پایان نامه رشته روانشناسی :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقیت عبارت است از : مهارت ابداع چیز جدید و ارزشمند کردن آن – خلاقیت مهارت است .

– خلاقیت چیزمرموزی نیست که فقط دراختیار عده ای خاص باشد . هرکسی می تواند آن را فرابگیرد

– خلاقیت می تواند به صورت تصاعدی و افزایشی باشد که طی گامهای کوتاه رو به جلو روی می دهد . نظیرتحقیقات دراز مدتی که به اختراع واکسن فلج اطفال انجامید  (حسینی , 1381).

– کورمن[1] می گوید: خلاقیت عبارتست از : توانایی دستکاری نمادها، آرایش آنها و دسته بندی آنها به طرق تازه و دارای سودمندی اجتماعی . او بر دو عنصر اصلی این تعریف تاکید دارد که یکی استفاده از راههای نو و دیگری متضمن بودن سودمندی اجتماعی است . (مقدمی پور، 1382)

– لزومی نداردکه خلاقیت حاصل تلاش فیزیکی باشد بلکه می تواند یک فکر ، ارتباط بین وقایع ،یک بینش ، یا یک فرآیند کارآمدتر ومؤثرتر و یایک محصول یا خدمات جدید باشد . هریک ازاینها هنگامی که به طورکامل ابراز شوند دارای ارزش خواهند بود (حسینی , 1381).

ریکاردرز[2] ( 1997) می نویسد خلاقیت عبارتست از تولید ایده های جدید و مفید در همه زمینه ها.

پروکتور[3] (1999) معتقد است خلاقیت فرایند شکستن و دوباره ساختن دانش خود درباره یک موضوع و به دست آوردن بینش جدید نسبت به ماهیت آن است (کیا, 1386).

گیلفورد:خلاقیت مجموعه ای از توانائیها وخصیصه هاست که موجب تفکر خلاق می شود .

مدنیک[4] : خلاقیت عبارتست از : شکل دادن به عناصر متداعی به صورت ترکیبات تازه که با الزامات خاصی مطابق است یا به شکلی مفید است . هرچه عناصر ترکیب جدید غیر مشابه تر باشند فرآیند حل کردن خلاقتر خواهد بود .

گیزلین[5] : خلاقیت ارائه کیفیتهای تازه ای از مفاهیم و معانی است .

تایلور[6]  : خلاقیت را شکل دادن تجربه ها در سازمانبدیهای تازه .

استین[7] : خلاقیت فرآیندی است که نتیجه آن یک کار تازه ای باشد که توسط گروهی در یک زمان به عنوان چیزی مفید و رضایت بخش مقبول واقع شود .( 1974)

ورنون[8] : خلاقیت توانایی شخص در ایجاد ایده ها ، نظریه ها ، بینش ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه هاست که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده ای ابتکاری و از لحاظ علمی ، زیبایی شناسی ، فن آوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد .(1989) (حسینی , 1381).

خلاقیت زمانی رخ می دهد که فرد خویش را در جهت فهم متفاوت و بهتر از یک موضوع یا موقعیت سازمانی می نماید. از سویی خلاقیت عبارتست از فرایند کشف شخصی به طور نسبی ناهوشیار و هدایت کننده به سمت بینش های جدید و مناسب (اینترنت , ماهوشتی, 1386).

استرنبرگ[9] ( 1989) : تفکر خلاق را ترکیبی از قدرت ابتکار ، انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی می داند که یادگیرنده را قادر می سازد خارج از تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و مولد بیندیشد که حاصل آن رضایت شخصی و احتمالاً خشنودی دیگران خواهد بود .

آمابیل[10] (1983-1990) : وی معتقد است در تکمیل دو عنصری که در اغلب تعریفها آمده یعنی تازگی و تناسب و ارزشمندی باید این نکته را اضافه نمود که عمل خلاق از طریق اکتشاف[11] انجام می گیرد نه از طریق  الگوریتم3  (حسینی, 1381).

مایر4 و وایزبرگ5 : خلاقیت توانایی حل مسائلی است که فرد قبلاً حل آنها را نیاموخته است .

بنابر این خلاقیت : مجموع عوامل شخصی ، فرآیند و محصول است که در یک محیط اجتماعی در حال تعاملند  (حسینی , 1381).

– فرآیندهای ذهنی که به راهکارها ، اندیشه ها ، تصورات ، اشکال هنری ، نظریات یا محصولاتی منتهی می شود که جدید یا منحصر بفرداند . (گرت لوایز ، ترجمه : گروه کارشناس ایران ، 1381).

هر فرآیندی که توسط آن چیزی جدید بوجود آید مانند یک اندیشه یا شیء از جمله شکل یا ترتیب جدیدی برای عناصر قدیمی  ( هارمون6 -1955) – فرآیند احساس مشکلات ، نارسایی ها ، کمبود اطلاعات ، عناصرجا افتاده ، موارد نابه جا ، حدس زدن و قاعده بندی فرضیه هایی درباره این نقایص ، ارزیابی و آزمون این حدس ها و فرضیه ها تجدید نظر و تجدید ارزیابی احتمالی آنها و در نهایت ، انتقال نتابج به دست آمده .               ( تورنس71998) (گرت لوایز8 ، ترجمه : گروه کارشناس ایران ، 1381).

خلاقیت عبارت از مهارت ابداع چیز جدید و ارزشمند کردن آن – خلاقیت مهارت است

خلاقیت چیزمرموزی نیست که فقط دراختیارعده ای خاص باشد هرکسی میتواند آن را فرا گیرد .

خیلی ساده می توان فکر خلاقه را اینطور بیان کردکه هیچگونه رجحان و برتری در این امر وجود نداردکه کاری را مطابق روش همیشگی انجام دهیم  ( مقصودی1384 ).

خلاقیت عبارت است از: ده درصد الهام و نود درصد تلاش وکوشش طاقت فرسا. ( ادیسون )

زیگموند فروید9می گوید: خلاقیت وقتی به وجود می آید که تعارضی وجود داشته باشد درحالیکه اریک فرام وآبراهام مازلو10 معتقدند خلاقیت آن زمانی تسهیل می گردد که تعارضی نباشد و هردو صحیح هستند  (  مارسی سیگل 11 2001).

هیچ چیز عالی تر از تفکر برای یافتن ایده جدید نیست.

هیچ چیز با شکوهتر از مشاهده کارایی ایده جدید نیست.

هیچ چیز سودمندتر از یک ایده نو نیست که منظوری را ادا کند. (دوبونو، ترجمه: بصیری و غفارپور1382)

شاخص خلاقیت: گاف [12] در سال 1980 گزارش کرد که مجموعه ای از نمونه هایی که از راه آزمایش شاخص خلاقیت [13]MBTI به دست آورده حاصل تحقیقات 12 ساله اش در موسسه سنجش و پژوهش شخصیت       ( IPAR) [14]بوده است. وی فرمول جدید خلاقیت را بر اساس پیوستار زیر بدست آورده است:

MBTI =Creativity Index=3SN+JP-El-5TF

N= Intuition  شمی           S= Sensing حسی

P= Perception ملاحظه کننده (فرایندگرا)       J= Judjment   داوری کننده ( اتمام گرا)

E= extravertion ( برونگرا)             I= Introvertion   ( درونگرا)

T= Thinking  ( فکری)         F= Feeling (احساسی)

خلاقیت مستلزم :

1)ذهن فعال در مقابل موقعیت معین .

2) استعداد تجزیه و تحلیل مسائل در رابطه با امور عادی .

3) استعداد سازش فعالانه در یک موقعیت غیر محتمل .

4) استعداد طبقه بندی اشیاء یا مفاهیم که در نظر اول نقطه مشترکی با هم ندارند .

5) استعداد انصراف از یک راه حل به دست آمده به منظور بررسی ریشه ای مسأله .

6) استعداد ساختن مجموعه ای برای ابداع ازطریق مشاهده یک پدیده یا چند عنصر مختلف .

7) استعداد و حل دسته بندی و جدا کردن اشیاء و مفاهیم و تصورات (بسیس پی یر, ترجمه: سروری, 1379).

[1] – corman

2-Rickards

3-Proctor

4- Mednic

5- Ghiselin

6-Taylor

7-Stien

8- Vernon

9- Stern berg

1- Amabile

2- Heuristic

3-Algorithmic

4- Mayer

5- Weisbery

6- Harmon

7- Torance

8- Garet leviz

9- Frouid zigmond

10-Maslo Abraham

11-segal marci

)منظور از الگوریتم عمل قانونمندی است که برای رسیدن به جواب راه مشخص و روشنی را طی می کند در حالیکه اکتشاف راه معین و مشخصی ندارد )

[12] -Goff

[13]– MPTI= Myers Briggs Type Indicator

[14] – Institute for personality assessment and research

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

پایان نامه ارشد بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

2-3-1- هدف های جرأت ورزی و ابراز وجود

در مهارت جرأت ورزی هدف، تغییر در خود فرد است نه تغییر در دیگران تا بتواند نیازها، احساسات و افکار خود را ابراز کرده و از آسیب های احتمالی در امان بماند. بدین معنا که گاه ممکن است فرد علیرغم استفاده از رفتارهای جرأتمندانه به خواسته خود نرسد، ولی از این که جواب منفی داده شود، ناامید نشه و درخواست جرأتمندانه خود را از شخص دیگری می نماید تا به حل مشکل دست یابد(حسین زاده، 1388).

 

2-3-2- مزایای رفتار جرأتمندانه

رفتار جرأتمندانه دارای مزایای فراوانی است. در ادامه به برخی از این مزایا اشاره می شود:

  • از مهمترین مزایای جرأتمندی، احساس مثبتی است که فرد درباره خود دارد. افراد جرأتمند در مقایسه با افراد سازشکار و پرخاشگر درباره خود احساس بهتری دارند. آنها احساس عزّت نفس دارند و خود را شریف و عزیز می­بینند.
  • مردم افراد جرأتمند را صریح و صادق می­دانند و معتقدند چنین افرادی اهل چاپلوسی، تملّق و نفاق نیستند. این افراد آنچه را می توانند انجام دهند مطرح می­کنند. بنابراین مردم به چنین افراد بیشتر اعتماد می­کنند؛ گرچه به ظاهر آن را نشان ندهند.
  • زندگی افراد جرأتمند، معنادار است. اینان به دیگران اجازه می دهند تا مستقل بیندیشند و عمل کنند و خود نیز افزون بر در دسترس قرار دادن خواسته هایشان، از زورگویی، تحکّم، زبونی و ذلّت فاصله می­گیرند(پورافکاری، 1386).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

2- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش:

1- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

2- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

3- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

پایان نامه رشته روانشناسی بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

2-3- ابراز وجود

ابراز وجود یکی از مهارت های اجتماعی است که در محیط ها ی تخصصی و در تعاملات روزمره بسیار مفید است. وقتی دیگران حقوق ما را رعایت نمی کنند، آزرده، خشمگین و ناراحت می شویم، اما برخی از ما نمی توانیم ابراز وجود کنیم. این مشکل ریشه های تربیتی دارد و ناشی از پرورش یافتن ما توسط والدینی بسیار سختگیر است که «فرزندان خود را می بینند، اما حرفهای آنها را نمی شنوند» این گونه کودکان در مدرسه یاد می گیرند که معلمان بچه های ساکت را دوست دارند ولی آنها بعدها من سختی می توانند بر سلطه پذیریهای بازمانده از دوران تحصیل  و آموزشهای خانوادگی خویش فائق آیند اما پژوهشها نشان می دهند که ما می توانیم مهارت ابراز وجود را در خودمان بهبود بخشیم(استاک، دی ویل و پنل[1]؛ ١٩٨٣).

لنج و جاکوبسی[2]، مهارت ابراز وجود را این گونه تعریف کرده اند:

«ابراز وجود شامل گرفتن حق خود و ابراز افکار، احساسات و اعتقادات خویش من گونه ای مناسب مستقیم و صادقانه است من نحوی که حقوق دیگران را زیر پا نگذاریم.» ابراز وجود متشکل از هفت دسته پاسخ است که سه دسته از آنها پاسخهای منفی هستند: 1- ابراز عقاید نامعقول و متفاوت  2- تقاضای تغییر رفتار از دیگران  3- رد درخواستهای معقول آنها. چهار دسته پاسخ مثبت عبارتند از: 1- قبول کاستیهای خود  2- رد بدل کردن تعارف  3- شروع و ادامه تعاملات  4- ابراز احساسات مثبت(دو بیا و مک ماری[3]، ١٩٨۵).

