خرید فایل پایان نامه : گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی مجازی

به اعتقاد این متفکران تغییرات اجتماعی همه جانبه­ای برای رسیدن به نوسازی لازم و ضروری بوده و برای دستیابی به آن باید مردم آگاه و متقاعد و باسواد می­شدند. جریان آزادی و کافی اطلاعات که با توسعه رسانه­های جمعی حاصل می­شد به عنوان پشتیبانی برای سیاست ملی عمل می­کرد و موجب ارتقا آرزوها و تمرکز توجه عمومی بر نیازهای توسعه ، تحکیم معیارهای اجتماعی نوسازی شده و اصلاح نگرش­ها می­شد. باور بر این بود که با تزریق ایده­های نو به داخل توده­ها نقش­های جدید به مردم شناسانده و تلقین می­شود و راه و رسم متفاوت و بهتری برای زندگی پیش روی آنها نهاده می­شود (بورن ،14:1379). تکنولوژی­های ارتباطی و اطلاعاتی به عنوان یک ابزاری نو که هم کارکردی ارتباطی داشته و هم کارکردهای دیگری از قبیل آموزشی ، اطلاع رسانی و…. با توجه به تبیین­های تئوری های نشر می­توان تغییرات و واکنش هایی را در بر داشته باشد. به نظر لرنر ورود عناصر و مکانیزم­هایی که حاصل نوسازی هستد در آمادگی روانی و تحرک ذهنی انسان­ها برای پذیرش عناصر جدید تجدد تأثیر گذار هستند. به نظر لرنر مهمترین عناصر متغیرهایی که در ظهور تحرک ذهنی و آمادگی روانی انسان ها برای نو شدن مؤثرند عبارتند از: بسط و گسترش رسانه­های گروهی، سوادآموزی و ارتقای سطح تحصیلات ، شهرنشینی و مشارکت (ازکیا ،108:1377). لرنر بر این عقیده است که ارتباطات بین فردی سنتی به تقویت نگرش­ها و آداب سنتی می­انجامد حال آنکه ارتباطات جمعی مهارت­ها، نگرش­ها و رفتارهای تازه را  یاد می دهد . بنابراین رسانه­های جمعی تقویت کننده تحرک­ است و این امر به این معناست که رسانه­های جمعی در برابر مخاطبان فزاینده خود هم ظرفیت برقراری ارتباط با نوع تغییر و هم ظرفیت برقراری با امکان تغییر را دارند (مولانا ،1383: 71 ). به اعتقاد لرنر رسانه­ها می­توانند در همدلی افراد با پدیده­های نو مؤثر باشند. از طریق رسانه­های ارتباطی می­توان آموزه­های نوین را به فرد انتقال داده و افراد را در جهت نوگرایی آماده ساخت(راجرز و شومیکر، 1369: 61).  اینترنت به عنوان یک وسیله ی ارتباطی اهمیت همزمانی و هم مکانی مشترک در پیوندهای اجتماعی را کاهش می دهد و این امکان را فراهم می سازد که کنشگران فراتر از محدودیت های زمانی و مکانی با افراد ارتباط داشته باشند بنابراین احتمال دارد اینترنت بر گستره ارتباطات فرد بیافزاید. افزون بر این، اینترنت به خصوص برای افرادی که به خاطر محدودیت های جسمانی، فقدان مهارت های ارتباطی اهمیت همزمانی و هم مکانی مشترک در پیوندهای اجتماعی را کاهش می دهد و این امکان را فراهم می سازد که کنشگران فراتر از محدودیت های زمانی و مکانی با افراد ارتباط داشته باشند، بنابراین احتمال دارد اینترنت بر گستره ارتباطات فرد بیافزاید. افزون بر این اینترنت به خصوص برای افرادی که بخاطر محدودیت های جسمانی، فقدان مهارت های ارتباطی، اضطراب و خجالتی بودن با مانعی جدی برای ارتباط مستقیم با دیگران مواجه هستند، ابزار مناسبی است که آنها را با جامعه شان پیوند دهد. استفاده از اینترنت باعث می شود جوانان زمان بیشتری را در خانه و با خانواده صرف نمایند و از این رو ارتباطات عاطفی خانوادگی را افزایش می دهد اما همین شرایط ممکن است به کاهش ارتباط مستقیم با کنشگران فعال در جامعه منتهی شود. به هر حال از آنجا که تأثیر  اینترنت بر تعاملات اجتماعی به شکل یک رابطه ی خطی نیست. تأثیر ات ارتباطی آن در طول زمان تغییر خواهد یافت(جواهری و باقری، 1390: 6). با آمدن شبکه های اجتماعی مجازی شگل جدیدی از زندگی در فضای مجازی شکل گرفت و روابط میان افراد با شکل سنتی آن تفاوت کرد و تأثیر  غیرقابل انکاری بر روابط اجتماعی بر جای گذاشت. شبکه های اجتماعی یکی از پرطرفدارترین رسانه ها هستند که مخاطبان بسیاری به خصوص از قشر جوان دارند. ویژگی های تعاملی و ایجاد بستر برای ایجاد روابط کاربران خود قرار می دهند به 5 اولویت اول کاربران اینترنت تبدیل شده اند. فرد با طیف وسیعی از افراد در ارتباط است و علایق خود در زمینه های مختلف را با آنها به اشتراک می گذارد. افراد در شبکه های اجتماعی می توانند هویتی کاملا دلخواه داشته باشند و بر پایه همان هویت دلخواه ارتباط مجازی خود را با دیگران گسترش دهند. ظاهر این شبکه ها جمع گرا است. امروزه تغییرات فرهنگی موجب شده که مردم ترجیح دهند در عین تنهایی، ارتباطات گسترده ای با دیگران در فضای مجازی در شبکه های مجازی برقرار کنند. دستیابی افراد به انواع نیازها و حمایت دریافتی در شبکه های مجازی موجب می گردد به شبکه ها و فضا ها بیشتر روی آورند.

 

 

 

2-5- چارچوب نظری:

