رابطه زبان بدن و فن بیان

رابطه زبان بدن و فن بیان را فراموش نکنید
در مورد اهمیت زبان بدن در سخنرانی ها، به اندازه ی کافی صحبت شده است.

تاکید بر این نکات در حدی است که گاه، استفاده از حرکات بدن بسیار افراطی شده و از حالت طبیعی خارج می شود.

شاید شما هم سخنران هایی را دیده باشید که حرکات دست و پای آنها آن قدر زیاد و افراطی و تصنعی است که خاطرات اجرای دکلمه در دوران دبستان را برای ما زنده می کند.

اما به هر حال، افراط یا تفریط در به کارگیری زبان بدن می تواند اثربخشی سخنرانی ما را کاهش دهد.

اگر قصد دارید زبان بدن را به شکلی موثرتر در سخنرانی ها به کار بگیرید، یکی از راهکارهای ساده، در نظر گرفتن زبان بدن به عنوان ابزار علامت گذاری در سخنرانی است.

زبان بدن و نقش آن در فن بیان

به عنوان مثال می توانید به این سوال فکر کنید:

وقتی قصد دارید در سخنرانی یک سوال مطرح کنید، بدن خود را چگونه با وضعیت سوالیِ پیام، همراه می کنید؟

آموزش زبان بدن

اما اگر فعلاً قصد یا فرصت ندارید همه ی مباحث مربوط به زبان بدن را پیگیری کنید، پیشنهاد می کنیم حداقل کلیپ آموزشی زیر را ببینید:

استفاده از حرکات دست هنگام سخنرانی و صحبت کردن

اهمیت ارتباط چشمی در سخنرانی و فن بیان
در مورد ارتباط چشمی و نقش آن در فن بیان، ما درس مستقلی را در متمم در نظر گرفته ایم:

تکنیکهای برقراری ارتباط چشمی در سخنرانی

با این حال، اجازه بدهید که یک نکته ی بسیار مهم را در همین جا خدمت شما یادآوری کنیم:

نقطه های امن، مهم ترین تکیه گاه های شما هستند
انبوهی توصیه وجود دارد که چشم های خود را هنگام سخنرانی چگونه حرکت دهید.

به کجاها نگاه کنید و به کجاها نگاه نکنید.

مثلث طلایی و مربع نقره ای و شش ضلعی پلاتینیومی و صفحه ی هدف و انواع اصطلاحات، بخش مهمی از کتاب های فن بیان و سخنرانی را در اختیار خود گرفته اند.

اما یک نکته را فراموش نکنیم:

نقطه های امن هنگام صحبت کردن

اگر خیلی بدشانس نباشید، حتی در یک جمع کوچک چند ده نفری هم، همیشه دو یا سه نفر انسان مثبت پیدا می کنید.

کسانی که حتی وقتی غلط هم صحبت کنید، به شما لبخند می زنند.

حتی از حرف های بی خاصیت هم با دقت یادداشت برمی دارند.

و یا اینکه با شما احساس همدلی می کنند و به شدت مراقب هستند که هر بار نگاه شان می کنید لبخند بزنند تا روحیه بگیرید.

اگر چنین مخاطب هایی در میان مخاطبان وجود داشته باشد، این افراد را بی تردید می توان مخاطب های طلایی دانست.

در همان دقیقه های اول به سادگی می توانید آنها را کشف کنید.

حتماً گاه و بیگاه به آنها نگاه کنید و اجازه دهید با نگاه شان از شما حمایت کنند.

اگر در میان جمع دوستانی دارید که شما را می شناسند و دوست دارند، حتی قبل از شروع سخنرانی می توانید به آنها یادآوری کنید که چنین نقشی داشته باشند.

کافی است به آنها بگویید که روی لبخند حمایت آنها حساب می کنید.

این هم شکلی از حمایت اجتماعی است و مطمئناً دوستان تان هم از اینکه چنین فرصتی دارند خوشحال خواهند شد.

اکثر ما در طول زندگی سعی داریم مهارت ها خود را بهبود داده و وظیفه ای را که به عهده داریم به بهترین شکل ممکن به انجام برسانیم. اما حتما شما هم متوجه شده اید که در بسیاری از موارد، با تمام تلاش و سخت کوشی که برای بهبود مهارت خود انجام می دهیم، به پیشرفت و موفقیت مورد نظر دست پیدا نکرده و در گسترش توانمندی های خود دچار ایستایی و رکود می شویم. افزایش توانایی و مهارت در زمینه فن بیان، سخنرانی و مهارتهای ارتباطی نیز از این امر مستثنی نیست.