشناختی بیماری مزمن.. 14
استرس و دیابت.. 14
رابطه استرس با دیابت.. 16
درمان دیابت.. 16
مبانی نظری افسردگی.. 17
اختلال‌های خلقی.. 17
ویژگی‌های کلی اختلالهای خُلقی.. 17
انواع اختلال‌های خلقی.. 18
افسردگی اساسی.. 18
ویژگیهای دوره افسردگی اساسی.. 19
اختلال دو قطبی.. 20
اختلالهای افسردگی.. 21
انواع افسردگی.. 21
ویژگی‌های تشخیصی.. 22
تقسیم بندی دیگری از افسردگی.. 22
افسردگی‌های اولیه. 22
افسردگی‌های ثانویه. 22
افسردگی سایکوتیک. 22
افسردگی کند. 22
افسردگی اضطرابی. 22
افسردگی از نظر مبدا 22
افسردگی واکنش یا نوروتیک. 22
افسردگی خودبخودی یا آندروژن. 22
سبب شناسی در افسردگی.. 23
رویکردهای افسردگی.. 23
علل افسردگی درمکاتب مختلف 23
مکتب روانکاوی.. 23
مکتب رفتاری.. 23
رویکرد شناختی.. 23
مکتب اجتماعی.. 24
مکتب وجودی.. 24
مکتب بیولوژی.. 24
عوامل علیتی.. 24
همه گیر شناسی و شیوع افسردگی.. 25
اندوه پس از زایمان. 25
اختلال افسرده خویی.. 26
مبانی نظری رضایت زناشویی.. 27
نارضایتی زناشویی.. 29
تاریخچه رضایت مندی زناشویی.. 29
تفاوتهای جنسیتی و رضایت زناشویی.. 29
عوامل موثر درافزایش کیفیت زندگی زناشویی.. 30
مشخصات فردی.. 30
شیوه‌های فرزند پروری.. 30
جنسیت.. 31
وضعیت اجتماعی اقتصادی وشغلی.. 31
سلامتی.. 31
عوامل ارتباطی.. 31
مدت ازدواج. 31
روابط قبل از ازدواج. 31
الگوهای ارتباطی. 31
تقسیم وظایف.. 32
کیفیت زناشویی همسران. 32
عوامل خارجی.. 33
ویژگی‌های والدین.. 33
تاثیر خانواده و دوستان. 33
عوامل موثر بر سازگاری زوجین و بهبود کیفیت زندگی زناشویی.. 34
دیدگاه‌های عوامل موثر در افزایش رضایت مندی زناشویی.. 35
مولفه‌های موثر بر رضایت زناشویی.. 35
عشق.. 35
همدلی.. 35
محبت.. 36
صمیمیت.. 36
تعهد. 37
احساس مسئولیت.. 38
احترام متقابل.. 38
وفاداری.. 38
اعتماد. 38
مبانی نظری کانون کنترل سلامت.. 39
الگوهای سلامت.. 39
الف) الگوی پزشکی.. 39
ب) الگوی محیطی.. 40
پ) الگوی کلی نگر. 40
تاریخچه منبع کنترل. 40
تعریف منبع کنترل. 41
نظریه‌های مختلف در خصوص منبع کنترل. 41
نظریه اسناد. 41
نظریه توازن‌هایدر 42
نظریه اسنادی واینر. 42
نظریه یادگیری اجتماعی.. 42
نظریه جایگاه مهار سلامت.. 43
رابطه چند ویژگی با منبع کنترل. 44
تفاوتهای سنی و جنسیت در منبع کنترل. 44
تفاوتهای نژادی و اجتماعی اقتصادی در منبع کنترل. 44
تفاوتهای رفتاری و منبع کنترل. 44
سلامتی جسمانی و منبع کنترل. 45
یادگیری و منبع کنترل. 45
اساس نظری جایگاه مهار سلامت.. 46
هدف نظریه جایگاه کنترل سلامت.. 48
کنترل فردی و سلامت.. 48
مبانی نظری ایماگوتراپی.. 49
تاریخچه. 49
تعریف.. 50
مراحل تحولی در درمان مبتنی بر تصویر سازی ارتباطی.. 51
مروری بر آسیب شناسی در سایر دیدگاه‌ها 52
دیدگاه روانکاوی.. 52
درمانگری سیستمی مشکلات زناشویی.. 53
دیدگاه ساختاری.. 53
دیدگاه شناختی.. 53
رویکرد رفتاری و شناختی- رفتاری 53
گشتالت درمانی.. 54
زوج درمانی بینش – محور (IOCT) 55
درمان مبتنی بر روابط فردی.. 55
نظریه روابط شیء 55
نظریه دلبستگی.. 55
زوج درمانی هیجان مدار 56
نظریه نظام‌های خانواده (بوئن) 56
آسیب شناسی در درمان مبتنی بر تصویر سازی ارتباطی.. 57
تکنیک‌های درمان مبتنی بر تصویر سازی ارتباطی.. 59
گفتگوی آگاهانه. 59
اصول سه گانه گفتگوی آگاهانه. 60
آیینه سازی.. 60
اعتبار بخشی.. 60
همدلی.. 61
رمانتیک سازی مجدد. 61
لیست تعجب.. 62
لیست تفریح. 62
ایماگو. 62
تکنیک کشسانی.. 63
تکنیک صحنه مرکزی تجدید نظر شده 63
جمع بندی کلی. 66
فصل سوم: طرح پژوهش… 64
روش پژوهش… 66
شرکت‌کنندگان. 66
ابزار پژوهش… 67
الف)پرسشنامه جایگاه کنترل سلامت چند وجهی والستون (MHLCS) 67
ب)مقیاس افسردگی بک (II-  (BDI 68
ج) مقیاس رضایت زناشویی.. 68
د) نشانگان دیابت (Hb A1C) 68
ه) طرح ایماگوتراپی.. 69
شیوه اجرا 70
روش‌های تحلیل آماری داده‌های پژوهش… 71
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده‌ها 72
الف) اطلاعات جمعیت شناختی.. 73
ب) توصیف داده‌ها 73
ج: آمار استنباطی.. 75
تحلیل داده‌ها وآزمون فرضیه‌های پژوهش… 75
آزمون بررسی فرضیه نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه. 76
مقایسه نمرات دو گروه در خط پایه(پیش آزمون) 76
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. 84
بحث و نتیجه گیری.. 84
نتیجه‌گیری کلی.. 88
محدودیت‌ها 89
پیشنهادها 90
منابع.. 91
پیوست‌ها 104
 چکیده
هدف اصلی پژوهش بررسی اثربخشی ایماگوتراپی برکاهش نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی و کانون کنترل سلامت زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع II بود. روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بنیاد بین المللی کنترل وپیشگیری دیابت شهر مشهد در بهار 1394 بود. نمونه این پژوهش شامل 20 زن متاهل مبتلا به دیابت نوع II که به همراه همسرشان در این طرح شرکت داشته و به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و کنترل (10 زوج) جایگزین شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، اندازه‌گیری نشانگان دیابت HbA1c) )، افسردگی بک، رضایت زناشویی انریچ، کانون کنترل سلامت والستون بود. پس از اجرای پیش‌آزمون، زوجهای گروه آزمایش بمدت 10 جلسه 120 دقیقه‌ای تحت ایماگوتراپی قرار گرفتند. در پایان دوره درمان، پس‌آزمون گرفته شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس و کوواریانس چند متغیره با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نشانگان دیابت وافسردگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش و رضایت زناشویی افزایش یافته است و ایماگوتراپی بر روی کانون کنترل سلامت (درونی) تاثیرگذار بوده و بر کانون کنترل سلامت (قدرت دیگران و شانس) زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم تاثیر گذار نبوده است.
واژه‌های کلیدی: ایماگوتراپی، نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی، کانون کنترل سلامت، دیابت نوع II
 فصل اول: کلیات تحقیق
بیان مسأله
دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن است که نقش عوامل روانشناختی در آن، مورد توجه پژوهش‌های مختلف قرار گرفته است. دیابت هم اکنون بعنوان یکی از نگرانی‌های عمده سلامت عمومی در هزاره سوم شناخته می شود که پنجمین دلیل مرگ و میر در جهان محسوب می‌گردد[1]. این بیماری سالانه موجب 4 میلیون مرگ می شودکه حدود 9 درصد مرگ‌های سراسر جهان است (شریفی‌راد، آزادبخت، آوا و محبی، 1390). درطول دهه‌های گذشته، جنبه‌های روانشناختی دیابت نظر بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است. زیراکه دیابت بعنوان یکی از پر زحمت‌ترین بیماری‌های مزمن از لحاظ هیجانی و رفتاری به شمار می‌آید (عدیلی، لاریجانی و حقیقت پناه، 2006، نقل از امیری، آقایی و عابدی، 1389). دیابت نوع 2 بیماری است که عدم هماهنگی بین نیاز بدن به افزایش ترشح انسولین و توانایی بدن در انجام این کار می باشد. در ابتدابا مقاومت به انسولین شروع می شود، به صورتی که سلول‌های ماهیچه ای، کبد و چربی‌ها از انسولین به خوبی استفاده نمی کنند. بنابراین پانکراس به علت افزایش نیاز سلول‌های بدن به قند انسولین بیشتری می سازد و به تدریج توانایی خود را برای ترشح انسولین کافی قند خون ناشی از غذااز دست می‌دهد. از آنجا که مهمترین دلایل افزایش نیاز به انسولین، افزایش توده چربی بدن (چاقی و اضافه وزن) و کاهش فعالیت فیزیکی می‌باشد، افزایش وزن اضافی و بی تحرکی سبب افزایش شانس ابتلابه دیابت نوع2 می‌شود. درمان شامل کاهش وزن، ورزش منظم، استفاده از داروهای دیابت، مصرف آسپرین روزانه، کنترل فشار خون و کلسترول می‌باشد. داروهای دیابت به تحرک ترشح انسولین و موثر شدن انسولین کمک می‌کند (عبداللهی، حسین‌پور، رجب و رمضانی،1390). آزمایش همو گلوبین ای وان سی، یک آزمایش خون بسیار رایج می‌باشد که برای غربالگری بیماران دیابتی کارآیی داشته و نشان می‌دهد بیماران به چه میزان در کنترل بیماری دیابت موفق بوده اند.آزمایش هموگلوبین ای وان سی(Hb A1C)  نشانگر میزان گلوگز (قند) همراه با هموگلوبین موجود در خون و میانگین قند خون بیمار در 2 تا 3 ماه گذشته است. بنابراین در صورتی که میزان قند خون در 2 یا 3 ماه گذشته بالا باشد نتیجه این آزمایش نشان دهنده کنترل نامناسب قند خون و در نتیجه امکان بروز عوارض بیشتر دیابت می‌باشد.
شیوع بیماری دیابت بطور کلی در جهان و به طور خاص در ایران و عوارض و آسیب‌هایی که این بیماری برای فرد و جامعه ایجاد می‌کند مطالعه در باره متغیرهای مربوط به این بیماری را ایجاب می‌کند.
این بیماری در اواخر قرن بیستم پراکندگی گسترده ای پیدا کرده و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان رادرگیر نموده است. این درحالی است که بیشترین افزایش درکشورهای در حال توسعه (مانندایران) اتفاق می‌افتد وبه رشد جمعیت، پیری، رژیم‌های ناسالم، چاقی و سبک زندگی بدون تحرک وابسته است. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که تعداد بیماران دیابتی درایران در سال 2030 میلادی سه میلیون نفر افزایش خواهد یافت (سازمان بهداشت جهانی،2006).
یکی از مسائل بسیار مهم این است که امروز دنیا برای پیشگیری و کنترل دیابت هزینه‌های زیادی را صرف می‌نمایددرحالی که روز به روز بر تعداد بیماران افزوده می‌گردد. طبق نظر انجمن دیابت امریکا در ایالت متحده هزینه ای که دولت صرف بیماران دیابتی می‌کند بیش از 100میلیون دلار در سال می‌باشد که قسمت اعظم این هزینه صرف درمان عوارض بیماری دیابت می‌گردد (پیتا، فتکوپولو، کیوسیگلو، 2002). دیابت نوع 2 سابقاً دیابت غیر وابسته به انسولین نامیده می‌شد. این نوع دیابت متداول ترین نوع دیابت است که در هر سنی حتی در طی دوران کودکی ایجاد می‌شود.
 شیوع دیابت و طبعات این بیماری این ضرورت را مطرح می‌کند که درباره این بیماری و خصوصا راهکارهای پیشگیری مطالعات لازم صورت گیرد. بنابراین اهمیت و ضرورت در این تحقیق از چند جنبه قابل بررسی است، همراهی بین دیابت و افسردگی توجه بیشتری را در مطالعات در آینده مطرح می‌سازد. بنابراین، با علم به اینکه افسردگی در بیماران دیابتی پدیده ای چند عاملی است و پیشگیری از آن پیچیده بوده و عوامل متعدد می‌توانند در بروز آن موثر باشد، بدیهی است تعیین عوامل خطری نظیر رفتارهای خود مراقبتی ضعیف، عدم حمایت اجتماعی، خصوصیات جمعیت شناختی، عوارض دیابت و استرس‌های عمده زندگی که در بروز و پیدایش افسردگی در بیماران دیابتی موثرند،نقش مهمی در پیشگیری و کنترل افسردگی و ارتقاء سلامت بیماران دیابتی خواهد داشت (رحیمیان بوگر و تهرانی، 1391). در نتیجه عدم تشخیص و بالطبع عدم درمان به موقع افسردگی در بیماران دیابتی، مشکلات متعددی گریبانگیر این افراد که خود از عوارض عدیده دیابت در رنج هستند می‌گردد. از جمله این مشکلات کاهش کیفیت زندگی است که در نتیجه آن انگیزه بیمار جهت کنترل قند خون و درمان بیماری کاهش می‌یابد.
عدم پذیرش یا نقص در پذیرش دستورات رژیم غذایی یا دارویی توسط بیمار، افزایش نیاز به استفاده از مراقبت‌های بهداشتی و درنتیجه افزایش هزینه‌ها، کم توجهی به توصیه‌ها و مداخلات انجام شده جهت کنترل وزن، احتمال افزایش سوء مصرف الکل و داروهااز مشکلات بیماران دیابتی افسرده می‌باشد (فینکنشتاین، 2002).
براساس یافته‌های پژوهش‌های همه گیر شناسی، حداقل یک سوم بیماران مبتلا به دیابت از اختلالات خلقی به خصوص افسردگی بالینی رنج می‌برند مطالعات دیگری شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت را بین 24درصد تا 30 درصد گزارش کرده اند که نشان دهنده خطر مهم افسردگی در خود مراقبتی و در نهایت پیش آگهی نا مطلوب دیابت است[2]. افسردگی[3] در بیماران مبتلا به دیابت می‌تواند با بی اشتهایی، ایجاد بی نظمی در رژیم غذایی یا نپذیرفتن تزریق انسولین از طرف بیمار همراه شود ودر نتیجه درمان و کنترل دیابت را دشوار سازد (مدهو و اسرایدهر، 2005). افسردگی در بیماران دیابتی بسیار شایع و حدود حد اقل 5/1برابر تا2 برابر (اسوارد،2004) جمعیت عادی است. همچنین شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند سیر افسردگی در بیماران دیابتی، مزمن‌تر و شدید تر است (سرویت، وانتیلبرگ، زوکر، مک‌کاسکیل، 2002). افسردگی در بیماران دیابتی با کنترل ضعیف قند خون وهموگلوبین گلیکوزیله بالاتر، عوارض بیشتر و شدید تر دیابت و افزایش هزینه مراقبت‌های بهداشتی رابطه دارد(اسوارد،2004؛ عطاری و همکاران، 2006). مطالعه کرندین و کوهالولوا نشان داده است که شیوع افسردگی در بیماران دیابتی 3/61 درصد می‌باشد که بین 40 تا 60 درصد از افسردگی متوسط تا شدید رنج می‌برند.
از طرفی بیماری یا سلامت جسمانی، رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار می‌دهد (کانو و همکاران 2000،2004).‌هالفورد (1384) معتقد است، میزان حمایت‌های عاطفی (مانند گوش دادن همدلانه به درد و دل‌های همسر) و عملی (مانند کمک کردن به دیگران) که زوجین به یکدیگر ابراز می‌کنند به طور قابل توجهی رضایتمندی از رابطه را در عرض سال‌های اولیه ازدواج پیش بینی می‌کند. و رابطه معنی داری بین عدم پذیرش زوجین از سوی خانواده‌های یکدیگر و توفیق یا عدم توفیق در زندگی وجود دارد. اساس نتایج پژوهشهای متعددی که در زمینه‌های مختلف از جمله تأثیر این رویکرد بر رضایت زناشویی(پینتر، 1995؛ویگل، 2006؛ ویسی، 1385)؛ صمیمیت زوج‌ها (اعتمادی و همکاران، 1385) تغییر نگرش نسبت به انتخاب همسر (مساعد، 1385) انجام گرفته است یک رویکرد مثبت و مؤثر در بهبود روابط زوج‌ها و ارتقاء مهارتهای ارتباطی آنان بوده است.
