فروش فایل پایان نامه : حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

کنوانسیون ورشو 1929، اولین کنوانسیون بین المللی در مورد حقوق خصوصی هوایی بود. این کنوانسیون، اولین نتیجه کارایی بود که از سال 1910 میلادی شروع شده بود. در اون سال، گروهی از حقوقدانان از کشورهای مختلف در اروپا گرد هم اومده و «کمیته حقوقدانان بین المللی هوایی» رو واسه پیش نویس کردن مجموعه قوانینی در مورد حقوق هوایی تشکیل دادن. تلاشهای این گروه با شروع جنگ جهانی اول پایان پیدا، اما به فاصله کوتاهی پس از اون، تعدادی از سازمانای هوایی، نگرانی خود رو در مورد نبود وجود مقررات مدونی که حاکم بر حقوق خصوصی هوایی باشه و هم تعدد و تنوع مقررات موجود بیان کردن. به نظر اونا، شرایط موجود، شرایط نامطلوبی بود و نیاز به سیستم هماهنگی از مقررات احساس می شد. دولت فرانسه، با توجه به این نیازها، به مجمع ملی خود، لایحه ای رو تقدیم نمود که مربوط به مسوولیت مسئول حمل در حمل و نقل هوایی بین المللی بود. با توجه به این که این موضوع تنها می تونه بر مبناییک پایه بین المللی رسیدگی شه، در 17 آگوست 1923، دولت فرانسه، نامه ای خطاب به نمایندگان دیپلماتیک موجود در کشورش تقدیم نمود که در اون گفته شده بود که دولت او در حال رسیدگی بر موضوع مسوولیت مسئول حمل و نقل هواییه. از اون جایی که این موضوع مهم، تنها می تونست به وسیله یک کنوانسیون بین المللی حل شه، دولت فرانسه از نمایندگان کشورها دعوت نمود تا در کنفرانسی که در ماه نوامبر برگزار می شد شرکت کنه. هدف اصلی این کنفرانس، اول این بود که یک کنوانسیون در مورد مسوولیت مسئول حمل و نقل ایجاد شه، دوم اینکه در مورد ادامه امور مربوط به کامل سازی حقوق خصوصی هوایی تصمیماتی انجام شه.[1]

نظر بیشتر دولتا این بود که پروژه مورد بحث باید از چند ماه قبل از شروع کنفرانس واسه بررسی در دسترس اونا بگیره. به خاطر این، کنفرانس به دو زمان مختلف به تعویق افتاد. در سوم ژوئن 1925، دولت فرانسه، سند دیگری خطاب به نمایندگان دیپلماتیک دولتها داد و پیش نویس یک کنوانسیون بین المللی مربوط به مسوولیت مسئول حمل و نقل هوایی رو تقدیم نمود. در این سند، تاریخ اولین کنفرانس بین المللی در مورد حقوق خصوصی هوایی در 26 اکتبر 1925 و محل اون در پاریس مشخص شده بود. این کنفرانس که نمایندگان 43 کشور در اون حضور داشتن تا 6 نوامبر 1925 به طول رسید.[2]کنفرانس، واسه تائید دولتایی که نمایندگان خود رو به این کنفرانس فرستاده بودن، پیش نویس کنوانسیون مربوط به مسوولیت مسئول حمل و نقل هوایی رو تقدیم نمود و کمیته ای از متخصصین رو واسه ادامه کار کنفرانس تشکیل داد. اعضای این کمیته در مه 1926 در پاریس با هم ملاقات کردن و کمیته حقوقدانان متخصص حقوق بین الملل هوایی(CITEJA) رو تشکیل دادن. این، یک سازمان بین المللی جداگونه با ویژگی مشورتی بود که دبیرخانه اش در پاریس مستقر بود. کمیته حاضر در جلسات خود در سالهای 1927 و 1928، پیش نویسی رو براییکسان سازی قوانین معینی که مربوط به حمل هوایی بین المللی بود، تهیه نمود. این پیش نویس قبل اینکه به دومین کنفرانس بین المللی در مورد حقوق خصوصی هوایی تقدیم شه، به وسیله دولت فرانسه واسه تموم دول شرکت کننده در کنفرانس 1925 منتشر شد.[3]

دومین کنفرانس که از چهارم تا دوازدهم اکتبر 1929 در ورشو برگزار شد، کنوانسیونی رو با عنوان «کنوانسیون مربوط به کامل سازی مقررات خاص مربوط به حمل و نقل هوایی» ایجاد و واسه امضاء مفتوح گذاشته بود. این کنوانسیون، هم حالا با نام «کنوانسیون 1929 ورشو» شناخته می شه. در متنی که واسه امضاء مفتوح بود، دو هدف واسه کنوانسیون برشمرده شده بود:[4]

 • کامل سازی مقررات هوایی.
 • محدود کردن مسوولیت پنهون مسئول حمل در دعاوی مربوط به سوانح هوایی.

ازاقداماتی که نویسندگان پیش نویس، واسه متحد الشکل کردن کنوانسیون انجام کردن، محدود کردن مکانایی بود که اقامه دعوی باید در اونجا انجام می شد. قبل از کنوانسیون ورشو، هیچگونه مقررات متحد الشکلی که حاکم بر حقوق مسافرین یا مالکین جنسا در حمل و نقل هوایی باشه نبود؛ پس در دعاوی مربوط به حمل و نقل بین المللی، حفظ حقوق نامبرده بستگی به قوانین کشورهایی داشت که حمل و نقل بین اونا صورت می گرفت. قوانین خیلی متفاوت بودن و نتیجه حاصله تنها پیچیدگی و سردرگمی مدعیان دعاوی بود.  کلا، توافقات زیر، سیستم ورشو رو تشکیل داده ان :

 

1-1-       کنوانسیونا و پروتکلای پنج گانه زیر همه با همً سیستم ورشو رو تشکیل می دن که به ترتیب عبارتند از:

کنوانسیون ورشو، پدر سیستم ورشوه.این کنوانسیون، هفتاد سال پیش، در ورشو لهستان و در زمانی که حمل و نقل از راه هوا، یک امر جدید بود، منعقد شد. این روش جدید حمل و نقل، مسائل تازه حقوقی مثل حدود مختلف مسئولیت وتاثیرات مختلف حقوقی اونا که مسائل مربوط به اختلاف قوانین رو با خود داشتن، به همراه آورد. واسه همین، کنوانسیون ورشو، از پایهً واسه ایجاد هماهنگی در اجرای قوانین و حقوق و تکالیف مصرف کنندگان و دست اندرکاران حمل و نقل هوایی ایجاد گردید. کنوانسیون ورشو، هنوز مقبول ترین سند تصویب شده در سیستم ورشوه و حالا، در 140 کشور لازم الاجراست.[5]

نویسندگان این کنوانسیون، دو هدف اصلی رو دنبال می کردن:[6] هدف اول، رسیدن به حد معینی از اتحاد در قوانین و روش های حقوق هوایی بود، به خاطر این که در مسائل مربوط به حقوق هوایی، خیلی از دولتها با رژیمای حقوقی مختلف وجود داشتن. واسه رسیدن به این مقصود، مهمترین قانون در این مورد، مربوط به محدود کردن مکانهاییه که ماده 28 کنوانسیون ورشو مقرر نمودهه،یعنی محدود کردن تعداد مکانای صالح واسه اقامه دعوی خواهان. [7]

دومین و شاید مهمترین هدف، محدود کردن مسوولیت پنهون مسئول حمل در حوادثی بود که باعث مرگ یا آسیب بدنی مسافر می شد. در ازای این محدود کردن مسوولیت، کنوانسیون ورشو، بار اثبات دلیل رو تغییر داد و فرض وجود مسوولیت علیه مسئول حمل رو برقرار نمود. پس، به صرف نشون دادن ورود ضرر، تقصیر مسئول حمل رو می شد مگه اینکه او اثبات می کرد که کلیه کارایی که واسه خودداری از ورود ضرر لازمه رو انجام داده یا اینکه براش نشدنی بوده تا از ورود ضرر خودداری کنه.

رشد سریع حمل و نقل هوایی بین سالهای 1929 تا 1955، نارساییای عملی و حقوقی خیلی رو در کنوانسیون ورشو نشون داد که نیاز به اصلاح داشت. به همین منظور، کشورها در لاهه گرد هم اومدن تا قوانین کنوانسیون ورشو رو به روز کنن.در سال 1955، یک کنفرانس دیپلماتیک در لاهه برگزار شد تا پروتکلی رو واسه اصلاح کنوانسیون ورشو انجام کنه.قرارداد لاهه، حدود مسوولیت رو واسه آسیب بدنییا فوت مسافرینرا دو برابر کرد. کلا، قرارداد لاهه 1955، موفق به ایجاد اصلاحات زیر گردید:[8]

 • دولتا اجازه یافتند تا نسبت به اجرای کنوانسیون، تنها در مورد حمل با هواپیماهای نظامی، حق رزرو قائل شن،[9] در حالی که کنوانسیون ورشو، این حق رو واسه همه هواپیماهای دولتی قائل شده بود.
 • در جایی که بلیط شامل این شرط که «حمل، به شرط قوانین مربوط به مسئولیت در کنوانسیون ورشوه» نباشه، مسئول حمل، مسئولیت نامحدود نخواهد داشت.[10]
 • قرارداد لاهه، اجازه داد تا کنترل بار به همراه بلیط مسافر انجام شه. تعیین حدود مسئولیت، اختیاری بود. مسئولان حمل مجبور بودن تا محلای مبدا، مقصد و جای هایمورد توقف رو اشاره کنن.[11]
 • مهمترین اصلاحیه، دوبرابر کردن مسئولیت در مورد فوت یا آسیب بدنی مسافر بود که از 125000 فرانک فرانسه به 250000 فرانک فرانسه زیاد شد.[12]
 • قرارداد لاهه، مسئول حمل رو از مسئولیت در حمل جنسا و بار مسافر معاف نمود، مشروط بر اینکه مسئول، ثابت کنه که خسارتبه دلیل قصور در کنترل هواپیما از طرف خلبان ایجاد شده.[13] به ماده 23 کنوانسیون، پاراگراف دومی به این توضیح اضافه شد که: « پاراگراف اول این ماده نباید در مورد مقررات حاکم بر خرابییا ضرر به دلیل مشکلات ذاتییا مشکلات کیفیتی بار مورد حمل، اجرا شه.»[14]
 • به ماده 15 کنوانسیون، پاراگرافی اضافه شد که می گفت: «هیچی در این کنوانسیون، مانع ارسال بارنامه هوایی قابل انتقال نمی شه.»[15]
 • دوره زمانی واسه اقامه دعوی طبق ماده 26 به 14 روز در مورد جنسا و 7 روز در مورد بار مسافر اضافه شد. در مورد خسارات به دلیل تاخیر، به 21 روز اضافه گردید.[16]
 • قرارداد لاهه، قدم بزرگی در اصلاح مقررات ماده 25 کنوانسیون ورشو برداشت. ماده جدیدی، جانشین ماده 25 این کنوانسیون شد که مقرر می داشت حدود مسئولیتی که در کنوانسیون ورشو تعیین شده، اجرا نخواهد شد، اگه ثابت شه که: خسارات به دلیل فعل یا ترک فعل مسئول حمل یا کارکنان یا نمایندگان او ایجاد شده، با قصد ایجاد ضرر یا قصور او با علم به اینکه شایدً ضرر به بار خواهد اومد.»[17]

آمریکا از تصویب این قرارداد خودداری نمود، چون به فکر بود که حدود مسوولیت هنوز پایینه. قرارداد لاهه در اول آگوست 1963 به اجرا درآمد. در 4 مارس 1999 پس از تصویب قرارداد مونترآل شماره 4، از طرف آمریکا، قرارداد لاهه هم به طور ضمنی از طرف اون کشور به اجرا درآمد.

کنوانسیون گوادالاخارا، به شکل یک کنوانسیون مکمل، سیستم ورشو رو اصلاح نمود. این کنوانسیون، خطی بین مسئول حملی که قرارداد حمل رو منعقد می کرد و مسئول حملی که عمل حمل و نقل رو بطور کامل یا قسمتی از اون رو انجام می داد، کشید و مسئولیتای هر کدوم رو جدا نمود؛ اما تعریف واضحی از اصطلاح مسئول حمل ارائه نداد. این کنوانسیون، تعاریف زیر رو ایجاد نمود:

 • مسئول حمل طرف قرارداد، یعنی شخصی که ، قرارداد حملی رو با یک مسافر یا فرستنده کالا یا با شخصی که از طرف مسافر یا فرستنده کالا عمل می کنه، منعقد می کنه.[18]
 • مسئول حمل واقعی، یعنی شخصی غیر از مسئول حمل طرف قرارداد، و یعنی کسی که از طرف مسئول حمل طرف قرارداد، تموم یا قسمتی از حمل رو انجام میده.[19]
 • مسئول حمل واقعی به اندازه مسئول حمل طرف قرارداد، مسئولیت نداره. مسئولیت اون محدود به حدودیه که در ماده 22 کنوانسیون ورشو مقرر شده.[20]
 • اقامه دعوی، ممکنه علیه مسئول حمل طرف قرارداد یا علیه مسئول حمل واقعی و یا علیه هردوی اونا اقامه شه. اگه یکی از مسئولان حمل، طرف دعوی بگیره، این حق رو داره که طرف دیگر رو به دعوی وارد کنه.

کنوانسیون گوادالاخارا در اول مه 1964 پس از تصویب 5 کشور به اجرا در اومد.[21]

این قرارداد، از طرف 21 دولت من جمله آمریکا در 8 مارس 1971 در شهر گواتمالا امضا شد. هدف این قرارداد، اصلاح و به روز سازی کنوانسیون ورشو بود که قبلا به وسیله قرارداد لاهه اصلاح شده بود.[22] این قرارداد، هیچ موقع به اجرا در نیامد اما از چند دید دارای اهمیته:

 • این قرارداد، پایه مسئولیت متصددی حمل رو از تقصیر به خطر تغییر داد و پس، مسئول حمل رو حتی در صورت نبود وجود تقصیر، مسئول شناخت؛ مثل دعاوی به دلیل جراحت یا فوتی که از هواپیماربایی ایجاد شده.[23] قانون اینجا اینه که حدود مسئولیت در مورد مسافر و بار نباید از مبلغ 1500000 فرانک فرانسه (در حدود 100000 دلار امریکا)[24] بیشتر شه، حتی اگه ضرر از فعل یا ترک فعل مسئول حمل، کارکنان و یا نمایندگان او ناشی شده باشه؛ چه به شکل عمدی و چه به دلیل غفلت اما با علم به اتفاق ضرر.
 • این قرارداد، اسناد حمل رو به روز و راحت نمود و این امکان رو داد تا با روشای پردازش داده الکترونیکی، جانشین شن.[25]
 • ماده 14 قرارداد، کشورها رو مجاز نمود تا در صورتی که غرامتی از طرف مسئول حمل پرداخت نشه، برنامه هایی جهت غرامتهای تکمیلی پیش بینی و تهیه کنن.
 • نوآوری مهم قرارداد، ایجاد یک صلاحیت اضافی واسه اقامه دعوی بود که از راه اون، خواهان می تونست در کشور محل اقامت یا سکونت دائم خود اقامه دعوی کنه مشروط بر اینکه مسئول حمل، محل کار یا تجارت در اون کشور داشته باشه.[26]

قرارداد گواتمالاسیتی، تنها از طرف 11 کشور تصویب شد. با وجود اینکه این قرارداد به خواست آمریکا تهیه و نوشته شد اما خود، اون رو تصویب ننمود.[27] این قرارداد، حالا تنها یک یادگار تاریخی از سعی رو راست جامعه بین الملله که هیچ موقع اجرایی نگردید اما به هرحال، خیلی از مقررات مهم این قرارداد در کنوانسیون مونترآل 1999 آمده.

پروتکلای مونترآل در سال 1975 ایجاد شدن. این پروتکلا، سیستم SDRیعنی”حق برداشت ویژه” رو ایجاد کردن تا از اون واسه تعیین ارزش حدود مسوولیت استفاده شه. قرارداد شماره 3 در سنای آمریکا پذیرفته نشد، اما پروتکلای شماره 1 و 2 در 15 فوریه 1996 به اجرا درآمدند. قرارداد شماره 4 مونترآل هم، تصویب سنای آمریکا رو به همراه نداشت اما بعداً در 4 مارس سال 1999 در آمریکا، تصویب و به اجرا درآمد.

 

1-2-       نارساییای سیستم ورشو

سیستم ورشو، باعث چندگانگی در اسناد شد.[28] میزان متفاوتی از مسئولیت در مورد مسافران مختلفی که همه در یک هواپیما در حال پرواز بودن اجرا می شد.[29] بعضی از اصطلاحات سیستم ورشو، مشکلات عدیده ای رو در تفسیر و اجرای اون ساختن که باعث روش های قضایی مختلفی در کشورها گردید.پس سیستم ورشو، دیگر پاسخگوی اسناد حمل الان نبود و کشورها به فکر راه حل جدیدی افتادند.

 

1-3-         مقرررات ورشو و نیاز به روزآمد شدن

با اینکه ماده 22 کنوانسیون ورشو به مسافر و مسئول حمل اجازه عقد قرارداد خاص واسه تعیین حدود مسوولیت بالاتری رو میده، اما ماده 32 همون کنوانسیون، مقرر می داره که هرگونه توافق خاصی که قوانین کنوانسیون رو نقض کنه، بی اعتبار و لغوه. پس اینجور قوانین یک جانبه ای، فقطً ضمیمه ای به مقررات کنوانسیون ورشو هستن. اصلاح کنوانسیون تنها باید طبق کنوانسیون وین در مورد قراردادها صورت قبول کنه. پس از اون جایی که هیچکدام از اعمال گفته شده جانشین کنوانسیون نمی باشن، فقط توافقاتی هستن که رژیم حقوقی خاصی رو که دادگاهها بتونن اون رو اجرا کنن تشکیل نمی دن. توافقات زیر نمونه هایی از اونا هستن:[30]

– توافق 1966 مونترال بین مسئولان،[31]

– قانون 1992 ژاپن،[32]

– توافقات بین مسئولان حمل یاتا 1995-1996،[33]

– قوانین شورای اتحادیه اروپا 1997،[34]

کنوانسیون مونترآل

در 15 نوامبر سال 1995، شورای ایکائو تصمیم به ایجاد یک گروه تحقیق گرفت که وظیفه این گروه، کمک به اداره حقوقی در پیشرفت و ایجاد یک عملکرد در چارچوب ایکائو واسه سرعت دادن در روند به روز سازی سیستم ورشو بود. اداره حقوقی، بعد در جلسه صد و چهل و هفتم، گزارش خود رو تقدیم شورا نمود تا به شورا راهکارهای لازم برایبه روز سازی سیستم ورشو رو بده.  گروه تحقیق، فهمید که لازمه تا ایکائو، سیستم ورشو رو به روز کنه، با این تصور که تنها مشکلات اساسی و مهم سیستم ورشو مثل صلاحیت و مسوولیت، نیاز به اصلاح دارن.[35] گروه تحقیق، صلاحیت پنجم رو مورد بررسی قرارداد. طبق این قانون، محل اقامتگاه یا سکونت دائمی مسافر، واسه خواهان در اقامه دعوی مورد استفادهه. اینجور قانون ای قبلا در قرارداد گواتمالاسیتی پیش بینی شده بود. این قانون اجازه میده تا در صورتی که مسئول حمل و نقل هوایی، مشغول به کار در کشور اقامتگاه یا کشور محل سکونت دائمی مسافر باشه، مسافر بتونه در اونجا اقامه دعوی کنه.  با اینکه بعضی از اعضای گروه، صلاحیت پنجم رو رد ننمودند، اما به باور اونا، بعضی از کشورهای اروپایی در پذیرش اینجور پیشنهادی دچار مشکل می شن؛ چراکه با پذیرش اون، یک شخص ساکن آمریکا، حتی در حالتی که یک حادثه هوایی بین دو نقطه در خارج از آمریکا اتفاق افتاده باشه و مسئول حمل هم اهل آمریکا نباشه، می تونه به دادگاههای کشور خود مراجعه و اقامه دعوی کنه. به نظر بعضیا دیگر، صلاحیت پنجم، بار مضاعفی رو بر دوش مسئولان حمل هوایی ایجاد می کنه و اثر قابل توجه ای بر میزان حق بیمه ها داره. از اون جایی که بر سر این مسائل، اتفاق نظری بین اعضا نبود، گروه تصمیم گرفت تا این موضوع رو در دستور کار خود قرار نده.

ایکائو در سال 1995، شورای ایکائو رو مجبور نمود تا در کنوانسیون ورشو، تجدید نظری بکنه. کمیته حقوقی ایکائو در سی امین جلسه خود که از 28 آوریل 1997 تا 9 مه 1997 تشکیل شده بود، متن پیش نویس کنوانسیون برابر سازی قوانین مشخص حمل و نقل هوایی بین الملل رو تصویب نمود. در جلسه بعدی شورا که در مورد پیش نویس بود، شورا مقرر نمود که بررسی بعدی باید در مورد حل مسائل مسوولیت و صلاحیت باشه که نسبت به اونا هنوز توافقی نشده.[36] شورا، گروه ویژه ای رو واسه به روز سازی و ترکیب سیستم ورشو تشکیل داد تا جنبه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی هر موضوع رو به دقت بررسی کنن. گروه ویژه، قدرت انجام تصمیم رو نداشت، اما نقش پیشنهاد ای رو واسه شورا اجرا می کرد. این گروه، تهیه پیش نویس کنوانسیون برابر سازی قوانین مشخص حمل و نقل هوایی بین الملل رو در دستور کار خود قرارداد و متن اون رو در سی امین جلسه کمیته حقوقی ایکائو در مونترال که از 28 آوریل تا 9 مه 1997 برگزار شده بود تصویب نمود. پیش نویس خود، ارائه دهنده اصولیه که در توافقات بین مسئولان حمل یاتا، قوانین شورای اروپا در 1997، و بقیه اقدامات یک جانبه دولتها و مسئولان حمل مقرر شده بود. ضمنا این پیش نویس، صلاحیت پنجم رو هم تصویب نمود.[37] با اینکه مسائلی مثل بار اثبات دعوی و صلاحیت، حل و فصل نشدند؛ اما شورا اعلام نمود که زمان اون رسیده تا این کنفرانس رو تشکیل و اجازه بررسی عمیق پیش نویس رو بدیم.

در طول ده 1990، به جای تهیه یک کنوانسیون جدید، گزینه های دیگری ارائه گردید، ازجمله:[38]

 • حفظ وضع موجود، بدین معنا که رژیم ورشو از راه موافقتنامهای منطقه ای و خصوصی تکمیل شه که این همه با همً باعث ایجاد «شبکه ای به هم پیچیده و درهم» از معاهدات و بقیه موافقتنامها می گردین،
 • تهیه پروتکلی دیگر که کنوانسیون ورشو رو از بعضی جهات مشخص اصلاح کنه. جنبهایی مثل مبنای مسئولیت واسه مطالبه ضرر بیشتر از سطحی که عموما پذیرفته شده، یعنی خسارات بیشتر از 100،000 حق برداشت ویژه (SDR) در صورت زخم یا فوت مسافر؛ اصطلاحاً «پنجمین دادگاه صالح»،[39]امکان سقوط محدوده های مسئولیت در قبال خسارات وارده به کالا، بار همراه مسافر و اشیای شخصی و مقررات روزآمدی واسه ارسال اسناد و اخطاریه[40] و
 • نسخ و کنار گذاشتن کنوانسیونای مربوط به حمل و نقل هوایی و حل مسائل حقوقی به دلیل حمل و نقل هوایی بین المللی از راه قوانین حقوق بین الملل خصوصی و توافقای خصوصی بین مسئولان حمل و مشتریان، با توجه به آزادی قراردادی وسیع بین دو طرف مربوط .[41]

از اون جایی که هر کدوم از گزینه های فوق، با ایراداتی روبرو بود. واسه همین، تصمیم گرفته شد تا به جای گزینه های فوق، کنوانسیون جهانی جدیدی تصویب شه.

