دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و رابطه عزت نفس و افسردگی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پایان نامه ارشد : بررسی عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی

پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر روش یادگیری مشاركتی بر روی عزت نفس، رشد مهارتهای اجتماعی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : بررسی تاثیر روش یادگیری مشاركتی بر روی عزت نفس، رشد مهارتهای اجتماعی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر روش یادگیری مشاركتی بر روی عزت نفس، رشد مهارتهای اجتماعی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان”

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس با کیفیت زندگی دانشجویان

پایان نامه ارشد : مقایسه رابطه بین ویژگی های شخصیتی با منبع کنترل و عزت نفس دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : مقایسه رابطه بین ویژگی های شخصیتی با منبع کنترل و عزت نفس دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب

Continue reading “پایان نامه ارشد : مقایسه رابطه بین ویژگی های شخصیتی با منبع کنترل و عزت نفس دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب”

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سبک های فرزندپروری وعزت نفس باسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : بالینی

عنوان : بررسی رابطه سبک های فرزندپروری وعزت نفس باسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی

Continue reading “پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سبک های فرزندپروری وعزت نفس باسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی”

پایان نامه:اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان

 دانلود متن کامل پایان نامه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان

Continue reading “پایان نامه:اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان”

بررسی درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي:دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-6-4-2-ويژگي هاي فردي والدين به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري

بلسکي[1](1984) شخصيت و سلامت رواني پدر و مادر را به عنوان يک عامل مهم در سبک هاي تربيتي والدين مي داند. به اعتقاد وي سبک هاي تربيتي همانند وجوه ديگر کنش و رفتار انسان تحت تاثير ويژگي هاي نسبتا پايدار يا صفات شخصيتي والدين قرار دارد. به همين دليل مي توان انتظار داشت که اکثر کودکان ناسازگار دست پرورده والدين ناسازگارند. در همين راستا يافته هاي يک مطالعه طولي شش ساله بر روي 693 خانواده نشان مي دهد که 66 درصد کودکاني که مادرانشان آشفته بوده است از مشکلات عاطفي رنج مي برده اند. همچنين اين مطالعه حاکي از آن است که در خانواده هايي که پدران مساله دار هستند 47 درصد از کودکانشان نيز داراي مشکلات عمده اي هستند. اين درحالي است که در خانواده هاي داراي پدر و مادر داراي مشکلات هيجاني و عاطفي 72 درصد از کودکانشان نيز واجد همين مشکلات هستند(بارآن[2] و پارکر[3]، 2001). بنابراين بي قراري و مشکلات عاطفي و هيجاني پدر و مادر که بر سلامت عاطفي و رشد مهارت هاي شناختي کودکان تاثيرات منفي و قابل توجهي مي گذارد(گولمن[4]، 1986).

[1]. Belsky

  1. 1. Bar-On

[3]. Parker

[4]. Goldman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس اجتماعي.

2- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي.

3-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي.

4-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-6-4-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگري از جانب والدين

2-6-4-1-اسنادهاي نادرست والدين به عنوان عامل خطر ساز پرخاشگري

برداشت و ادراکي که والدين از فرزند خود دارند به طور معناداري بر تعامل هاي آنان با فرزندشان و در نتيجه، بر رفتار کودک تاثير مي گذارند؛ براي مثال، پژوهش ها نشان داده است که بين افسردگي مادر با ادراک مادر از مشکلات رفتاري کودک رابطه وجود دارد (کوچاناسکا، رادکيارو، کوچاناسکا و فريدمن، 1987؛ فيلد، 1992؛ کارو، گرانت، گاتليب و کمپاس، 1993؛ به نقل از حرفتي، 1389). بسياري از پژوهشگران بر اين باورند که اينگونه ادراک ها تحريف شده و تغيير شکل داده اند؛ براي نمونه مادران افسرده به احتمال زياد مشکلات رفتاري فرزند خود را به وراثت يا حوادث ديگري نسبت مي دهند که به احساس تسليم شدن و عدم توانايي در ايفاي نقش خود منجر مي شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس اجتماعي.

2- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي.

3-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي.

4-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار