پایان نامه:اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان

 دانلود متن کامل پایان نامه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان

Continue reading “پایان نامه:اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان”

دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی تاثیر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-6-6-4-دیدگاه یادگیری اجتماعی

در این دیدگاه منابع برانگیزاننده پرخاشگری کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر بر احتمال وقوع یا عدم وقوع تقویت در محیط و تاثیر آن بر پاسخ پرخاشگری تاکید شده است. بندورا به عنوان جلودار این دیدگاه معتقد است که بیشتر رفتارهای کودک از خلال تقلید کم و بیش مستقیم الگوی والدینی با همسالان شکل می گیرد. والترز و بندورا (1963) در انتقاد از نظریه ناکامی-پرخاشگری بیان داشته اند ، اگرچه ناکامی به عنوان منع تقویت مثبت با افزایش انگیزشی که در تشدید موقعیت یک پاسخ منعکس می شود، مرتبط است اما اهمیت پاسخ اجتماعی اولیه فرد ناکام شده یعنی شیوه های تقویت و الگوبرداری از پیش تجربه شده مبتنی است (صادقی، 1380). در این دیدگاه پرخاشگری فرد به موقعیت هایی مانند تجربه های گذشته، تقویت کننده های کنونی تسهیل کننده پرخاشگری و متغیرهایی که افکار و ادراک های فرد را شکل می دهند وابسته است. در واقع پرخاشگری توسط مشاهده یا تقلید آموخته می شود و هرچه بیشتر تقویت شود احتمال وقوع آن نیز بیشتر می گردد. در این نظریه ناکامی پرخاشگری کسانی را بر می انگیزاند که یاد گرفته اند در برابر موقعیت های ناکام کننده رفتار و بازخوردهای پرخاشگرانه نشان دهند (صادقی، 1380).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی.

2- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی.

3-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی.

4-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

پایان نامه روانشناسی:بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-2-5-1-سه وجه از عزت نفس پایین [1]

اغلب ما تصویری از عزت نفس پایین داریم، اما باید توجه داشت این تشخیص همیشه آسان نیست. سه شکل مختلف از عزت نفس پایین را در زیر بررسی می کنیم.

فریبنده : فرد خوشحال و موافق رفتار می‌کند اما به راستی از شکست می­هراسد. او در هراسی دایمی نسبت به آشکار شدن هویت واقعی خود به سر می­برد، این فرد جهت حفظ نقاب عزت نفس مثبت، نیاز به کامیابی­های مکرر دارد که این امور خود منجر به مشکلاتی چون کمال­گرایی، تعلل در امور، رقابت و فرسودگی می‌شود.

عصیانگری: رفتار فرد به گونه­ای است که گویی مصلحت اندیش دیگران بوده و در همه موارد صاحب نظر می‌باشد. این افراد همانند افراد مهم و قدرتمند عمل می‌کنند. همواره از این مسأله که دیگران، « به اندازه کافی خوب نیستند» احساس خشم و عصبانیت می‌کنند. دایماً وانمود می‌کند قضاوت و انتقاد دیگران سبب آزارش نمی‌شود. در نهایت این حالات به مشکلاتی نظیر سرزنش بیش‌از حد دیگران، قانون شکنی یا مخالفت‌جویی می‌انجامد.

[1]. Low self – esteem

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی.

2- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی.

3-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی.

4-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-2-1-مفهوم عزت نفس

در روانشناسی توافق کلی وجود دارد مبنی بر این که اصطلاح عزت نفس، مشتمل بر عناصر شناختی عاطفی[1] و رفتاری[2] است. جزءشناختی، اشاره به این مطلب دارد که فرد، به صورت آگاهانه، اختلاف بین خود آرمانی و خود درک شده اش را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. جزء عاطفی به احساسات و هیجاناتی اشاره می‌کند که فرد، هنگام ارزیابی آن اختلاف ( اختلاف بین خود آرمانی و خود درک شده) تجربه می‌کند.

جنبه‌های رفتاری عزت نفس، در رفتارهایی چون جرأت آموزی، انعطاف پذیری[3]، قاطعیت[4] و احترام به دیگران[5] آشکار می‌شود (ریزنر 5 2000).