به طور خلاصه چارچوب نظري اين تحقيق مبتنی بر نظریات هابرماس، نظریه ولمن و نظریه شکاف آگاهی تیکنو،دونوهو می باشد. به نظر ولمن شبکه های کامپیوتری همانند شبکه های اجتماعی هستند، پیوند دهنده افراد، سازمان ها و دانش ها و همچنین از این رو نباید جدا از هم در نظر گرفته شوند بلکه باید در زندگی روزمره آنها را با هم در نظر گرفت و همچنین اینترنت سرمایه اجتماعی را افزایش می­دهد و میزان تماس افراد را با دوستان، خویشاوندان دور و نزدیک را افزایش می دهند. تکمیل کننده سرمایه اجتماعی بوده و افراد را قادر می سازد تا شبکه ای موجود خود را به شیوه ای گسترش می دهند که اتصالات چهره به چهره آنها را غنی تر و مستحکم تر می نماید و همچنین شواهد نشان نمی دهند که اینترنت مبنایی برای یک شکل کاملاً جدید از شهروندان فعال است (فیلد، 1388: 176). ولمن معتقد است که شبکه های اینترنتی می­تواند به عنوان تکنولوژی سازنده سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شوند زیرا وجود شبکه های اجتماعی می تواند فایده بهتری در توزیع اطلاعات داشته باشد و از طریق شبکه ها تأثیر  ارتباط جمعی بیشتر می شود (باستانی و رئیسی، 1390: 39). اینترنت و شبکه های اینترنتی می­تواند از طریق افزایش و برقراری ارتباطات دوسویه، ایجاد کننده ی نوعی سرمایه اجتماعی باشد. مطالعات نشان می دهد که ارتباطات آنلاین نقش مهمی در سازمان دادن و ایجاد پیوندهای اجتماعی بین گروه های مختلف دارد، این در نهایت می تواند به افزایش تعهد مدنی، اعتماد و مشارکت اجتماعی بیش تری منجر شود و مبنای مناسبی در جهت تحول و انتقال جامعه ی مبتنی بر گروه به جامعه ی مبتنی بر شبکه قرار گیرد. از سوی دیگر اینترنت مزایا و منافع بسیاری را برای افراد و گروه ها با هویت های غیر متعارف دارد. در حقیقت، افزایش ارتباطات متقابل و آنلاین، زمینه را برای شکل گیری و ظهور انواع اجتماعات مجازی و به تبع آن هویت های گوناگون، حول محورهای مختلف فراهم می سازد(گرگی، 1385: 56). هابرماس معتقد است در محیط اینترنت به ویژه در محیط تعاملی اینترنت افراد به راحتی می تواند نیاز های خود را مطرح کنند و این  طرح نیازها باعث شکل گیری یک فضای گفت و گو و مباحثه شده و در این مباحثه افکار جدیدی شکل می گیرد. هابرماس می افزاید روابط میان گویندگان و شنوندگانی که از دانش ارتباط برخوردارند موجب می شود تا یکی از کارکردهای گفتار که همان شیوه یا همان کاربرد زبان عادی تلفیق شده است وارد عمل گردد و در کاربرد توصیفی زبان، هر گفتار، کنش نوعی در بردارنده صمیمیت یا صداقتی است که با آن من گوینده احساسات، نیازها و نیت های درونیم را برای شنونده ابراز می کنم، درست در همین بعد است که گفتار، شنونده را به دنیای درونی احساس ها و انگیزه های من و همین طور به ارزیابی صحت گفته های من می کشاند(پیوزی، 1379، به نقل از کفاشی، 1388: 59). پس این احساسات باعث شده که روابط بین افراد صمیمی شده و نیازهای خود را بیان کنند، پس محیط تعاملی اینترنت را می توان به مانند فضایی در نظر گرفت که کاربران به راحتی در آن به گفتمان می پردازند که فضای صمیمیت و ابراز احساسات در محیط هایی تعاملی اینترنت شکل می گیرد که از یکدیگر تأثیر  پذیرفته و همچنین کاربران نیازهای خود را هم مطرح کرده و در آن گروه ها مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند و انرژی عاطفی خود را در این محیط ها مصرف نمایند. از این رو، چه بسا می توان گفت که در جامعه ای که محیط بهتر لازم برای ایجاد گفتمانی که نیاز های اساسی افراد را مهیا نمی سازد، استفاده از اینترنت در راستای رفع این کمبود به خوبی نمایان می­گردد. بر حسب تعریف هابرماس «زیست جهان» مجموعه اعتقادات مشترک زمینه ای درباره جامعه و جهان و مانند آن است که اعضای جامعه و یا به عبارت دقیق تر کنشگران ارتباطی– آنرا مسلم و قطعی می دانند و لذا در محدوده این زیست جهان است که به تفسیر و توضیح مسائل مورد گفتگو پرداخته و بر سر آنها به «اجماع»می رسند. تأکید هابرماس بر اینکه کنشگران ارتباطی نمی توانند از محدوده زیست جهان خود فراتر روند، نشان می­دهد که در نظر گرفتن یک مبنای عینی و انضمامی برای رسیدن به هرگونه اجماع و تفاهمی لازم و ضروری است البته  او در اینجا به تحول جامعه شناختی زیست جهان ها توجه ویژه نشان می دهد و جایگزین شدن زیست جهان عقلانی در جهان مدرن به جای زیست جهان اسطوره جهان باستان و امر قدسی در جهان پیشامدرن را ناشی از الزامات جامعه مدرن و گسترش اقتدار عقل و به تبع آن عقلانیت ارتباطی در این جهان می داند اما در این میان، نقش حیاتی را به تحول عقلانی اخلاق فردی کنشگران ارتباطی می بخشد.محیط اینترنت این فضا را فراهم کرده و شرایط حوزه عمومی مورد نظر هابر ماس را تا حدودی داراست.حوزه ی عمومی هابرماس عرصه ای است که در آن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گرد هم می آیند و کنش ارتباطی از طریق بیان، گفتگو تحقق می یابد و می توان آن را بدین گونه مطرح کرد؛ هابرماس معتقد است که نیازهای اساسی ای اصیل معینی وجود دارد که تمامی افراد کاملاً آزاد آنها را دارند و این نیازها توسط هر کس که صمیمانه وارد یک گفتگوی عملی شود ضرورتاً کشف خواهد شد(هابرماس ،102:1379).

تیکنو و دونوهو بر این باور بودند که افزایش اطلاعات در جامعه الزماً منجر به دسترسی هم اعضای جامعه به آن نشده  و افرادی که دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی بالاتری هستند بهتراز دیگران به اطلاعات دسترس دارند. در واقع افرادی که دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین تری هستند،به وسیله سطح پایین تحصیلات ناآگاهی یا دانش محدود ومسائل عمومی مشخص می شوند با مسائل و رخدادها، اکتشافات جدید و مهم بیگانه بود ومعمولا قابل کمبود اطلاعات خود نیز آگاهی لازم را ندارند و معتقدند که عوامل بسیار زیادی برای تعیین و بررسی میزان دسترسی به این فناوری ها وجود دارد. این عوامل شامل، آموزش منابع مالی، دسترسی،  فرهنگ و مهارت می باشد. رشد ناموزون تعداد کاربران  اینترنتی و جوامع پیشرفته ودر حال توسعه نوعی شکاف دیجیتالی را میان گروه های صاحب وسایل الکترونیکی دیجیتال و فاقد آن در جهان ایجاد کرده است و پرکردن این فاصله نیاز به امکانات مالی و فرصت زمانی مناسب دارد. از دیدگاه آنها سطح آگاهی کاربران از فناوری های اطلاعات  و امکانات آن  و محصولاتش در استفاده از آن تأثیر  بسزایی دارد.

خرید فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد: تاثیر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر رابطه‌ …

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

هر چیزی که موجب عدم توجه یک طرف به طرف دیگر بشود، می تواند محبت را میان آن دو بکشد یا در محبت رخوت ایجاد کند. حضور مستمر در شبکه های اجتماعی و داشتن ارتباط دائمی با دوستان مجازی هم می تواند به عنوان یکی از عوامل کم توجهی همسران به هم دیگر تلقی شود. بیشتر کاربران معتقدند چون ارتباط رودررویی در این فضا وجود ندارد و آن ها احتمالا هرگز دوستان خود را ملاقات نمی کنند، ارتباط با افراد دیگر، به خصوص دوستانی از جنس مخالف، خالی از اشکال است. در حالی که ارتباط با افراد ناهمجنس، و احتمالا شکل گرفتن روابط صمیمی و یا عاطفی توسط یکی از همسران در شبکه های اجتماعی، اتفاقی است که در شبکه های اجتماعی عادی است و می تواند برای زندگی مشترک فرد خطرآفرین باشد. رابطه ی فرد با دوستان در شبکه های اجتماعی مجازی، هرچند رودررو نیست اما مضر است، زیرا با فراهم کردن امکان ارتباط آسان کاربر با دوستان ناهمجنس، فرد را در یک فضای هیجانی قرار می دهد و موجب می شود به جای آن که هیجان و عواطف خود را صرف ارتباط با همسر خود بکند، این هیجانات را صرف افراد دیگر کرده و در خارج از دایره ی زندگی زناشویی سرمایه گذاری کند. نتیجه این فرآیند، تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی زناشویی خواهد بود.

به دلیل مجازی بودن رابطه ها در شبکه های اجتماعی، این روابط، حساسیت برانگیزتر از روابط حقیقی هستند. افراد نسبت به این نوع روابط همسرانشان حساسیت بیشتری نشان می دهند. نتایج پژوهش گراهال نشان می دهد میان زمان سپری شده در فیس بوک و ایجاد حس حسادت در روابط افراد، رابطه ای مستقیم وجود دارد. ممکن است پیام زننده ای که فردی روی صفحه ی شما ثبت کرده است، سبب رنجش و حسادت همسرتان شود؛ این می تواند آغاز جدایی باشد (گراهال، 2008). بر اساس پیمایش آکادمی آمریکایی وکلای ازدواج در آمریکا، از هر پنج مورد طلاق، یک مورد به خاطر فیس بوک صورت گرفته است. همچنین بر اساس این پژوهش، در موارد منجر به طلاق، 80 درصد وکلا برای گردآوری شواهدشان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. هر پیام زننده، عکس یا اطلاعات شخصی که فرد در فیس بوک ثبت کرده باشد می تواند سند خیانت او تلقی شده و علیه او استفاده شود. امروزه فیس بوک به دلیل فراهم آوردن فضایی برای دیدار پنهانی عاشقان پیشین ، سبب افزایش آمار طلاق شده است (داس، 1991: 127). مارلین ماهو، نیز معتقد است خیانت در دنیای مجازی وقتی رخ می دهد که فردی با وجود داشتن همسر، از اینترنت یا رایانه به عنوان وسیله ای برای زیر پا گذاشتن پیمان ها، به ویژه تعهدات جنسی استفاده کند (ماهو، 2002).

باومن با مطرح کردن پدیده «عشق سیال» مدعی شده است دوستی های اینترنتی بین زنان و مردان بسیار متفاوت از دوستی هایی است که به واسطه ی سایر رسانه ها انجام می شود. به نظر او این دوستی ها به دلیل ماهیت مجازی و دروغین آن ها به شدت زندگی بشریت را تهدید می کنند. او از اینکه مفهوم سنتی وفاداری و عشق واقعی تضعیف شده است ابراز نگرانی می کند.