از طرفی دیگر متغیر موثر بر افراد دیابتی کانون کنترل سلامت است که بر توسعه و پیشرفت رفتارهای بهداشتی و ظرفیت درمانی و تبیین مشکلات بهداشی شناخته شده است. بر اساس نظریه لونتال[4] و همکاران بیماران رفتار و واکنش‌های هیجانی خویش به بیماری را بر اساس ادراکات خود از ماهیت، علل، پیامد، کنترل پذیری و درمان پذیری و مدت زمان بیماری تنظیم می‌نمایند. مفهوم منبع کنترل[5]، خصیصه ای شخصیتی است راتر منبع کنترل را عبارت از انتظار کلی فرد از نتایج یک رویداد تعریف می‌کند که یا در درون یا در فراسوی کنترل و فهم شخصی وی وجود دارد. از یکسو، افراد با منبع کنترل بیرونی، رویدادها را ورای کنترل خود ادراک می‌کنند و نتایج و برآیندهای رویدادها را به شانس، بخت یا تحت کنترل دیگران نیرومند نسبت می‌دهند و یا معتقدند که رویدادها به دلیل پیچیدگی‌های زیاد در محیط، غیر قابل پیش بینی هستند. از سوی دیگر، افراد با خصیصه شخصیتی منبع کنترل درونی بر این باورند که رویداد، به رفتار و خصیصه‌های نسبتا دائمی‌شان بستگی دارد. چنین افرادی، باور دارند که می‌توانند از طریق پاداش‌ها، مهارت‌ها، توانایی‌ها و خصیصه‌های شان بر نتایج، اثر بگذارند (به نقل از مسعودنیا، 1386). یافته‌های پژوهشی از این فرضیه حمایت می‌کنند که منبع کنترل تعدیل کننده استرس روانشناختی است(اسپکتور[6] و آکونل[7]، 1994؛ نیوتون[8] و کنان[9]، 1990؛ به نقل از زاهدنژاد، 1389). برخی دیگر از پژوهش‌ها نشان داده اند که منبع کنترل درونی پیش بینی کننده خوبی برای سازگاری و مقابله با بیماری است(ژاکوبسون[10] و همکاران، 1990؛ میلز[11] و همکاران، ؛1995به نقل از مشکی، 1389).
تحقیقات شوارتز(2005) نشان داده است کانون کنترل درونی سلامت در امیدواری، پیشگیری از بیماری افراد مبتلا به بیماریهای مزمن نقش دارد و این افراد باور دارند که سلامت بهداشت و کیفیت زندگی در دست آنهاست که آنها را در تشخیص و کنترل فشار روانی کمک می‌کند.
 و از آنجایی که دیابت تمام جنبه‌های زندگی شخص اعم از تغذیه، ورزش وشغل، تفریح و زندگی خانوادگی واجتماعی، رضایت زناشویی، وضعیت روحی و روانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین پژوهشگر سعی دارد درمان ایماگوتراپی را که درمانی مبتنی بر حل تعارضات و بر پایه بازسازی ارتباط زوجین است به کار گیرد. از آنجا که ارتباط زوجین امری تأثیرگذار بر سایر جنبه های زندگی فرد بوده و زندگی فرد دیابتی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. پژوهشگر به تأثیر این شیوه درمانی بر متغیرهای مورد بررسی این پژوهش خواهد پرداخت.
 ایماگوتراپی یا تصویرسازی ارتباطی فرآیندی است که در آن به زو جها آگاهی و اطلاعا ت و مهمتر اینکه به آنها آموزش داده میشود که در مورد جنبه‌های ناخودآگاه روابطشان آگاه شده و ریشه تعارضاتشان را مورد بررسی قرار دهند، به جای اینکه سعی کنند آن را به صورت سطحی حل کنند(لیپثروت، 2005؛به نقل از ویسی، 1385). ایماگوتراپی فقط یک مجموعه تکنیک نیست، بلکه نظام اعتقادی دربارۀ رابطه مشترک متعهدانه است. گفتگوی سه بخشی زوجین، مداخله ای تسهیل کننده است.اولین گام، منعکس سازی است، گوش دادن فعالی که در آن از طریق فرایند انعکاسی هردو همسر مطمئن می‌شوند که محتوای گفتگوی طرف مقابل را دقیق شنیده است. گام دوم اعتباربخشی که بین دو شکاف پل ایجاد میکند. که براساس کار بابر (1958) و مطالعات او در موردغیر ممکن بودن ادارک محض، پایه ریزی شده است (ادراکات وابسته به تعبیر و تفسیر دنیای درون روانی فرد هستند)، بابر اعتبار بخشی را به عنوان شیوه ای که در آن ضرورتی جهت تأیید دیگری نیست، اما به واقعیت قابل درک بودن معروف است، تدوین کرده که وابسته به چهار چوب و بافت درون فرد است. اضافه شدن بخشهای عاطفی و همدلی در این فرآیند براساس کارهای ‌هافمن است ایماگوتراپی بین دو سطح همدلی تمایز قائل شده است، همدلی شناختی و همدلی پیش بین. در گام سوم به زوجین کمک می‌شود که گفتگوی خود را ساختارببخشند. زوجین گفتگوی با ساختار خود را شروع میکنند. سطوح گفتگوی زوجین براساس سطح هنری است که دلگیر کننده است و براساس سه گام قبلی ترکیب شده و یک جریان تازه ای که تعاملات در آن همزیستانه نیست، به وجود می‌آید، گفتگوی زوجین ساختار اساسی برای مداخله در ایماگوتراپی است (برگر و‌هانا،1999). بنابراین پژوهشگر درصدد بیان این مساله است که آیا درمان ایماگوتراپی بر نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی، کانون کنترل سلامت زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم اثر بخش می‌باشد.
ضرورت دیگر این تحقیق، اهمیت مطالعه در باره رضایت زناشویی و نقش آن در پیشگیری و کاهش مشکلات خانواددگی وکاهش طلاق می‌باشد و همچنین کانون کنترل سلامت به عنوان یک متغییر، تعدیل کننده اساسی در کاهش مشکلات بیماریها به خصوص دیابت باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
 فرضیه‌های پژوهش
-ایماگوتراپی موجب کاهش نشانگان دیابت زنان متاهل مبتلا به بیماری دیابت نوع II می‌شود.
-ایماگوتراپی موجب کاهش افسردگی  زنان متاهل مبتلا به بیماری دیابت نوع II می‌شود.
-ایماگوتراپی موجب افزایش رضایت زناشویی زنان متاهل مبتلا به بیماری دیابت نوع II می‌شود.
-ایماگوتراپی موجب درونی شدن کانون کنترل سلامت(درونی-افرادموثر- شانس) زنان متاهل مبتلا به بیماری دیابت نوع II می‌شود.
 تعاریف عملیاتی مفاهیم پژوهش
ایماگوتراپی
منظور طرح ایماگوتراپی گروهی است که شرکت کنندگانها در 10 جلسه 120 دقیقه ای شرکت می‌کنند (مطابق پیوست).
نشانگان دیابت
منظور نمره ای که شرکت کنندگان از تست (Hb A1C) بدست می‌آورند.
افسردگی
 منظور نمره ای که شرکت کنندگان از پرسشنامه افسردگی بک (II-  (BDI بدست می‌آورند.
رضایت زناشویی
 منظور نمره ای که شرکت کنندگان از مقیاس رضایت زناشویی (Enrich-47 ) بدست می‌آورند.
کانون کنترل سلامت
 منظور نمره ای که شرکت کنندگان از پرسشنامه کنترل سلامت چند وجهی والستون(MHLCS) بدست می‌آورند.
دیابت نوع دو: منظور شرکت کنندگانی است که پزشک متخصص بیماری دیابت نوع دوم را در آنها تشخیص داده باشد.
[1] Roglic , Unwin , Mathers, Tuomilehto , Nag, Connolly
[2] -Egede, Ellis, Grubaugh
[3] -Depression