بنابراین، تعریف عزت نفس به خاطر ابعاد چندگانه‌اش دشوار است، به علاوه اگرچه عزت نفس به طور کلی « نسبتاً» باثبات است، می‌تواند از زمانی به زمان دیگر نوسان داشته باشد و همین عامل، سنجش یا تحقیق در خصوص عزت نفس را دشوار می‌سازد.

[1]. Affective

[2]. Behavioral

[3]. Flexibility

[4]. Assertiveness

[5]. Reasoner, R.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی.

2- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی.

3-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی.

4-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-1-عزت نفس

از نیازهای اساسی انسان نیاز به ارزشمندی است که گاهی با اصطلاحاتی چون « احترام به خود » و « عزت نفس » نیز از آن یاد می شود . احساس ارزش، بخشی از خود پنداشت فرد بوده و شامل تصویری که او از خودش در ذهن دارد و احساسی که نسبت به خود دارد و درجه پذیرش وتایید شخص نسبت به خویشتن می‌باشد (شیهان[1]، 1998 ) کودکان از زمانی که بسیار خردسال­اند شروع به ساختن تصویری از خود می کنند . به طور کلی این تصویر به خود پنداشت کودک اشاره دارد و به طور عمده بر شیوه‌ای مبتنی است که افراد مهم زندگی کودک با او رفتار می‌کنند. این افراد به وسیله پاسخها و واکنش‌هایشان به کودک اطلاعاتی در مورد خویش و رفتارهایش می‌دهند. در نتیجه کودک نگرش مثبت و منفی‌ای در مورد خود بدست می‌آورد . در همین راستا گلدارد (1998، ترجمه برآبادی 1381) معتقد است که تصویری که کودک از خودش دارد خودپنداشت او است اما ارزشی که او بر این تصویر می گذارد میزان عزت نفس او را مشخص می کند. بنابراین عزت نفس نشانگر میزان ارزشی است که کودک برای خودش قایل است از خصو صیات کسانی که دچار مشکلات روانی­اند این است که آنها خود را افرادی کم ارزش و حقیر می‌دانند. آنها خود را دوست ندارند و به خود احترام نمی گذارند. اگر چنانچه موفقیتی به دست آورند آن را به حساب شانس و یا سخاوت دیگران می گذارند و استعدادهای خود را در این امر دخیل نمی‌دانند. در عین حال شکستهای خود را که گاهی هم ساخته خیال خود آنهاست بزرگ می کنند و برای اثبات این نظر دلایل و شواهد بسیاری می‌آورند. در واقع عزت نفس آنها در سطح پایینی قرار دارد( آبتین، 1374).

[1] . Sheehen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی.

2- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی.

3-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی.

4-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار-دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

1-6-7-تعریف عملیاتی بزه کاری

اعمالی مثل غیبت از مدرسه، دروغگویی های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و… در زمره اعمال بزهکارانه رایج در بین جوانان است (فرجاد، ۱۳۸۳).

1-5-خلاصه

همانطور که در ابتدای فصل بیان شد، پرخاشگری در دوران نوجوانی نه تنها به قربانیان اعمال پرخاشگرانه آسیب وارد می سازد، بلکه رشد خود نوجوانان پرخاشگر را در معرض خطر قرار می دهد. در اغلب موارد وجود این اختلال در فرد، نه تنها از میزان سازگاری اجتماعی و فردی وی می کاهد، بلکه امنیت و بهداشت روانی خود و سایر گروه های اجتماعی را نیز دچار مشکل می کند. مداخله درمانی با محوریت فراشناختی، عامل بر انگیزاننده موجب فعال شدن سیستم فراشناختی می شود. این سیستم با ارزیابی افکار درونی با توجه به اهداف فردی محدودیت های اجتماعی، شیوه مقابله ای فرد را با دنیای درون و بیرون مشخص می کند. اهمیت و توجه بیشتر درمان فراشناختی به باورهای بنیادین فرد درباره ی خود، و نیز، نبود پژوهش های کافی درباره قابلیت این نوع از درمان در بهبود عزت نفس، پژوهش حاضر می تواند به وضوح؛  کارایی یا عدم کارایی درمان فراشناخت محور را در افزایش عزت نفس نشان دهد. در ادامه فصل نیز ضمن اشاره به اهمیت پژوهش، هدف ها، فرضیه ها و متغیرهای پژوهش مطرح شده و تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای پژوهش ارائه گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی.

2- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی.

3-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی.

4-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

پایان نامه ارشد بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

1-6-7-تعریف مفهومی بزه کاری

 

جوامع امروزی خرده‌فرهنگهای خاص همنوایی دارند که ممکن است رفتار خارج از آن رفتار بزهکارانه تلقی شود. در حقیقت بزهکاری نوعی کجروی و جرم نوعی از بزهکاری است که شدت بیشتری را در بر می‌گیرد. جرم به تفاوت ارتباطات مربوط می‌شود؛ و محیط‌های اجتماعی که مشوق فعالیت‌های غیرقانونی هستند آن را ترویج می‌کنند؛ در حالی که بی‌هنجاری، بزهکاری را شکل می‌دهد.طبقه‌بندی رفتار کجروانه از ضعیف به شدید عبارت است از بدعت‌گذاری، شعائرگرایی، انزواگرایی، هنجارشکنی، تخلف، بزهکاری و جرم. بزه‌کاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته می شود که بر خلاف قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی از سوی جوانان زیر ۱۸ سال صورت می گیرد (ویلسن روس، 1377).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی.

2- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی.

3-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی.

4-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود پایان نامه ارشد بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

1-6-6-تعریف عملیاتی درمان فراشناختی

در پژوهش حاضر درمان فراشناختی با استفاده از آموزش فنونی نظیر مهارت های شناسایی سندرم شناختی- توجهی، استفاده از گفتگوی سقراطی فراشناخت محور مربوط به عزت نفس منفی، چالش با باورهای فراشناختی، حذف راهبردهای مقابله ای غیر انطباقی، تغییر و تصحیح باورهای فراشناختی مثبت و منفی پیرامون پرخاشگری، چالش با باورهای کنترل ناپذیری خشم و پرخاشگری، توسط درمانگر به نوجوانان با سابقه بزه کاری صورت گرفته است ( ولز، 2009). دستور العمل کامل  به کار گیری فنون فوق در جلسات درمان فراشناختی در فصل سوم ارائه خواهد شد.

از آنجا که گروه مورد پژوهش حاضر، نوجوانان سنین 14 تا 18 سال بودند؛ از اینرو تلاش شد رویه و محتوای درمان مذکور، متناسب با این گروه سنی تنظیم و ارائه گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی.

2- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی.

3-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی.

4-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار-پایان نامه ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

1-6-5-تعریف مفهومی درمان فراشناختی

مدل فراشناختی بیان می کند که هر گونه چالش با درون مایه های ( محتوا) شناختی، انحصارا در سطح فراشناختی به وقوع می پیوندند. به عنوان مثال زمانی که فرد اعتقاد دارد ” آدم بی ارزشی هستم”، درمانگر فراشناختی سؤال می کند: “چه نکته ای در ارزیابی ارزش شما نهفته است؟ ” ( ولز، 2009).

درمان فراشناختی بر این اصل بنا شده است که فراشناخت واره ها در درک شیوه فعالیت شناخت و نحوه ایجاد تجارب آگاهانه ( نسبت به خویشتن و دنیای اطراف) نقش کلیدی دارد. فراشناخت ها بر نوع راهبردهایی که ما برای نظم دهی به افکار و احساسات خودمان انتخاب می کنیم، تأثیر ویژه ای بر جای می گذارد و ارزیابی از این راهبردها نیز بر عهده ی همین فراشناخت واره هاست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی.

2- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی.

3-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی.

4-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود پایان نامه بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

1-6-2-تعریف عملیاتی عزت نفس

در پژوهش حاضر جهت سنجش میزان عزت نفس در دو بعد اجتماعی و خانوادگی در دوگروه (نوجوانان بزه کار) از مقیاس عزت نفس کوپر اسیمت (SEI) استفاده شده است.  نمره شرکت کننده ها در این مقیاس، نشان دهنده میزان عزت نفس  فرد می باشد.

1-6-3-تعریف مفهومی پرخاشگری

پرخاشگری معمولاً به رفتاری اطلاق می شود که « قصد» آن صدمه رساندن )جسمانی یا کلامی) به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی افراد است. انواع گوناگونی از پاسخ های پرخاشگرانه وجود دارند که انواع مختلفی از محرک های درونی و بیرونی آنها را فرا می خوانند (اکبری، 1381) .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی.

2- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی.

3-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی.

4-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار