پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد-پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

thesis-download

عنوان پایان نامه :پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی 

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

در عین حال باید یادآور شد که موانع بسیاری برای رشد زنان و امیدواری زنان به آیندۀ شغلی شان با توجه به نقش زن در جامعه و خانواده های سنتی ایران ، از قبیل: نگهداری و تربیت فرزندان ، مدیریت امور داخلی منزل ، همسر داری و برخی موانع اعتقادی دیگر ؛ وجود دارد که همگی سدی در برابر رشد حرفه‌ای آنان است.

با توجه به تمامی این موانع می‌توان اذعان کرد که در احساس مسئولیت و پیگیری امور و به سرانجام رساندن آنها در سازمان ، چیزی کم نگذاشته و نهایت تلاش خود را می‌کنند.

هنر سازمان، شناسایی درست ظرفیتهای کارکنان و بهره مندی از این ظرفیتها برای افزایش میزان شادابی و ارتقای کارآمدی در محیط کار است.همچنین زنان می توانند شانه به شانه مردان کار کنند و استفاده درست از قابلیتهای متفاوت زن و مرد به عنوان دو جنس مکمل، می تواند به افزایش بهره وری در سازمان کمک کند. اگر همه کارکنان، به نوعی خود را در خیر و شر سازمان سهیم ببینند، آنگاه بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

در خصوص اینکه نتایج با برخی پژوهشها ناهمسو می‌باشد ، اینگونه می‌توان تبیین نمود که ما در نظام انتقال ارزش‌های جدید دچار مشکل هستیم. مشکل ما ناشی از تغییر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است. در جوامع در حال توسعه از جمله ایران، به دلیل بحران نظام ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و عدم استحکام و استقرار آنها و همچنین وجود دو نظام ارزشی متفاوت در روستاها و شهرها، فرایند جامعه پذیری درست انجام نمی‌شود. در کشورهای در حال گذر و رو به توسعه، کار هنوز در معنای جدیدش ارزش های ذاتی خود را به دست نیاورده ، در حالیکه در معنای قدیمش نیز به خاطر شرایط اقتصادی و اجتماعی جدید، اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده است(زندی‌پور، 1392).

بنابر این می‌توان به این نتیجه رسید که در زمان گذر به سمت توسعه، می‌بایست زیرساختهای فرهنگی و اخلاقی مربوط به رفتار و تعاملات زن و مرد در سازمانها بازنگری گردد و همگام با رشد توسعه و فناوری، رشد اینگونه متغیرها نیز تسهیل گردد. از سوی دیگر به منظور تبیین یافته‌های متناقض این پژوهش با برخی تحقیقات پیشین می‌توان بر اساس مطالب مطرح شده از سوی گنجی (1382) بیان کرد که وجود تفاوت بین زن و مرد یک واقعیت بی چون چرای زیستی است . اما اینکه بر اساس این تفاوتها باید زن و مرد را متفاوت بارآورد و شغلهای متفاوت به آنها داد به تصمیم جامعه بستگی دارد . واقعیت این است که وقتی از برابری زن و مرد صحبت می‌شود منظور این نیست که آنها عیناً مثل هم هستند و همۀ کارها را می‌توانند مثل هم انجام دهند؛ بلکه منظور این است که باید از حقوق اجتماعی یکسان برخوردار باشند و در انجام کارها باید تناسب را در نظر گرفت تا از انگیزۀ کافی برای انجام کارها برخوردار باشند و حداکثر عملکرد را داشته باشند . آخرین سخن اینکه وجود تفاوتهای بین زن و مرد به معنای برتری یکی نسبت به دیگری نیست . زن و مرد لازم و ملزوم یکدیگرند و رفتار اجتماع می‌تواند این تفاوتها را تشدید یا تضعیف کند .

4-5 : نتیجه گیری

پویایی هر سازمان در گرو توجه به رشد و تعالی نیروی انسانی سازمان است. این توجه مدیران ارشد سازمان، فرهنگ تعالی سازمانی را در محیط کاری ایجاد می‌کند و در نتیجه زمینۀ سرمایه گذاری روی انسانها را با پرورش و تقویت توانایی‌های آنها فراهم می‌آورد. از این طریق است که سازمانها با ایجاد کمک دو طرفه (هم برای فرد و هم برای سازمان) قادر می‌شوند به حیاتشان در حیطۀ سازمانی مفهوم واقعی ببخشند و در نهایت باعث تداوم و بقای سازمان خویش بطور چشمگیر شوند(سینگر[1] ، 1990).