 1. 1. Leventhal
 2. 2. locus of control
 3. 3. Spector
 4. 4. O`Connell
 5. 5. Newton
 6. 6. Keenan
 7. 7. Jacobson
 8. 8. Miles

تعداد صفحه :124
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

واژه انتقاد[1] در یونانی سه معنا داره :1- به معنی یه جور قضاوت[2] 2- تصمیم گیری[3] و 3- در معنی انتخاب حاصله از تصمیم گیری و قضاوته. ، ملاک[4] هم یکی دیگه از معانی انتقاده چون ملاک، نقشی موثر در ترجیح یا نبود ترجیح داره (دمیر و همکاران ،2011 ).

در فرهنگ نامه معنی نقد کردن، تحقیق کردن و در آخر هنر قضاوت کردن بیان شده (تنکیت[5] ،2010؛ به نقل از مارین[6] و هالپرن،2011 ).

مروری بر ادبیات تحقیق در این بخش بیان گر اینه که در تعریف تفکر انتقادی توافق عمومی وجود نداره (استاپلیتون[7] ،2011 ).

یکی از مشکلات جدی بر سر راه توافق در مورد معنی تفکر انتقادی وجود زمینه های جور واجور در عقیده ها و مدلای ارائه شده از طرف دو رشته فلسفه و روانشناسیه. فلسفه بر وجود و کیفیت یافته های تفکر انتقادی مثل بررسی مباحثات، استدلال منطقی و روانشناسان بر مراحل شناختی اون تاکید می ورزند. از طرف دیگه، روان شناسی رشد و شناختی بر مهارتای شناختی مثل ارزشیابی[8]، تفسیر[9] و بررسی[10] تاکید دارن ( به نقل از نوشادی و همکاران ،1389 ).