مسئله ی تحقیق حاضر، بررسی این نکته است که با توجه به افزایش میزان ارتباطات مجازی افراد، و همچنین با در نظر گرفتن ویژگی های خاص روابط مجازی، این نوع از روابط چه تاثیری بر روابط متقابل همسران داشته اند. تعداد بالای کاربران اینترنت و شبکه های اجتماعی در ایران که اکثرا جوان هستند، بررسی این تاثیر را ضروری کرده است. فعالیت در شبکه های اجتماعی، برای قشر جوان جذابیت بیشتری دارد، و باعث گسترش ارتباطات دوستانه ی آن ها و برقراری روابط با طیف وسیعی از افراد مختلف می شود. اکثر جوانان این روزها حداقل در یک شبکه ی اجتماعی عضو هستند و فعالیت دارند و حضور در این شبکه ها، در کشور ما به یکی از ویژگی های اصلی نسل جوان تبدیل شده است. به دلیل مجازی بودن ماهیت روابط در شبکه های اجتماعی، کاربران حساسیت کمتری روی انتخاب دوستان شان دارند و معمولا تعداد زیادی دوست از هر دو جنس، در میان فهرست دوستان شان دیده می شود. قشر دانشجو، به ویژه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی که به خاطر انجام فعالیت های پژوهشی دسترسی دائمی به اینترنت دارند، و معمولا جوان هستند و اینترنت برای آن ها جذاب نیز هست، از اعضای مهم و فعال شبکه های اجتماعی تلقی می شوند. این افراد در سن تاهل قرار دارند و عموما متاهل و در سال های ابتدایی زندگی مشترک هستند؛ یعنی دورانی که زندگی مشترک هنوز نوپا و در معرض خطر است و حساسیت همسران روی هم دیگر، و همچنین روی افرادی که همسر با آن ها ارتباط دارد بیشتر است. بنابراین مسئله ی یاد شده در بین این قشر محسوس تر و تبعات احتمالی آن بیشتر است.

برخی از شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، گوگل پلاس و اینستاگرام، به نسبت شبکه های اجتماعی دیگر، در حال حاضر طرفداران بیشتری دارند و افراد زیادی در آن ها عضو بوده و فعالیت می کنند. رشد روزافزون شبکه های اجتماعی در اینترنت و عضویت و فعالیت در این شبکه ها، سبک زندگی افراد عضو را تحت تاثیر قرار می دهد و به نظر می رسد این تغییر سبک زندگی می تواند باعث شود زندگی های خانوادگی نیز تحت تاثیر روابط مجازی افراد قرار گیرد. وجود این تاثیرپذیری در صورتی که تایید شود، قابل تامل و مستلزم سیاست گذاری است. در مطالعات جدید در مورد وضعیت خانواده ها، به تاثیر فعالیت در شبکه های اجتماعی بر روابط همسران کمتر پرداخته شده است و این توجه، ضروری به نظر می رسد. مسئله ی اصلی تحقیق حاضر نیز بررسی این است که آیا فعالیت در شبکه های اجتماعی تاثیری بر روابط همسران گذاشته است یا خیر.

دانلود پایان نامه تاثیر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر رابطه‌ همسران

پایان نامه فعالیت در شبکه های اجتماعی اینترنتی و رابطه ی آن با روابط متقابل همسران

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

شبکه های اجتماعی مجازی به کاربران خود این امکان را می دهند که بدون نیاز به ارائه ی اطلاعات واقعی درباره ی خود، به عضویت آن ها درآیند. این گمنامی برای افراد آزادی عمل فراوانی به دنبال دارد؛ از جمله اینکه کاربران در این شبکه ها به خوداظهاری روی می آورند، به این معنا که خود واقعی شان را افشا می کنند و مطالب مربوط به امیال و آرزوها، طرز تفکر و زندگی خصوصی خود را به اشتراک می گذارند. همچنین افراد در فضای مجازی این امکان را دارند که خودهای جدید ساخته و آن ها را به دیگران معرفی کنند؛ خودهایی که ساخته و پرداخته ی ذهن شخص هستند و شباهتی با خود واقعی او ندارند. ناشناخته بودن به افراد کمک می کند تا اعتماد بیشتری به هم پیدا کنند. افراد با به اشتراک گذاشتن علایق و سلایق خود، می توانند دوستان جدیدی بیابند، ضمن اینکه ارتباط با دوستان گذشته شان را حفظ و یا تقویت کنند. همچنین افراد در این شبکه ها سعی می کنند خود را بهتر از آنچه که هستند جلوه دهند.
با توجه به جذابیت های ذکر شده برای شبکه های اجتماعی، و با در نظر گرفتن گستردگی روزبه روز شبکه های اجتماعی و سهولت دسترسی به آن ها، این شبکه ها مخاطبان جوان بسیاری را به خود جذب کرده اند. بر طبق آمار سایت اینترنت وورلداستتس در تاریخ 31 دسامبر 2013، جمعیت جهان بیش از هفت میلیارد و صد و هفتاد میلیون نفر است؛ دو میلیارد و هشتصد میلیون نفر در دنیا، یعنی 39 درصد جمعیت جهان کاربر اینترنت هستند. ضریب نفوذ استفاده از اینترنت در جهان به 32.7 درصد رسیده است. سایت استتیستا آمار کاربران فعال شبکه های اجتماعی پرطرفدار جهان را تا ژوئن 2014 به این ترتیب گزارش می کند: فیس بوک یک میلیارد و دویست و هشتادهزار نفر، گوگل پلاس 343 میلیون نفر، لینکدین 300 میلیون نفر و توییتر 255 میلیون نفر.
بنا به اعلام سایت اینترنت وورلداستتس، در منطقه ی خاورمیانه، تا تاریخ 31 دسامبر 2013، 103 میلیون نفر کاربر اینترنت وجود داشته که 45 میلیون از این تعداد، کاربران ایرانی هستند. ایران با داشتن این تعداد کاربر اینترنت، رتبه ی نخست را در خاورمیانه دارد و عربستان سعودی با داشتن 16 میلیون کاربر، با اختلاف بسیار زیاد از ایران، در رتبه ی دوم قرار دارد. به دلیل فیلتر بودن فیس بوک در ایران و اقدام متقابل فیس بوک در حذف نام ایران از لیست کشورهایی که به آن ها خدمات می دهد، امکان یافتن آمار دقیق کاربران ایرانی این شبکه ی اجتماعی امکان پذیر نیست، اما آمارهای غیررسمی از وجود بیش از 2 میلیون کاربر فعال و حرفه ای فیس بوک در ایران، و 12 تا 17 میلیون کاربر نیمه فعال حکایت دارد.
حضور مستمر کاربر در شبکه های اجتماعی، باعث تقویت روابط او با دوستان مجازی و کاهش روابط در دنیای حقیقی می شود. این افراد، وقت گذراندن در فضای مجازی را جایگزین زمانی که باید با دوستان و خانواده ی خود بگذرانند می کنند. گاهی فرد آن چنان به فعالیت در شبکه ی اجتماعی و ارتباط با دوستان مجازی خو می کند که ترجیح می دهد بیشتر در فضای مجازی و با دوستان مجازی ارتباط داشته باشد تا با افرادی که از نظر فیزیکی به او نزدیک هستند، مثل همسر و اعضای خانواده.
نکته ی مهم دیگر این است که تفاوت کیفیت روابط در جهان مجازی و جهان حقیقی، باعث شده ارتباط گرفتن با جنس مخالف در فضای مجازی عادی تر و البته آسان تر باشد. تغییر سبک رابطه با جنس مخالف در فضای مجازی، این نوع رابطه را ساده تر و مخفیانه تر کرده است. ارتباط با جنس مخالف در فضای مجازی، امری است که به نسبت ارتباط با جنس مخالف در فضای واقعی، ساده تر، پیش پاافتاده تر، معمول تر و حتی اجتناب ناپذیرتر می نماید. به سختی می توان فردی را یافت که در شبکه ی اجتماعی اینترنتی فعالیت کند و دوستانش همه هم جنس او باشند. حتی فردی که در فضای حقیقی، تنها با دوستان همجنس خود معاشرت دارد نیز چنین نکته ای را به ندرت در فضای مجازی رعایت می کند؛ یعنی کمتر به رابطه ی صرف با هم جنسانش پایبند است. به گفته ی محمدصادق افراسیابی، 45.2 درصد از زنان و 25.2 درصد از مردان معتقدند عضویت در شبکه ی اجتماعی کلوب این امکان را برای اعضا فراهم ساخته که در شرایط راحت تری نسبت به فضای واقعی با جنس مخالف ارتباط دوستانه برقرار کنند (افراسیابی، 1392: 3).
جذابیت شبکه های اجتماعی از یک سو و سهولت فعالیت در این شبکه ها از سوی دیگر، سبب می شود تا بررسی رابطه بین عضویت و فعالیت در این شبکه ها و تغییرات مربوط به زندگی خانوادگی جوانان عضو، به عنوان یک پرسش جدی برای پژوهشگران حوزه ی جامعه شناسی و ارتباطات مطرح شود. محمدصادق افراسیابی، می گوید بیشتر شرکت کنندگان در پژوهش او اذعان کرده اند که برای استفاده ی بیش از حد از اینترنت برای فعالیت در شبکه های اجتماعی، مورد اعتراض سایر اعضای خانواده قرار گرفته اند (افراسیابی، 1392: 3).

پایان نامه بررسی تأثیر بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی بر عملکرد اعضای هیأت علمی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی

پایان‌ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت MBA- گرایش استراتراتژی

بررسی تأثیر بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی بر عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و

 غیر دولتی شهر تهران
 (مطالعه موردی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ)

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در دنیای رو به پیشرفت امروز، رسانه‌های اجتماعی و به طور خاص شبکه‌های اجتماعی، از مسائل بحث‌ برانگیز بوده، مطالعه اثرات آن‌ها بر ابعاد مختلف زندگی انسان می‌تواند راهنمای مفیدی در بکارگیری آن‌ها در موضوعات گوناگون باشد. در این میان شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی می‌توانند نقش مهمی در تحقیقات پژوهشگران داشته و به افزایش عملکرد آنان کمک کنند.

 هدف اصلی این تحقیق افزایش عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی بوده و در آن برای بررسی تأثیر بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی بر عملکرد اعضای هیأت علمی، سه مؤلفه عملکرد آموزشی، عملکرد پژوهشی و عملکرد خدماتی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تحقیق حاضر از لحاظ روش، یک تحقیق توصیفی و از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات از دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ، پرسشنامه بوده که 313 نفر با نمونه‌گیری هدفمند و جامعه در دسترس انتخاب شده­اند. در این تحقیق یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح بوده است که برای آزمون فرضیه­ها از آزمون همبستگی پیرسون و برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش با متغیرهای جمعیت‌شناختی از آزمون‌های t، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون دانکن و برای اولویت‌بندی استفاده اعضای هیأت علمی از دیگر رسانه‌های اجتماعی در امر تحقیق و پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شده‌است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می­دهد کلیه فرضیه­های تحقیق تأیید شده­اند. این امر بیانگر آن است که بین مؤلفه­های بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد اعضای هیأت علمی در جامعه آماری مورد بررسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 واژگان کلیدی: عملکرد، اعضای هیأت علمی، شبکه اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 1

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3

1-4- متغیرهای تحقیق.. 4

1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 4

1-5-1- فرضیه اصلی.. 4

1-5-2- فرضیه‌های فرعی.. 5

1-6- اهداف اساسی تحقیق.. 5

1-6-1- هدف کلی.. 5

1-6-2- اهداف فرعی.. 5

1-7- قلمرو تحقیق.. 6

1-7-1- قلمرو مکانی تحقیق.. 6

1-7-2- قلمرو زمانی تحقیق.. 6

1-7-3- قلمرو موضوعی تحقیق.. 6

1-8- جامعه و نمونه آماری.. 6

1-8-1- جامعه آماری.. 6

1-8-2- نمونه آماری.. 7

1-9- شیوه‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات.. 7

1-10- روش انجام تحقیق.. 7

1-11- شیوه‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 7

1-12- محدودیت‌های انجام تحقیق.. 8

1-13- تعریف واژه‌های کلیدی.. 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول-شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی

2-1-1- مقدمه. 13

2-1-2- اینترنت و فناوری وب.2. 14

2-1-3- رسانه‌های اجتماعی.. 16

2-1-4- شبکه های اجتماعی مجازی.. 20

2-1-4-1- مزایای استفاده از شبکه‌های اجتماعی.. 24

2-1-4-2- معایب استفاده از شبکه های اجتماعی.. 27

2-1-5- شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی.. 30

2-1-5-1- مزایای شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی.. 35

2-1-5-2- معایب شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی.. 37

2-1-6- معرفی شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی.. 39

2-1-6-1- آکادمیا 39

2-1-6-2- ریسرچ‌گیت.. 41

2-1-6-3- گوگل‌اسکولار 43

2-1-6-4- لینکدین.. 44

2-1-6-5- مندلی 46

2-1-6-6- زوترو 48

2-1-6-7- سایت یو لایک 49

2-1-6-8- ریسرچر آیدی.. 51

2-1-6-9- مایکروسافت آکادمیک ریسرچ. 52

2-1-7- جمع بندی.. 53

بخش دوم: عملکرد

2-2- مقدمه. 55

2-2-1- تعریف عملکرد و ویژگی‌های آن. 55

2-2-2- عملکرد آموزشی.. 57

2-2-3- عملکرد پژوهشی.. 59

2-2-4- عملکرد خدماتی.. 62

2-2-5- ارزیابی عملکرد 64

2-2-6- اعضای هیأت‌علمی دانشگاه 69

2-2-7- جمع بندی.. 70

بخش سوم: الگوی مفهومی تحقیق

2-3- مقدمه. 72

2-3-1- الگوی مفهومی تحقیق.. 73

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 75

3-2- روش تحقیق.. 75

3-3- روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات.. 75

3-4- جامعه و نمونه آماری تحقیق.. 79

3-5- اعتبار و روایی پرسشنامه. 79

3-6- پایایی پرسشنامه. 80

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 81

3-8- مکان تحقیق.. 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه. 83

4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. 83

4-2-1- دانشگاه 83

4-2-2- جنسیت.. 84

4-2-3- سن.. 85

4-2-4- تحصیلات.. 86

4-2-5- سابقه تدریس… 87

4-2-6- مرتبه. 87

4-2-7- دانشکده 88

4-2-8- گروه آموزشی.. 89

4-3- توصیف کمّی متغیرهای پژوهش… 90

4-3-1- توصیف کمّی شاخص عملکرد 90

4-3-2- توصیف کمّی متغیر بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی.. 92

4-4- بررسی نرمال بودن متغیرها 93

4-5- بررسی فرضیه های پژوهش… 95

4-6- بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش با جنسیت.. 100

4-7- بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش با سن.. 102

4-8- بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش با سطح تحصیلات.. 105

4-9- اولویت‌بندی استفاده اعضای هیأت علمی از دیگر رسانه‌های اجتماعی در امر تحقیق.. 107

4-10- اولویت‌ بندی پر کاربردترین شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی  108

فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 111

5-2- نتیجه گیری.. 111

5-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون همبستگی فرضیه اصلی.. 111

5-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول. 112

5-2-3- نتیجه گیری از آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم 112

5-2-4- نتیجه گیری از آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم 113

5-2-5- نتیجه گیری از بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش با جنسیت.. 113

5-2-6- نتیجه گیری از بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش با سن.. 114

5-2-7- نتیجه گیری از بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش با سطح تحصیلات.. 115

5-2-8- نتیجه‌گیری از اولویت بندی استفاده اعضای هیأت علمی از دیگر رسانه‌های اجتماعی در امر تحقیق و  پژوهش   115

5-3- پیشنهادها 116

5-3-1- پیشنهادهای تحقیق.. 116

5-3-2- مدل پیشنهادی تحقیق.. 118

5-3-3- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 119

منابع و مآخذ

پیوست ها

پیوست الف: پرسشنامه

پیوست ب: معرفی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ

پیوست ج: خروجی‌های نرم‌افزار spss

 • مقدمه

طی دو دهه گذشته، نحوه دسترسی به اطلاعات تغییرات شگرفی از لحاظ کمّیت و کیفیت داشته است به طوری که در چند سال اخیر رسانه‌های اجتماعی و به طور خاص شبکه‌های اجتماعی، نقش پررنگی در این میان ایفا کرده‌اند. در میان شبکه‌های اجتماعی آنلاین، شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی از خلق و اشتراک دانش حمایت می‌کنند. مزیت این شبکه‌های علمی آنلاین آن است که به محقق این امکان را می‌دهند تا در کنار ایجاد ارتباط با محققین و افراد دیگر از تغییرات دنیای علم با خبر شده و درباره این تغییرات با سایر پژوهشگران و محققین بحث و گفتگو کند. امکان ایجاد یک پرونده کامل از تمام پژوهش‌های محقق از گذشته تا امروز، امکان دادن ایده به محققین دیگر، به اشتراک‌گذاری مقالات به صورت دسته‌بندی شده و به طور رایگان، صرفه‌جویی در زمان جستجو و فراهم آمدن زمینه شغلی و پژوهشی بهتر از دیگر مزایای این سایت‌های پژوهشی می‌باشد.

 هر چند اهمیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری مفید در فعالیتهای تحقیقاتی و توانمندسازی پژوهشگران در به اشتراک‌گذاری نتایج و تجارب خود با یکدیگر، آشکار شده‌‌‌ است، کمتر مطالعه‌ای در خصوص تأثیر شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی بر فعالیت‌های اساتید و پژوهشگران، صورت گرفته‌ است. تحقیق حاضر با مشاهده خلأ موجود در این حوزه، به مطالعه این دسته از شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن‌ها بر عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌پردازد.

 • بیان مسأله

امروزه پیشرفت سریع و رو‌‌‌‌ به رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات و قابلیت‌های کاربردی آن‌ها در حوزه‌های مختلف، باعث ایجاد تحولات عظیمی در تمام جنبه‌‌های زندگی جامعه انسانی شده است. یکی از شیوه‌های برقراری ارتباط بین افراد، ارتباط از طریق رسانه‌های اجتماعی است که کاربران زیادی روزانه از انواع مختلف آن‌ها از قبیل شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها[1]، ویکی‌ها[2] و غیره استفاده می‌کنند. این رسانه‌ها با بهره گرفتن از تکنولوژی نوظهوری به نام وب.2[3] امکان ایجاد و تبادل اطلاعات را به کاربران می‌دهند.  

شبکه‌های اجتماعی، نسل جدیدی از پایگاه‌هایی هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکه‌ جهانی اینترنت قرار گرفته‌اند. این گونه پایگاه‌ها بر مبنای تشکیلات آنلاین فعالیت می‌کنند و هرکدام دسته‌ای از کاربران اینترنتی با ویژگی‌های خاص را گرد هم می‌آورند. شبکه‌های اجتماعی را گونه‌ای از رسانه‌های اجتماعی می‌دانند که امکان دستیابی به شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک‌گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده‌اند (سلیمانی‌پور،1389). با توجه به گسترش روزافزون حضور مردم در فضای مجازی، به طور کلی می‌توان شبکه‌های اجتماعی را به دو گروه تقسیم کرد. شبکه‌های اجتماعی عمومی و شبکه‌های اجتماعی اختصاصی. در شبکه‌های اجتماعی عمومی، کاربران با انگیزه‌ها و اهداف مختلفی حضور دارند اما شبکه‌های اجتماعی اختصاصی با اهداف خاصی برای جمع‌آوری عده‌ای خاص مانند علاقمندان به موسیقی، کتاب، عکاسی یا تحقیقات علمی شکل گرفته‌اند (مولایی،1389).

شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی به منظور استفاده مفید پژوهشگران و محققین از فضای مجازی برای تبادل اطلاعات با دیگر محققین ایجاد شده‌اند. از جمله این شبکه‌های علمی می‌توان به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نظیر academia.edu, researchgate.com, linkedin.com, mendeley.com, scholars.google.com, citeulike.org, zotero.com, academic.research.microsoft.com و researcherid.com اشاره کرد.

اما این شبکه‌های اجتماعی تا چه میزان روی عملکرد آکادمیک اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، به عنوان مرکز اصلی جمع‌آوری و نشر اطلاعات در حوزه آموزش و یادگیری، تأثیر می‌گذارند؟

هنوز اطلاعات زیادی درباره تأثیر این شبکه‌ها روی فعالیت‌های آکادمیک اساتید دانشگاه‌ها وجود ندارد. همچنین به نظر می‌رسد بسیاری از اساتید از اهمیت کاربرد این شبکه‌ها اطلاعات دقیقی ندارند و از این شبکه‌ها استفاده زیادی نمی‌کنند. در تحقیقی که در سال 2011 در بین 1921 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهی در امریکا انجام شد حدود 90% از آنان با شبکه‌های اجتماعی پژوهشی آشنایی داشتند که از این بین 11% آن‌ها از این شبکه‌ها تقریباً به طور روزانه برای پیگیری اهداف حرفه‌ای خود استفاده می‌کردند، 45% هم برای اهداف تخصصی اما خارج از حوزه تدریسشان استفاده می‌کردند (موران و همکاران، 2011). بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی روند رو‌به‌رشدی در جهان و ایران دارد و پیش‌بینی می‌شود با افزایش سن کاربران امروز اینترنت، در سال‌های آینده استفاده‌کنندگان از این سایت‌ها افزایش چشمگیری پیدا کنند. بنابراین لازم است درباره اثرات استفاده از این شبکه‌های اجتماعی تحقیقات جامع‌تری انجام شود تا مزایای استفاده از آن‌ها بیشتر آشکار گردد.

در این تحقیق، محقق به بررسی تأثیر بهره‌گیری از شبکه‌های‌اجتماعی علمی و پژوهشی بر عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی پرداخته‌است.

 • ضرورت و اهمیت تحقیق

اگرچه هنوز زمان زیادی از ورود فناوری وب.2 به دنیای تکنولوژی نمی‌گذرد، این فناوری توانسته تأثیرات قابل توجهی بر ارتباطات انسان داشته باشد. بدون شک شبکه‌های اجتماعی یکی از تأثیرگذارترین بخش‌های وب.2 است. در سال‌های اخیر دسترسی میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان به شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا این سایت‌ها در کانون توجه جوامع مدرن قرار گیرند و از محبوبیت زیادی برخوردار شوند، به طوری که سال 2010 میلادی به نام سال شبکه‌های اجتماعی نام‌گذاری گردیده‌است. شناخت صحیح این رسانه‌ها باعث می‌شود تا کاربران بیش از پیش بتوانند از این ابزارها استفاده مفید و مؤثر داشته باشند (عقیلی، جعفری، 1392). کاربران شبکه جهانی اینترنت علاقه زیادی در به اشتراک‌گذاری مطالب و عکس‌های متنوع دارند. اما آنچه که مسلم است آن است که این موارد تنها کاربردهای این قبیل سایت‌ها نیست، بلکه می‌توان از این سایت‌ها در به اشتراک‌گذاری مطالب علمی و آموزشی نیز استفاده‌کرد. در کشور ما هنوز اهمیت بکارگیری شبکه‌های اجتماعی در امر تحقیق و پژوهش به طور کامل روشن نشده‌است.

شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی، بستر بسیار مناسبی برای محققین ایجاد می‌کنند تا آن‌ها بتوانند با افراد دیگری که در زمینه‌های مشابه آنان فعالیت می‌کنند آشنا شده و روند فعالیت‌های علمی خود را سرعت بخشند. محقق امیدوار است نتایج این تحقیق بتواند به ایجاد آگاهی در زمینه استفاده از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی در کشور کمک کند.

 • متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: متغیر مستقل این تحقیق بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی است.

متغیر وابسته: متغیر وابسته عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده‌است که شامل مؤلفه‌های عملکرد آموزشی، عملکرد پژوهشی و عملکرد خدماتی می‌باشد.

 • فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌ها در این تحقیق به شرح زیر می‌باشند:

 • فرضیه اصلی

فرضیه اصلی در این تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی رابطه وجود دارد.

 • فرضیه‌های فرعی

فرضیه‏های فرعی در این تحقیق به شرح زیر می­باشند:

1- بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی رابطه وجود دارد.

2- بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی رابطه وجود دارد.

3- بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد خدماتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی رابطه وجود دارد.

 • اهداف اساسی تحقیق
  • هدف کلی

هدف اصلی در این تحقیق افزایش عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی می‌باشد.

 • اهداف فرعی

اهداف فرعی در این تحقیق عبارتند از:

1- تبیین تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی بر عملکرد اعضای‌هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی

2- شناسایی و معرفی شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی

3- شناسایی مزایای استفاده از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی برای پژوهشگران

4- شناسایی پر کاربردترین شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی

5- شناسایی دیگر ابزار رسانه‌های اجتماعی مورد استفاده اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگران

 • قلمرو تحقیق
  • قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ می‌باشد.

 • قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق، سال‌های 1388 تا 1393 در نظر گرفته شده‌است.

 • قلمرو موضوعی تحقیق

عملکرد اعضای هیأت علمی از موضوعات مهم در حوزه «منابع انسانی» و «شبکه‏های اجتماعی» قلمرو موضوعی پژوهش می‏باشد.

