پایان نامه ارائه تصویر روشنی از تئوری ذهن دانش آموزان دبستانی

متغیرهای پژوهش

متغیر ملاک: هوش هیجانی

متغیرهای پیش بین: تئوری ذهن و سطوح سه گانه تئوری ذهن شامل تئوری ذهن مقدماتی (سطح اول)، نمود اولیه از تئوری ذهن واقعی (سطح دوم)، و جنبه­های پیشرفته تر تئوری ذهن (سطح سوم).

 

تعریف مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه

تئوری ذهن

تعریف نظری: توانایی نسبت دادن حالتهای ذهنی یعنی نیات، احساسات، خواسته­ها و باورها به خود و دیگران و درک این که حالات ذهنی دیگران می­تواند متفاوت از حالات ذهنی خود فرد باشد اصطلاحاً تئوری ذهن نامیده می­شود(خانجانی و هداوند خانی، 1388). علاوه بر این بارون کوهن[1] (2000)، تئوری ذهن را توانایی استنباط حالتهای ذهنی مانند مقاصد، خاطرات، باورها، و استفاده از آن برای درک و پیش بینی رفتار خود و دیگران می­داند. به اعتقاد وی تئوری ذهن منظومه­ای از انواع حالات ذهنی است که در ارتباط متقابل با یکدیگر است. فلاول(1999) معتقد است«که تئوری ذهن دارای سه سطح است که عبارتند از: سطح نخست تئوری ذهن که همان شکل­گیری ذهن مقدماتی است که به بازشناسی عواطف و وانمودسازی مربوط است، سطح دوم که در آن یک تئوری ذهن واقعی، ولی اولیه شکل گرفته است و شامل درک باور غلط است، و سطح سوم که جنبه­های پیشرفته­تر تئوری ذهن نظیردرک باور غلط ثانویه، درک شوخی و قضاوتهای پیچیده را در بر می­گیرد.

تعریف عملیاتی:  میزان تئوری ذهن در پژوهش حاضر نمره­ای است که آزمودنی­ها(دانش­آموزان) از آزمون تئوری ذهن استرنمن[2] و همکاران (1999) کسب می­کنند.

میزان تئوری ذهن مقدماتی در پژوهش حاضر نمره­ای است که آزمودنی­ها(دانش­آموزان) از خرده مقیاس اول آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (1999) کسب می­کنند.

میزان اظهار اولیۀ یک تئوری ذهن واقعی در پژوهش حاضر نمره­ای است که آزمودنی­ها(دانش­آموزان) از خرده مقیاس دوم آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (1999) کسب می­کنند.

میزان جنبه­های پیشرفته­تر تئوری ذهن در پژوهش حاضر نمره­ای است که آزمودنی­ها(دانش­آموزان) از خرده مقیاس سوم آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (1999) کسب می­کنند.

[1]. Baron-Cohen

[2]. Steerneman

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه پیش بینی هوش هیجانی دانش آموزان براساس سطوح تئوری ذهن

اهداف پژوهش

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی در بین دانش­آموزان است و بدست آوردن اطلاعاتی در زمینه تئوری ذهن و هوش هیجانی دانش­آموزان است. به طور خلاصه اهداف این پژوهش را می­توان بدین شرح بیان داشت:

– تعیین میزان رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی دانش­آموزان دبستانی؛

– پیش بینی هوش هیجانی دانش­آموزان براساس سطوح تئوری ذهن؛

– ارائه تصویر روشنی از تئوری ذهن دانش­آموزان دبستانی؛

– ارائه تصویر روشنی از هوش هیجانی دانش­آموزان دبستانی.

 

سؤالهای پژوهش

– آیا بین تئوری ذهن مقدماتی (سطح یکم) با هوش هیجانی دانش­آموزان رابطه وجود دارد؟

– آیا بین اظهار اولیه یک تئوری ذهن واقعی (سطح دوم) با هوش هیجانی دانش­آموزان رابطه وجود دارد؟

– آیا بین جنبه­های پیشرفته­تر تئوری ذهن(سطح سوم) با هوش هیجانی دانش­آموزان رابطه وجود دارد؟

– سهم هریک از سطوح تئوری ذهن در پیش بینی هوش هیجانی دانش­آموزان چه میزان است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی در بین دانش آموزان

اهمیّت و ضرورت پژوهش

شناخت اجتماعی یکی از موضوعات مهم در روابط بین فردی و درون فردی است که دارای جایگاه مهمی در روانشناسی تحولی نگر است. شناخت اجتماعی همه مهارت­های مورد نیاز کودک برای درک تمایلات، هیجانات و احساسات دیگر کودکان و بزرگسالان را  در بر می­گیرد ( سبولا و ویشات[1]، 2008). شناخت اجتماعی یک توانایی کلیدی است که انسانها برای موفقیت در تعاملات اجتماعی در زندگی روزمره نیازمند آن هستند (نیوئن، وگلی و زینک[2]، 2008). شناخت اجتماعی به این معنی است که افراد درباره افکار، احساسات، دیدگاهها، انگیزه­ها و رفتارهای خودشان و دیگران چگونه فکر می­کنند (نسائیان، بهرامی، میرزمانی وصالحی، 1389).

شناخت اجتماعی سه سازه دارد که عبارتند از الف) ادراک شخص، ب) مهارتهای پذیرش، ج) تئوری ذهن (قمرانی، البرزی وخیر، 1385).

کاکوجویباری، شقاقی و برادران (1391)، در پژوهشی دریافتند، تئوری ذهن یکی از مهمترین مباحث شناخت اجتماعی است و کودکان با افزایش سن در سیر تحولی خود به سطوح متمایزی از تئوری ذهن دست می­یابند. تئوری ذهن در عمل به کودک ابزار قدرتمندی می­دهد تا با آن به اکتشاف، پیش بینی و تغییر رفتار دیگران دست بزند (حسن زاده، 1384). به وسیله تئوری ذهن می­توان حالات ذهنی (باورها، تمایلات، تخیلات، عواطف و…..) که علت اصلی اعمال هستند تفسیر کرد. تئوری ذهن پیش نیازی برای درک محیط اجتماعی و لازمه درگیری در رفتارهای اجتماعی رقابت­آمیزاست(نسائیان، بهرامی، میرزمانی و صالحی، 1389). علاوه بر این تئوری ذهن برخودتنظیمی و مهارت­های حل مسئله، فرایندهای مهار اجرایی، خودپنداشت، تشخیص بازنمودن از واقعیت، کفایت اجتماعی و مهارت­های بین فردی، درک هیجانات، تفسیر و درک تصاویر مبهم، و رفتارهای جامعه پسند، همدلی و همدردی مؤثر است (قمرانی، البرزی وخیر، 1385).

یکی از ابعاد یا توانایی­های شناخته شده انسان، هوش هیجانی است. این توانایی که جنبه­های شناختی کمتری نسبت به درک خود و دیگران، ارتباط با افراد، تطبیق و مقابله با موقعیت­های ناگهانی دارد. این عوامل توانایی افراد را در جهت موفقیت بیشتر در پرداختن به خود، دیگران و اقتضاهای محیطی افزایش می­دهد (رنجدوست و عیوضی، 1392).

[1]. Cebula  & Wishart

[2]. Newen, Vogeley & Zinck

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دانلود پایان نامه :نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

Continue reading “دانلود پایان نامه :نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان”

دانلود پایان نامه : تأثیر هوش هیجانی و سبکهای تفکر بر ذهنیت فلسفی مدیران و کارکنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : تأثیر هوش هیجانی و سبکهای تفکر بر ذهنیت فلسفی مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو دیزل

Continue reading “دانلود پایان نامه : تأثیر هوش هیجانی و سبکهای تفکر بر ذهنیت فلسفی مدیران و کارکنان”

دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

عنوان : مقایسه ادراک و حافظه بینایی  و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی   حرکتی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی”

دانلود پایان نامه:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : روان شناسی بالینی

عنوان : اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری،  تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

Continue reading “دانلود پایان نامه:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه”

دانلود پایان نامه ارشد: باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

گرایش: طراحی شهری

عنوان : باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد: باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر”

دانلود رساله دکتری: اثربخشی آموزش فراشناخت و ذهن­ آگاهی بر نگرش‌های زیست محیطی، رفتارشهروندی سازمانی و بهزیستی اجتماعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته روانشناسی و علوم تربیتی

گرایش : عمومی

عنوان : اثربخشی آموزش فراشناخت وذهن­آگاهی بر نگرش‌های زیست محیطی، رفتارشهروندی سازمانی و بهزیستی اجتماعی 

Continue reading “دانلود رساله دکتری: اثربخشی آموزش فراشناخت و ذهن­ آگاهی بر نگرش‌های زیست محیطی، رفتارشهروندی سازمانی و بهزیستی اجتماعی”

پایان نامه ارشد: اثربخشی آموزش فراشناخت و ذهن ­آگاهی بر نگرش‌های زیست محیطی و رفتار شهروندی سازمانی و بهزیستی اجتماعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

عنوان : اثربخشی آموزش فراشناخت و ذهن ­آگاهی بر نگرش‌های زیست محیطی، رفتار شهروندی سازمانی و بهزیستی اجتماعی

Continue reading “پایان نامه ارشد: اثربخشی آموزش فراشناخت و ذهن ­آگاهی بر نگرش‌های زیست محیطی و رفتار شهروندی سازمانی و بهزیستی اجتماعی”