فرق دیدگاه افراد در تعاریفی که از تفکر انتقادی ارائه کردن، مشخصه؛ اما با کمی دقت میشه نقاط مشترکی میون این دیدگاه ها بازیابی کرد. تاکیدی که در اکثریت این تعاریف بر تفکر منطقی به عنوان زیر ساخت تفکر انتقادی شده و هم به کار گیری بعضی مهارت ها مثل تفسیر، مشاهده، استدلال[11] و…و انتظار برون دادی مشخص مثل قضاوت یا تصمیم گیری رو میشه فصل مشترک بعضی ازاین تعاریف دونست ( به نقل از مکتبی فرد ،1389 ).

یکی از مشهورترین تحقیقات در مورد تفکر انتقادی، به وسیله انجمن ملی فلسفی آمریکا در مورد آموزش و آزمایش تفکر انتقادی صورت گرفته. گزارش نتیجه این تحقیق به” گزارش دلفی[12] “معروف شده. در این گزارش، از تفکر انتقادی به عنوان عضوی از خونواده تفکر سطح بالا مثل حل مسئله[13]، تصمیم گیری، تفکر خلاق[14] یاد شده (فاسیونه ،1993)

خانواده

گزارش دلفی در آخر، اتفاق نظر کارشناسان رو درباره تفکر انتقادی به توضیح زیر مطرح می سازه:”تفکر انتقادی، تفکریه هدف دار و قضاوتیه خود تنظیم که مبنی بر تفسیر، بررسی، ارزشیابی و برداشت به همراه تبیین مستدل، مفهومی، روش شناسی و ملاک شناسی یا قضاوت طبق بررسیای بافت و زمینه س. به خاطر این، اندیشه انتقادی وسیله لازم سئوال وتحقیق هستش (بنینگ[15] ،2006 ).

پاول (1995 )،تفکر انتقادی رو به عنوان تفکری منظم و خود راهبر که با روشن سازیای تفکر مطلوب تو یه شرایط به ویژه یا بحث ای از تفکر رو کامل می کنه “تعریف کرده (پوپیل ،2011 ).

آنجلی و والانیدز[16] (2009 )، تفکر انتقادی رو شامل جستجوی درست، بدون تعصب، منظم[17] و تحلیلی، بررسی دید گاه های جور واجور، آزمایش استنباطا و نتیجه ها و جدا سازی و بررسی دیدگاه های مخالف با به کار گیری دلایل و مدارک وارزیابی نقطه نظرها در اطلاعات جدید می دونن .

تفکری که به روشنی” می خواد بر مبنای قضاوتی درست، استانداردهای مناسب، آزمایش رو به خاطر تعیین ارزش، خوبی ها و امتیازات درست یه چیز به کار گیری کنه (پل و الدر ،2008 ).

انیس[18] (1989)تفکر انتقادی رو تفکرمنطقی و عقلانی که بر تصمیم گیری چیزی که باید باور داشت و انجام داد متمرکزه “تعریف میکنه (پریسوز ،1389 ).

هالپرن (1989 )، اصطلاح تفکر انتقادی رو واسه توضیح تفکری که هدف دار، عقلانی وهدف مداره به کار برده. این تعریف هالپرن از تفکر انتقادی ،شامل تفکر خلاق، حل موضوع و تصمیم گیری در مورد اینکه چی درسته و چی نادرست می شه (اسمیت ،2012 ).

فیشر و اسکریون[19] (1997 )، تفکر انتقادی رو مهارت و تعبیر وتفسیر فعالانه و ارزشیابی مشاهدات و ارتباطات، اطلاعات و استدلالات تعریف میکنن (مک گیننز[20] ،2004 ).

پل (1990)، تفکر انتقادی رو هنر فکر کردن درباره فکر تعریف می کنه (استاپلیتون ،2011 ).

 

 

 

ضرورت و اهمیت تفکر انتقادی

این روزا در مواجه با مسایل جدید، به کار گیری تفکر قالبی، روشای معمولی و سنتی به درد بخور نیس. به نظر دوبونو[21]، در جهان جدید هر فردی باید مهارتای زندگی[22] رو در خود ایجاد کنه (آنجفی و همکاران ،1388 ).

مهارتایی که واسه انتقال به دنیای فراصنعتی و واسه موفقیت در جهانی معاصر که روز به روز به علم جدید تری نیازمنده، لازم و لازمه (موسلی[23] و بقیه ،2005 ؛به نقل از مارین و هالپرن ،2011 ).

دلیل دیگه اهمیت تفکر اینه که ما از نوع درست تحریک و رقابت عقلانی حال می کنیم. فیلسوف جون راولز رابطه بین تفکر و لذت رو اینطور میگه که “در صورت شباهت بقیه چیزها، آدما از به کار بستن قابلیتای ذهنی خود حال می کنن و هر چی این توانایی بیشتر شکوفا شه، یا هر چی بیشتر پیچیده باشه، به این لذت هم اضافه می شه “(فیشر ،2002 ؛ترجمه کیان زاده ،1388 ،ص 20 )

دلیل دیگه اهمیت تفکر دور محور طبیعت اجتماعی زندگی بشری به ویژه پیوند بین مردم سالاری و حقوق شهروندی می چرخه. جامعه به طور کامل مردم سالار دمکراتیک به شهروندانی خود مختار نیاز داره که بتونن فکر کنن، قضاوت کنن و واسه خود دست به کار شن (رد[24] ،1998 ؛به ترجمه میرزابیگی و همکاران ،1388 ).

 

مهارتای تفکر انتقادی

تفکر انتقادی مثل بقیه شکل های جور واجور تفکر دارای عناصریه که جزء لاینفک اینه. یکی از عناصر اصلی تفکر انتقادی ،مهارتای شناختی[25] است که به کمک اونا، تفکر انتقادی عملی می شه. مهارتای شناختی به عنوان هسته اصلی تفکر انتقادی هستن. این مهارت ها عبارتند از: تفسیر و تعبیر، جدا سازی و بررسی، آزمایش، خودتنظیمی[26]، استدلال، توضیح و تبیین (فاسیونه[27] ،1997 ).

 • تعبیر وتفسیر: به معنی فهم و بیان تجربیات، موقعیتا، رویدادها و قوانین و معیارهاه .
 • جدا سازی و بررسی: به معنی شناسایی روابط بدست اومده میان جملات بیانی، پرسشا و شرحا به خاطر بیان باور، قضاوت ،دلایل، تجربیات و اطلاعاته.
 • آزمایش: به معنی محاسبه اعتبار نظرات یا موقعیتا طبق برداشت شخصی، جدا سازی و بررسی موقعیتا و قضاوت و جستجوی منبع معتبر .

4- استدلال: استدلال عناصری رو که احتیاج به طراحی یافته های منطقی دارن مشخص می کنه. افراد واسه استدلال منطقی اطلاعات رو به هم پیوند میزنن و از اونا یافته ها رو استخراج می کنن. اطلاعات از راه اصول، مدارک، دلایل وعقاید جمع بیاری می شه.

5- توضیح و تبیین: به معنی توضیح دور و بر افکار خود و تشریح مراحل رسیدن به شکل فکر خاص و هم ارائه منطق شخصی به شکل بحثای مستدل و قانع کننده.

6-خود تنظیمی: خود تنظیمی اشاره به خود آگاهی و کنترل فعالیت شناختی داره که تو یه فعالیت به کار گیری میشن.

کامل ترین فهرست مهارتای شناختی فرعی به وسیله پائول، بینکر، جنسون، کرکلان [28](1990 )بیان شده :

– افزایش گسترش دادن و دوری از ساده سازیای بیشتر از حد

–  مقایسه موقعیتای مشابه

–  توضیح یافته های، باورها، فرضیات

–  آزمایش فرضیات و باز شناسی تفکر و شناسایی تناقضات موجود در اونا

–  دنبال کردن ریشه اصلی مسائل و سوالات

–  رشد دیدگاه ها از راه کشف عقاید، استدلال و نظریها

–  انتخاب ملاکا، ارزشا و معیارها واسه آزمایش

–  تولید و آزمایش راه حلا

–  بررسی و آزمایش فعالیتا و سیاستا

–  مقایسه و آزمایش عقاید با روش ها و سبکای معمولی زندگی

–  تفکر در مورد عقاید خود

–  نتیجه گیری قابل قبول، پیش بینی کردن واقعی و کاربرد یافته های

–  تفاوت میان واقعیت و خیال

 

تمایلات تفکر انتقادی

تفکر انتقادی در کنار مهارت ها، شامل گرایشات و تمایلات هم هست. این گرایشات جنبه عاطفی تفکر انتقادی هستن. در ادامه هر کدوم از تمایلات رو توضیح می دیم. نظریه پردازان این بخش هفت تمایل کلی تفکر انتقادی رو گفتن : فراخی اندیشه[29]، کنجکاوی[30]، بلوغ قضاوت[31]، جستجو گری حقایق[32]، نظام مندی[33]، اعتماد به توانایی تفکر انتقادی خود[34]، بررسی گری[35] (فاسیونه ،1990 )

فراخی اندیشه: به معنی آمادگی واسه بیطرفانه  شنیدن دلایل جدید و مایل بودن به تغییر باور ها در صورت ارائه دلایل کافی.

کنجکاوی:  افراد با این نوع تمایل، تمایل دارن نسبت به طیف بزرگی از مسائل آگاهی داشته باشن، به یادگیری و آموزش اطلاعات جور واجور علاقه نشون میدن، هر چند که از اونا به شکل مستقیم در حل مسائل خود  به کار گیری نمی کنن .

جستجو گری حقایق: این دسته از افراد در جستجوی اطلاعات و آگاهیای درست هستن، حتی اگه از عقاید قبلی اونا ساپورت نکنه. در شناسایی نوعای جورواجور عقاید و باورها انعطاف پذیر هستن و بر حقایق با هدف یادگیری اونا تکیه میکنن (فشیون، فشیون و جالینکر لو ،2007 ؛به نقل از بهبودی شبخانه ،1388 ).

بررسی گری: افراد با تمایل به بررسی گری به بررسی هوشیارانه مسائل می پرازن و از استدلالا و راه حلا با در نظر گرفتن منابع معتبر واسه حل مسائل و موقعیتای رقابت انگیز به کار گیری می کنن .

نظام مندی: افراد با تمایل به منظم و نظم دهی هنگام بررسی و جستجوای خود یه روش منظم رو به دنبال می گیرن .و در انجام فعالیتا و امور پیچیده منظم هستن .

اعتماد به تواناییای تفکر انتقادی خود: افراد در این سطح به تواناییای خود اطمینان دارن و تمایل به آزمایش و بررسی استدلالای جور واجور دارن. طبق حقایق و یافته های معتبر و مستند به قضاوت می پرازن و بقیه واسه تصمیم گیری به اونا مراجعه می کنن. از طرفی این دسته از افراد تمایلی به راهنمایی افراد جور واجور هنگام تصمیم گیری دارن و به اونا مشاوره میدن .

بلوغ قضاوت: مهم ترین تمایل تفکر انتقادیه. افراد با این نوع تمایل به قضاوت و آزمایش با به کار گیری معیارا و ملاکا توجه دارن و آمادگی واسه مواجه شدن با مشکلات رو دارن واین افراد دلیل ایجاد مشکلات رو ساختار غلط مسائل می دونن. در قضاوتای خود به بافت وموقعیت مسائل توجه می کنن و واسه آزمایش ذهن منصف دارن .

 

ویژگیای متفکران انتقادی

پل و الدر (2008 )، ویژگیای زیر رو واسه متفکران انتقادی میگن :

– اطلاعات رو آزمایش و برداشت می کنه.

– تفکر انتقادی رو به عنوان مراحل خود آزمایش نا تموم می دونه.

– در پیدا کردن راه حلای جدید مشتاقه.

– مایل به آزمودن اعتقادات، راه حلا، فرضا و عقیده ها بر خلاف حقایقه.

– سوالات مناسب می پرسد و اونا  رو به طور روشن و خلاصه تنظیم می کنه.

– قضاوت رو تا زمان جمع بیاری و در نظر گرفتن کلیه حقایق به عقب میندازه .

انیس (1987 )، فاسیونه (1990)، هالپرن (1998 )،(2003 )، فکر می کنند که متفکر نقاد انعطاف پذیر، مصر، فراخ اندیشه س و مهارتای شناختی رو در مواقع لازم و مناسب به کار می بره (لون[36]، فیشر ،وارد[37] ،2010 ).

مراحل 5 مرحله ای تبدیل شدن به یه متفکر منتقد :

– نگاه یه متفکر منتقد رو در پیش بگیرین. یعنی نگاه خالی از تعصب، همراه با دودلی سالم و به جا، تواضع منطقی، آزاد اندیشی و انگیزه بالا .

– مشکلات تفکر انتقادی رو شناسایی و از اونا دوری کنین.

– استدلالا رو تشخیص داده و اونا دسته بندی  کنین.

– منبع اطلاعات رو ارزشیابی کنین. منابع باید از نظر درست بودن، مناسب بودن ارزشیابی شه.

– استدلالا رو ارزشیابی کنین (کارول ،2003 و هاسکین[38] ،2006 ؛به نقل از دمیر و همکاران ،2011 ).

1-Critic

2-Justification

3-decision making

4-critria

5-tenkit

6-Marin,L.M

7-Stapleton,P

8-evaluation

9-interpration

10-analystic

11-inference

12-Delfe report

1-problem solving

2-Creative thinking

3-Baning,B

4-Angeli,C&Valanids,N

5-systematic

6–Ennis,R

7- Fisher&Scriven

8-Mcgennez,C

1-De Bono

2-Life skills

3-Mosely,D

4-Red

5-Cognitive skills

6-Self-regulation

7-Facion,P.A

1-Binker,P., Jenson, Kreklan,J

1-Open-minded

                                                                                                                                                           2-Inqueistiveness

                                                                                                                                                                               3-maturity

4-truth-seeking

5-systematicity

6-etself-confidence

7- analayticity

1-Lun,M.C

2- Ward,C

3-Haskin

مهاجرت به کانادا از راه تخصص و شرایط لازم واسه ورود سریع به این کشور 

 

مهاجرت به کانادا از راه سامانه ی ورود سریع

در ژانویه ی سال ۲۰۱۵، سامانه ی جدید مهاجرت به کانادا با عنوان «ورود سریع» (Express Entry) جهت مهاجرت نیروی متخصص و اخذ اقامت دائم از طرف اداره مهاجرت کانادا معرفی شد. این سامانه شامل دو مرحله آنلاینه: خواهندگان اول باید نسبت به ایجاد پروفایل و تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام کنن و بعد درصورتی که دارای شرایط شناخته شن، به استخر انتخاب یا یعنی صف انتظار می پیوندند.

رتبه بندی در سامانه ی ورود سریع

خواهندگان دارای شرایط برحسب اطلاعاتی که در پروفایل شون ثبت کردن، رتبه بندی می شن. فاکتورهای مختلفی در این رتبه بندی دید می شن که مهم ترین شون عبارت ان از:

 • مهارت ها؛
 • سوابق کاری؛
 • تسلط بر زبون انگلیسی و فرانسه؛
 • تحصیلات.

شکلای مختلف ویزا در سامانه ی ورود سریع

از متقاضیانی که بالاترین رتبه رو کسب کنن، جهت ارائه خواسته اقامت دائم با عنوان یکی از سه روش زیر دعوت می شه:

۱. برنامه نیروی متخصص فدرال

«برنامه نیروی متخصص فدرال» ویژه ی خواهندگان متخصص با سابقه کاری قابل توجه، توانایی استخدام و سازگارپذیری جهت اخذ اقامت دائم و قانونی کاناداست. از ژانویه ی سال ۲۰۱۵، همه خواستهای اخذ اقامت دائم کانادا از راه این برنامه تحت سامانه ی ورود سریع انجام می شه. خواهندگان اول باید پروفایل و فرم تمایل نامه رو به شکل آنلاین تکمیل و ارسال کنن.

سامانه ی امتیازدهی

برنامه نیروی متخصص فدرال امتیازمحوره. به این معنی که خواهندگان برحسب معیارهایی ازجمله سن، تحصیلات، سوابق کاری، مهارتای زبانی، سازگارپذیری و هم اینکه پیشنهاد کاری از طرف هیچ کارفرمایی در کانادا دریافت کردن یا نه آزمایش می شن.

شرایط لازم

متقاضیانی دارای شرایط شناخته می شن که دارای فاکتورهای اصلی اخذ ویزا باشن و کل امتیازات شون در سامانه ی امتیازدهی به کمه کم ۶۷ برسه.

پروفایل ورود سریع

همه خواهندگان مهاجرت به کانادا از راه برنامه نیروی متخصص فدرال اول باید نسبت به تکمیل پروفایل و ارسال فرم تمایل نامه اقدام کنن. اطلاعات درخواستی در این پروفایل عبارت ان از:

 • سن؛
 • مهارت ها و سوابق کاری؛
 • تسلط بر زبون انگلیسی و فرانسه؛
 • تحصیلات.

سوابق کاری

مهاجرت به کانادا از راه برنامه نیروی متخصص فدرال نیازمند سابقه کاری قابل توجه در مشاغل تخصصی با شرایط زیره:

 • خواسته کننده باید دارای کمه کم ۱۵۶۰ ساعت سابقه کاری باشه، یعنی حدود یک سال کار تموم وقت؛
 • سابقه کاری خواسته کننده باید همراه با دریافت حقوق از یک یا چند کارفرما بوده باشه؛
 • سابقه کاری خواسته کننده باید مربوط به ۱۰ پارسال باشه:
 • سابقه کاری خواسته کننده باید در بخشای مدیریتی، پستای تخصصی و مهارتی، مشاغل فنی وحرفه ای و منطبق بر مهارت نوع ۰، مهارت سطح A یا مهارت سطح B در طبقه بندی ملی مشاغل کانادا ( NOC) باشه.

مهارتای زبانی

خواهندگان مهاجرت به کانادا از راه برنامه نیروی متخصص فدرال باید دارای تسلط کافی بر زبون انگلیسی، فرانسه یا هر دو باشن. پس پیش از ارسال خواسته ویزا، ارائه یکی از مدارک زبونِ مورد تأیید اداره مهاجرت کانادا درهنگام تکمیل پروفایل الزامیه:

 • برنامه کاناداییِ شاخص تسلط بر زبون انگلیسی (CELPIP)؛
 • سیستم آزمون بین المللی زبون انگلیسی (IELTS)؛
 • آزمون آزمایش سطح زبون فرانسه (TEF).

تحصیلات

خواهندگان مهاجرت به کانادا از راه برنامه نیروی متخصص فدرال باید دارای مدارک تحصیلی زیر باشن:

 • دیپلم کانادایی یا فوق دیپلم مثل دیپلم کالج و مدارک دانشگاهی؛
 • مدارک تحصیلی خارجی به همراه گزارش آزمایش مدرک تحصیلی (مبنی بر اینکه مدرک تحصیلی ارائه شده برابر دیپلم یا فوق دیپلم کاناداییه) به وسیله یکی از سازمانای مورد تأیید اداره مهاجرت کانادا که عبارت ان از: خدمات برابر سازی مدارک تحصیلیِ بخش ادامه تحصیل دانشگاه تورنتو، خدمات آزمایش مدارک بین المللی کانادا (ICAS)، خدمات آموزش جهانی (WES)، خدمات آزمایش مدارک بین المللی (IQAS و ICES)، نظام پزشکی کانادا (MCC) و سازمان امتحان داروسازی (PEBC).

ضمانت پولی

خواهندگان مهاجرت به کانادا از راه برنامه نیروی متخصص فدرال باید سرمایه کافی واسه اقامت خود و خونواده شون در کانادا رو داشته باشن. استطاعت پولی خواسته کننده باید از راه ارائه اظهارنامه ی بانکی یا بقیه مدارک به اثبات برسه. مبلغ این سرمایه به تعداد اعضای خونواده (نفراتی که مشخصات شون در خواسته نامه اشاره شده) بستگی داره:

خونواده

 • ۱ نفر: ۱۲,۱۶۴ دلار کانادا؛
 • ۲ نفر: ۱۵,۱۴۳ دلار کانادا؛
 • ۳ نفر: ۱۸,۶۱۷ دلار کانادا؛
 • ۴ نفر: ۲۲,۶۰۳ دلار کانادا؛
 • ۵ نفر: ۲۵,۶۳۶ دلار کانادا؛
 • ۶ نفر: ۲۸,۹۱۳ دلار کانادا؛
 • بالای ۷ نفر: ۳۲,۱۹۱ دلار کانادا.

