پایان نامه:اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان

 دانلود متن کامل پایان نامه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان

Continue reading “پایان نامه:اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان”

دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی تاثیر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-6-6-4-ديدگاه يادگيري اجتماعي

در اين ديدگاه منابع برانگيزاننده پرخاشگري کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بيشتر بر احتمال وقوع يا عدم وقوع تقويت در محيط و تاثير آن بر پاسخ پرخاشگري تاکيد شده است. بندورا به عنوان جلودار اين ديدگاه معتقد است که بيشتر رفتارهاي کودک از خلال تقليد کم و بيش مستقيم الگوي والديني با همسالان شکل مي گيرد. والترز و بندورا (1963) در انتقاد از نظريه ناکامي-پرخاشگري بيان داشته اند ، اگرچه ناکامي به عنوان منع تقويت مثبت با افزايش انگيزشي که در تشديد موقعيت يک پاسخ منعکس مي شود، مرتبط است اما اهميت پاسخ اجتماعي اوليه فرد ناکام شده يعني شيوه هاي تقويت و الگوبرداري از پيش تجربه شده مبتني است (صادقي، 1380). در اين ديدگاه پرخاشگري فرد به موقعيت هايي مانند تجربه هاي گذشته، تقويت کننده هاي کنوني تسهيل کننده پرخاشگري و متغيرهايي که افکار و ادراک هاي فرد را شکل مي دهند وابسته است. در واقع پرخاشگري توسط مشاهده يا تقليد آموخته مي شود و هرچه بيشتر تقويت شود احتمال وقوع آن نيز بيشتر مي گردد. در اين نظريه ناکامي پرخاشگري کساني را بر مي انگيزاند که ياد گرفته اند در برابر موقعيت هاي ناکام کننده رفتار و بازخوردهاي پرخاشگرانه نشان دهند (صادقي، 1380).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس اجتماعي.

2- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي.

3-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي.

4-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

پایان نامه روانشناسی:بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-2-5-1-سه وجه از عزت نفس پايين [1]

اغلب ما تصويري از عزت نفس پايين داريم، اما بايد توجه داشت اين تشخيص هميشه آسان نيست. سه شکل مختلف از عزت نفس پايين را در زير بررسي مي کنيم.

فريبنده : فرد خوشحال و موافق رفتار مي‌کند اما به راستي از شکست مي­هراسد. او در هراسي دايمي نسبت به آشکار شدن هويت واقعي خود به سر مي­برد، اين فرد جهت حفظ نقاب عزت نفس مثبت، نياز به کاميابي­هاي مکرر دارد که اين امور خود منجر به مشکلاتي چون کمال­گرايي، تعلل در امور، رقابت و فرسودگي مي‌شود.

عصيانگري: رفتار فرد به گونه­اي است که گويي مصلحت انديش ديگران بوده و در همه موارد صاحب نظر مي‌باشد. اين افراد همانند افراد مهم و قدرتمند عمل مي‌کنند. همواره از اين مسأله که ديگران، « به اندازه کافي خوب نيستند» احساس خشم و عصبانيت مي‌کنند. دايماً وانمود مي‌کند قضاوت و انتقاد ديگران سبب آزارش نمي‌شود. در نهايت اين حالات به مشکلاتي نظير سرزنش بيش‌از حد ديگران، قانون شکني يا مخالفت‌جويي مي‌انجامد.

[1]. Low self – esteem

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس اجتماعي.

2- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي.

3-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي.

4-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-2-1-مفهوم عزت نفس

در روانشناسي توافق کلي وجود دارد مبني بر اين که اصطلاح عزت نفس، مشتمل بر عناصر شناختي عاطفي[1] و رفتاري[2] است. جزءشناختي، اشاره به اين مطلب دارد که فرد، به صورت آگاهانه، اختلاف بين خود آرماني و خود درک شده اش را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهد. جزء عاطفي به احساسات و هيجاناتي اشاره مي‌کند که فرد، هنگام ارزيابي آن اختلاف ( اختلاف بين خود آرماني و خود درک شده) تجربه مي‌کند.

جنبه‌هاي رفتاري عزت نفس، در رفتارهايي چون جرأت آموزي، انعطاف پذيري[3]، قاطعيت[4] و احترام به ديگران[5] آشکار مي‌شود (ريزنر 5 2000).

بنابراين، تعريف عزت نفس به خاطر ابعاد چندگانه‌اش دشوار است، به علاوه اگرچه عزت نفس به طور کلي « نسبتاً» باثبات است، مي‌تواند از زماني به زمان ديگر نوسان داشته باشد و همين عامل، سنجش يا تحقيق در خصوص عزت نفس را دشوار مي‌سازد.

[1]. Affective

[2]. Behavioral

[3]. Flexibility

[4]. Assertiveness

[5]. Reasoner, R.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس اجتماعي.

2- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي.

3-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي.

4-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-1-عزت نفس

از نيازهاي اساسي انسان نياز به ارزشمندي است كه گاهي با اصطلاحاتي چون « احترام به خود » و « عزت نفس » نيز از آن ياد مي شود . احساس ارزش، بخشي از خود پنداشت فرد بوده و شامل تصويري كه او از خودش در ذهن دارد و احساسي كه نسبت به خود دارد و درجه پذيرش وتاييد شخص نسبت به خويشتن مي‌باشد (شيهان[1]، 1998 ) كودكان از زماني كه بسيار خردسال­اند شروع به ساختن تصويري از خود مي كنند . به طور كلي اين تصوير به خود پنداشت كودك اشاره دارد و به طور عمده بر شيوه‌اي مبتني است كه افراد مهم زندگي كودك با او رفتار مي‌كنند. اين افراد به وسيله پاسخها و واكنش‌هايشان به كودك اطلاعاتي در مورد خويش و رفتارهايش مي‌دهند. در نتيجه كودك نگرش مثبت و منفي‌اي در مورد خود بدست مي‌آورد . در همين راستا گلدارد (1998، ترجمه برآبادي 1381) معتقد است كه تصويري كه كودك از خودش دارد خودپنداشت او است اما ارزشي كه او بر اين تصوير مي گذارد ميزان عزت نفس او را مشخص مي كند. بنابراين عزت نفس نشانگر ميزان ارزشي است كه كودك براي خودش قايل است از خصو صيات كساني كه دچار مشكلات رواني­اند اين است كه آنها خود را افرادي كم ارزش و حقير مي‌دانند. آنها خود را دوست ندارند و به خود احترام نمي گذارند. اگر چنانچه موفقيتي به دست آورند آن را به حساب شانس و يا سخاوت ديگران مي گذارند و استعدادهاي خود را در اين امر دخيل نمي‌دانند. در عين حال شكستهاي خود را كه گاهي هم ساخته خيال خود آنهاست بزرگ مي كنند و براي اثبات اين نظر دلايل و شواهد بسياري مي‌آورند. در واقع عزت نفس آنها در سطح پاييني قرار دارد( آبتين، 1374).

[1] . Sheehen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس اجتماعي.

2- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي.

3-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي.

4-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار-دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

1-6-7-تعريف عملياتی بزه کاري

اعمالي مثل غيبت از مدرسه، دروغگويي هاي مکرر، فرار از خانه، ولگردي، گدايي، ايجاد حريق، تخريب، رانندگي بدون گواهينامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زير پا گذاشتن حقوق ديگران، انحرافات جنسي و… در زمره اعمال بزهکارانه رايج در بين جوانان است (فرجاد، ۱۳۸۳).

1-5-خلاصه

همانطور که در ابتداي فصل بيان شد، پرخاشگري در دوران نوجواني نه تنها به قربانيان اعمال پرخاشگرانه آسيب وارد مي سازد، بلكه رشد خود نوجوانان پرخاشگر را در معرض خطر قرار مي دهد. در اغلب موارد وجود اين اختلال در فرد، نه تنها از ميزان سازگاري اجتماعي و فردي وي مي کاهد، بلکه امنيت و بهداشت رواني خود و ساير گروه هاي اجتماعي را نيز دچار مشکل مي کند. مداخله درماني با محوريت فراشناختي، عامل بر انگيزاننده موجب فعال شدن سيستم فراشناختي مي شود. اين سيستم با ارزيابي افکار دروني با توجه به اهداف فردي محدوديت هاي اجتماعي، شيوه مقابله اي فرد را با دنياي درون و بيرون مشخص مي کند. اهميت و توجه بيشتر درمان فراشناختي به باورهاي بنيادين فرد درباره ي خود، و نيز، نبود پژوهش هاي کافي درباره قابليت اين نوع از درمان در بهبود عزت نفس، پژوهش حاضر مي تواند به وضوح؛  کارايي يا عدم کارايي درمان فراشناخت محور را در افزايش عزت نفس نشان دهد. در ادامة فصل نيز ضمن اشاره به اهميت پژوهش، هدف ها، فرضيه ها و متغيرهاي پژوهش مطرح شده و تعريف عملياتي و مفهومي متغيرهاي پژوهش ارائه گرديد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس اجتماعي.

2- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي.

3-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي.

4-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

پایان نامه ارشد بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

1-6-7-تعريف مفهومي بزه کاري

 

جوامع امروزي خرده‌فرهنگهاي خاص همنوايي دارند که ممکن است رفتار خارج از آن رفتار بزهکارانه تلقي شود. در حقيقت بزهکاري نوعي کجروي و جرم نوعي از بزهکاري است که شدت بيشتري را در بر مي‌گيرد. جرم به تفاوت ارتباطات مربوط مي‌شود؛ و محيط‌هاي اجتماعي که مشوق فعاليت‌هاي غيرقانوني هستند آن را ترويج مي‌کنند؛ در حالي که بي‌هنجاري، بزهکاري را شکل مي‌دهد.طبقه‌بندي رفتار کجروانه از ضعيف به شديد عبارت است از بدعت‌گذاري، شعائرگرايي، انزواگرايي، هنجارشکني، تخلف، بزهکاري و جرم. بزه‌کاري از نظر حقوقي به اعمالي گفته مي شود که بر خلاف قوانين، مقررات و هنجارهاي اجتماعي از سوي جوانان زير ۱۸ سال صورت مي گيرد (ويلسن روس، 1377).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس اجتماعي.

2- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي.

3-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي.

4-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود پایان نامه ارشد بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

1-6-6-تعريف عملياتي درمان فراشناختي

در پژوهش حاضر درمان فراشناختي با استفاده از آموزش فنوني نظير مهارت هاي شناسايي سندرم شناختي- توجهي، استفاده از گفتگوي سقراطي فراشناخت محور مربوط به عزت نفس منفي، چالش با باورهاي فراشناختي، حذف راهبردهاي مقابله اي غير انطباقي، تغيير و تصحيح باورهاي فراشناختي مثبت و منفي پيرامون پرخاشگري، چالش با باورهاي کنترل ناپذيري خشم و پرخاشگري، توسط درمانگر به نوجوانان با سابقه بزه کاري صورت گرفته است ( ولز، 2009). دستور العمل کامل  به کار گيري فنون فوق در جلسات درمان فراشناختي در فصل سوم ارائه خواهد شد.

از آنجا که گروه مورد پژوهش حاضر، نوجوانان سنين 14 تا 18 سال بودند؛ از اينرو تلاش شد رويه و محتواي درمان مذکور، متناسب با اين گروه سني تنظيم و ارائه گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس اجتماعي.

2- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي.

3-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي.

4-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار-پایان نامه ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

1-6-5-تعريف مفهومي درمان فراشناختي

مدل فراشناختي بيان مي کند که هر گونه چالش با درون مايه هاي ( محتوا) شناختي، انحصارا در سطح فراشناختي به وقوع مي پيوندند. به عنوان مثال زماني که فرد اعتقاد دارد ” آدم بي ارزشي هستم”، درمانگر فراشناختي سؤال مي کند: “چه نکته اي در ارزيابي ارزش شما نهفته است؟ ” ( ولز، 2009).

درمان فراشناختي بر اين اصل بنا شده است که فراشناخت واره ها در درک شيوه فعاليت شناخت و نحوه ايجاد تجارب آگاهانه ( نسبت به خويشتن و دنياي اطراف) نقش کليدي دارد. فراشناخت ها بر نوع راهبردهايي که ما براي نظم دهي به افکار و احساسات خودمان انتخاب مي کنيم، تأثير ويژه اي بر جاي مي گذارد و ارزيابي از اين راهبردها نيز بر عهده ي همين فراشناخت واره هاست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس اجتماعي.

2- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي.

3-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي.

4-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود پایان نامه بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

1-6-2-تعريف عملياتي عزت نفس

در پژوهش حاضر جهت سنجش ميزان عزت نفس در دو بعد اجتماعي و خانوادگي در دوگروه (نوجوانان بزه کار) از مقياس عزت نفس کوپر اسيمت (SEI) استفاده شده است.  نمره شركت كننده ها در اين مقياس، نشان دهنده ميزان عزت نفس  فرد مي باشد.

1-6-3-تعريف مفهومي پرخاشگري

پرخاشگري معمولاً به رفتاري اطلاق مي شود که « قصد» آن صدمه رساندن )جسماني يا کلامي) به فرد ديگر يا نابود کردن دارايي افراد است. انواع گوناگوني از پاسخ هاي پرخاشگرانه وجود دارند که انواع مختلفي از محرک هاي دروني و بيروني آنها را فرا مي خوانند (اکبري، 1381) .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس اجتماعي.

2- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي.

3-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي.

4-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار