Tag: پایان نامه مسائل روانشناختی

نوامبر 24

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی گرایش :صنعتی و سازمانی-دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی  تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :   یکی از نشانه های وجود سقف شیشه ای ، امتناع زنان از مشارکت در شبکه های غیر رسمی مردانه است. در اکثر موارد افراد از …

ادامه‌ی مطلب

آگوست 11

پایان نامه روانشناسی با موضوع:اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

عنوان کامل پایان نامه :  اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران تکه هایی از این پایان نامه : مکتب عصب شناسی : نظریه عصب شناسی را شاید بتوان یکی از جدیدترین دیدگاهها دانست . در این دیدگاه رابطه خلاقیت با مغز و امواج مغزی مورد بررسی قرار می گیرد . …

ادامه‌ی مطلب

آگوست 08

دانلود پایان نامه رابطه خودارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی کارکنان

عنوان کامل پایان نامه :تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی تعریف مفهومی فضای روانشناختی فضای روانشناختی برداشت ذهنی فرد از تجربیات روزمره اش در محیط کار است که حاصل ادراک وی از متغیرهای موجود در محیط کار است (جیمز و همکاران، 1990). فضای روانشناختی یک سازه چند …

ادامه‌ی مطلب

آگوست 08

دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی خود ارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی

عنوان کامل پایان نامه :تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی پیامدهای سطح سازمانی فضای سازمانی و فضای روانشناختی اغلب به طور ثابتی در سطوح سازمانی و در سطح واحدهای سازمان برّرسی شده اند. مطالعات و پژوهش ها نشان داده اند که میزان خشنودی مصرف کننده و ادراک …

ادامه‌ی مطلب

آگوست 07

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت 2-1-1-1- پیشینه تاریخی توانمندسازی توانمندسازی در دوران مدیریت علمی در کانون توجه صاحب نظران مدیریت نبوده است . بعد از نهضت روابط انسانی مسائلی مانند رضایت شغلی ، غنی سازی شغلی و رهبری دموکراتیک …

ادامه‌ی مطلب

آگوست 07

دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی 3-6-1 وسواس مذهبی – اخلاقی تعریف مفهومی: یک اختلال روانشناختی است که مشخصه اصلی آن وسواس یا احساس گناه بیمارگونه در کورد مسائل اخلاقی یا مذهبی است که اغلب با …

ادامه‌ی مطلب

آگوست 02

دانلود پایان نامه رابطه میزان مذهبی بودن معلمان با درجه فرسودگی شغلی آنها

  عنوان کامل پایان نامه : رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد 2-9- ویژگیهای افراد مذهبی : تمام افراد بشر چون مبتلا به تعلقات مادی و مسائل زندگی دنیوی هستند و روی مصلحت اندیشی ها وآرزوهای تخیلی خود اساس حیات خود را استوار می نمایند …

ادامه‌ی مطلب

آگوست 02

دانلود پایان نامه بررسی تفاوت سبک هویت اجتنابی در افراد معتاد و بهنجار

  عنوان کامل پایان نامه : مقایسه سبکهای هویت و سیستم های فعال سازی بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار 2-5-8نظریه های یکپارچه نگر 2-5-8-1نظریه رفتار مشکل این نظریه راجسور و همکاران (1977) مطرح کرده و در آن به تبیین علل رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان پرداخته اند. در این نظریه …

ادامه‌ی مطلب

آگوست 02

دانلود پایان نامه مقایسه سبکهای هویت و سیستم های فعال سازی بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار

  عنوان کامل پایان نامه : مقایسه سبکهای هویت و سیستم های فعال سازی بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار 1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق   اعتیاد که یک بیماری جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است (گالانتر[1]، 2006) و پیامدهای ناخوشایند آن از مهم ترین دغدغه های جوامع و یکی …

ادامه‌ی مطلب

جولای 26

پایان نامه نقش دلبستگی به والدین و همسالان در فاصله روانشناختی افراد

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق   اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه­ی گذشته به گونه­ای روز­افزون توجه روانشناسان را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روانشناسی از یک سو و ماهیت پیچیده­ی جوامع نوین از سوی دیگر باعث شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته­ها و نیازهای مادی …

ادامه‌ی مطلب