 • جامعه و نمونه آماری

جامعه و نمونه آماری در این تحقیق به شرح زیر می­باشند:

 • جامعه آماری

بر اساس مطالب عنوان شده در عنوان تحقیق، بیان مساله، اهداف و فرضیه‌ها، جامعه آماری این تحقیق اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ می‌باشد که تعداد آن‌ها مجموعاَ 1685 نفر است که 68 نفر از دانشگاه علم و فرهنگ و 1617 نفر از دانشگاه تهران می‌باشند. دانشگاه تهران به دلیل تنوع و بزرگی در جامعه آماری و وجود چندین دانشکده در زمینه‌های مختلف و در نتیجه تنوع در اعضای هیأت علمی به عنوان دانشگاه دولتی انتخاب شده است. همچنین دانشگاه علم و فرهنگ به دلیل سهولت دسترسی به اعضای هیأت علمی و تنوع دانشکده و نیز شاخص بودن دانشگاه در میان دانشگاه‌های غیرانتفاعی انتخاب گردید.

 • نمونه آماری

برای گرد‌آوری اطلاعات از روش نمونه‌گیری هدفمند و جامعه در دسترس استفاده شده‌است و حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران 313 نفر تعیین گردید که از این مقدار 50 نفر از دانشگاه علم و فرهنگ و 263 نفر از دانشگاه تهران می‌باشند. همچنین دانشکده‌های انتخاب شونده از دانشگاه تهران با دانشکده‌های دانشگاه علم و فرهنگ سازگاری دارند.

 • شیوه ها و ابزار گردآوری اطلاعات

شیوه ها و ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از:

الف)کتابخانهای: برای گردآوری اطلاعات کتابخانه ای از ابزار فیشبرداری استفاده شده است.

ب)میدانی: برای گردآوری اطلاعات میدانی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.

 • روش انجام تحقیق

تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس طرح تحقیق توصیفی و از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی است.

 • شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون­های زیر استفاده شده‌است:

 1. آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده­ها
 2. آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه­های پژوهش
 3. آزمون t گروه­های مستقل
 4. آنالیز واریانس یک طرفه

5.آزمون تعقیبی دانکن

 1. آزمون فریدمن

تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته‌است.

 • محدودیتهای انجام تحقیق

محدودیت­های تحقیق به شرح زیر می­باشند:

– کمبود منابع فارسی

– محدودیت‌های دسترسی به منابع علمی

– کمبود کار مشابه در زمینه تحقیق

– محدودیت‌های توزیع پرسشنامه

 • تعریف واژه‌های کلیدی

شبکه اجتماعی مجازی (تعریف نظری): شبکه های اجتماعی مجازی سرویس‌های تحت وبی هستند که به کاربران خود اجازه می‌دهند که: (الف) در یک سیستم بسته پروفایل‌های عمومی یا نیمه عمومی بسازند (ب) لیستی از دیگر کاربران عضو شبکه را در اختیار داشته باشند و (ج) لیست ارتباطات خود و دیگران را درون این سیستم ببینند (بوید و الیسون، 2007).

شبکه اجتماعی مجازی (تعریف عملیاتی): در تحقیق حاضر منظور از شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌هایی است که کاربران با عضویت در آن‌ها می‌توانند با ساختن پروفایل شخصی خود با افراد دیگر در ارتباط باشند و اطلاعات، تصاویر، فیلم‌ها، نرم‌افزارها و… را در حوزه علاقمندی خود به اشتراک بگذارند.

شبکه اجتماعی علمی و پژوهشی (تعریف نظری): در حوزه آموزش، شبکه‌های اجتماعی امکان برقراری ارتباط دو طرفه بین دانشجویان، فارغ التحصیلان، اساتید، معلمان و مدیران در داخل و خارج از موسسه فعلی خود را با اهداف علمی و پژوهشی فراهم می‌کنند (میلز، 2011).

شبکه اجتماعی علمی و پژوهشی (تعریف عملیاتی): در تحقیق حاضر منظور از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی وب‌سایت‌هایی است که محققین، دانشجویان، اساتید و دیگر افراد علاقمند به پژوهش با عضویت در آن‌ها از امکانات این قبیل سایت‌ها مانند به اشتراک‌گذاری نتایج تحقیقات خود، مطلع شدن از فعالیت‌های علمی دیگر افراد در زمینه پژوهش خود و تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند. 

فناوری وب.2 (تعریف نظری): فناوری وب.2 به تکنولوژی‌هایی گفته می‌شود که کاربر محور، قابل تغییر، مشارکتی، تعاملی و بر اساس به اشتراک‌گذاری دانش در ساخت محتوای وب هستند (گو و ویدن وولف،2011).

فناوری وب.2 (تعریف عملیاتی): در تحقیق حاضر وب.2 به معنای یک پلت‌فرم[4] است که به موجب آن محتوا و برنامه‌های کاربردی توسط افراد خاص تولید و منتشر نمی‌شوند، بلکه به طور مداوم توسط همه کاربران و به طور مشارکتی اصلاح می‌شوند.

رسانه‌ی اجتماعی (تعریف نظری): رسانه‌های اجتماعی گروهی از برنامه‌های کاربردی مبتنی بر اینترنت هستند که با اتکا به بنیان‌های فناورانه وب.2 امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید شده به وسیله کاربران را می‌دهند (کاپلان و هانلین، 2010).

رسانه‌اجتماعی (تعریف عملیاتی): در تحقیق حاضر منظور از رسانه‌های اجتماعی دسته‌ای از انواع رسانه‌هاست که شامل بلاگ‌ها، ویکی‌ها، پادکست‌ها[5]، انجمن‌های گفتگو، اجتماعات محتوایی و میکروبلاگ‌ها[6] می‌باشد که امکان برقراری ارتباط بین اعضای خود را با اهداف متفاوت فراهم می‌کنند.

عملکرد (تعریف نظری): به نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های محول شده که در بر گیرنده فرایند و نتیجه امور است اطلاق می‌شود (عزتی،1391).

عملکرد (تعریف عملیاتی): در تحقیق حاضر منظور از عملکرد، انجام وظایف و مسئولیت‌های آموزشی و پژوهشی محول شده به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها است.

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه سرقت حدی در فضای مجازی

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

موضوع

سرقت حدی در فضای مجازی

استاد مشاور

دکتر مهدی نقوی

تیرماه  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ی ارتباطات جهانی و در فضای مجازی، سرقت رایانه ای است که متأسفانه روز به روز بر مرتکبین آن افزوده می شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت رایانه ای که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیر اینترنتی رخ می دهد. از این رو این سوالات مطرح است که: آبا سرقت رایانه ای می تواند همان سرقت مصطلح فقهی باشد؟ تحقق شرایط آن چگونه است؟ آیا در سرقت رایانه ای همانند سرقت سنتی، صاحب مال از عین مال خود محروم می شود؟ آیا    داده ها و اطلاعات مال محسوب می شوند؟آیا در فضای مجازی حرز محقق می شود؟ مجازات سرقت رایانه ای می تواند حدی باشد؟ ما در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به کتب و مقالات ضمن تبیین ماهیت سرقت رایانه ای، پاسخی به سوالات مطرح شده داده و مجازات سرقت رایانه ای را علاوه بر تعزیری بودن، حدی نیز دانسته ایم؛  زیرا داده های رایانه ای مال محسوب می شوند و نگهداری داده ها در محل رمز گذاری شده درفضای مجازی (براساس تعریف قانون مجازات اسلامی از حرز) محرز محسوب شده و در نهایت امکان اجماع شرایط سرقت حدی در سرقت رایانه ای وجود دارد.

وازگان کلیدی: سرقت رایانه ای، سرقت سنتی، داده، مال، حرز، سرقت حدی. 

علائم اختصاری

ق.م.ا                                             قانون مجازات اسلامی

ق.م.ا.س                                        قانون مجازات اسلامی سابق

ق.م.ا.ج                                          قانون مجازات اسلامی جدید

ق.ج.ر                                            قانون جرائم رایانه ای

ق.م                                               قانون مدنی

م                                                  میلادی

ه. ش                                             هجری شمسی

ه. ق                                              هجری قمری 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1.بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………1

2.سابقه و پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….2

3.ضرورت و نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….3

4.سولات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..4

5.فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………4

6.هدف ها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………5

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه…………………………………………………………………5

8.ساماندهی(طرح) تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………………….7

بخش اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………….9

گفتار اول: تعریف سرقت حدی…………………………………………………………………………………………………..9

گفتار دوم: تعریف سرقت تعزیری……………………………………………………………………………………………..10

1.سرقت تعزیری ساده……………………………………………………………………………………………………………..11

2.سرقت تعزیری مشدده…………………………………………………………………………………………………………..12

گفتار سوم: تعریف سرقت رایانه ای……………………………………………………………………………………………14

 1. کاربر………………………………………………………………………………………………………………………………….15
 2. استفاده از تکنولوژی رایانه ای……………………………………………………………………………………………….16
 3. محیط مجازی………………………………………………………………………………………………………………………16
 4. شکستن قفل……………………………………………………………………………………………………………………….16

بخش دوم: سابقه و پیشینه ی جرم سرقت…………………………………………………………………………………..17

گفتار اول: سرقت سنتی…………………………………………………………………………………………………………….17

گفتار دوم: سرقت رایانه ای……………………………………………………………………………………………………….21

بخش سوم: بررسی اجمالی برخی از جرائم رایانه ای……………………………………………………………………26

گفتار اول: دسترسی غیر مجاز……………………………………………………………………………………………………26

1.عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………………26

2.عنصر مادی جرم…………………………………………………………………………………………………………………..26

3.عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………….27

4.مجازات جرم………………………………………………………………………………………………………………………..27

گفتار دوم: جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول……………………………………………………………….27

1.جعل رایانه ای………………………………………………………………………………………………………………………28

الف. عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………….28

ب. عنصر مادی جرم………………………………………………………………………………………………………………..28

ج. عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………..29

د. مجازات جرم……………………………………………………………………………………………………………………….29

 1. استفاده از داده های مجعول…………………………………………………………………………………………………..29

الف. عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………….29

ب. عنصر مادی جرم………………………………………………………………………………………………………………..29

ج. عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………..30

د. مجازات جرم……………………………………………………………………………………………………………………….30

گفتار سوم: کلاهبرداری رایانه ای……………………………………………………………………………………………….30

1.عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………………30

2.عنصر مادی جرم…………………………………………………………………………………………………………………..31

3.عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………….31

4.مجازات جرم………………………………………………………………………………………………………………………..31

گفتار چهارم: سرقت رایانه ای……………………………………………………………………………………………………32

1.عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………………32

2.عنصر مادی جرم…………………………………………………………………………………………………………………..32

3.عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………….33

4.مجازات جرم………………………………………………………………………………………………………………………..33

بخش چهارم: شرایط سرقت مستوجب حد………………………………………………………………………………….34

گفتار اول: شرایط سارق……………………………………………………………………………………………………………34

1.بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………………………….34

 1. عقل…………………………………………………………………………………………………………………………………..35
 2. اختیار…………………………………………………………………………………………………………………………………35
 3. عدم اضطرار………………………………………………………………………………………………………………………..36
 4. نبودن رابطه ی ابوّت…………………………………………………………………………………………………………….36

6.عدم استرداد مال مسروق به مال باخته……………………………………………………………………………………..37

 1. سارق قاصد باشد…………………………………………………………………………………………………………………37
 2. علم و آگاهی بر حرمت سرقت………………………………………………………………………………………………38
 3. علم و آگاهی بر ربودن مال غیر……………………………………………………………………………………………..38
 4. مباشرت سارق در هتک حرز………………………………………………………………………………………………39

11.مباشرت سارق در اخراج مال دیگری از حرز…………………………………………………………………………39

گفتار دوم: شرایط مال مسروق…………………………………………………………………………………………………..39

1.ارزش مال……………………………………………………………………………………………………………………………40

2.عین بودن مال……………………………………………………………………………………………………………………….40

3.مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارند نباشد………………………………40

 1. مال در حرز مناسب گذاشته شود……………………………………………………………………………………………41

گفتار سوم: ویزگی های ربایش………………………………………………………………………………………………….41

1.پنهانی بودن………………………………………………………………………………………………………………………….41

2.سرقت در سال قحطی نباشد…………………………………………………………………………………………………..42

فصل دوم: مالیّت داده های رایانه ای…………………………………………………………………………………………..44

بخش اول: تعریف مال……………………………………………………………………………………………………………..46

گفتار اول:تعریف لغوی مال………………………………………………………………………………………………………46

گفتار دوم: تعریف مال از دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………………………………..47

گفتارسوم: تعریف مال ازدیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………..53

گفتار چهارم: نقد تعاریف مال……………………………………………………………………………………………………55

1.نقد تعریف مال بر مبنای مفید بودن…………………………………………………………………………………………56

2.نقد تعریف مال برمبنای قابلیّت اختصاص……………………………………………………………………………….60

الف. تولیدات بدن انسان…………………………………………………………………………………………………………..61

ب. دریای سرزمینی………………………………………………………………………………………………………………….62

3.نقد تعریف مال بر مبنای جمع دو مبنای مفید بودن و قابلیّت اختصاص………………………………………..64

 1. نقد تعریف مال بر مبنای ارزش اقتصادی………………………………………………………………………………..66
 2. نقد تعریف مال بر مبنای واگذاری تعریف به عرف…………………………………………………………………..68

بخش دوم: تطبیق داده های رایانه ای با ویژگی های مال موضوع سرقت…………………………………………69

گفتاراول: ویژگی برآورده کردن نیازها در داده های رایانه ای…………………………………………………………70

1.نفع عقلایی و مشروع در داده های رایانه ای…………………………………………………………………………….70

2.منافع مادی و معنوی در داده های رایانه ای………………………………………………………………………………75

3.نسبیّت نفع در داده های رایانه ای……………………………………………………………………………………………78

گفتار دوم: ویژگی منقول بودن در داده های رایانه ای……………………………………………………………………79

گفتار سوم: ویژگی قابلیّت اختصاص در داده های رایانه ای…………………………………………………………..81

گفتار چهارم: ویژگی ارزش اقتصادی در داده های رایانه ای…………………………………………………………..82

گفتار پنجم: ویژگی عینیت داشتن در داده های رایانه ای……………………………………………………………….84

گفتار ششم:ویژگی طبیعتاً قابل معامله بودن در داده های رایانه ای………………………………………………….87

گفتار هفتم: ویژگی به حکم قانون قابل معامله بودن در داده های رایانه ای………………………………………88

گفتار هشتم: ویژگی شرعاً قابل معامله بودن در داده های رایا نه ای………………………………………………..90

فصل سوم: حرز و امکان اجرای حد درسرقت رایانه ای………………………………………………………………..93

بخش اول: تعریف حرز و ضرورت آن در اجرای حد…………………………………………………………………..95

گفتار اول: تعریف لغوی حرز…………………………………………………………………………………………………….95

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی حرز……………………………………………………………………………………………..96

1.مستند نظریه مشهور………………………………………………………………………………………………………………97

2.مستند نظریه شیخ طوسی (ره)………………………………………………………………………………………………..97

گفتار سوم: ضرورت حرز در اجرای حد…………………………………………………………………………………….99

1.روایت موافق……………………………………………………………………………………………………………………….99

2.روایت مخالف……………………………………………………………………………………………………………………100

 1. رفع تعارض بین روایات…………………………………………………………………………………………………….102

بخش دوم: تحقق حرز در فضای مجازی و نقد نظریات حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای………102

گفتاراول: انواع حرز از دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………..103

گفتار دوم: حرز از دیدگاه عرف و تحقق آن در فضای رایانه………………………………………………………..104

1.نسبیّت در واژه ی حرز………………………………………………………………………………………………………..104

2.عناصر تحقق حرز……………………………………………………………………………………………………………….106

3.جای طبیعی اشیاء حرز نیست……………………………………………………………………………………………….107

4.تناسب حرز با مال………………………………………………………………………………………………………………109

گفتار سوم: نقد و بررسی دلایل حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای………………………………………..114

 1. سرقت تعزیری به دلیل عدم نص شرعی……………………………………………………………………………….115
 2. سرقت تعزیری به دلیل عموم ادلّه ی تعزیر……………………………………………………………………………118
 3. درصورت اجماع شرایط حد سرقت رایانه ای حدی است……………………………………………………….125

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..128

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….130

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….131

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………139

مقدمه

     یکی از واقعیت های اجتناب ناپذیر دنیای معاصر، اینترنت و به تبع آن تعاملات اینترنتی است. اینترنت را به جهت برخورداری از کارکرد های فوق العاده و چشمگیر آن می توان به عنوان یک اعجاز مسحور کننده به حساب آورد که توانسته است افراد زیادی را به خود مشغول کند و هر روز نیز بر تعداد کاربران آن افزوده می شود. از طرف دیگر به همان نسبت که اینترنت می تواند در راه های مفید و درست، مورد بهره برداری قرار گیرد، می تواند در جهت منفی، توسط تبهکاران و بزهکاران مورد سوء استفاده قرار گیرد. یکی از این استفاده های سوء و منفی، سرقت رایانه ای است که متأسفانه اثرات منفی بسیار مخربی را در عرصه ی اقتصادی و به تبع آن اجتماعی به وجود آورده است؛ مثلاً تصور کنید سارق رایانه ای بتواند از حساب بانکی رمز گذاری شده عبور کند و رقم بالایی از آن حساب را به حساب خویش منتقل کند. حال با این فرض کسی که احساس امنیت اقتصادی نمی کند، آیا حاضر به سرمایه گذاری در بانک ها در جهت یک کار اقتصادی مشروع می شود؟

     اخذ اطلاعات و داده ها ممکن است در قالب موارد متعددی مانند: سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، استلاب و انتهاب مطرح گردد که بحث پیرامون هر یک از این ها پژوهشی مستقل را می طلبد، اما آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، سرقت رایانه ای است.

