تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه محصولات لبنی-پایان نامه دانشگاه ها

 

قیمت کالا در بازار برابر هزینه های تولید به علاوه سود  تولیدکننده،عاملان فروش و هزینه های حمل و نقل میباشد.

مصرف کننده با صرف حداقل زمان مصرفی به کالای مورد نیاز دست یابد.

کالا در حداقل زمان ممکن در فروشگاه ها توزیع شود.

عدم اجازه برای احتکار(ذخیره ی کالا فقط برای برقراری نظم در بازار)

عرضه مستمر و به موقع

عدم اجازه به گران فروشی

نصب برچسب قیمت بر روی تمام کالاها

عدم تفاوت زیاد بین واحدهای خرده فروش وفروشگاه های بزرگ زنجیره ای

نظارت دقیق و دایمی به منظور تثبیت قیمتها

 1. داشتن آزادی کامل برای رفع نیازها به واسطه ی الگوی صحیح مصرف (گرجیان ،1385).

 

2-2-4-6-ویژگی های کانال های توزیع لبنیات

تصمیمات مربوط به کانال توزیع از جمله مهمترین و مبهم ترین تصمیماتی است که پیش روی موسسات قرار دارد. انتخاب هر سیستم کانال توزیع ، شرکت را با یک سطح فروش و هزینه خاص روبرو می سازد. پس از انتخاب کانال توزیع، شرکت معمولا باید برای مدتی طولانی از همین کانال استفاده کند . کانال انتخابی هم بر سایر ارکان ترکیب عناصر بازاریابی تاثیر می گذارد و هم از آنها تاثیر می پذیرد. بنابراین هر شرکتی موظف است راه های مختلف دسترسی به بازار خود را شناسایی کند.(کاتلر، 1389).

تحقیقات نشان می دهد که مکان نقش بسزایی در جلب مشتری و تحریک او به خرید دارد. بنابراین یک کانال توزیع کارامد می تواند در افزایش فروش و سهم بازار تاثیر بسزایی داشته باشد( رنجبران،1378، ص 270 ).

کالاهای گروه FMCG آندسته از کالاهایی هستند که قیمت تمام شده پایین، نرخ مصرف بالا داشته و عمدتا محصولات تند مصرف و فاسد شدنی می باشند لذا از آنجاییکه اهمیت استقرار یک سیستم توزیع مناسب در محصولات تند مصرف بیشتر بوده و این حوزه از بازار، دارای شرایط و ویژگی های خاص خود می باشد نیاز به توجه بیشتری در این زمینه احساس می شود.

محصولات لبنی جزء کالا های (FMCG) محسوب می گردند.  یکی از عمده ترین مشخصات این کالاها مصرفی بودن آنها می باشد و غالبا تاریخ مصرف کوتاهی داشته و یا مصرف کننده در زمان خرید نسبت به تاریخ تولید یا تاریخ مصرف آنها حساس است. این محصولات در تیراز بالا با هزینه پایین تولید می شوند و میبایست به سرعت به فروش برسند www.economywatch.com,2010))

تولید کنندگان این محصولات به طور معمول از خرده فروشان جهت رساندن محصول خود به مصرف کننده نهایی استفاده می کنند (Webster & Others, 2006).

امروزه در بین تولید کنندگان این کالاها، یک روند رو به رشد به سمت تنوع محصول و کوتاه کردن چرخه رساندن محصول به دست مصرف کننده وجود دارد. از این رو، تولید کنندگان به دنبال ایجاد هماهنگی بهتری در فعالیت های تولید و توزیع خود هستند تا از انباشت بیش از حد موجودی محصول در انبار تولید کننده یا توزیع کننده جلوگیری شود. در نتیجه شرکت ها از نگرش برنامه ریزی برای تولید و زمان بندی برای توزیع به عنوان جزایر جداگانه به رویکرد برنامه ریزی جامع که در بر گیرنده بخش های تامین، تولید و توزیع میباشد تغییر کرده است .(Bilgen & Günther,2010)

 

2-2-5-فعالیتهای ترفیعی وتشویقی

تبلیغ و ترفیع از ارکان سیستم بازاریابی می باشد. منظور از آمیخته های فعالیت های ترفیعی مجموعه ای از تبلیغات، فروش حضوری، پیشبرد فروش و روابط عمومی است که برای دستیابی به هدف های برنامه فروش مورد استفاده قرار می گیرد( کیگان، 1383، ص 391).

از لحاظ تئوری های اقتصادی هدف اصلی ترفیعات عبارت است از تغییر محل و شکل منحنی های تقاضا و درآمد برای محصولات شرکت. به طور اساسی، ترفیعات و ارتقا عبارت است از مجموعه فعالیت های اطلاع رسانی، ترغیب و اثر گذاری. مهمترین روش های به کار گرفته شده برای ترفیع عبارتند از: فروش حضوری، روابط عمومی، تبلیغات و پیشبرد فروش است. منظور از پیشبرد فروش هماهنگ کردن و فراهم نمودن فعالیت های فروش حضوری و تبلیغات است که خود فعالیت هایی مانند استقرار ویترین هایی در فروشگاه، برگزاری نمایشگاه های تجاری و استفاده نمونه ها و جوایز را در بر می گیرد. به علاوه گروهی از راهبردهای بازاریابی نظیر تقسیم بازار و محصولات متمایز به همین گروه است. یکی از وظایف مهم در بازاریابی تبین موثرترین ترکیب ترفیعی دیگر برای دستیابی به اهداف برنامه های فروش می باشد( ارجمند کرمانی، 1390).

آمیخته فعالیت های ترفیعی مجموعه ای ازتبلیغات، فروش حضوری، پیشبردفروش و روابط عمومی است که برای دستیابی به هدف های برنامه فروش مورد استفاده قرارمی گیرد. ترفیعات یا ارتقا عبارت است از مجموعه فعالیت های اطلاع رسانی، ترغیب واثرگذاری که این سه کاملا با هم مربوطند. عوامل متعددی نیاز به ترفیع را مشخص می سازد : افزایش فاصله فیزیکی بین تولیدکننده ومصرف کننده که خود باعث مشکل ارتباطات شده است. رقابت شدید بین منابع گوناگون و شرکت های مربوط به یک صنعت که فشار زیادی بر برنامه های ترفیعی فروشندگان وارد آورده است. فعالیت های ترفیعی وتشویقی نوعی کوشش برای برقراری ارتباطات است درتجارت به طور عام ودر بازاریابی به طورخاص کارایی سیستم ها به کارایی ارتباطات آن وابسته است.

 

2-2-5-1-عوامل موثردرترکیب ترفیع:

یکی از وظایف مهم درمدیریت بازاریابی تعیین موثرترین ترکیب ترفیعی است چهار عامل در تصمیمات مدیریت راجع به ترکیب ترفیع تاثیر داردکه عبارت است از میزان پول در دسترس که این عامل تعیین کننده حقیقی ترکیب ترفیع است و در واقع نحوه استفاده، اثر و برتری هرکدام از وسایل ترفیعی را مشخص می سازد چگونگی و ماهیت بازارکه دربرگیرنده حوزه جغرافیایی بازار، میزان تمرکز بازار و نوع مشتریان است.

ماهیت محصول که برای عرضه محصولات مصرفی و صنعتی از روشهای مختلفی استفاده می شود برای محصولات صنعتی بیشتر از فروش حضوری و شخصی استفاده می شود برای محصولات مصرفی تبلیغات حضوری و ویترین های نمایشی نقش کمتری دارد.

چرخه عمرمحصول: روش ترکیب وترفیع باتوجه به مرحله ای که محصول درآن قراردارد اتخاذ می شود. در محصولات صنعتی ممکن است فعالیت ترفیعی ایجاد نمایشگاه های مخصوص باشد.

 اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از:

    آگهی وتبلیغات: که منجر به اطلاع رسانی ، ترغیب خرید ،یادآوری و  تعدیل قیمتها می گردد.

    پیشبردفروش: محرکهای کوتاه مدت برای تشویق فروش یا خرید محصول یا خدمات

روابط عمومی: ایجاد تقاضا با ارائه اخبار شایان توجه در رسانه ها بدون پرداخت هزینه

    فروش شخصی: ارائه اطلاعات به طورحضوری به دیگران خریداران بالقوه) برای فروش محصول یاخدمات)

 

2-2-5-2-تبلیغات

کاتلر(2000) تبلیغات را هرگونه ارائه و عرضه ایده ها ، کالاها یا خدمات از یک واحد تبلیغاتی ، فرد یا موسسه که مستلزم پرداخت هزینه باشد ، تعریف می کند. اما در این میان تبلیغی اثر بخش است که بتواند توجه مخاطب را جلب کرده ، تاثیری خاطره انگیز داشته باشد و کنش خرید مخاطبان را تحریک نموده و دریافت حسی مخاطبان را بیدار نماید (پورکریمی ، ۱۳۸۱)

بدین منظور استفاده از مجموعه عواملی لازم است که بتوانند حس و ادراک مخاطبان را تحت تاثیر قرار دهند و به اهداف مورد انتظار تبلیغ تحقق بخشند. اثر بخشی تبلیغات تجاری در یک الگوی علمی مشخص با توجه به اهداف تبلیغاتی تبیین می گردد و درجه یا میزانی که دهنده سفارش به هدف های مورد نظر خود دست می یابد و دارای فرایند برنامه ریزی مشخص و مرحله ای تحقیقاتی شامل : تعیین اهداف ، تخصیص بودجه ، تصمیم گیری راجع به پیام و رسانه و مقایسه با اهداف از پیش تعیین شده ، باشد. چنانچه تمام مراحل به درستی طی شود میزان اثر بخشی تبلیغات تا حد قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت ( پورغفاری لاهیجی ، ۱۳۸۳).

همه روزه تبلیغات وسیعی از سوی شرکت ها صورت می گیرد و همین امر باعث شده است که تاثیر تبلیغات بر افراد کم شده و افراد به صورت انتخابی توجه نمایند . در این شرایط شرکت ها باید تلاش و هزینه بسیاری را جهت جذب مخاطبین خود به تبلیغات مبذول دارند یکی از راه های جذب مخاطبان استفاده از رسانه های جدید از جمله اینترنت است . امروزه نمی توان تاثیر فن آوری اطلاعات و بالاخص اینترنت را بر زندگی افراد نادیده گرفت (اسفیدانی ، ۱۳۸۵، ۲۰).

تبلیغات تجاری علمی است دینامیک که با تغییرات اجتماعی ، تحولات سیاسی و اقتصادی هر روز شکل تازه ای پیدا می کند و در محیط های متفاوت با توجه به فکر ، عقاید ، آداب و رسوم و همچنین فرهنگ و مذهب فرم خاصی می یابد (اربابی ، ۱۳۵۰ ،ص ۱۶ .(

تبلیغات را می توان به عنوان عنصر اصلی فرهنگ معاصر در کشور های در حال توسعه ، و حتی کشورهای صنعتی دانست ( (Mcdonough, 2003, P.1254.

هدف تبلیغ منحصرا در دست گرفتن بازار نیست بلکه مقصد باید آن باشد که در مردم و خریداران اعتماد و ایمان عمیق برای توسعه کارهای آینده بوجود آورد.(Anonymous , 2010 ,P. 25) . تبلیغات منحصر به تلویزیون نمی شود بلکه رسانه های دیگر را نیز در بر می گیرد . رادیو ، روزنامه ، مجله ، تبلیغات شهری ، اینترنت و غیره از جمله رسانه های مهم تبلیغاتی محسوب می شوند . رسانه های مختلف به دلیل تاثیرات منحصر به فردی که بر روی مخاطب می گذارد واکنش های متفاوتی را نیز منجر می گردد. مهمترین تمایزی که بین انواع گوناگون رسانه می توانیم قایل شویم تمایز بین رسانه های پخشی (رادیو و تلویزیون ) و رسانه های چاپی ( روزنامه ها و مجله ها ) است . برای انتقال نماد ها و تصورات ، رسانه های پخشی نظیر رادیو و تلویزیون مناسب تر به نظر می رسد اما در ارائه اطلاعات تفصیلی و دقیق ،این دو رسانه به اندازه رسانه های چاپی مناسب نیستند . بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که برای ایجاد یک فضا و روحیه در مخاطب و یا به وجود آوردن یک احساس مثبت ، تلویزیون اثر بخش تر به نظر می رسد این در حالی است که برای ارائه اطلاعات دقیق و تفصیلی تر رسانه های چاپی مناسب تر است . ( محمدیان ، ۱۳۸۵ ،ص ۲۱۵( .
یییییییییییییی

از ضروریات مهم برای فردی که قصد برنامه ریزی در مورد رسانه را دارد ، داشتن ذهنی باز و فعال است ، زیرا باید بتواند در میان رسانه های مختلف بهترین رسانه یا رسانه ها را جهت کار تبلیغاتی خود انتخاب کند(Russell & Lane,1999, P.201) . .

در بحث رسانه ها در نظر گرفتن تفاوت های ما بین رسانه های بین المللی و رسانه های محلی بسیار قابل توجه می باشد . در هردو مورد ابزارها و رسانه های بکار گرفته شده ظاهرا مشابه است اما آنچه باعث تمایز می شود ، محتوا و اهداف متفاوت بکار رفته در رسانه های جهانی و محلی است که این خود نیز به دلیل تفاوت فرهنگی ناشی از تمایزات محلی می باشد  .(Johnson , 2010,P.106). این مهم نیست که چقدر زمان، تلاش و یا پول برای تبلیغ هزینه می شود ، بلکه مهم این است که بازاریابان ایمان دارند که تبلیغات با تاثیر بر نگرش مصرف کنندگان ، یک عنصر کلیدی جهت فروش محصولات و خدمات می باشد. تئوری ” عکس العمل معقول” نشان می دهد که نگرش مصرف کنندگان با رفتار آنها ارتباط قوی داشته ، به این مفهوم که اثر گذاری تبلیغات بر روی نگرش مصرف کنندگان، پیام های بسیاری را برای رفتار مصرف کننده دارد(.(Bell & wright,2008

 

دانلود پایان نامه ارشد :

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه محصولات لبنی

مقاله :

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)

2-2-5-3-پیشبردفروش:

پیشبردفروش شامل محرکها ومشوقهای کوتاه مدت برای تشویق به خریدیافروش یک محصول یاخدمت است.

نمونه رایگان به عنوان یکی از ابزارهای پیشبرد فروش به صورت یک مشوق موثر برای تحریک به خرید عمل می کند. نمونه رایگان به صورت های متفاوتی، شامل چشیدن مزه در محصولات غذایی، بوییدن و تست عطر و دریافت نمونه کوچک در محصولات آرایشی و … می باشد. این امور تمایل به خرید را در مصرف کنندگان افزایش می دهد(Peck,2006,P 4 ).

پایان نامه : تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در …

همچنین تقسیم­بندی بازار، به معنای (فرآیند) ارزیابی جذابیّت­های هربخش از بازار و گزینش یک یا چند بخش از این بازار (بازار هدف) ( کاتلر و آرمسترانگ ، 1385، ص298). با بالاترین درآمد بالقوه، به عنوان مشتری یا مشتریان، نیز آمده است( کیگان، 1383،ص199).

در حقیقت، تقسیم­بندی یا بخش­بندی بازار، فرآیندی جهت تشخیص و مجزّا کردن ویژگی های خریداران، به منظور انتخاب بازارهایی که سازمان می خواهد یا می­تواند محصولاتش را به آنها عرضه کند؛ همچنین طراحی محصولات و برنامه های بازاریابی برای پاسخ گویی به احتیاجات خریداران مورد نظر است. برای مثال، در بازاریابی جدید، شرکت­ها تمایل دارند پوشاک بچه­گانه، زنانه، مردانه و حتی پوشاک ویژه مدارس تولید کنند(روستا و دیگران،  1381 ، ص133- 132).

بازار از خریداران تشکیل می­شود و خریداران، تفاوت­های فراوانی با یکدیگر دارند. خریداران اغلب از نظر خواسته (نوع و طریقه برآورده کردن یک نیاز)، دسترسی به منابع، محل جغرافیایی، نوع نگرش، و شیوه خرید باهم تفاوت دارند. از این رو سازمان­ها از طریق تقسیم­بندی بازار، بازارهای بزرگ، ناهمگون و یا نامتناجس را به بخش­های کوچک تر (خرده­بازارها) تقسیم می­کنند؛ تا بتوانند کالاها و خدماتی را که نیازهای منحصر به فرد مشتریان را تأمین می­نماید، به این بازارها برسانند( کاتلر و آرمسترانگ ، 1385، ص298).

در بازار­یابی مبتنی بر تقسیم­بندی بازار، سه مرحله باید پیموده شود:

 1. تقسیم بازار؛ تقسیم­بندی بازار، اقدامی است که بدان وسیله یک بازار را به چند گروه از خریداران که دارای ویژگی­ها، نیازها یا رفتار­های متفاوت هستند، تقسیم می­کنند. زیرا هریک از این محصولات به آمیزه­ای متفاوت از بازاریابی نیاز دارند.
 2. هدف قراردادن بازار؛ پس از تعیین یا شناسایی گروه­ها، موضوع هدف قرار دادن بازار مطرح می­شود. هدف قرار دادن بازار، یعنی ارزیابی جذابیت­های هر بخش از بازار و تعیین یک یا چند بخش از بازار که باید در آن به فعالیت پرداخت ( کاتلر و آرمسترانگ ، 1385، ص329).

در این مرحله، مدیر بازار­یابی با توجه به اهداف شرکت، امکانات مالی و فنی، پرسنل بازار­یابی، توان رقابتی و خط­ مشی بازرگانیِ بازار هدف را انتخاب می کند( صنایعی، علی؛1377، ص42).

شرکت­ها، معمولا بخش هایی از بازار که می­تواند بیشترین ارزش را برای مشتری (و سود مناسب برای شرکت) به بار آورد و قادر به حفظ آن برای یک دوره بلندمدت باشند، به عنوان بازار هدف انتخاب می­کنند. شرکت برای اینکه بتواند بهترین بخش­های بازار را مورد هدف قرار دهد، باید نخست، میزان رشد، اندازه، جذابیّت ساختاری، سازگاری منابع و هدف­های شرکت یا هر بخش از بازار را مورد ارزیابی قرار دهد( کاتلر و آرمسترانگ ؛ 1385، ص348-349).

 1. 3. تعیین جایگاه بازار (market position)؛ مقصود از تعیین جایگاه( موضع) در بازار این است که شرکت، موضع رقابتی خود را از نظر محصول تعیین می نماید( کاتلر و آرمسترانگ ، 1385، ص348-349). یعنی شرکت تلاش می­کند، که نحوه ادراک مصرف کنندگان از محصول در مقایسه با نحوه ادراک آنها از محصول رقبا متمایز باشد(روستا و دیگران،  1381 ، ص 177)

 

2-1-5-محیط بازاریابی

محیط در لغت به معنای محیط زیست، محیط اطراف ، احاطه و دور و بر آمده است. بطور کلی در متون تخصصی مدیریت، محیط، به پدیده­های اطراف سازمان اطلاق می­گردد؛ که بطور معمول عواملی نظیر دولت، رقبا، تکنولوژی، عرضه و تقاضای نیروی کار، مشتریان و ارباب رجوع و اخیرا صنعت مرتبط با سیستم را دربرمی­گیرد (رضائیان، علی، 1376، ص154).

دانلود پایان نامه ارشد :

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه محصولات لبنی

مقاله :

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)

البته فرآیند برنامه­ریزی و تدوین و طراحی انواع برنامه­ها(ماموریت، هدفهای بلند­مدت و کوتاه­مدت و راهبرد)، بدون مطالعه و کنکاش محیط، همچنین طراحی و اصلاح ساختار سازمانی، بدون توجه به محیط، امکان پذیر نیست.

مثلا در تدوین راهبرد، محیط، مطالعه و پیمایش محیط، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در فرایند تدوین راهبرد(برنامه­ریزی راهبردی)، هم باید با تجزیه و تحلیل محیط، فرصت­ها و تهدیدهای پیش روی کسب و کار و هم نقاط ضعف و قوت کسب و کار را مشخص کرد. مشخص کردن نقاط ضعف و قوت کسب و کار نیز مستلزم مقایسه توان بازاریابی و تولید آن با رقبا؛ یعنی پیمایش و توجه به محیط است ( روستا و دیگران، 1381،ص62- 61).

هر حرکتی که بازاریاب انجام می دهد، هم تحت تاثیر عوامل محیطی گوناگون است و هم به نحوی بر آن ها اثر می گذارد. این آثار ممکن است بسیار عمیق یا جزئی باشد. مهمترین ویژگی محیط تغییر است. مثلا تغییر قیمت ارز، تغییر سلیقه، ذائقه، باور ها و عادات آثار گوناگونی بر فعالیت های بازاریابی سازمان ها دارد.

محیط شناسی و محیط یابی سبب می شود تا بازاریاب بتواند بهتر و سریعتر فرصتها را بشناسد وبازارهایی برای خود به وجود آورد(روستا و دیگران،  1381 ، ص 197).

با فرض وجود کارایی بازار مالی و ورود اطلاعات به بازار، تفسیر نادرست اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و حتی سطح خوشبینی یا بدبینی به اطلاعات مذکور می تواند در تعیین قیمت تأثیر داشته باشد. مثلا افراد خوشبین با اطلاعات دریافتی به صورت خوش بینانه رفتار کرده و حاضر به پیشنهاد قیمت بیشتری هستند و روی آینده غیر قابل اطمینان، ریسک بیشتری را تحمل می کنند. همچنین ضعف در تفسیر داده ها و عدم توان تفسیر صورت های مالی در پیشنهاد قیمت مؤثر است.

بنابراین بازارهای مالی از طریق ایجاد رابطه بین دو گروه پس انداز کننده (کسانی که مازاد درآمد دارند اما توانایی بهره برداری از آن را ندارند) و کارفرمایان (آنان که توانایی و تخصص لازم را دارند اما فاقد وجوه لازم برای ایجاد کسب و کار هستند)، تجهیز پس اندازهای کوچک و بزرگ، تخصیص بهینه سرمایه، افزایش نقدینگی و روان سازی مبادلات و فراهم نمودن شرایط برای مدیریت ریسک، بستر را برای افزایش فعالیتهای مفید اقتصادی فراهم می کنند.

به هرحال اگر بخشهای کارآمد اقتصاد گسترش یابند، قادر به جذب عوامل تولید اضافی از بخشهای غیرکارآمد خواهند بود. برای دستیابی به این امر باید بتوان شرکتها و پروژه های کارا و سودآور را از شرکتها و پروژه های غیرسودآور را تشخیص داد. در بازار مالی کار آمد این کار به راحتی انجام می شود. در اقتصادی که بازار مالی آن درست عمل کند، از یک سو حجم سرمایه گذاری افزایش می یابد و ازسوی دیگر کیفیت و سلامت سرمایه گذاریها بیشتر می شود. افزایش دسترسی به ابزارها و نهادهای مالی، هزینه های مبادلات و کسب اطلاعات را در اقتصاد کاهش می دهد. بازارهای مالی بزرگتر و کاراتر در راستای پوشش و مدیریت ریسک، به بنگاههای اقتصادی کمک می کنند و از اینجا باعث افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شوند.در چنین چارچوبی امکان افزایش رشد اقتصادی نیز فراهم می گردد.

اثرات توسعه مالی بر رشد اقتصادی بطور گسترده در ادبیات علمی مورد بحث واقع شده است. این فرضیه که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی می شود به روش های گوناگون مورد آزمون قرار گرفته که عمدتا اثر مثبت معنادار تأیید شده است. یافته ها یک تحقیق نشان می دهد که بازارهای مالی از طریق انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تأثیر دارند و در اقتصادهای پیشرفته، توسعه مالی باعث رشد بهره وری می شود. (Felix & … p.139)

تأثیر بهبود عملکرد بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در چارچوب مدلهای رشد برون زا و درون زا مورد تأیید واقع شده است. (شیوا، ص60) و (Alun, & …p.136)

یافته ها تأیید می کند که هم بازار بورس و هم سیستم بانکی بر رشد اقتصادی تأثیر معنادار دارند. این رابطه در کشورهای فرانسه، آلمان و ژاپن قوی اما در آمریکا و انگلستان ضعیف است. بعلاوه این یافته ها نیز نشان می دهد که سیستم بانکی تأثیر بیشتری دارد. (Philip, p.37)

همچنین مطالعات زیر نقش بازارهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی نشان می دهد: ( نظیفی، ص 104-99) و (Ross Levine, p. 32) و (Pilhyun, p. 157)

گلد اسمیت[1]   برای 35 کشور بین سالهای 1860 تا 1963 ارتباط متناسب بین رشد اقتصاد و گسترش بازار مالی پیدا کرد.

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

دانلود مقاله :

مکینون[2] و شاو [3] رابطه نزدیکی بین گسترش  بازار مالی و رشد اقتصادی در تعدادی کشورها مشاهده کردند. البته این دو، جهت رابطه علی را بین دو متغیر مشخص نکردند.

راجان [4] و زین گالس  [5]جهت رابطه علی را بین گسترش  بازار مالی و رشد اقتصادی یافتند. آنها برای نمونه بزرگتری از کشورها در طی دهه 1980 دریافتند که گسترش  بازار مالی رشد اقتصادی را تسهیل می کند.

کینگ  [6]و لوین [7] در 119 کشور توسعه یافته و در حال توسعه بین 1960 تا 1989 نتیجه گرفتند که نمادهای گسترش بازار مالی بطور معناداری نمادهای رشد را پیش بینی می کنند.

لوین (2000) بیان می کند: «برتری نظری و شواهد تجربی یک رابطه مثبت را بین گسترش  بازار مالی و رشد اقتصادی نشان می دهد.»

رابینی [8] و مارتین [9] مدلی را توسعه می دهند که نشان می دهد که سرکوب مالی از طریق کاهش بهره وری سرمایه و پس انداز به رشد اقتصادی صدمه می زند.[10]

البته افرادی مانند رابینسون (1952) بر این باورند که مقولات مالی در مقایسه با دیگر عوامل که بر تفاوت رشد اقتصادی کشورها اثر می گذارند حالت انفعالی دارند. به عبارت دیگر واسطه های مالی تنها کانال هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری هستند و عوامل اصلی را باید در موجودی سرمایه و نرخ سرمایه گذاری جستجو کرد. (نظیفی، ص102)

به هر حال اکثر مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه به رابطه مثبت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دست یافته اند. (نظیفی، ص100)

بنابراین اصلاح و گسترش بازارهای مالی و بخصوص ایجاد و توسعه ابزارهای جدید مالی درجهت تجهیز، تنظیم وهدایت منابع مالی به مکانهای انسجام یافته، باید از اهداف واولویتهای کشورها باشد.

[1] – Goldsmith,1969

[2] – Mckinnon,1973

[3] – Shaw,1973

[4] – Rajan,1998

[5] – Zingales,1998

[6] – King,1993

[7] – Levine,1993

[8] – Robine,1992

پایان نامه مدل جامع چابکی -تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌

یکی از مدلهای بسیار جامع برای رسیدن به چابکی مدل ارائه شده ژانگ و شریفی(2000) میباشد .این مدل در شکل زیر امده است. این مدل شامل سه قسمت اصلی از جمله : محرک های چابکی ( همان تغییراتی هستند که در محیط سازمان رخ میدهد و می توانند شرکت را در جهت موقعیت های جدید و بدست اوردن مزیتهای رقابتی هدایت نمایند) ، توانمندیهای چابکی ( قدرت مورد نیاز برای پاسخ دادن به تغییرات را فراهم می کنند) و فراهم کننده های چابکی ( ابزاری هستند که از طریق آنها می توان به توانایی های مورد نیاز دست یافت) میباشد. توانمدیهای چابکی نیز شامل پاسخگویی ، سرعت سازمان ، انعطاف پذیری سازمان و شایستگی میباشد .

سرعت شامل مواردی همچون ، سرعت در توسعه مهارتهای جدید، پاسخگویی سریع به تغییراتی که در نیازهای مشتریان و حالت های بازار رخ میدهد و نیز سرعت در کسب مهارتهای لازم برای تغییر فرآیندهای کسب و کار می باشد. ژانگ و شریفی همچنین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات را لازمه سازمان چابک میدانند.

شکل 1-2: مدل چابکی شریفی و ژانگ

 

رابطه فرایند و چابکی سازمانی:

سازمان های چابک به آسانی می توا نند تغییر قابل توجهی را در تمرکز، متنوع سازی و نوسازی کسب و کار خود برای تسریع در رسیدن به یک هدف مخصوص ایجاد کنند، به گونه ای که این امر بتواند فرصت های گران بهایی را برای سازمان به وجود آورد.

سیستم چابک نه تنها در برابر تغییر محصول انعطاف پذیر است، بلکه قادر به بازسازی سریع سیستم و پاسخگویی به نیازمندی های متغیر و پویای بازار نیز می باشد و حالت پیشرفته ای از فناوری تولید انعطاف پذیر است  که دارای سطح بالایی از سازماندهی مجدد بوده و در ارتباط با سیستم های سطح بالا تری مانند سیستم اجر ایی توانممند است. چابکی راهی برای تغییر روش تولید، طراحی و اجرای مدیریت و بازاریابی است. در چابکی هدف رسیدن همزمان به انعطاف پذیری و بهره وری بالاست ( شهایی و رجب زاده،1384).

