نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت ۲۷

اما اولین گام دراین راه محسوب می شود. البته دراین مرحله هم هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده است زیرا عهدنامه مذکور، از ۲۴ اوت ۱۹۶۲ که به مورد اجرا درآمده است، با تأیید تعداد محدودی از دولت های عضو سازمان…

پژوهش – نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت …

توسعه فن‌آوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، به‌کارگیری آن‌ها و تأثیری که بر ماهیت و محتوای اطلاعات و ارتباطات داشته‌اند. ازدیاد روزافزون بازیگران صحنه بین‌المللی جریان فراملی در جهان اطلاعات، با انشعابات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه در توجهی که به…