[1] Stock, De will & Panell

[2] Leng & Jakobsen

[3] De bia & Mcmary

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

2- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش:

1- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

2- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

3- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

دانلود پایان نامه رابطه بین رعایت کرامت و عفت با پرخاشگری نوجوانان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود

5- آموزش مهارت های اجتماعی:

برخی از رفتارهای منفی همچون پرخاشگری از نبود مهارت هایی ناشی می شود که برای گفتمان شایسته وموثر باهمسالان مورد نیاز است.از مهمترین راهکارهای کاهش پرخاشگری در بین کودکان ونوجوانان تقویت مهارت های اجتماعی می باشد.برخی از این مهارت ها به شرح زیر است:

الف) آموزش مهارت ابراز وجود: روشی که در آن رفتارهای مناسب اجتماعی برای ابراز و بیان احساسات، نگرش ها و آرزوها، نقطه نظرات و علایق به افراد آموخته می شود تا بتوانند به راحتی و بدون ترس و نگرانی باورها، احساسات و علائق خود را ابراز کنند. آموزش ابراز وجود یک روش چند محتوایی است که دربرگیرنده راهنمایی،ایفای نقش، بازخورد ، مدل سازی، تمرین و مرور رفتارهای آموخته شده می باشد. تحقیقات انجام شده کارایی آن رادرکاهش اضطراب ، پرخاشگری وافزایش عملکرد تحصیلی نشان داده است(عاشوری و همکاران ، 1387).

ب) آموزش مهارت حل مساله (کفایت اجتماعی): یکی از مهمترین مهارت هایی که قادر است بالندگی و بهداشت روانی کودکان ونوجوانان رادرمواجهه بامشکلات آینده حفظ و تقویت نمایدمهارت حل مساله به معنای اعم وحل مساله اجتماعی به طور اخص است. به طوری که افراد ناتوان از حل این مسائل و مشکلات ممکن است با اقدام به راه حل های ناموثر مانند استفاده از مواد مخدر برای آرامش، استفاده ازسیگار برای جلب توجه و ترک تحصیل به علت ناتوانی در برطرف کردن مشکلات تحصیلی نه تنها مشکل را بزرگتر و پیچیده تر سازند بلکه حتی درمعرض خطر مرگ قرار گیرند.در این راستا تقویت حل مساله یکی از راههای مقابله با مشکلات زندگی می باشد (واحدی و فتحی آذر،1385).درواقع آموزش حل مساله فرایندی برای یافتن پاسخ ها ارائه می دهد و در نتیجه در تغییر رفتارکودک موثر بوده و درک وی را از کارایی خویش افزایش می دهد(بهرامی، 1389).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین رابطه بین صداقت و پایبندی به پیمان وپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعین رابطه بین معنویت دینی باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعیین رابطه بین رعایت حقوق وبرادری باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعیین رابطه بین رعایت کرامت وعفت باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعیین رابطه بین مشارکت و همبستگی باپرخاشگری نوجوانان می باشد .
  • تعیین رابطه بین مؤلفه های سلامت اجتماعی می‏توان پرخاشگری نوجوانان می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت¬های ارتباطی کودکان درخودمانده

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :بررسی  تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا

2-3-6- ترس:

افراد از آسیب می ترسند. هر چیزی که به نوعی سلانت آنها را تهدید نماید منجر به ترس در آنها خواهد شد. این آسیب ها می تواند جسمی، روانی یا هر دو آنها باشد. جلو هیجانی ترس شامل پیشانی چروک خورده، بالا و درهم رفتن ابرو ها، چشم هایی گشاده و پر تنش، دهان نیمه باز و لبهای عقب کشیده شده است.

چندین روش برای آموزش فرد درخودمانده برای شناسایی هیجان ها در خودشان و دیگران وجود دارد. اگرچه سهم عمیقی از فهم هیجان ها امکان پذیر نخواهد بود. هیجان ها، معنایشان و پاسخ های ممکن بایدبه دقت به افراد درخودمانده آموزش داده شود(پاکسون و ایستی[1]، 2007). افراد درخودمانده جلوه های چهره ای هیجان های مختلف را شکل یک به یک می آموزند اما درنمی یابند که جلوه های هیجانی شکلی قدرتمند از ارتباطات اجتماعی هستند( دنیس و همکاران[2]، 2000).

یادگیری ابراز هیجان ها تنها شامل کلمات نیست، این مهارت ها باید طی جلسات و بین آنها تمرین  شود تا فرد درخودمانده در آنها ماهر شود( پاکسون و ایستی، 2007). شاید آمزش هیجان ها بتواند راهبرد های فرعی را به کودکان درخودمانده برای کدگذاری هیجان ها بیاموزد( هامس[3] و همکاران، 2010). آنچه درمورد کودکان درخودمانده به اثبات رسیده این است که آموزش آنها باید درمحیطی ساختدار و با تکیه بر محرک های دیداری صورت گیرد(صمدی و مک کانکی، 1390).