هر فرد می‌تواند به بهترین شکل در درون سازمانی که کار می‌کند، تأثیر گذار باشد و با عملکرد مناسب می‌تواند تأثیری مثبت بر رَوَند کاری سازمان داشته باشد. بهبود عملکرد افراد در سازمان در سایۀ توجه به توانمند نمودن آنها و ایجاد فرهنگ ارزشها و رفتارهای فرانقش و توجه ویژۀ مدیران سازمان به نیروی انسانی که در عصر حاضر ، سرمایۀ اصلی و مزیت رقابتی سازمان است ، میسر می‌گردد. زیرا زمانیکه اطلاعات و دانش افراد در زمینه‌های تخصصی، فرهنگی، اجتماعی، ارتباطی و عاطفی افزایش یابد و افراد توانمند گردند، در آنان انگیزۀ لازم برای کار کردن و ابراز رفتارهای جوانمردانه بیشتر شده و از اعتماد به نفس و خودکارآمدی بالاتری بهره خواهند برد که اینگونه رفتارها و تغییرات ایجاد شده در نگرش و انگیزش کارکنان باعث هم افزایی انرژی آنها شده و عملکرد آنها را افزایش خواهد داد . در واقع عملکرد ضعیف از فقر منابع ، فقدان توانایی در انجام کارها و فقدان انگیزش کافی بوجود می آید که نهایتا به فقدان شایستگی فرد منجر می‌گردد.

لازمۀ عملکرد خوب، اطمینان از این است که همۀ کارکنان دربارۀ اینکه چه کاری از آنان خواسته شده است و عملکرد خوب چگونه است (استانداردهای عملکرد کدامند) ابهامی نداشته باشند. این دوشرط بسیار ساده است ، اما به نظر می‌رسد اغلب سازمانها بهره‌ای از آن نبرده‌اند. همچنین ایجاد انگیزش و آموزشهای تخصصی و عمومی برای کارکنان نیز می‌تواند در افزایش عملکرد تأثیر بسزایی داشته باشد.

با توجه به نتایج پژوهش حاضر و فرضیه‌هایی که مورد بررسی قرار گرفتند نیز می‌توان اظهار نمود که رفتارهای شهروندی سازمانی ، بعنوان انجام رفتارهایی فرانقش ، به همراه توانمندیهای کارکنان و توجه به سرمایه‌های روانشناختی سازمان ؛ می‌تواند عملکرد شغلی کارکنان را پیش بینی کند که با ارتقاء این متغیرها می‌توان عملکرد فردی و عملکرد سازمانی را رشد و توسعه داد و باعث حفظ و بقای سازمان در بازار رقابتی امروزه گردید. در رابطه با نقش زنان در عملکرد سازمان نیز باید گفت که برخورد مناسب مدیران ارشد سازمان با کارکنان زن باعث خواهد شد که دو جنس زن و مرد که از اساس تفاوت دارند ، تفاوتهای بیشتری در زمینه‌های دیگر پیدا نکنند.

1-Singer Marc.G

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه:پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

 

 

پایان نامه درباره:بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز

نظریه­ی کارل راجرز[1]:

به عقیده راجرز(1961) آفرینندگی مهمترین میل ذاتی انسان سالم است همه چنین شیوه­ی خاصی که موجب تکامل و سلامت فرد می­شود و به میزان قسمتی بستگی دارد که کودک در شیرخوارگی دریافت کرده است. ارضای توجه مثبت غیر مشروط و دریافت غیر مشروط محبت تأیید دیگران برای رشد و تکامل سلامت روانی افراد با اهمیت است. شخصیت­های سالم فاقد نقاب، ماسک هستند و با خودشان رو راست هستند. چنین افرادی آمادگی تجربه را دارند.

به عقیده راجرز اساسی­ترین خصوصیت سالم زندگی هستی داراست یعنی آماده است که در هر تجربه ساختاری را در یابد و بر اساس مقتضیات تجربه لحظه بعدی به سادگی دگرگون شود. انسان سالم به ارگانیزم خودش اعتماد می­کند. هر چه سلامت روان انسان بیشتر باشد آزادی عمل و انتخاب بیشتری را احساس و تجربه می­کند، انسان سالم محدودیت فکری و عمل خویشتن را آزادانه انتخاب می­کند. انسان سالم آفرینش­گری دارد زیرا انسان خلاق با محدودیت­های اجتماعی و فرهنگی هماهنگی و سازش منفعلانه ندارد، تدافعی نیست و به تمجید و ستایش دیگران نیز دلخوش نمی­کند.

1.Rogers

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین رابطه بین تعارض کار-خانواده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین تعارض خانواده-کار و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز

دانلود پایان نامه ارشد در مورد رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی  در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392

دیدگاه ساخت یابی گیدنز[1]

مفروضات اساسی این نظریه و کارکردی که برای تبیین تعهد سازمانی و روابط آن با سایر متغیرها دارد بدین شرح است :

 • پدیده های هستی نه ناشی از آگاهی (ساخت اجتماعی واقعیت) و نه ناشی از ساختار اجتماعی است ، بلکه از دیالکتیک میان فعالیت ها و شرایطی به وجود می آید که در زمان و مکان رخ می دهد . از این گزاره می توان نتیجه گرفت که تعهد سازمانی ، به عنوان برون داد خرده نظام منابع انسانی ، می تواند از دیالکتیک میان رفتار کنشگران (کارکنان) با ساختار سازمانی متناسب با شرایط زمان و مکان حاصل شود و حالتی متغیر و پویا داشته باشد .
 • همه پدیده های اجتماعی اعم از خرد یا کلان باید به صورت فراگردی پویا در نظر گرفته شود ، تعهد سازمانی نیز نگرش و رفتار درحال تغییر است و در تعامل با سایر متغیرها میزان آن تغییر می کند .
 • عوامل و ساختارها دو رشته پدیدۀ جدا از هم نیست که در دو قطب متفاوت جای داشته باشند ، بنابراین نوع رابطه کارکنان با سایر اجزای سیستم حالتی متعامل و دینامیکی است .
 • کنشگران (کارکنان) پیوسته فعالیت ها و زمینه های اجتماعی و مادی شان را بازتاب می کنند .
 • کنشگران (کارکنان) توانایی عقلانیت دارند و قادرند درکی دایمی از کنش هایشان داشته باشند .
 • کنشگران (کارکنان) از انگیزه های کنش برخوردارند و این انگیزش ها کنش هایی را در بر
  می گیرد که شخص را به کنش وا می دارد .

[1]Giddens

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس ابعاد رهبری معنوی و هوش اخلاقی .
 • پیش بینی تعهد سازمانی از طریق ابعاد رهبری معنوی .
 • پیش بینی تعهد سازمانی از طریق ابعاد هوش اخلاقی.
 • پیش بینی اینکه کدام یک از ابعاد هوش اخلاقی و ابعاد رهبری معنوی بهتر قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی  در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392

دانلود پایان نامه تبیین رابطه بین احساس پیوستگی با شادکامی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

2-1-5 شادکامی و مثبت اندیشی

شکی نیست که همگی ما به طور فطری، در جستجوی حالات مطلوب و خوشایند هستیم. صفاتی چون شادی و غم، شجاعت و ترس، اعتماد به نفس و خودکم بینی و… ریشه در احساسات انسان ها دارند. احساسات نیز در جای خود، شخصیت افراد را شکل می دهند؛ چرا که این احساسات، محرّکی برای تعامل ما با محیط پیرامونمان هستند که اگر از تعادل مناسبی برخوردار باشند، سبب تصمیم گیری های درست و منطقی در مشکلات زندگی می شوند و موفّقیت را در انجام شدن کارها به دنبال خواهند داشت (خان­زاده و صفی خانی، 1385).  شادکامی، تأثیر مهمی در موفّقیت افراد دارد. افراد شادکام، نگرش خوشبینانه ای نسبت به وقایع و رویداد های اطراف خود دارند و به جای جبهه گیری منفی نسبت به اتّفاقات پیرامون خود، سعی در استفاده بهینه از این رویدادها دارند. همچنین انسان های شاد و دارای شخصیت سالم، انسان هایی مسئولیت پذیر و شهروندانی خوب خواهند بود (خان­زاده و صفی خانی، 1385).

در تحقیقی که در دانشگاه تگزاس انجام گرفت، نشان داده شد که خُلق و خوی خوب (احساسات و شخصیت متعادل)، به طرز قابل ملاحظه ای، سطح امید را در فرد، بالا می بَرد که در نتیجه، فرد، بهتر می تواند از پس موانع اضطراب آفرین زندگی براید. بنابراین، مشاهده می شود که شادکامی، با شخصیت و روحیه افراد، ارتباط مستقیم دارد. فردی که روحیه شاد دارد، در انجام دادن فعّالیت های روزانه، مثبت اندیشی را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد و بهتر از دیگران برای مشکلات کوچک و بزرگ، چاره اندیشی می کند. به تعبیری دیگر، شادکامی، زمانی به وجود می اید که انسان، از خود و محیط اطراف خود، احساس رضایت بیشتر داشته باشد (علی پور و نوربالا، 1378).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • تبیین رابطه بین احساس پیوستگی با شادکامی
 • تبیین رابطه بین نارسایی هیجانی با شادکامی
 • پیش­بینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی
 • پیش­بینی شادکامی بر اساس نارسایی هیجانی
 • پیش­بینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت برقراری ارتباط

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : تاثیر طرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران در مهارتهای فرایندی درس علوم

2-8 سنجش مهارتهای فرایندی

با توجه به اینکه در این پژوهش به دنبال بررسی اثر طرح پروژه های علمی بر رشد مهارتهای فرایندی درس علوم در دانش آموزان هستیم ، باید آزمونی طراحی و تدوین می شد که بتواند تا حد ممکن مهارتهای مذکور را با دقت بالایی مورد سنجش قرار دهد . سنجش برخی از مهارتهای مذکور مثل مهارت مشاهده کردن تنها در قالب آزمونهای عملکردی و پر کردن سیاهه رفتار برای تک تک دانش آموزان در موقعیت واقعی امکان پذیر می باشد و بعضی دیگر هم نه تنها از طریق آزمونهای عملکردی بلکه از طریق آزمونهای مداد کاغذی هم قابل سنجش می باشند . با در نظر گرفتن محدودیت های زمانی و بزرگی جامعه آماری ، پژوهشگر تصمیم گرفت تنها آن دسته از مهارتهایی را مورد سنجش قرار دهد که در قالب آزمونهای مداد کاغذی قابل سنجش می باشند و ارزشیابی آنها در مقیاس وسیع سهولت بیشتری دارد  . لذا استفاده از سوالات استانداردی که بتواند مهارتهای فرایندی را با حد اکثر دقت مورد سنجش قرار دهد در دستور کار قرار گرفت .

تیمز[1] ( مطالعه بین المللی روند آموزش ریاضیات وعلوم ) روندپیشرفت ریاضیات وعلوم را درپایه چهارم ابتدائی وسوم راهنمائی کشورهای مختلف ارزیابی می کند . تیمز محوراصلی مطالعات منظم انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی[2] راتشکیل می دهد که با یک چرخه ی منظم چهارساله اجرا می شود.

مطالعه ی تیمز تصویری نسبتا جامع و واقعی از عملکرد نظامهای آموزشی کشورها را درقالب برنامه ی درسی  قصدشده ، برنامه ی درسی اجراشده و برنامه ی درسی کسب شده در آموزش ریاضیات وعلوم پایه ی چهارم وهشتم رانشان  می دهد .

[1]  TIMSS

[2]  IEA

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • بررسی تاثیر طرح پروژه علمی بر مهارتهای فرایندی
 • بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت نتیجه گیری و تفسیر داده ها
 • بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت پیش بینی
 • بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت فرضیه سازی
 • بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت استنباط کردن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : تاثیر طرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران در مهارتهای فرایندی درس علوم

سری یازدهم پایان نامه های روانشناسی

 1. پایان نامه بررسی نگرش دانش آموزان در مورد درس ریاضی
 2. پایان نامه ارشد آموزش راهبردهای حل مسأله و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات
 3. دانلود پایان نامه تاثیر آموزش راهبردهای حل مسأله بر پیشرفت در ریاضیات
 4. پایان نامه ارشد روانشناسی نقش آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت در ریاضیات
 5. دانلود پایان نامه ارائه روش سودمند و کاربردی آموزش راهبردهای حل مسأله به دانش‌آموزان
 6. دانلود پایان نامه روانشناسی نگرش نسبت به درس ریاضی در دانش‌آموزان
 7. پایان نامه ارشد تأثیر آموزش روش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت درس ریاضی
 8. دانلود پایان نامه آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا
 9. پایان نامه تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا در پیشرفت تحصیلی
 10. پایان نامه روانشناسی پیشرفت تحصیلی ریاضیات
 11. پایان نامه ارشد تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا در نگرش نسبت به درس ریاضی
 12. دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا
 13. دانلود پایان نامه ارشد اهمیت درس ریاضی در دانش آموزان
 14. پایان نامه روانشناسی پیشرفت ریاضی با آموزش راهبردهای حل مسأله
 15. دانلود پایان نامه بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان با آموزش راهبردهای حل مسأله
 16. پایان نامه ارشد بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان
 17. دانلود پایان نامه روانشناسی پیشرفت ریاضی در دانش‌آموزان
 18. پایان نامه بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان
 19. دانلود پایان نامه تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی
 20. پایان نامه ارشد آموزش راهبردهای حل مسأله
 21. پایان نامه ارشد روانشناسی نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان
 22. دانلود پایان نامه تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان
 23. پایان نامه روانشناسی بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان
 24. دانلود پایان نامه ارشد افسردگی زنان باردار
 25. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی دوران بارداری
 26. پایان نامه ارشد مقایسه میزان افسردگی در بارداریهای اول و دوم
 27. دانلود پایان نامه تفاوت میزان افسردگی بین بارداریهای اول و دوم
 28. پایان نامه کاهش میزان افسردگی پس از زایمان با شرکت در کلاسهای آمادگی دوران بارداری
 29. پایان نامه روانشناسی تعیین نقش کلاسهای آمادگی دوران بارداری بر کاهش میزان افسردگی پس از زایمان
 30. پایان نامه ارشد نقش کلاسهای آمادگی دوران بارداری در میزان افسردگی پس از زایمان
 31. دانلود پایان نامه بررسی تاثیر شرکت در کلاسهای آمادگی دوران بارداری بر میزان افسردگی پس از زایمان
 32. پایان نامه ارشد روانشناسی افسردگی در بارداریهای اول و دوم
 33. دانلود پایان نامه نقش شغل در میزان افسردگی در بارداریهای اول و دوم
 34. پایان نامه ارشد تاثیر تحصیلات بر میزان افسردگی در بارداریهای اول و دوم
 35. پایان نامه بررسی میزان افسردگی در بارداریهای اول و دوم با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
 36. دانلود پایان نامه تعیین میزان افسردگی در بارداریهای اول و دوم با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
 37. دانلود پایان نامه تاثیر شغل بر میزان افسردگی زنان باردار
 38. پایان نامه ارشد نقش شغل در افسردگی زنان باردار
 39. پایان نامه ارشد روانشناسی رابطه شغل و افسردگی زنان باردار
 40. پایان نامه ارشد رابطه افسردگی زنان باردار و سطح تحصیلات آنها
 41. دانلود پایان نامه روانشناسی ارتباط سطح تحصیلات با میزان افسردگی زنان باردار
 42. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط افسردگی زنان باردار با شغل آنها
 43. پایان نامه نقش سطح تحصیلات در میزان افسردگی زنان باردار
 44. پایان نامه ارشد مقایسه میزان افسردگی زنان باردار با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
 45. دانلود پایان نامه تعیین میزان افسردگی زنان باردار با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
 46. دانلود پایان نامه افسردگی پس از زایمان
 47. پایان نامه روانشناسی شناسایی میزان افسردگی زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه ها ، بیمارستانها و مطب های خصوصی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
 48. پایان نامه ارشد افسردگی پس از زایمان زنان
 49. پایان نامه ارشد کلاس‌های آمادگی دوران بارداری
 50. دانلود پایان نامه روانشناسی افسردگی پس از زایمان زنان
 51. دانلود پایان نامه بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساکن تهران
 52. پایان نامه نقش ورزش در رشد عقلانی و فکری دانش آموزان وپیشرفت تحصیلی
 53. پایان نامه ارشد نقش ورزش در ارتقای توانمندیهای روحی و جسمی‌ دانش آموزان
 54. دانلود پایان نامه بررسی روان شناسی آمادگی جسمانی
 55. دانلود پایان نامه ارتباط تربیت بدنی با پیشرفت تحصیلی
 56. پایان نامه روانشناسی رابطه تربیت بدنی و پیشرفت تحصیلی
 57. پایان نامه ارشد شناسایی رابطه پیشرفت تحصیلی و تربیت بدنی
 58. دانلود پایان نامه ارتباط پیشرفت تحصیلی با تربیت بدنی
 59. پایان نامه نقش آمادگی جسمانی در پیشرفت تحصیلی
 60. دانلود پایان نامه ارشد تاثیر فعالیتهای بدنی و حرکتی در پیشرفت تحصیلی
 61. پایان نامه ارشد نقش تربیت بدنی در پیشرفت تحصیلی
 62. دانلود پایان نامه بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
 63. پایان نامه ارشد شناسایی ارکان جرم قاچاق کالا
 64. دانلود پایان نامه ارکان جرم قاچاق کالا
 65. پایان نامه ارشد آمار پرونده های قاچاق کالا از دیدگاه جرم شناسی
 66. دانلود پایان نامه بررسی پیامد های امنیتی قاچاق کالا
 67. دانلود پایان نامه ارشد تعیین ماهیت حقوقی قاچاق کالا
 68. پایان نامه ماهیت حقوقی قاچاق کالا
 69. پایان نامه ارشد پیامد های امنیتی قاچاق کالا
 70. دانلود پایان نامه دلایل قاچاق کالا
 71. پایان نامه شیوه های ورود قاچاق کالا در کشور
 72. دانلود پایان نامه ارشد قاچاق کالا
 73. دانلود پایان نامه جرم قاچاق کالا
 74. پایان نامه ارشد بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا
 75. پایان نامه ارشد ارتباط تعهد با رضایت مندی زناشویی
 76. دانلود پایان نامه رابطه تعهد و رضایت مندی زناشویی
 77. پایان نامه ارتباط رضایت مندی زناشویی با تعهد
 78. دانلود پایان نامه ارتباط هوس و رضایت مندی زناشویی
 79. پایان نامه ارشد رابطه رضایت مندی زناشویی و هوس
 80. دانلود پایان نامه ارشد رابطه صمیمیت و رضایت مندی زناشویی
 81. دانلود پایان نامه ارشد عشق ورزی زنان و مردان
 82. پایان نامه ارتباط رضایت مندی زناشویی با صمیمیت
 83. دانلود پایان نامه رابطه عشق ورزی زنان و مردان
 84. پایان نامه ارشد مقایسه رضایتمندی زناشویی بین زنان و مردان
 85. پایان نامه ارشد رضایتمندی زناشویی بین زنان و مردان
 86. دانلود پایان نامه مقوله های رضایتمندی زناشویی بین زنان و مردان
 87. پایان نامه شناسایی تفاوت بین زنان و مردان در مقوله های رضایتمندی زناشویی
 88. پایان نامه ارشد مقایسه مقوله های عشق بین زنان و مردان
 89. دانلود پایان نامه بررسی تفاوت بین زنان و مردان در مقوله های عشق
 90. دانلود پایان نامه ارشد رضایتمندی زناشویی
 91. پایان نامه بررسی هر یک از مقوله های عشق و بیان ویژگی های آن ها و تأثیر آن بر میزان رضایتمندی زناشویی
 92. دانلود پایان نامه رابطه رضایتمندی زناشویی با مدت ازدواج
 93. پایان نامه ارشد بررسی ارتباط رضایتمندی زناشویی با مدت ازدواج
 94. دانلود پایان نامه ارتباط مدت ازدواج با رضایتمندی زناشویی
 95. دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه مدت ازدواج و رضایتمندی زناشویی
 96. پایان نامه ارشد رابطه رضایت مندی زناشویی و عشق ورزی
 97. دانلود پایان نامه ارتباط رضایت مندی زناشویی با عشق ورزی
 98. پایان نامه ارتباط عشق ورزی با رضایت مندی زناشویی
 99. پایان نامه ارشد رابطه عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی
 100. دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی
 101. دانلود پایان نامه تاثیر الگوهای فاقد ارزش در بروز پرخاشگری نوجوانان
 102. پایان نامه نقش دوستان و الگوهای فاقد ارزش در بروز پرخاشگری نوجوانان
 103. دانلود پایان نامه ارشد بررسی نقش مدرسه در بروز یا عدم بروز پرخاشگری در نوجوانان
 104. پایان نامه نقش نهادهای اجتماعی از جمله مدرسه در بروز یا عدم بروز پرخاشگری در نوجوانان