ایکائو، پیش نویس خود رو به کنفرانس بین المللی حقوق هوایی تقدیم نمود. این کنفرانس، از دهم تا 29 مه 1999 در مقر ایکائو در مونترال کانادا برگزار شد و 121 کشور در اون شرکت کردن. در کنار کشورها، 11 سازمان بین المللی هم در کنفرانس شرکت کرده بودن. این سازمانها شامل انجمنای دولتی، خطوط هوایی، بیمه و انجمنای تجاری بودن. هیچ گروهی که حمایت کننده حقوق مسافرین باشه در کنفرانس حضور نداشت.[42]در این کنفرانس، 121 کشور شرکت کردن. آخر سر در 28 مه 1999، 105 کشور شرکت کننده ضمنا یک سازمان منطقه ای، کنوانسیون مربوط به کامل سازی قوانین مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی که «کنوانسیون مونترآل»[43]نام گرفت رو در شهر مونترآل کانادا امضا کردن. کنوانسیون مونترال، سعی کرده تا علاوه بر تعیین غرامت کافی واسه مدعیان، دادگاههای صالح و مناسب رو واسه اقامه دعوی اونا مشخص کنه.مجمع ایکائو، مقرر نمود که کار به روز سازی سیستم ورشو، باید بیشتر به وسیله برنامه های کمیته حقوقی انجام گیرد. برنامه کاری کمیته حقوقی، اصلاح گردید و گزینه جدیدی با عنوان «به روز سازی سیستم ورشو و بررسی تصویب اسناد قانون حمل هوایی بین المللی» انجام شد.[44]

سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری

سازمان­ حقوق هوایی

1.Eliashive, Arlazar,Article 28(1) of the Warsaw Convention, (Montreal:McGiII University1972), at  page 2.

 1. Ibid.

 

 1. Ibid.

 

3.Ibid, at page 3; from: Shawcross and Beaumont ,On Air Law, 3rd edition by P.B.Keenan, A.Lester and P.Martin(London, Butterworths, 1966),Vol 2,at  page 49.

 1. Edet Amana Idorenyin,The Montreal Convention of 1999: Problems AndProspects”, (Montreal: McGiII University 2002), at page10. Available at: www.digitool.library.mcgill.com

 

2.Eliashive, op.cit, at page 3.

 

 1. Ibid, and see also: Edet Amana, op.cit, at page 19.

 

1.Edet Amana, op.cit.

2.Hague Protocol, supranote46 , art. XXVI.

 

 1. Ibid., art. III.

 

 1. Ibid., art. IV.

 

 1. Ibid., art. XI.

 

 1. Ibid.,art; X.

 

 1. Ibid., art. XII.

 

 1. Ibid., art. IX.

 

 1. Ibid., art. XV.

 

 1. Ibid., art XIII.
 2. Ibid., art. I(b).

 

 1. Ibid.,art.I(c).

 

 1. Ibid.,art. III (2).

 

5.Edet Amana, op.cit, at page 24

.

 1. Ibid, art.1.
 2. Unlawfulinterference withaircraftby persons on board.

 

2.Guatemala City Protocol, art. VIII.

 

 1. Ibid.,art. II.

 

 1. Ibid.,art. XII.

 

5.Ibid., art. XX. This provision makes it statistically impossible to bring the Protocol into force without ratification by the US.

 1. EdetAmana, op.cit. at page 32; from: M. Milde “The Warsaw System of Liability in International Carriage by Air: History, Merits and flaws …and the New ‘non-Warsaw’ Convention of 28 May 1999” (1999) 14 Annals of Air &. Space Law.at page 167.
 2. Ibid.

 

 1. Ibid, at page 29.

 

4.Agreement Relating to Liability Limitations of the Warsaw Convention and The HagueProtocol, Signed at Montreal on 13 May 1966, CAB No. 18900, (1982) 49 U.S.C. Ss 1502.

 1. The Japanese Initiative of 1992.
 2. IATA IntercarrierAgreement on Passenger Liability, Kuala Lumpur, and 31 October 1995 reproducedin(1997) XXI.

 

 1. The European Communîty adopted EU, Council Regulation (EC). No. 2027/97 of 9 October 1997 on air carrier liability in the event of accidents, [1997] O.J.L.285/1.

 

2.Edet Amana, op.cit, at page 36.

 

 1. Ibid.

 

 1. Ibid.

 

 1. پابلو مندس دولیون، ترجمه: ماشاا… بنا نیاسری، «کنوانسیون مونترآل: جدا سازی و بررسی بعضی از جنبه های روزآمد و ترکیب شدهسیستم ورشو»، مجله حقوقی بین المللی، پاییز 1383، ش 31. ص 266.
 2. Fifth Jurisdiction
 3. همون، به نقل از:

George N.Tompkins, The Future for the Warsaw Convention Liability, The Aviation Q.38,43(1999)

1.ماده 27 کنوانسیون مونترآل مربوط به  “آزادی قراردادی” ه. این مقرره، محدود به این شده که توافقای بین مسئول حمل و مسافر، با مقررات کنوانسیون مونترآل مخالف نباشه و هدف اون، هدایت توافقاتیه که بین دو طرف ( مسئول حمل و مسافر) صورت میگیره.

 

 1. Serrao J.D, Jacqueline Elil, “The Montreal convention of 1999: a “Well-Worn” Restructuring of Liability and Jurisdiction”,( Montreal:McGiII University 1999)at page 33.

 

 1. Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, 28 May 1999,

ICAO DCW Doc. No. 57.Available at: www.lexmercatoria.org

 

واسه دیدن متن فارسی کنوانسیون مونترآل مراجعه کنین به: بنیاسری،ماشاا…، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 31، پاییز 1383، صص 390-31.

 

 1. Edet Amana, op.cit.

  دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

  دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

   

  عنوان:

  حقوق هوایی از دید حقوق عمومی ایران و بین الملل

  پایان نامه حقوق هوایی از دید حقوق عمومی ایران و بین الملل

مدلای ذهنی سطح رضایت مندی نیازای مشتریانه. این مدلا طبق شاخصا ذهنی نمی باشه بلکه درک خود افراد از رضایت مندی شونِه. مدلای ذهنی به دو دسته روشای رویدادگرا[2] و خصیصه گرا[3] تقسیم می شن . روشای کیفی هستن که طبق کشف سطح رضایت مندی مشتریان از راه تجارب اونا در مورد جنسا یا خدمات شرکت هستن. این تجارب مشتریان به زمان ” رویارویی با واقعیت ” مشهورند. روشای خصیصه گرا در دسته روشای قابل رایانه ای شدن طبقه بندی می شن چون میشه واسه کاربرد اونا یک الگوریتم قابل برنامه ریزی درست کرد. این مدلا نیاز به حضور آدم واسه مشاهده و جدا سازی و بررسی شکایات و رفتار مشتریانان ندارن.

روشای خصیصه گرا به دو دسته امتحان روشن و امتحان ضمنی تقسیم بندی می شن. روشای امتحان ضمنی یا غیرمستقیم از معیارهای غیرمستقیم رضایت مندی استفاده می کنه که میشه از اونا رضایت مندی رو استنتاج نمود . این روش ها واسه امتحان رضایت مندی مشتریان از روایتی بالایی بهره مند نیستن چون استنتاجایی که از معانی بعضی از شاخصا صورت میگیره نمی تونه دقیق باشن و یا حتی غلط هستن. روشای روشن یا روشن، روش بهتری واسه امتحان رضایت مندی مشتریان ارائه می دن چون اونا طبق ایجاد اندازه رضایت مندی – که می تونه تک بعدی یا چند بعدی باشن – هستن (Smithas & Et al, 2005  ).

در یه جور تقسیم بندی ، امتحان رضایت مشتریان واسه شرکتای تولیدی شامل مدلای زیره :

 • خریداران جعلی : روش سودمندی واسه آزمایش مشتریانه. در این روش افرادی رو به عنوان خریدار استخدام می کنن و این افراد به واحدهای عرضه کننده اجناس شرکت مراجعه می کنن و تجربه خود رو از خریدهای انجام شده گزارش می کنن. اینطوری تصویری از دیدگاه مشتریان از مسائل و مشکلات احتمالی در مورد محصول شرکت ارائه می کنه.
 • جدا سازی و بررسی مشتریان از دست رفته : یکی از منابع مهم دیگر در کسب آگاهی از نبود رضایت مشتریان جمع آوری اطلاعات مربوط به مشتریانیه که دیگر از اجناس شرکت استفاده نمی کنن و به اجناس رقبا روی آورده ان. در این رابطه کسب آگاهی از بروز این مسئله به دنبال بردن به نقاط ضعف شرکت و اجناس اون کمک زیادی کرده و به شرکت این امکان رو میده تا نسبت به رفع نواقص اقدام کنه. با باخبر شدن از اینکه چرا مشتریان محصول ما رو مصرف نمی کنن و ضمنا باخبر شدن از شرکتایی که مشتریان محصول اونا رو مصرف می کنن ، میتونیم به نقاط ضعف خود پی ببریم و هم عواملی رو که واسه مشتریان مهم هستن و شرکتای دیگر با فراهم آوردن اون عامل مشتریان ما رو به طرف خود جلب کرده ان، شناسایی کنیم. اینطوری میتونیم با برطرف کردن نقاط ضعف خود و ضمنا فراهم آوردن امکانات جدید دوباره مشتریان رو به طرف شرکت بازگردانیم .
 • تحقیقات میدونی درمورد مشتریان : فقطً دریافت پیشنهادها و شکایتا نمی تونه تصویر درستی از وضعیت رضایت مشتریان ارائه کنه. تحقیقات نشون میده که در آمریکا از هر چار خرید یکی از اونا باعث نبود رضایت مصرف کننده می شه و فقط 5 درصد از مشتریان ناراضی شکایت خود رو به شرکت مربوطه مطرح می کنه و واکنش اونا فقط تغییر نوع و مارک محصول مورد نظره و درنتیجه شرکتا بی اونکه آگاه باشن مشتریان خود رو از دست می دن . به همین دلیل شرکتای مشتریان مدار اقدام به انجام منظم و دائمی تحققای میدونی و نظرسنجی مستقیم از مصرف کنندگان می کنه. این کار از راه ارسال پرسشنامه و یا تماسای تلفنی با تعدادی از مشتریان صورت میگیره. در این نوع تحقیق ً کارکرد محصول ، میزان رضایت مشتریان و کارکرد اجناس رقبا مورد سوال قرار میگیره.

[1] – Sebastian paffrath

[2] – Event-oriented methods

[3] – Attribute-oriented methods

پایان نامه مدلسازی مدیریت الکترونیکی رابطه با مشتری در کارخانه ها (عوامل رضایت مندی مشتریان )

متن کامل در سایت زیر

2-کارکرد تحصیلی علم‏آموزان رو با هیچکی مقایسه نکنین.

3-احساس خود رو نسبت به موفقیت‏های اون هر چند که کم باشه خیلی روشن و شفاف اعلام کنین.

4-انتظارات خود رو خیلی دقیق و شفاف با توجه به توانایی و استعداد و علاقه‏های علم‏آموزان بگید. یعنی اول واسه خود معلوم کنین، بعد با علم‏آموزان در بین بذارین و در هر مورد که علم‏آموزان اعلام آمادگی و توانمندی کرد، اون رو جمع بندی کرده و در یک دفترچه یادداشت کنین و بعد هر نوع امکاناتی که لازمه واسه کمک کردن به علم‏آموزان که بتونه اون انتظارات رو برآورده کنه، فراهم کنین و بعد علم‏آموزان خود رو تشویق کنین که همه توان خود رو به کار ببرن و به شوق و سعی اون پاداش بدین، اما نتیجه عملکردش رو بذارین خودش آزمایش کنه، اگه در آزمایش اش خود رو ناموفق آزمایش کرد، اون رو همراهی کنین تا بار دیگر شروع کردن رو تجربه کنه (نه، 1391).

 

عوامل روحی و روانی افت تحصیلی

افت تحصیلی یک کودک موجب بهبود وضعیت پیشرفت تحصیلی او نمی شه و از این نظر تا حدود زیادی بی فایده س اما عوضش عوارضی واسه کودک به دنبال داره که مهمه. یکی از مشکلات جبران ناپذیر مردودی روی شخصیت کودکان، کاهش عزت نفس و فکر مثبته. الان نقش خودپنداری مثبت در موفقیت انسانا مورد تأکید صاحبنظران و محققان تربیتیه اونا بعد از خونه، مدرسه رو مهم‏ترین نیروی شکل دهنده خودپنداری می‏دانند موستکاس[1] عقیده داره که ما همه اشتباه می‏کنیم. مرتبک خطا شدن و پایین آوردن اعتبار و آبرو یک کودک و ضمنا آگاه بودن از این که شخصیت کودک مریض می‏شه خیلی جدی تر از اینه که کودک کلمات رو به هنگام قرائت جا بندازه (بهرام زاده، 1391).

کاهش اعتماد به نفس کودک که حاصل از شکست هاست، بزرگ‏ترین عامل تعیین کننده روند آینده زندگی او، خاصه زندگی تحصیلی اوست. این شکستا نگرشا و اعتقادات او رو نسبت به مدرسه، معلم و علم منفی میسازه. به گونه‏ای که به مرور از علم و مدرسه روی گردان می‏شه تا جایی که به انتهای خط می‏رسد و آخر سر ترک تحصیل می‏کنه شکست‏های پشت سر هم و در انجام خواست‏های مدرسه هسته مرکزی خیلی از مشکلات روانی رو تشکیل می‏بده (بهرام زاده، 1391).

 

چه مهارت هایی باعث پیشرفت تحصیلی می شه؟

از دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان آموزشی، مهم ترین مهارت هایی که می تونه باعث موفقیت تحصیلی علم آموزان شه، یعنی: هدف گذاری، برنامه ریزی درسی، روش درست مطالعه، تقویت حافظه، تمرکز و دقت.

 

-انتخاب هدف و برنامه ریزی

هدف، موضوع یا جایگاهیه که واسه رسیدن به اون فکر و سعی می کنیم.اگه ندانیم به کجا می رویم، رسیدن به مقصد، سخت و به تعبیری امکان نداره.پس اولین قدم واسه موفقیت «انتخاب هدف» است.برنامه ریزی حرکتی هوشمندانه، منطقی و مرحله بندی شده واسه رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده. صاحب نظران علم آموزش فکر می کنن اگه 20 درصد از زمان مطالعه و تحصیل هر علم آموز صرف برنامه ریزی شه می تونه در 80 درصد بقیه با اطمینان بیش تری قدم برداره.

 

-مطالعه همراه با شناخت

نتیجه ی تحقیقات نشون دهنده اینه که بیش ترین اطلاعات از راه مطالعه به دست میاد؛ پس مطالعه مهم ترین روش ی یادگیریه که با خوندن، یادداشت ورداری، مرور کردن و تمرکز همراهه.مطالعه بی شناخت و به کارگیری روش درست، نه تنها موفقیت تحصیلی به همراه نداره، بلکه زمینه های بی علاقگی علم آموز از درس و تحصیل رو فراهم می سازه.واسه کسب موفقیت تحصیلی علاوه بر داشتن علاقه به مطالعه، آشنایی با روش درست مطالعه هم ضروریه.

روش درست مطالعه نیازمند باخبر شدن از تکنیک ها، شرایط، موقعیت، خطاها و عوامل محیطیه که به نسبت نوع درس متفاوته.به کار بردن فنون استادانه ی مطالعه، اون رو آسون تر و لذت بخش تر می سازه و پس علاقه ی علم آموز به مطالعه رو افزایش می ده.

 

-استفاده ی درست از حافظه

مغز آدم میلیاردها سلول زنده داره و علم آموزی که روش درست استفاده از این توانایی نامحدود رو بیاموزد، از موفقیت بهره مند میشه.آشنایی با انواع حافظه و رعایت فاصله ها زمانی مرور درسا به علم آموز کمک می کنه تا در مطالعه و یادگیری درسا احساس موفقیت بیش تری داشته باشه.

 

-تغذیه، استراحت و آرامش

کسب موفقیت تحصیلی لازمه توجه به تموم نیازها مثل نیاز جسمی، عاطفی، اجتماعی و… است. آگاهی خونواده ها از روش درست تغذیه و استراحت درست علم آموز می تونه در موفقیت تحصیلی او مؤثر باشه.جواب دادن به درس، امتحان، کسب رتبه ی برتر در کلاس و…واسه علم آموز استرس آوره و از اون جا که داشتن آرامش موجب می شه تا بتونه از تموم توانایی ها به شکل کامل استفاده کنه باخبر شدن از تکنیک های کسب آرامش در مواقع بروز استرس نقش مؤثری در موفقیت تحصیلی داره.خونواده ها باید روی این موضوع به اندازه ی کافی کار کنن و روش های برخورداری از آرامش رو به فرزندان خود بیاموزند.

 


 

[1] – Mostcas

متن کامل در سایت زیر :

پایان نامه اثر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی علم‏آموزان دختر پایه هفتم شهرستان جم

دانلود پایان نامه ارشد کارکردگرایی و دیگر ایده پردازی‌های نظری

بررسی مارکسیستی برخلاف کارکردگرایی بر اختلاف های اجتماعی تاکید می کنه تا وفاق اجتماعی، از نظر نویسندگانی چون چاکس دون زلوت [1]خونواده وسیله نظام سرمایه داریه که کودکان رو طوری می پرورد که کارگرانی مطیع، رام و فرمون بردار بارایند. به جای اون که خونواده دارای ارزش های مشترک ویژه خود باشه، مدافع و پیرو ارزش ها و قانون های طبقه حاکمه. (دون زلوت، 1980)

2-16-2. فمنیسم

بیشتر جامعه شناسان فمنیسم با انتقادات مارکسیستی موافقند، اما بیشتر از کارکردگرایی هم واسه ضعفش در تشخیص وضعیت حقیقی خونواده انتقاد می کنن. اونا برطرقی که در اونا زنان به وسیله خونواده بهره کشی می شن، نیروی کارشون بی ارزش شمرده می شه و ضمنا بر وجود پدر سالارانه بیشتر خونواده ها، تاکید می کنن روابط خانوادگی تحت سلطه مردها پنداشته می شه و خونواده ایده سیاسی پدر سالاری رو موندگاری می بخشد. این جور پنداشته می شه که اینجور وضعیتی به سود مردها و هم اینجور نظام سرمایه داریه. اینجور دیدگاهی با نقش های مکمل که پارسونز تشریح کرده، فرق زیادی داره.

2-16-3. راه و روش های تفسیری

جامعه شناسان تفسیری بر بررسی نقش ها و ارتباطات درون خونواده، تا نقش کلی اون در جامعه تاکید کرده ان. در این مورد، اونا بیش تر از کارکردگرایان به بررسی معانی و تفسیری که افراد از موقعیت های خانوادگی و ارتباطات شون دارن، می پردازند. پس اونا منابع اختلاف و نا آرومی و ضمنا توافق و موافقت رو که به وسیله کارکردگرایان ندیده گرفته می شه برملا میسازن.

2-16-4. تفکر راست نو[2]

تفکر راست نو یا نیورایت، نشون دهنده اندیشه ایه که در کشاکش بین ارزش های به دلیل ساختار جداگونه خونواده[3] که واسه آزادی و ر هایی زنان از قید و بند های خانوادگی تاکید می کنه. و اخلاق سنتی[4] معنا پیدا کرده و از بین تیولیبرالیسم و اندیشه اقتداگرایی جایی واسه خود جستجو می کنه.

این تفکر از بعضی از ابعاد، برابر مدرن کارکردگراییه، چون از این دیدگاه خونواده هسته ای پدیده ای بهنجار و مطلوبه که از اون راه ما می تونیم به سعی خود ادامه دهیم طرفداران این دیدگاه (که بیشتر سیاستمدار هستن) اینجور می پندارند که زندگی خانوادگی در حال اضمحلاله و اون رو محکوم می کنن و تعداد اشکال خونواده و افزایش مسائل اجتماعی رو پیآمد این تغییرات می پندارند. پس از خونواده هسته ای باید در مقابل اینجور تهدیداتی حمایت و دفاع کرد چون تقویت خونواده هسته ای، باقی موندن و دووم اون، ثبات اجتماعی ایجاد کرده، مردها و زنان و کودکانی به جامعه تحویل می ده که از توانایی های لازم واسه زندگی برخوردارن و ارزش های اخلاقی و قوانین حاکم برجامعه و ملاک های اون رو به رسمیت می شناسند. کودکان نیاز دارن که در محیطی آروم و با ثبات و به وسیله خونواده جامعه پذیر شن، زنان نیاز دارن که حفاظت از خونواده رو اولویت اول زندگی خود بذارن و از گسترش هم خونگی مشترک بی ازدواج، طلاق و خونواده های تک والدی باید جلوگیری کرد. نیورایت نقد های تندی به اقدامات فمنیست ها و دولت های رفاه داره و این اقدامات رو باعث تضعیف خونواده و روابط خانوادگی می دونه.

ویل دورانت در کتاب لذات فلسفه می نویسد: کار خاص زن، خدمت به باقی موندن نوعه و کار خاص مرد، خدمت به زن و کودک ممکنه کار های دیگری هم داشته باشه. ولی همه از روی حکمت و تربیت پیرو این دو کار اساسیه. (دورانت، بی تا)

2-16-5. کاهش کارکرد خونواده

از مهم ترین اسباب و عواملی که بر درست شدن بنیاد خونواده اثر منفی و ویرون گر بر جای نهاده و پیوند های خانوادگی رو دچار گست کرده و نشون میده، فراموشی یا دست کم، فروکاستن کارکرد های خونواده و به بیان دیگر، جدا شدن دو عنصر اصلی کانون خونواده که قوام و دووم نهاد خونواده به اون دو بستگی داره یعنی پدر و مادر از نقش و کارکرد های خوده که نمی توانند و یا نمی خواهند مسوولیت خود رو اون طور که باید بکنن، این عوامل خونواده رو در سراشیبی سقوط قرار داده. بخش بزرگ این کارکردها، در علم تجربی و درس های دینی، قلمرو مشترک دارن.

خونواده در دنیای امروز خیلی از وظایف خود رو از دست داده. پیدایش موسسات زیاد آموزشی مثل مهد کودک، و کودکستان، دبستان، سازمان های اقتصادی، حقوقی، قضایی، انتظامی که بخش زیادی از وظایف خونواده رو انجام میدن موجب محدود شدن وظایف خونواده گردیده. با وجود این بعضی از وظایف خونواده هم اونقدر باقیه. (وثوقی، 1383) در بررسی خونواده به عنوان یک نظام خاص و یا گروه کوچیک متوجه ساخت و کارکرد های خاص این گروه ویژه می شیم.

رنه کونیگ[5] از خونواده به عنوان گروهی خاص نام می برد که اعضای اون با احساسات شدید با همدیگه در رابطه هستن اینطوری او بر مهمترین اخلاق گروه خونواده یعنی رویارویی روابط و صمیمیت تاکید می کنه. او با واژه جدا سازی[6] انتقال کارکرد های اساسی خونواده رو به جامعه و با واژه درهم ریختگی[7] مشکل روابط درون خونواده رو میگه. در اثر جدا سازی، خونواده با از دست دادن کارکرد های خود بیشتر از حد به جامعه وابسته شده. (اعزازی، 1380)

جدا سازی از طرفی باعث تبدیل دایره بزرگ افراد خونواده به دایره بسته و محدود، یعنی زن ـ شوهر، والدین می شه. از طرف دیگر به باعث از دست رفتن خیلی از کارکرد های خونواده، حالتی که اون به عنوان آسیب پذیری اساسی می نآمد هم بوجود می اید.

علاوه بر این، حالت دیگر که کونیگ اون رو «کاهش کارکردی به کارکرد های مشخص خانوادگی» می نآمد، هم در خونواده بوجود می اید. اگه خونواده کارکرد های خیلی رو از دست داده، الان کارکرد مشخص اون در کارکرد های خانوادگی دیده می شه. عملکردی که باعث ساخت شخصیت فرهنگی، اجتماعی افراد جامعه می شه. تنها در این بخش جامعه قادر به عهده گرفتن کارکرد خونواده نبوده و ضمنا هیچ گروه دیگری هم، از اونجا که مثل گروه کوچیک صمیمی خونواده وجود نداره قادر به انجام اون نیس. با توجه به کارکرد هایی که دیگر در خونواده موجود نیستن، ، اون به اصطلاح «کاهش کارکرد خونواده به کارکرد های مشخص خانوادگی» رسید و این کارکرد رو به عنوان تنها کارکردی می دونه که در محدوده جداگونه خانواده و این جمله مک ایورکه همونجوریکه خونواده کارکردی بعد از کارکردی رو از دست می ده، به کارکرد واقعی خود می رسد[8]، نمونه می یابد. اینطوری کارکرد اختصاصی خونواده با توجه به صمیمیت و علایق اعضا ساخت شخصیت فرهنگی، اجتماعی کودکانه. این کارکرد واقعی خونواده واسه سالیان متمادی زیر پوشش نیاز های ثانویه قرار داشت و تنها پس از پیدایش جوامع مدرن خونواده تونست از زیر بار کلیه کارکرد های ثانویه ر ها شه و به وظیفه اصلی خود برسه.

شلسکی[9] هم در اثر خود با عنوان خونواده [10]،خونواده رو به عنوان یک نهاد اجتماعی و به معنی تنها باقیمونده ثبات اجتماعی [11] معرفی می کنه. شلسکی با بهره گرفتن از آثارکونیگ اشاره می کنه که در شرایط فعلی، اقتصاد و دولت تقریبا کلیه کارکرد های نهادی خونواده رو به خود اختصاص دادن. نتیجه این تقسیم کار تاریخی باعث جدا سازی در خونواده می شه.

او با طرح این سوال که تغییر های موجود در نظام اقتصادی و سیاسی رو میشه تغییر های مناسب و پیشرفت جامعه دونست، و با فرض اینکه تنها با قبول کردن مقبول بودن این تغییر ها در ابعاد فرهنگ مادی، میشه از بقیه نهاد های اجتماعی انتظار همگرایی با اونا راداشت، اینطور بیان می داره که با قبول نابودی و فروپاشی اقتصاد مدرن اگه خونواده هم خود رو با شرایط اون برابری بده در همون جهت نابودی و فروپاشی خواهد رفت. پس خونواده نباید خود رو با تغییر ها برابری بده، بلکه بر عکس شرایط مادی، اقتصادی باید خود رو با خونواده برابری دهند. با وجود این شلسکی هنوز بقایای کارکردی زیادی رو در خونواده به ویژه در مورد گذران اوقات فراغت، بحث و گفت و گو های روشنفکری، شرکت در جشن ها و مهمانی ها رو مطرح می کنه. اون در آخر مقاله خود از دو قانون ثبات خونواده مدرن نام می برد و می نویسد، ثبات یا انعطاف پذیری خونواده ها در جوامع مدرن به این دو قانون وابسته.

1) هر اندازه که در خونواده بقایای کارکرد های نهادی بیشتر باقی مونده باشه خونواده ثبات بیشتری داره. (منظور کارکرد هاییه که با وجود صنعتی شدن و تکامل کارکرد های عمومی اجتماعی هنوز در خونواده باقی مونده ان) «قانون ثبات»

2) و هر اندازه که این بقایای کارکردی در خونواده از طرف شخصیت اعضا خونواده بیشتر داخلی شه «قانون انعطاف پذیری»

یعنی ثبات انعطاف پذیری خونواده ها در جوامع مدرن بسته به موجود بودن کارکرد های بیشتر خانواده. قانون ثبات به ویژه در بین خونواده های صنعت گر و کارگری و ضمنا خونواده های روستایی دیده می شه. قانون انعطاف پذیری که داخلی کردن این کارکرد ها رو مطرح می کنه، بیشتر در بین خونواده های بورژوازی که دارای ارزش های احساسی هستن و از آموزش روشنفکرانه برخوردارن دیده می شه. اما در خونواده های جدید معاصر که از کارکرد های اقتصادی خانوادگی ر ها شده ان، این ر هایی اقتصادی با نبود توانایی واسه داخلی کردن ارزش های خانوادگی همراه و هم جهت شده و باعث پیدایش حالت های تندرو بی ثباتی و انعطاف ناپذیری اونا شده ان. [12] (اعزازی، 1380)

در بررسی مطالب بالا میشه  گفت که خونواده درشکل ها و ساختار های مختلف اون همیشه کارکرد های زیادی رو ایفاکردهه. کارکرد های خونواده طبق جامعه، زمان و شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی جامعه متفاوت هست با تغییر جامعه از سنتی به غیر سنتی و با تغییر ساخت خونواده از گسترده به هسته ای، خونواده کارکرد های خود رو به سازمان ها و موسسات اجتماعی واگذار می کنه. نظر جامعه شناسان در مورد تعداد کارکرد های خونواده در جامعه سنتی و نقش و اهمیت هر یک از اونا در این جامعه متفاوته. (مصادیق متغیر کارکردها)

مهمترین کارکرد های خونواده سنتی عبارتند از: تولید مثل، اجتماعی کردن کودکان، دادن هویت اجتماعی به فرزندان، کارکرد اقتصادی، حمایت از اعضای خونواده، وظیفه ی تفریحی، کارکرد پرورشی، کارکرد اموزش، حرفه اموزی، کارکرد اخلاقی، کارکرد مذهبی، فرهنگ پذیری و کارکرد جنسی. همین کارکرد های خونواده در زمان سنتی به یک میزان نیس و بعضی اونا مثل اجتماعی و فرهنگ پذیر کردن کودکان، فرزنداوری و کارکرد مذهبی و اخلاقی از اولویت بیشتری بهره مند هستن.

اختلاف نظر اندیشمندان معاصر در مورد کارکرد های خونواده در جوامع سنتی و شهری جدید شدیدتر از اختلاف آرای ایشان در مورد کارکرد های خونواده سنتیه. مهمترین کارکرد های خونواده جدید عبارتند از: تولید مثل، تعیین هویت اجتماعی واسه کودکان، استواری شخصیت بزرگسالان، اجتماعی کردن کودکان، و کانون مهر و الفت.

با تغییر جامعه، هم ساختار روابط خانوادگی، هم کارکرد های خونواده از این رو به اون رو و جابجا شده یا کم شدن. به باور بعضی اندیشمندان[13] عقلایی شدن، صنعتی شدن و دموکراسی در کلیه محدوده های زندگی باعث جدا در ساختار اجتماعی شده و پس ساختار های اجتماعی قدیمی، وظایف و کارکرد های خود رو به ساختار های در حال پیدایش جدید دادن. کارخانه ها به کمک تکنولوژی پیشرفته در تولید، مدارس در تعلیم و تربیت، دادگاها در مسائل حقوقی، سازمان های بیمه در حفاظت و سرپرستی افراد، کارمندان در امور اجرایی، انجمن ها درگذران اوقات فراغت، احزاب و گروه های سیاسی در سیاست متخصص شدن. اینجوری محدوده های وابسته به همدیگه زندگی زمان قبل، از همدیگه جدا و جدا از هم شدن. تغییر کارکرد های خونواده از جهت گیری های «ابزاری» به جهت گیری های «شخصی» واسه خونواده فایده هایی داره که مثل اون میشه اشتراک سعی بین همسران و توجه زیاد به کودکان رو نام برد. چون هنوز خونواده، تنها جاییه که بر اصل «صمیمیت در زندگی خصوصی» استواره. با وجود اینکه خونواده بعضی از کارکرد های خود رو یاکاملا از دست داده و یا دچار کاهش کارکرد شده، ولی بجای اون کارکرد های مهم و جدیدی بدست آورده.

به باعث تبدیل خونواده به یک محیط خصوصی، جدایی اون با جامعه بزرگ و کاهش وابستگی اش به محیط خارج، به وابستگی داخلی متراکم تری دست پیدا کرده. روابط انسانی درون خونواده عمیق تر شده و در روابط خانوادگی احساسات زیادی پیدا شده. نگاه جدید اجتماعی بر تجمع گروه خونواده با همدیگه، تاکید مثبت داره.

اینطور خونواده در چهارچوب داخلی خود که به صورت کلی از نظارت و دخالت های اجتماعی آزاده، کودکان رو تربیت می کنه و انتظار می رود که چون محور تربیت کودکان ارزش های شغلی و یا اقتصادی نیس، بلکه بر تربیت آدم تاکید می شه، خونواده در دنیا از این رو به اون رو شده فعلی، انسانی جداگونه و آزاد اندیش تربیت کنه.

در اتفاق های پایدار، مثل زناشویی، افراد از بین می روند حال اون که ساخت ها و کارکرد های اجتماعی که به کار سامان دهی زندگی زناشویی اونا مشغولند، برجای می مثل و بدین سان این «موفقیت های بشری» با انتقال به نسل های پسین و غنی تر شدن درزمان تاریخ، نسل های پشت سر هم رو به هم پیوند میدن.

[1] Donzelot, J

[2] New Right

[3] self sufficient structure

[4] Traditional Morality ؛ تفکر سنتی که قدرت بابایی رو به رسمیت می شناخت و واسه خونواده نظم و قانون مندی خاصی قایل بود

[5] Konig , Rene

[6] Desintegration

[7] Desorganization

[8] As the family lost function after function , it found its own

[9] Schelsky , Hel – mut

[10] Die Familie

[11] stabilizations Reste

[12] او نظریه خود رو در سال های پس از جنگ جهانی دوم، تحت اثر شرایط اجتماعی ـ اقتصادی خاص زمان پس از جنگ مطرح کرد.

Neidhardt,1975[13] به نقل ازساروخانی

متن کامل در سایت زیر :

پایان نامه دکترا بررسی فلسفه خونواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت های تربیتی اون مبتنی برآموزه های قرآن

 

جدول2-1) شاخص اثر و کارآئی (سلطانی، 1382)

اثر کارآئی
دسترسی به اهداف مورد نظر با امتحان اونا صرفه جویی در هزینه های سازمان
تعیین جایگاه درست و مناسب اهداف صرفه جویی در وقت و منابع سازمان
میزان حل خلاّقانه مسائل فرآیندی میزان حذف و ترکیب فرآیندهای زاید کاری
میزان ایده های اجرا شده در سازمان میزان ایده های ارائه شده
میزان پیشنهادات اجرا شده میزان پیشنهادات ارائه شده
میزان تغییر در کیفیت و محتوای اهداف فرآیند گذاری درست و منطقی و استاندارد
میزان رقابت و خوشحال نمودن مشتریان استفاده مطلوب از منابع موجود سازمان
ضریب شدّت حوادث سازمانی ضریب تکرار حوادث سازمانی
بازده مورد انتظار به بازده واقعی در سازمان داده مورد انتظار به داده واقعی در سازمان

                       

2-1-5)عوامل مؤثر در اثر سازمانی

تحقیقات عوامل زیادی رو که در اثر سازمانی مؤثر هستن، نشون داده که بعضی مهّمترین عوامل به توضیح زیر نام برده می شه: (دفت، 1390).

1-  تمایل هدفمند

سازمان موثر به مشتری توّجه زیادی می کنه. به سرعت از خود واکنش نشون بده. کانون توّجه یک سازمان موفق خیلی روشن و نشونه. اینجور سازمانی خوب میدونه که آینده نگره یا حالت دفاعی به خود میگیره. خوب میدونه که باید موفق شه و در این راه چه باید بکنه یا بهترین عمل کدامه. به کارایی می پردازد که از اونا، درک و تخصّص بیشتری داره .

 

 

 

2- مدیریت عالی

بُعد دیگر سازمان موثر در فرآیندها و روشای مدیریت پنهون. سازمانهای خیلی موفق از سه عامل که خاص مدیرانه، استفاده می کنن. رهبران سازمان دارای رویا هستن، تعصّب به عمل درسازمانا موج می زنه وتمرکز بر ارزشای اصلیه.

3- طراحی سازمان

سازمانهای موفق و موثر از نظر طرح سازمانی دارای سه ویژگی هستن. اونا دارای شکل راحت و کارکنان کم هستن. در اونا تمرکز زدایی با هدف افزایش کارآفرینی صورت میگیره.سخت گیری و راحت گیری به شکل با هم اتفاق می افته

4- فرهنگ سازمانی

بعضی از محققان فکر می کنن که فرهنگ سازمانی مستقیماً  بر اثر اون اثر نمی ذاره، بلکه این تأثیرگذاری از راه اصلاح رفتار اعضای سازمان صورت میگیره (,2009  Zheng).  سازمانهای موفق می کوشند تا از انرژی و علاقه شدید کارکنان استفاده کنن. بدین منظور جوی پر از اعتماد به وجود می آورند. افزایش تولید و استفاده رو از مجرای کارکنان تقویت می کنه و همیشه دیدگاه های دراز مدت دارن  (دفت ،1390).

ضمنا افزایش اثر رو باید معلول ترکیبی از عوامل جورواجور دونست که در ادامه  به توضیح تعدادی از اونا اشاره می شه (ابراهیمی نژاد و محی الدینی، 1388).

 1. بهبود کیفی عامل کار

 • کارکنان با به کارگرفتن نکاتی می تونن اثر خود رو بهبود بخشند.
 • نگرشای مثبت کاری مثل غرور به کار و شوق واسه پیشرفت دائمی.
 • کمک به همکاران در صورت ضرورت و اجرای کارا به شکل گروهی
 • مشارکت در برنامه های بهبود اثر
 • اجرای درست کارا از اول
 • حفظ سلامت جسمی.

 

 

2.اصلاح روابط مدیریت و کارکنان

ارائه اطلاعات دقیق درباره عملیات سازمانی موجب اعتماد و اطمینان کارکنان می شه.برگزاری جلسات عادی یا ویژه واسه رسیدگی به مشکلات کارکنان فرصت مناسبیه که کارکنان با مدیر احساس آشنایی و تفاهم بیشتری کنن و پس جو گرم و دوستانای واسه کار گروهی سازمان ایجاد شه.

3.استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان

واسه بهبود اثر، لازمه به همه کارکنان فرصت مشارکت در برنام ههای طراحی شده، داده شه؛ مدیر اونا رو تشویق کنه که نظرات خود رو واسه اجرای بهتر کارا ارائه دهند.

متن کامل در سایت زیر :

 پایان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثر سازمانی

 1. ره آورد فنّاوری

فناوری به کارکنان امکان میده تا با بهره گرفتن از عوامل موجود، لیاقت و اثر خود رو  بالا ببرن. فناوری ضمنا موجب اثر سیستمای مدیریتی کارآتر و پیشرفته تر درسازمان شده. اقدامات زیر هم در اثر سازمان مؤثره.

 • کاهش اضافه کاریای غیر لازم.
 • انجام تدابیری واسه کاهش غیبت و مرخصیای به ظاهر منطقی.
 • طراحی درست مشاغل واسه جلوگیری از اتلاف وقت کارکنان.
 • جلوگیری از ترک سازمان با مدیریت درست و ایجاد روابط انسانی و اجتماعی سالم.
 • طراحی سیستم بهداشت و ایمنی موثر و نظارت دقیق بر اون.
 • آموزش مهارتای لازم به کارکنان.
 • استخدام شایسته ترین فرد ممکن واسه هر شغل و در هر سطح.