[1]Paxton. K & Estay

[2]Dennis at al

[3]Harms

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بازی­درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده با عملکرد بالا تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی  تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا

پایان نامه اثرگذاری آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری شهودی دانش آموزان دختر

تعریف نظری و عملی مفاهیم

تعریف نظری

رفتار جرات‏مندانه : رفتاری بین فردی که شامل ابراز صادقانه و نسبتا صریح افکار و احساسات است به نحوی که از نظر اجتماعی مناسب بوده و احساسات و آسایش دیگران نیز در آن مدنظر باشد( مسترز[1] 1999).

تعریف تصمیم‏گیری : عبارتست از پیش بینی و ارزیابی نتایج از راه حل های موجود و انتخاب قطعی یک راه حل برای رسیدن به هدف ( زارعیان 1385 ).

تعریف کمال‏گرایی : کمال‏گرایی[2] به منزله تمایل پایدار خود به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی وتلاش برای تحقق آنهاست( برنز 1980، به نقل از بشارت 1381 )که با خودارزشیابی های انتقادی از عملکرد شخصی همراه است( فردست، مارتن، لهارت 1990 به نقل از بشارت 1381 )

الف_ کمال‏گرایی خویشتن مدار[3] : عبارت است از تمایل به وضع معیارهای غیر واقع بینانه برای خود و تمرکز بر نقص ها و شکست ها در عملکرد که با خود نظارت گری های دقیق همراه است (هیویت و فلت [4]، 2002) .

ب_ کمال‏گرایی دیگر مدار[5] : بیانگر تمایل به داشتن انتظارات افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگران می باشد (هیویت و فلت ، 2002) .

ج_ کمال‏گرایی جامعه مدار[6] : به احساس ضرورت معیار ها و برآورد ساختن انتظارات تجویز  شده از سوی افراد مهم به منظور کسب تایید آن ها اطلاق می شود (هیویت و فلت،  2002) .

تعریف عملی

تصمیم‏گیری : نمره ای است که آزمودنی بعد از پاسخگویی به پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری[7](GDMS) اسکات و بروس (1995 ) می‏گیرد.

کمال‏گرایی: نمره ای است که آزمودنی‏ها از مقیاس  کمال‏گرایی چند بعدی تهران (TMPS)[8] کسب خواهند کرد.

[1] Masters

[2] perfectionism

[3] self-oriented perfectionism

[4]. Hewitt & Flett

[5] other-oriented

[6] socially prescribed

[7] General Decision Making Style  (GDMS)

[8] Tehran  Multidimensional Perfectionism Scale(TMPS)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه رابطه آموزش مهارت های زندگی و افزایش عزت نفس اجتماعی دانش آموزان


2-2-3 انواع مهارت های زندگی

سازمان بهداشت جهانی بر این عقیده است که :

آموزش مهارت های زندگی در زمینه ارتقاء و افزایش سلامت کودکان و نوجوانان می باشد و مشتمل بر چندین مهارت های اساسی است که عبارتند از :

1- توانایی تصمیم گیری : این توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو موثری در مورد مسائل زندگی تصمیم گیری کند . اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم گیری نمایند . جوانب مختلف انتخاب ها را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند . مسلما در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت .

2- توانایی حل مساله : این توانایی فرد را قادر می سازد ، تا به طور موثری مسائل زندگی را حل نماید. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند ، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمانی منجر می شود .

3- توانایی تفکر خلاق : این نوع تفکر هم به حل مساله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند . با استفاده از این نوع تفکر ، راه حل های مختلف مساله و پیامدهای هر یک از آن ها بررسی می شوند . این مهارت ، فرد را قادر می سازد ، تا مسائل را از روی تجارب مستقیم خود دریابد و حتی زمانی که مشکل وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست . باسازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد .

4- توانایی تفکر انتقادی : تفکر انتقادی ، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است . آموزش این مهارت ، نوجوانان را قادر می سازد تا در برخورد با ارزش ها ، فشار گروه و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند .

5- توانایی ارتباط موثر : این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند بصورت کلامی یا غیر کلامی و مناسب با فرهنگ ، جامعه و موقعیت ، خود را بیان نماید . بدین معنی که فرد بتواند نظرها، عقاید ، خواسته ها ، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید . مهارت تقاضای کمک و راهنمایی در موقع ضروری ، از عوامل مهم ایجاد یک رابطه سالم است .

6- توانایی روابط بین فردی : این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و موثر فرد با انسان های دیگر کمک می کند . یکی از این موارد ، توانایی حفظ روابط دوستانه است که در سلامت روانی و اجتماعی ، روابط گرم خانوادگی به عنوان یک منبع حمایت اجتماعی و قطع روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد .

7- توانایی خود آگاهی : توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قوت ، خواسته ها ، ترس و انزجار می باشد . رشد خود آگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط روابط بین فردی موثر و همدلانه است .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش سلامت روان دانش آموزان دختر دوره ابتدایی

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

اهمیت و ضرورت شناسایی و آموزش مهارت های زندگی مورد نیاز دانش آموزان ابتدایی از این جهت است که در این دوره وجود پدیده های روانی نظیر اضطراب ، افسردگی ، پرخاشگری و اختلال در عملکردهای اجتماعی از مسائل مهم حوزه سلامت روانی ، در این دوره می باشد . لذا با توجه به این پدیده ها آموزش مهارت های زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است . همچنین بروز آسیب زننده در این دوره می تواند از عزت نفس پایین ، عدم توانایی در ابراز وجود و روابط بین فردی ، قرار گرفتن تحت فشار همسالان و فقدان آگاهیهای لازم در زمینه مهارت های ارتباطی ناشی شود . بدیهی است که با ارائه آموزش های لازم در این زمینه ها می توان آثار نامطلوب این روابط را کاهش داده و با ارائه آگاهی و شناخت بیشتر از خود در دانش آموزان در جهت افزایش عزت نفس آنها تلاش نمود و تا حد امکان عواطف و حالت های روانی نامطلوب نظیر افسردگی ، اضطراب و خشم را کاهش داد که خود این امر موجب ارتقای سلامت عمومی کودکان خواهد شد از طرف دیگر آموزش مهارت های زندگی فرد را برای شروع زندگی و قبول مسئولیت های اجتماعی آماده می کند و آنچه برای این گروه از افراد مهم است این است که چگونه به هویت اجتماعی خود پی ببرند و چگونه به خود شناسی برسند ودر زندگی اجتماعی با تغییرات گوناگون به طور موثر مواجه شده ، مشکلات زندگی خود را حل نمایند بنابراین شرایط خاص این دوره برنامه های خاص را می طلبد ( ترابی ، 1380) .

مهارت های زندگی به معنی کسب و افزایش دانش صرف نیست ، بلکه ایجاد مهارت و تعییردر نگرش و ارزشهای فردی هست . آموزش این مهارت ها فرد را قادر می سازد تادانش ، نگرش ها و ارزشها را به توانایی های بالفعل تبدیل کند . و فرد را قادر می سازد انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و همچنین فرصت و میدان انجام چنین رفتارهایی را نیز ایجاد کند .

انسان برای مقابله با موقعیتهای مختلف و کشمکش های زندگی به مهارت هایی نیاز دارد تا در این راه او را مهیا سازند . این مهارت ها بسیار زیر بنایی هستند و در فرایند رشد ، شکل می گیرند ، مهارت هایی مثل شناخت  عواطف و رفتارها که در قالب ساختارهایی مانند خودکارآمدی ، توانایی حل مساله ، مقابله ،درک از خود و مهارت های اجتماعی تجلی می یابند . به نظر می رسد هم اکنون ، نهادهای سنتی آموزش خانواده ، مدرسه و سایر نهادهای فرهنگی برای  رشد چنین          مهارت هایی در کودکان و نوجوانان چندان موفق نیستند . عوامل مختلف از جمله رسانه های گروهی و موقعیتهای مختلف اجتماعی ، اخلاقی ، تغییرات اجتماعی ، انتظارات و ارزش ها بین کودکان و نوجوانان از یک سو و والدین آنها از سوی دیگر شکاف عظیمی ایجاد نموده است . لذا ضروری است فرصت هایی فراهم گردد تا کودکان و نوجوانان علاوه بر کسب توانایی های خواندن ، نوشتن ، و حساب کردن مهارت های زندگی را نیز فرا بگیرند .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه ارشد: شناسایی آسیب های موجود در برنامه آموزش مهارت های زندگی نظام آموزش متوسطه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : شناسایی آسیب های موجود در برنامه آموزش مهارت های زندگی نظام آموزش متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان، و دانش‌آموزان

Continue reading “پایان نامه ارشد: شناسایی آسیب های موجود در برنامه آموزش مهارت های زندگی نظام آموزش متوسطه”

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌های ابراز هیجان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌های ابراز هیجان

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌های ابراز هیجان”