 105. پایان نامه ارشد نقش رسانه های گروهی در بروز و یا عدم بروز پرخاشگری در نوجوانان
 106. دانلود پایان نامه رابطه پرخاشگری نوجوانان و تغییرات هورمونی آنها
 107. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط پرخاشگری نوجوانان با تغییرات هورمونی
 108. پایان نامه ارتباط تغییرات هورمونی با پرخاشگری نوجوانان
 109. پایان نامه ارشد بررسی رابطه تغییرات هورمونی و پرخاشگری نوجوانان
 110. دانلود پایان نامه رابطه پرخاشگری نوجوانان و مشکلات اقتصادی خانواده
 111. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط پرخاشگری نوجوانان با مشکلات اقتصادی خانواده
 112. پایان نامه ارتباط مشکلات اقتصادی با پرخاشگری در نوجوانان
 113. پایان نامه ارشد رابطه مشکلات اقتصادی و پرخاشگری در نوجوانان
 114. دانلود پایان نامه تأثیر گروه دوستان و الگوهای فاقد ارزش در بروز پرخاشگری نوجوانان
 115. پایان نامه میزان تأثیر نهادهای اجتماعی از جمله مدرسه در بروز یا عدم بروز پرخاشگری در نوجوانان
 116. پایان نامه میزان تأثیر رسانه های گروهی در بروز و یا عدم بروز پرخاشگری در نوجوانان
 117. دانلود پایان نامه بررسی میزان تأثیر تغییرات هورمونی در بروز پرخاشگری در نوجوانان
 118. پایان نامه ارشد میزان تأثیر مشکلات اقتصادی خانواده ها در بروز پرخاشگری در نوجوانان
 119. پایان نامه میزان آشنایی خانواده ها با روحیات نوجوانان و چگونگی برخورد صحیح با آنها
 120. دانلود پایان نامه ارشد پرخاشگری در نوجوانان
 121. دانلود پایان نامه علل پرخاشگری در نوجوانان
 122. پایان نامه ارشد بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان
 123. پایان نامه شناسایی ارتباط پرخاشگری نوجوانان با مؤلفه های سلامت اجتماعی
 124. پایان نامه ارشد ارتباط مؤلفه های سلامت اجتماعی با پرخاشگری نوجوانان
 125. پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین مشارکت و همبستگی با پرخاشگری نوجوانان
 126. پایان نامه رابطه بین مشارکت و همبستگی با پرخاشگری نوجوانان
 127. پایان نامه تعیین ارتباط بین رعایت کرامت و عفت با پرخاشگری نوجوانان
 128. دانلود پایان نامه رابطه بین رعایت کرامت و عفت با پرخاشگری نوجوانان
 129. پایان نامه رابطه مؤلفه های سلامت اجتماعی با پرخاشگری نوجوانان
 130. دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین رعایت حقوق و برادری با پرخاشگری نوجوانان
 131. پایان نامه ارشدارتباط پرخاشگری نوجوانان با معنویت دینی
 132. دانلود پایان نامه رابطه پرخاشگری و معنویت دینی نوجوانان
 133. پایان نامه ارتباط معنویت دینی با پرخاشگری نوجوانان
 134. دانلود پایان نامه بررسی رابطه معنویت دینی با پرخاشگری نوجوانان
 135. پایان نامه ارشد رابطه پرخاشگری و پایبندی به پیمان نوجوانان
 136. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط پرخاشگری با پایبندی به پیمان نوجوانان
 137. پایان نامه ارتباط پرخاشگری با صداقت نوجوانان
 138. پایان نامه ارشد رابطه پایبندی به پیمان و پرخاشگری نوجوانان
 139. دانلود پایان نامه رابطه بین صداقت و پرخاشگری نوجوانان
 140. دانلود پایان نامه ارشد سلامت اجتماعی
 141. پایان نامه تعیین رابطه بین صداقت و پایبندی به پیمان و پرخاشگری نوجوانان
 142. پایان نامه ارشد بررسی نقش احتمالی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر پرخاشگری نوجوانان
 143. دانلود پایان نامه نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی با پرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه
 144. پایان نامه ارشد کاهش اضطراب در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری با رفتاردرمانی
 145. پایان نامه کاهش افسردگی در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری با رفتاردرمانی
 146. دانلود پایان نامه کاهش استرس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری با رفتاردرمانی
 147. پایان نامه کاهش افسردگی در مبتلایان به OCD با دارودرمانی
 148. پایان نامه ارشد کاهش اضطراب در مبتلایان به OCD با دارودرمانی
 149. دانلود پایان نامه کاهش نشانه های استرس در مبتلایان به OCD با دارودرمانی
 150. پایان نامه کاهش وسواس در مبتلایان به OCD با رفتاردرمانی
 151. پایان نامه ارشد کاهش نشانه های وسواس در مبتلایان به OCD با دارودرمانی