۲. برنامه مشاغل فنی وحرفه ای فدرال

«برنامه مشاغل فنی وحرفه ای فدرال» به متقاضیانی که نیروی متخصص در تعدادی مشخص از مشاغل فنی وحرفه ای حساب می شن، امکان اخذ اقامت دائم کانادا رو می ده.

شرایط لازم

خواهندگان مهاجرت به کانادا از راه برنامه مشاغل فنی وحرفه ای فدرال باید دارای شرایط زیر باشن:

 • خواسته کننده باید دارای کمه کم ۲۴ ماه سابقه کار تخصصی در ۵ پارسال در کانادا باشه، البته تحت مجوز یا ویزای کار معتبر (مگه اینکه معاف باشه)؛
 • سابقه کاری خواسته کننده باید منطبق بر چیزای مهم شغلی خاص هر حرفه باشه که در فهرست طبقه بندی ملی مشاغل کانادا اشاره شدن؛
 • سطح زبون خواسته کننده باید منطبق بر ملاک امتحان سطح زبون در کانادا (CLB) باشه؛
 • خواسته کننده باید دارای پیشنهاد کار تموم وقت در کانادا به مدت کمه کم ۱۲ ماه یا تأییدیه ی صلاحیت حرفه ای از طرف مقامات ایالتی یا محلیِ کانادا باشه؛
 • خواسته کننده باید واسه اقامت در خارج از استان کِبِک آماده شه.

سوابق کاری

خواهندگان مهاجرت به کانادا از راه برنامه مشاغل فنی وحرفه ای فدرال باید دارای کمه کم ۲۴ ماه سابقه کار تموم وقت (برابر ۳۰ ساعت کار در هفته یا بیشتر به مدت همه با هم ۳۱۲۰ ساعت) یا به مقدار برابر دارای سابقه کار پاره وقت در ۵ پارسال باشن. این سابقه کاری درصورتی قابل قبول واقع هستش که در یکی از گروه های اصلی ذکرشده در فهرست ملی طبقه بندی مشاغل کانادا بگنجد. دو یا سه رقم اول هر کد در این فهرست نشون می ده که مشاغل نام برده در کدوم گروه طبقه بندی شدن:

 • ۷۲: مشاغل صنعتی، الکتریکی و ساخت وساز؛
 • ۷۳: مشاغل مربوط به تعمیر و نگه داری لوازم؛
 • ۸۲: مشاغل سرپرستی و فنی در بخش ی منابع طبیعی، کشاورزی و تولیدات وابسته؛
 • ۹۲: ناظران واحدهای پردازش، تولید و بخش تأسیسات و اپراتورهای کنترل مرکزی؛
 • ۶۳۲: سرآشپزها و آشپزها؛
 • ۶۳۳: قصابا و نانواها.

مهارتای زبانی

خواهندگان مهاجرت به کانادا از راه برنامه مشاغل فنی وحرفه ای فدرال باید دارای تسلط کافی بر زبون انگلیسی، فرانسه یا هردو باشن. پس پیش از ارسال خواسته ویزا، ارائه یکی از مدارک زبونِ مورد تأیید اداره مهاجرت کانادا درهنگام تکمیل پروفایل الزامیه:

 • برنامه کاناداییِ شاخص تسلط بر زبون انگلیسی (CELPIP)؛
 • سیستم آزمون بین المللی زبون انگلیسی (IELTS)؛
 • آزمون آزمایش سطح زبون فرانسه (TEF).

خواهندگان باید دارای نمره کمه کم ۵ CLB در مهارتای مکالمه و درک شنیداری و نمره ۴ CLB در مهارتای خوندن و نوشتن باشن.

۳. برنامه سابقه کار در کانادا

«برنامه سابقه کار در کانادا» مثل پرطرفدارترین روشای اخذ اقامت دائم کانادا درمیان متقاضیانی مثل دانشجویان بین المللیه که در این کشور سابقه کار داشتن. این نوع ویزا به ویژه مورد استقبال کسانیه که درحال حاضر به شکل موقتی در کانادا به تحصیل یا کار مشغول ان. اما کسائی که هم حالا در خارج از کانادا سکونت دارن هم می تونن درصورت دارابودن شرایط لازم نسبت به خواسته ویزا با عنوان سابقه کار در کانادا اقدام کنن.

شرایط لازم

خواهندگان مهاجرت به کانادا از راه برنامه سابقه کار در کانادا باید دارای شرایط زیر باشن:

 • خواسته کننده باید دارای کمه کم ۱۲ ماه سابقه کار تخصصی در ۳ پارسال در کانادا باشه، البته تحت مجوز یا ویزای کار معتبر (مگه اینکه معاف باشه)؛
 • سطح زبون خواسته کننده باید منطبق بر ملاک امتحان سطح زبون در کانادا باشه (کمه کم نمره قبولی بسته به شغل خواسته کننده متفاوته)؛
 • خواسته کننده باید جهت اقامت در خارج از استان کِبِک آماده شه.

سوابق کاری

خواهندگان مهاجرت به کانادا از راه برنامه سابقه کار در کانادا باید دارای کمه کم ۱۲ ماه سابقه کار تموم وقت (برابر ۳۰ ساعت کار در هفته یا بیشتر به مدت همه با هم ۱۵۶۰ ساعت) یا به مقدار برابر دارای سابقه کار پاره وقت در ۳ پارسال باشن. سابقه کاری خواسته کننده باید در یکی از گروه های فهرست ملی طبقه بندی مشاغل کانادا بگنجد:

 • مدیریتی (مهارت سطح ۰)؛
 • حرفه ای (مهارت نوع A)؛
 • فنی (مهارت نوع B).

مهارتای زبانی

خواهندگان مهاجرت به کانادا از راه برنامه سابقه کار در کانادا باید دارای تسلط کافی بر زبون انگلیسی، فرانسه یا هر دو باشن و پیش از ارسال خواسته ویزا بتونن یکی از مدارک زبونِ مورد تأیید اداره مهاجرت کانادا رو درهنگام تکمیل پروفایل ارائه کنن:

 • برنامه کاناداییِ شاخص تسلط بر زبون انگلیسی (CELPIP)؛
 • سیستم آزمون بین المللی زبون انگلیسی (IELTS)؛
 • آزمون آزمایش سطح زبون فرانسه (TEF).

نمره قبولی زبون انگلیسی بسته به طبقه بندی حرفه ای خواسته کننده متفاوته:

 • خواهندگان در طبقه بندی مهارت سطح ۰ و نوع A باید دارای نمره ۵ CLB در هر چار مهارت زبانی (مکالمه، درک شنیداری، خوندن و نوشتن) باشن؛
 • خواهندگان در طبقه بندی نوع B باید دارای کمه کم نمره ۷ CLB در هر چار مهارت باشن.