2-2-5- قابلیتهای چابکی:

مؤسسه ها و سازمان‏های چابک نگران تغییر، عدم اطمینان و عدم پیش بینی در محیط کسب و کار خود هستند. بنابراین، این مؤسسه ها برای رسیدگی به تغییر، عدم اطمینان و عدم قابلیت پیش بینی در محیط کاری خود، به شماری از قابلیت‏های متمایز نیازمندند (شهائی و رجب زاده، 1384). این قابلیت ها چهار عنصر اصلی را شامل می شوند که به عنوان مبنای حفظ و توسعه چابکی به شمار می روند و به عنوان قابلیت‏های چابکی بیان می‏شوند (شریفی و همکاران، 1999).

1- قدرت پاسخگویی  (واکنش) : توانائی برای تشخیص تغییرات و پاسخ سریع به آن ها و اقدام کنش گرایانه یا پیش کنش گرایانه و استفاده از این تغییرات .

 • احساس کردن، فهمیدن و پیش بینی کردن تغییرات
 • عکس العمل سریع به تغییرات از طریق تأثیر آن ها بر سیستم
 • استفاده مجدد از تغییرات

تعداد و طول زمان و هزینه‏های که در اثر خرابی به ایجاد وقفه در فرآیندهای یک سازمان منجر می‏شود در قابلیت پاسخگویی آن سازمان تأثیر دارد (شاو و همکاران ، 2008).

2- شایستگی  : شامل مجموعه ای گسترده از توانایی‏ها که به طور موثر، کارآمد و سودمند اهداف اساسی سازمان را بر آورده می‏کنند.

 • اختصاص فناوری‏های سخت و نرم یا توانایی‏های تکنولوژیک کافی
 • دیدگاه استراتژیک
 • کیفیت تولید/ خدمت
 • تأثیر هزینه
 • نرخ بالای معرفی محصول جدید
 • مدیریت تغییر
 • یکپارچگی
 • افراد دانشی، ماهر، خود اختیار
 • فرآیندهای اثر بخش و کارا (کارائی و موثر بودن در فرآیندها)
 • همکاری

3- انعطاف پذیری /قدرت پذیرش  : توانایی پردازش فرایند‏های مختلف و دست یابی به اهداف گوناگون با امکانات یکسان.

 • انعطاف‏پذیری در حجم محصولات
 • انعطاف‏پذیری در مدل/ سر هم بندی
 • انعطاف‏پذیری سازمانی
 • انعطاف‏پذیری کارکنان

توانایی و هم راستایی معماری سیستم‏های‏اطلاعاتی و سیستم با نیازمندی‏های اطلاعاتی متغیر در جهت پاسخگویی به نیازهای متغـیر مشتریان به عنـوان انـعطاف‏پذیری سیسـتم‏های اطـلاعاتی بیـان می‏گردد ( ازگلی و حسینی، 1382). پوجاوان  (2004) بیان می‏دارد که کارمندانی که چندین مهارت دارند و می‏توانند به راحتی در کارها و پست‏های مختلفی کار کنند در انعطاف‏پذیری سازمان تأثیر دارند (پوجاوان، 2004).

انعطاف پذیری دارای ابعاد ذیل می‏باشد:

 • نرخ: تعداد موقعیت‏های مختلف که به وسیله منابع یکسان حاصل می‏شود.
 • هزینه: هزینه تغییر از یک سطح‏ به سطح دیگر
 • زمان: زمان لازم برای تغییر از یک سطح به سطح دیگر (سافورد و همکاران، 2006).

 

4- سرعت /چابکی/تیزی  : توانایی انجام فعالیت ها در کوتاه ترین زمان ممکن.

 • بازاریابی سریع محصول جدید
 • تحویل سریع و به جا خدمات و محصول
 • زمان عملکرد سریع (شریفی و همکاران، 1999)

با بهره گرفتن از این 4 اصل یک متدولوژی برای ترکیب آنها به یک سیستم مرتبط و یکپارچه ایجاد شده است و همچنین از آنها به عنوان ظرفیتهای رقابتی استراتژیک نیز نام برده شده است. بنابراین اگر یک سازمان میخواهد چابک باشد، باید این 4 اصل را در نظر داشته باشد. دستیابی به چابکی نیاز به واکنش نشان دادن در بعد استراتژیها، تکنولوژی- ها، افراد و فرآیندها دارد. بدین ترتیب، تمام حوزه های سازمان نیاز به داشتن حامیان چابکی برای پاسخگویی مؤثر به تغییرات محیط دارند. در گذشته برای کمک به مدیران در دستیابی به چابکی سازمان، مطالعات زیادی برای شناسایی وسایل چابکی که مدیران سازمان میتوانند آنها را بر طبق استراتژی سازمان ، فرآیندها و سیستمهای اطلاعاتی انتخاب کنند، انجام شد و 4 عنصر جزئی در چابکی شناسایی شد: تحویل ارزش به مشتریان؛ آمادگی در مواجهه برای تغییر؛ ارزش گذاری برای دانش و مهارت انسانی؛ ایجاد  همکاران مجازی ( قنبری و همکاران، 1393). به نظر جکسون و جوهانسون[1](2003)  قابلیت های چابکی هدف نیست بلکه ابزاری ضروری برای حفظ رقابت پذیری در بازار نامطمئن و متغیر است. چابکی مبتنی بر چند قابلیت است که می توان آن را در سه وجه اصلی سازمان مشاهده نمود: تولید، محصول و بازار. جکسون و جوهانسون قابلیتهای چابکی را به چهار محور قابلیتهای تغییر محصول، شایستگی تغییر عملیات، همکاری درونی و بیرونی و نهایتاً کارکنان دانش و خلاقیت تقسیم میکنند. محور اول به راهبردهای مرتبط با محصول و عملیات لازم برای واکنش به تغییر و عدم اطمینان بازار اشاره دارد. شایستگی تغییر عملیات به شایستگیها، روشها و ابزارهای لازم برای مدیریت تغییرات کوتاهمدت و بلندمدت سیستم تولیدی میپردازد. محور همکاری و تشریک مساعی به توانایی بخشهای سازمان در همکاری با یکدیگر و نیز توان سازمان  (به عنوان کل) برای همکاری با مشتریان و تأمینکنندگان اشاره دارد. محور نهایی بر لزوم مبنا قرار دادن دانش و توانایی کارکنان در تمامی اقدامهای رسیدگی به تغییرات بازار آشفته دلالت میکند. چابکی علاوه بر چابکی در دانش بازار و محیط، به توانایی رهبر در ایجاد اهداف و مأموریت های چابکی نیز بستگی دارد. این امر با پاداشهای سازمانی برای پیش بینی و پذیرش تغییر و سازگاری سریع با آن، یا حتی ایجاد تغییر در شرایط بازار برای سود بردن از آن پشتیبانی میشود . از طرفی، توسل به قدرت مهارت و خلاقیت ذینفعان سازمانی و استفاده درست و به موقع از فناوری ها موجب افزایش انعطافپذیری و میزان پاسخگویی سازمان میشود. این در حالی است که سازمان میتواند با ایجاد ارتباط مؤثر با تأمین کنندگان، به موقع محصولات و خدمات و یا به عبارتی نیازها و خواسته های مشتریان را پاسخ گفته و به چابکی تولیدی دست یابد. حال اگر سازمان، سه مؤلفه هزینه، سرعت و کیفیت را مدنظر قرار داده و در بهبود وضعیت این سه مؤلفه در سراسر سازمان بکوشد، به چابکی سازمانی دست خواهد یافت. بنابراین، میتوان گفت که چابکی سازمانی بر پایه سه مولفه کیفیت، سرعت، و هزینه سنجیده میشود و سازمانها میبایست برای نیل به چابکی سازمانی این سه مقوله را به سطح عالی برسانند ( قنبری و همکاران، 1393).

یوسف و همکاران [2](1999) ، مبانی رقابتی چابکی را سرعت، انعطاف پذیری، نوآوری، پیش نگری، کیفیت و سودآوری میدانند. آنها مدعی هستند که مبنای رقابتی پیشنهاد شده توسط آنها یقیناً ویژگی های اساسی تولید چابک است که باید به صورت هم یارانه و سینرژیک به آنها دست یافت. در این چارچوب میان سه محور چابکی در سطوح مختلف سازمان تمایز قائل می شوند. چابکی مؤلفه ای اشاره ای به منابع فردی (افراد، ماشین آلات و مدیریت) دارد، چابکی خرد به سازمان دلالت داشته و چابکی کلان به سطح میان سازمانی میپردازد. این  چارچوب شامل چهار مفهوم محوری تولید چابک است: مدیریت شایستگی های محوری، تشکیل سازمان مجازی، قابلیت بازسازی و تنظیم مجدد و سازمان دانش محور. شایستگی های محوری به نیروی کار و محصولات سازمان دلالت دارند که در سطح فردی و سازمانی تعیین میشوند. شایستگی های محوری سازمان از فرایند یادگیری گسترده، یکپارچگی (ادغام) مهارتها و فناوریهای گوناگون، سازماندهی کار و قابلیت همکاری درون سازمان نشأت می گیرند. سازمان مجازی یکپارچه سازی شایستگی های محوری است که در میان چند سازمان که از زنجیره تأمین مشابهی برخوردارند توزیع شده اند (یوسف و همکاران،1999).

 

مقاله : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت های کوچک

 دانلود با فرمت ورد پایان نامه : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان ها  

 

 

جدول 2-1: شاخص های چابکی ( زنجیر چی و همکاران ، 1388) برگرفته از قنبری و دیگران،1393

شاخص اجزا
انعطاف پذیری

 

انعطاف پذیری مدل تولید، انعطافپذیری سیستم تولید، نیروی کار منعطف، ساختار و روشهای انعطاف پذیری، مکان کاری انعطاف پذیر، استراتژی کسب و کار انعطاف پذیر
پاسخگویی

 

پاسخگویی به تغییرات تقاضا، پاسخگویی به تغییرات محیط کسب و کار و بازار، پاسخگویی به تغییرات دستاوردهای محیطی اجتماعی، درجه انطباق اهداف کسب و کار با تغییرات
سرعت

 

یادگیری انجام وظایف و عملیات در کوتاهترین زمان ممکن، زمان عملیات، زمان تغییرات تولید، زمان تحویل کالا و خدمات، زمان یادگیری و زمان انطباق با تغییر
شایستگی

مرکزی

 

قابلیت چند ریسکی، دشواری کپی برداری روشهای کسب و کار توسعه یافته، مهارت و دانش افزایش تکنولوژیها، شکل دهی شراکت سریع، ارتباط بسته با مشتریان و عرضه کنندگان، گران بودن معرفی محصول جدید، غنی سازی مشتری، نوآوری محرک مشتری، رضایت مشتری، تعاون و همکاری برای افزایش رقابت پذیری

[1] Jackson and Johansson

-طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

عناصر اصلی بازار شامل راسته ، رسته ، دالان ، سرا یا خان ، خان بار ، یا کال انبار ، تیم یا تیمچه و قیصریه است . همچنین عناصر مورد نیاز آن قهوه خانه ، شربت خانه ، چایخانه ، خوراک پزخانه ، مسجد و حمام می باشد (معماریان ، 1382 : 123) .

2-3-1-راسته

راسته ها مسیرهای اصلی بازارها به صورت موازی و یا متقاطع بودند . از تقاطع دو راسته اصلی بازار ، چهارسو یا چهارسوق به وجود آمده که معمولاً سر آن را پخ می کردند . در بعضی شهرها به دلایلی مانند سرمای هوا ، این مسیرها طولانی تر می شدند .

در چهارسوق بازار جهت حفظ انتظامات بازار ، مکانی به نام « تخت میر شب » یا  « تخت داروغه » ، به داروغه اختصاص داده می شد . از چهارسوق های معروف بازارهای ایران می توان به چهارسوق اصفهان ، چهارسوق تهران ، چهارسوق شیراز ، چهارسوق یزد ، چهارسوق کرمان اشاره نمود . معماریان ، 1382 : 124 ) .

2-3-2-رسته

رسته به معنی صنف است و در بخش های مختلف راسته اصلی شکل می گرفته است ؛ مانند رسته ماهی فروشان ، گیوه فروشان و مسگرها . این عنصر ، محیطی آزاد برای خریدار بوده است . رسته ها معمولاً روبروی هم نبوده و برای جلوگیری از شلوغی ، به صورت چهار راه ساخته نمی شده اند . رسته هایی مثل مسگرها ، به خاطر سر و صدای زیاد آن ، دور از مشاغل دیگر شکل می گرفتند ( پیرنیا ، 1382 : 124) .

2-3-3-دالان

درون دالان بر خلاف رسته ، در کنار جنس های مشابه ، جنس های مختلف دیگری نیز وجود داشته است . سه دالان ملک در بازار تهران از دالان های معروف هستند .

2-3-4-سرا یا خان ( کاروانسراهای شهری )

سرا یا خان همان تجارت خانه بوده که نمونه جنس از آنها تحویل گرفته شده و در جاهای مختلف پخش      می شد . سراها ، در فضایی بزرگ و در دو طبقه ساخته می شدند . در طبقه بالاتر دفاتر تجار و در طبقه پایین انبارها و کارگاه های تولیدی قرار داشت ( پیرنیا ، 1382 : 124) . به طور معمول سراهای کاروانسراهای شهری به سبب کارکرد تجاری و عمومی در راسته اصلی و فرعی بازار دایمی و در مواردی در نزدیکی دروازه شهر قرار داشتند . شمار کاروانسراهای هر شهر به صورت مستقیم به فعالیت های اقتصادی و تجاری آن شهر وابسته بود . در شهرهای تولیدی – بازرگانی بزرگ مانند اصفهان و تبریز ، تعداد زیادی کاروانسرا در امتداد بازار شهر ساخته شده بود در حالی که شمار کاروانسراها در شهرهای کوچک اندک بود ( سلطان زاده ، 1386 : 27 ) . حجره را می توان مهم ترین فضای سرا به شمار آورد که همواره پیرامون حیاط و در چهار جبهه آن طراحی و ساخته می شد . در طراحی محل حجره ها غالباً به جهت های اقلیمی و جغرافیایی چندان توجه نمی شد ، زیرا در هر سرا متناسب با مساحت زمین ، غالباً بیشترین شمار حجره ها مورد نظر بود . در بعضی از سراها ، یک طبقه زیرزمین برای انبار کردن کالاها وجود داشت . در برخی از آنها نیز فضاهایی برای انبار کردن کالاها در پشت حجره ها در نظر می گرفتند . در شهرهای بزرگ تمام یا قسمتی از طبقه فوقانی چند کاروانسرا به عنوان مهمان خانه مورد استفاده قرار می گرفت ( سلطان زاده ، 1386: 3-4 ) .

 

2-3-5-خان بار یا کال انبار

خان بار ، محل انبار و کار بر روی کالاها بوده است . برای جلوگیری از ورود چهارپایان حامل بار به بازار حتی به وسیله چرخ و گاری ، اجناس از راهی موازی بازار به نام پس کوچه یا پشت کوچه در خان بارها خالی می شده است .خان بار محوطه بزرگی در پشت سراها بود که چند کارگاه دستی کوچک مثل کارگاه بسته بندی و انبار و یا عناصر مختلف یک جنس مثل گیوه ، رویه و تخت در آن جمع شده ، پس از آماده سازی به سرا برده می شد (معماریان ، 1382 : 125) .

2-3-6-تیم و تیمچه

تیم و تیمچه مرکز چند تجارت خانه مشابه بود که آن را سرپوشیده می کردند . از میان تیم های زیبای ایران باید از تیم بزرگ قم و یا تیمچه امینی کاشان نام برد ( معماریان ، 1382 : 125) .

2-3-7-قیصریه یا قیصرا

قیصریه به معنی سرای دراز است  و محل کار صنعت گران و پیشه وران ظریف کار مانند زرگران ، گوهریان ، سوزن دوزان و بزازان بوده است . قیصریه ها در داشتند و سکوت آن اجازه می داده است که کارهای هنری در آن انجام گیرد . از قیصریه های زیبا قیصریه قزوین ، قیصریه ابراهیم خان در کرمان ، قیصریه اصفهان ، قیصریه خان یزد و قیصریه وکیل شیراز می باشد ( معماریان ، 1382 : 125) .

2-3-8-دکان

دکان ، متناسب با کالایی که در آن عرضه می شد ، شکل و ابعاد خاصی داشت . اغلب دکان هایی که به خرده فروشان ، ریسمان فروشان و داروگران اختصاص داشت در دو طبقه بوده و بالاخانه آن برای آماده سازی کالا یا تنظیم دفتر استفاده می شد . بعضی بازارها دو طبقه دکان داشتند و دکان های بالایی معمولاً به مشاغلی با مراجعه کننده کم اختصاص داشت . اجناس بر روی سکوهایی چیده شده برای فروش به نمایش در می آمد      ( معماریان ، 1382 : 126) .

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد معماری : طراحی مجتمع تجاریتفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

2-4- انواع بازار

بازارها بر اساس کارکرد ، کالبد و زمان شکل گیری آن به سه دسته کلی تقسیم می شوند :

2-4-1-بازارها از لحاظ کارکرد

بازارها را از لحاظ کارکردی می توان به سه گروه شهری ، روستایی و منطقه ای یا بین راهی طبقه بندی کرد :

  پژوهش (پایان نامه) : رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی

  با مطالعه ادبیات موضوع در خصوص بازارگرایی می توان دیدگاه های مربوط به بازارگرایی را تحت عناوین زیر ارائه نمود:

  2-12-1) دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو (1988)

  واژه بازارگرایی بسیار فراتر از اصطلاح سطحی نزدیک شدن به مشتری است. واژه بازارگرایی منعکس کننده مجموعه ای از فرآیندهاست که همه­ى ابعاد یک سازمان را در می نوردد. دیدگاه تصمیم گیری در ادبیات بازارگرایی توسط شاپیرو (1988) مطرح شد. در حقیقت شاپیرو (1988) جهت عملیاتی کردن سازه ى بازارگرایی، آنرا فرآیند تصمیم گیری در سازمان می داند که در کانون این فرآیند، تعهد قوی مدیریت جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین بخشی و تمرین تصمیم گیری مشارکتی بین پرسنل صف و ستاد می باشد. شاپیرو سه خصوصیت، برای سازمان های بازارگرا بر می شمرد:

  • اطلاعات حاصل از مشتری و مربوط به مشتری برای سازمان بسیار حیاتی بوده و بر کلیه بخش­های سازمان اثر می گذارد.
  • تصمیم گیری های انجام گرفته در سطح استراتژیک و تاکتیکی در سازمان بصورت بین بخشی و بین وظیفه­ای گرفته می شود.
  • بخشها و واحدهای سازمان بصورت هماهنگ تصمیم گیری کرده و خود را در مقابل تصمیم های گرفته شده متعهد می دانند.

  به دلایل فوق سازمان نیاز به شناخت بازار و مشتریان دارد و مهمترین منبع جهت کسب این اطلاعات مشتریانی هستند که شکایات خود را ابراز و نیازها و ایده های خود را طرح می کنند، اما سازمان نیز مسئول است تا زمینه ی طرح ایده های مشتریان را از طریق راهکارهایی همچون تحقیقات بازاریابی و تجزیه و تحلیل صنعت فراهم نماید و سپس این اطلاعات را از طریق مدیریت ارشد سازمان در سراسر بخش های سازمان منتشر نماید. ویژگی دوم سازمان های بازارگرا، تصمیم گیری مشارکتی اعضای سازمان است؛ بگونه‎ای که تصمیم گیری ها در کلیه سطوح استراتژیک و تاکتیکی به نحوی انجام گیرد که تضاد در منافع و اهداف حداقل شود. جهت تصمیم گیری، دوایر و واحدهای سازمان به مسائل و مشکلات یکدیگر گوش فرا داده و همچنین فضایی را ایجاد می نمایند که موجب تشویق ابراز عقیده و ایده ها شود. در همان حین، تمایلات بخشها و واحدها نیز در فرآیند تصمیم گیری دخیل می شود. بر اساس دیدگاه شاپیرو جهت اتحاذ تصمیمات عاقلانه، واحدها و فرآیندها باید تفاوت هایشان را شناسایی کرده و با آگاهی از وجود این تفاوتها از فرآیند تصمیم گیری باز استفاده کنند. سومین ویژگی سازمان های بازارگرا، هماهنگی در تصمیم گیری ها می باشد. هماهنگی در فرآیند تصمیم گیری موجب ایجاد تعهد مشترک جهت اجرای تصمیم ها در بین واحدهای مختلف کاری شده و همچنین باعث بوجود آمدن هم افزایی در میان واحدها می شود. کارکنان در سازمان های بازارگرا با مشارکت در تصمیم گیری ها و پیشنهاد راه حل ها و ارزیابی آنها موجب می شوند که از کلیه اطلاعات مربوط به مشتری، که توسط واحدها با توجه به نقش واحد در سازمان به شکل خاصی تفسیر می شود، استفاده شده و تصمیم­های سازگارتر با مشتریان اخذ شود. شاپیرو (1988) متذکر می شود که هماهنگی قوی در تصمیم­گیری ها، موجب تعهد بالاتر، ارتباطات روشنتر و روانتر در بین کارکنان و شناسایی بهتر نقاط قوت و ضعف رقبا می شود و بصورت مشابه هماهنگی ضعیف موجبات اتلاف منابع سازمان و از دست رفتن فرصت­های بالقوه ى بازار می شود. با اینکه این خصوصیات بازارگرایی به روشنی نشان دهنده ى تاکید بر مشتری می باشد، اما شاپیرو (1988) بصورتی تمثیل وار اذعان می دارد که شناسایی و فهم نقاط قوت و ضعف سازمان در رقابت نیز بخشی از بازارگرا بودن سازمان می باشد (یوسفی، 1390، ص15).

  دانلود پایان نامه ارشد – رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشای اطلاعات حسابداری

  تبیین رابطه بین ارزش ویژه برند و اطلاعات بازار بر اساس یک مدل علّی در …

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                صفحه

  چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………..1

  فصل اول- کلیات تحقیق

  1-1 ) مقدمه. 3

  1-2 ) بیان مساله. 4

  1-3 ) سوال تحقیق.. 5

  1-4 ) اهمیت موضوع. 6

  1-5 ) اهداف تحقیق.. 7

  1-6 ) چهارچوب نظری تحقیق.. 8

  1-7 ) فرضیه های تحقیق.. 9

  1-8 ) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ی تحقیق.. 9

  1-9) قلمرو تحقیق.. 11

  فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق

  بخش اول)اطلاعات بازار

  2-1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….14

  2-1-2 ) تشریح مفهوم بازار. 14

  2-1-3) مفهوم اطلاعات بازار. 15

  2-1-4) منابع اطلاعات بازار. 15

  2-1-5) کاربرد اطلاعات بازار. 16

  2-1- 6 ) مزیت… 17

  2-1-7) تعریف مزیت رقابتی.. 17

  2-1-8) نظریه های موجود در خصوص مزیت رقابتی.. 19

  2-1-8-1) نظریه سازمان صنعتی.. 19

  2-1-8-2 ) نظریه منبع محور. 21

  بخش دوم) ارزش ویژه برند

  2-2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….25

  2-2-2)تشریح مفهوم برند. 25

  2-2-3)چهارچوب شناسایی برند. 26

  2-2-4)  ارزش ویژه برند. 27

  2-2-5 ) مزایای ارزش ویژه برند. 29

  2-2-6) دیدگاه های مطالعه ارزش ویژه برند. 30

  2-2-7-1) مدل ارزش ویژه برند   32

  2-2-7-2) مدل ارزش ویژه برند کلر. 42

  بخش سوم) پیشینه تحقیق

  2-3-1) مقدمه. 47

  2-3-2) پیشینه داخلی.. 47

  2-3-3) پیشینه خارجی.. 49

  بخش چهارم) آشنایی با صنعت لوازم خانگی

  2-4-1) مقدمه. 55

  2-4-2) صنایع لوازم خانگی ایران. 55

  2-4-3)اهداف و برنامه های وزارت صنعت،معدن و تجارت در بخش صنعت لوازم خانگی.. 58

  2-4-4) بررسی آثار رفع تحریم ها بر صنایع لوازم خانگی ایران. 62

  2-4-5 ) آمار صادرات و واردات لوازم خانگی ایرانی.. 63

  فصل سوم – روش اجرای تحقیق

  3-1) مقدمه. 68

  3-2) روش تحقیق.. 68

  3-3) فرایند اجرای تحقیق.. 68

  3-4) جامعه و نمونه آماری.. 68

  3-5) روش و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات… 69

  3-6)  روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 71

  3-6-1) روایی.. 71

  3-6-2) پایایی.. 71

  3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… 72

  فصل چهارم- روش تجزیه تحلیل داده ها

  4-1) مقدمه. 77

  4- 2 ) توصیف مشخصه های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 78

  4-3) توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….84

  4-4) آزمون مدل و فرضیه ها 89

  4-4-1) تحلیل عاملی تائیدی مدل اندازه گیری تحقیق.. 89

  4-4-2) آزمون مدل های تحقیق: 93

  4-4-3) نتایج آزمون مدل. 94

  4-4-4)بررسی قدرت تبیین مدل. 96

  4-4-5) تحلیل مسیر های مستقیم و غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق.. 96

  4-4-6)نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 97

  فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

  5-1) مقدمه. 99

  5-2) نتیجه گیری.. 99

  5-2-1) نتایج بررسی توصیفی داده ها 99

  5-2-2) نتایج آمار استنباطی.. 100

  5-3) پیشنهادات تحقیق.. 101

  منابع. 103

  پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………….109

  پیوست (1) پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….110

  پیوست (2) ضریب آلفای متغیر ها…………………………………………………………………………………………114

  پیوست (3) نمودار های توصیفی متغیر ها……………………………………………………………………………….118

  پیوست (4) خروجی نرم افزار……………………………………………………………………………………………….132

  فهرست اشکال

  عنوان                                                                                                       صفحه

  شکل(1-1) مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل گلیسس و همکاران. 9

  شکل) 2-1) مدل زنجیره ارزش 20

  شکل( 2-2)مدل ارزش ویژه برند آکر. 33

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                         فهرست جداول

  عنوان                                                                                     صفحه

  جدول (2-1) خلاصه پژوهش های انجام شده 50

  جدول (2-2) وضعیت صادرات و واردات لوازم خانگی در دوازده ماهه سال 93 88. 65

  جدول (2- 3) وضعیت صادرات و واردات لوازم خانگی در دو ماهه سال 94. 66

  جدول( 3-1) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه. 70

  جدول( 3-2 ) تعداد سازه ها و سوالات مربوط به هر متغیر. 70

  جدول( 3-3) درصد آلفای متغیرها 72

  جدول (4 – 1 ) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 78

  جدول (4 – 2 ) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان. 79

  جدول( 4 – 3 ) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 80

  جدول( 4 – 4 ) توصیف متغیر شهرستان. 81

  جدول (4 – 5 ) توصیف متغیر انتخاب برند. 82

  جدول (4 – 6 ) توصیف متغیر محصول برند. 83

  جدول ( 4- 7 ) توصیف متغیر اطلاعات بازار. 84

  جدول (4 –  8 ) توصیف متغیرمزیت اطلاعات… 85

  جدول( 4 –  9 ) توصیف سازه های متغیر مزیت اطلاعات… 85

  جدول( 4 –  10 ) توصیف متغیر آگاهی برند. 86

  جدول( 4 –  11 ) توصیف سازه های متغیر آگاهی برند. 86

  جدول (4 –  12 ) توصیف متغیر تصویر برند. 87

  جدول (4 –  13 ) توصیف متغیر ارزش ویژه برند. 88

  جدول( 4 –  14 ) توصیف سازه های متغیر ارزش ویژه برند. 88

  جدول (4 –  15 ) بار های عاملی گویه های متغیر اطلاعات بازار. 89

  جدول (4 –  16 ) بار های عاملی گویه های متغیرمزیت اطلاعات… 90

  جدول (4 –  17 ) بار های عاملی گویه های متغیرتصویر برند. 91

  جدول (4 –  18 ) بار های عاملی گویه های متغیر آگاهی برند. 92

  جدول (4 –  19 ) بار های عاملی گویه های متغیر ارزش ویژه برند. 93

  جدول(4 – 20)شاخص های برازش مدل های  تحقیق.. 95

  جدول (4- 21) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری.. 96

  جدول ( 4-22 ) نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 97

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                              فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                 صفحه

  نمودار (4- 1 ) میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 78

  نمودار (4 – 2 ) میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان. 79

  نمودار (4 –  3 ) میله ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 80

  نمودار( 4 – 4 ) میله ای  متغیر شهرستان. 81

  نمودار (4 – 5 ) میله ای  متغیر انتخاب برند. Error! Bookmark not defined.

  نمودار (4 – 6 ) میله ای  متغیر محصول برند. 83

  نمودار (4 –  7 ) هیستوگرام  متغیر اطلاعات بازار. 84

  نمودار ( 4- 8 ) هیستوگرام  متغیر مزیت اطلاعات… 85

  نمودار (4 –  10 ) هیستوگرام  متغیر آگاهی برند. 86

  نمودار( 4 –  11 ) هیستوگرام  متغیر تصویر برند. 87

  نمودار( 4 –  12 ) هیستوگرام  متغیر ارزش ویژه برند. 88

  نمودار( 4- 13) مدل اندازه گیری اطلاعات بازار. 89

  نمودار( 4-14) مدل اندازه گیری مزیت اطلاعات… 90

  نمودار( 4-15) مدل اندازه گیری تصویر برند. 91

  نمودار (4-16) مدل اندازه گیری آگاهی برند. 92

  نمودار( 4-17) مدل اندازه گیری ارزش ویژه برند. 93

  نمودار (4-18) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد. 94

  نمودار (4-19) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری.. 95

  نمودار (4-20) مدل ساختاری  تحقیق درحالت استاندارد و اعداد معنی داری.. 96