1.بیان مسأله

     سرقت از جمله جرائمی است که درآن افراد جامعه درمعرض خطر ناشی از سلب امنیت اجتماعی می باشند که از نظر لغوی سرقت کلمه‌ای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقه» است.( معلوف، 1364، 331)

     قانونگذار در مادۀ 197 ق.م.ا سرقت را چنین تعریف نموده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» نهانی بودن در تعریف سرقت، مربوط به سرقت مستوجب حد است با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن کنیم و آن «ربودن متقلبانه» است.(صبری،1378، 43) البته این مشکل در قانون جدید مجازات اسلامی برطرف گردیده است و در ماده ی 267ق.م.ا.ج سرقت را چنین تعریف می کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»

     سرقت در اصطلاح فقه « السّرقهُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق » ترجمه: سرقت، گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی بدون حق است.( طوسی، بی تا، 169)

     با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و استفاده روزافزون از وسایل ارتباط جمعی مثل اینترنت دیگر مثل گذشته نمی توان جرایم را منحصر به جرائم مندرج در ق.م.ا دانست که بیشتر به بررسی جرایم کلاسیک می پردازد. قانون در این خصوص با خلأ آشکاری روبرو بود. در این راستا قانون جرائم رایانه ای به تصویب رسید که ماده 12 این قانون به عنوان سرقت رایانه ای به تصویب رسید، که موضوع قابل بررسی درمورد این ماده این است که، آیا این ماده در مورد سرقت حدی نیزحاکم است؟ یعنی اگر شرایط ماده 198 ق.م.ا سابق یا اکنون شرایط ماده ی 268ق.م.ا جدید در یک سرقت رایانه ای موجود باشد، حد سرقت اجرا می شود؟ از آنجا که تحقق همه ی شرایط ماده 268ق.م.ا.ج در سرقت رایانه ای بدیهی است و فقط در دو مورد شک وجود دارد. یکی بحث وجود حرز و دوم مال بودن داده های رایانه ای، ما قصد داریم این دو مورد را بررسی نموده و در آخر به این سوال که در این موارد حد سرقت قابل اجرا است یا خیر؟ پاسخ دهیم.

ضرورت و نوآوری تحقیق

     مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود.از آن جا که سرقت بعنوان یکی از حدود الهی، معرکه ی آرای فقها و به تبع آنان حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که چنین جرمی از حیث موضوع و نوع مجازات تبیین شود، چرا که با توجه به نوع مختلف آن، مجازات سارق مختلف می گردد و در این زمینه باید ملاک دقیق و جامع ارائه داد تا سرقت به عنوان یک جرم مشمول کیفر حد، چهره ی خود را به صورت واضح پیدا کند.

     همچنین مجازات سارق باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد، که این مهم هنگامی بدست می آید که مجازات سارق درقانون جرائم رایانه ای نیز مستند و مستدل تبیین گردد که آیا حد سرقت را نیز در بر می گیرد یا خیر؟ شایان ذکر است نگاشته هایی که با موضوع سرقت رایانه ای تدوین یافته عمدتاً این امر را در برنگرفته است. باید تحقیقی انجام شود که بتواند از میان نظرات محتلف، آراء مناسب را با ادلّه ی فقهی و عقلی استخراج نماید و این پژوهش در صدد جبران این نقیصه و ارائه آراء دقیق و منطقی می باشد.

     با احراز این مطلب که سرقت ماده 12 قانون جرائم رایانه ای حد را نیز در بر دارد و در صورت وجود شرایط، حد را می توان جاری کرد و اثبات آن با ادلّه متقن فقهی به نحوی  می توان دامنه اختلاف نظرها را برچید. همچنین اساساً توجه دقیق به ابواب روایی سرقت از یک طرف و استدلال های فقها و حقوقدانان از طرف دیگر برای تأمین نظرات مناسب با سیستم قضایی و توجه جدی به فلسفه ی حدود و مجازات ها از نو آوری های این پژوهش می باشد.      ضمناً آنچه تا کنون توسط محققین در زمینه ی سرقت رایانه ای نگارش یافته است، صرفاً گردآوری آراء فقها و حقوقدانان و عمدتاً تبعیت از نظر مشهور فقها می باشد. حال آن که با توجه به دامنه ی نظریات مختلف فقها در باب سرقت و استدلال های قوی و منطقی این باب می توان آراء قابل قبول تر و منطقی تری را ارائه داد که با ذائقه ی شرع و مقتضیات قانونگذاری تناسب داشته باشد و این پژوهش این مهم را به عنوان یک نوآوری در رأس اهداف خود می داند.

4.سوالات تحقیق

1.آیا داده های رایانه ای مال محسوب می شوند؟

2.آیا در فضای رایانه حرز وجود دارد؟

3.سرقت ماده 12قانون جرائم رایانه ای یکی از انواع سرقت های تعزیری است یا عنوانی کلی دارد؟

5.فرضیات تحقیق

1.داده های رایانه ای از مصادیق اموال محسوب می شوند.

2.درفضای رایانه ای حرز وجود دارد.

3.سرقت ماده 12قانون جرائم رایانه ای عنوانی کلی دارد که اعم از سرقت حدی و تعزیری است.

6.هدف ها و کاربرد های تحقیق

     از انجام این پژوهش اهداف و کاربردهای زیر مورد انتظار است:

    1.تلاش برای جمع میان نظریات فقها و حقوقدانان در مباحث اختلافی و در صورت عدم قابلیت جمع، برگزیدن نظراتی که پشتوانه استدلالی قوی تر و مناسب تری با سیستم دادرسی و فلسفه مجازات ها دارند.

    2..با روشن ساختن این سوال که ماده12 قانون جرائم رایانه ای عنوانی کلی دارد یا نه؟ می توان نوعی نظم عمومی در باب مجازات ها ایجاد کرد.

    3.با اثبات این مطلب که ماده 12قانون جرائم رایانه ای حد را در بر می گیرد یا خیر؟ سیستم دادرسی و قاضی با توجه به جرم انجام شده ترتیب مجازات را باید رعایت نماید و از اعمال سلیقه در اجرای حد جلوگیری می شود.

    4.اصلاح ساختار قوانین جزائی کشور و ارائه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضایی بر مبنای منابع حقوق اسلامی اعم از کتاب،. سنت، اجماع،. عقل و آراء حقوقدانان.

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     ما در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به موضوع کسب نموده و همزمان از موارد مختلف فیش برداری نموده و پس از اتمام این کار فیش ها را متناسب با فصل ها و بخش های پایان نامه مرتب نموده و نتیجه گیری را نسبت به موضوع انتخابی ارائه می نمائیم.

8.ساماندهی(طرح) تحقیق

     این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته شده که شامل تعریف سرقت حدی و سرقت تعزیری و سرقت رایانه ای، سابقه و پیشینه ی سرقت سنتی و رایانه ای، بررسی برخی از جرائم رایانه ای و در نهایت شرایط سرقت مستوجب حد می شود. فصل دوم پایان نامه تحت عنوان « مالیّت داده های رایانه ای» در دو بخش تدوین شده است که در بخش اول تعریف مال از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم تحت عنوان « تطبیق داده های رایانه ای با ویژگی های مال» به بررسی این مطلب که آیا داده های رایانه ای دارای ویژگی هایی که برای مال بیان شده می باشند یا خیر؟ پرداخته شده است.

     فصل سوم با عنوان « حرز و امکان اجرای حد در سرقت رایانه ای» در دو بخش تدوین یافته است. دربخش اول به بررسی حرز و انواع آن و ضرورت آن در اجرای حد پرداخته شده و در بخش دوم با عنوان «تحقق حرز و نقد نظریات حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای» چگونگی تحقق حرز در فضای مجازی و نقد نظریات موجود در رابطه با نوع مجازات سرقت رایانه ای بررسی شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان رسیده است.

تعداد صفحه :177

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه : مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان : مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

Continue reading “دانلود پایان نامه : مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی”

دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جاسوسی در فضای مجازی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :   جاسوسی در فضای مجازی

Continue reading “دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جاسوسی در فضای مجازی”