 152. دانلود پایان نامه کاهش نشانه های وسواس در مبتلایان به وسواسی – جبری با طرحواره درمانی
 153. دانلود پایان نامه ارشد نشانه های وسواس در مبتلایان به OCD
 154. پایان نامه افسردگی در مبتلایان به OCD
 155. پایان نامه ارشد اضطراب در مبتلایان به OCD
 156. دانلود پایان نامه استرس در مبتلایان به OCD
 157. دانلود پایان نامه ارشد مبتلایان به OCD
 158. پایان نامه ارشد بررسی تاثیر طرحواره درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه های افسردگی در مبتلایان به OCD
 159. دانلود پایان نامه مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه های اضطراب در مبتلایان به OCD
 160. پایان نامه تاثیر طرحواره درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه های استرس در مبتلایان به OCD
 161. پایان نامه ارشد اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه های افسردگی در مبتلایان به OCD
 162. دانلود پایان نامه تفاوت اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه های اضطراب در مبتلایان به OCD
 163. دانلود پایان نامه ارشد مبتلایان به OCD
 164. پایان نامه افراد مبتلا به وسواس
 165. پایان نامه ارشد رفتاردرمانی
 166. دانلود پایان نامه دارو درمانی
 167. دانلود پایان نامه ارشد طرحواره درمانی
 168. پایان نامه تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه های استرس در مبتلایان به OCD
 169. پایان نامه ارشد اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در مبتلایان به OCD
 170. دانلود پایان نامه مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری
 171. دانلود پایان نامه هوش هیجانی
 172. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط کاهش وابستگی به فیس بوک با آموزش ارتقاء هوش هیجانی
 173. پایان نامه وابستگی به فیس بوک
 174. پایان نامه ارشد آموزش ارتقاء هوش هیجانی
 175. دانلود پایان نامه کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک با آموزش ارتقاء هوش هیجانی
 176. دانلود پایان نامه ارشد کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر
 177. پایان نامه تاثیر هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر
 178. دانلود پایان نامه اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
 179. پایان نامه ارشد بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران
 180. دانلود پایان نامه تفاوت کیفیت تصویر ذهنی از خدا در دانشجویان پسر و دختر
 181. پایان نامه ارشد مقایسه خودشکوفایی در دانشجویان پسر و دختر
 182. پایان نامه تفاوت میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر
 183. پایان نامه ارشد مقایسه میزان اضطراب، خودشکوفایی وکیفیت تصویر ذهنی از خدا در دانشجویان پسر و دختر
 184. دانلود پایان نامه رابطه اضطراب مرگ و خود شکوفایی
 185. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط اضطراب مرگ با خود شکوفایی
 186. پایان نامه ارتباط خود شکوفایی با اضطراب مرگ
 187. پایان نامه ارشد شناسایی رابطه بین خود شکوفایی با اضطراب مرگ
 188. دانلود پایان نامه ارتباط اضطراب مرگ با تصویر ذهنی از خدا
 189. دانلود پایان نامه ارشد اضطراب مرگ
 190. پایان نامه رابطه اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا
 191. پایان نامه ارشد رابطه تصویر ذهنی از خدا و اضطراب مرگ
 192. دانلود پایان نامه بررسی ارتباط تصویر ذهنی از خدا با اضطراب مرگ
 193. دانلود پایان نامه ارشد خود شکوفایی
 194. پایان نامه رابطه خود شکوفایی و تصویر ذهنی از خدا
 195. پایان نامه ارشد ارتباط خود شکوفایی با تصویر ذهنی از خدا
 196. دانلود پایان نامه ارتباط تصویر ذهنی از خدا با خود شکوفایی
 197. دانلود پایان نامه ارشد تصویر ذهنی از خدا
 198. پایان نامه تعیین رابطه بین تصویر ذهنی از خدا با خود شکوفایی
 199. دانلود پایان نامه تعیین رابطه بین متغیرهای تصویر ذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ
 200. پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین تصویرذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان
 201. دانلود پایان نامه کمال گرایی در دانشجویان متاهل
 202. پایان نامه ارشد سرسختی در دانشجویان متاهل
 203. دانلود پایان نامه ارشد رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل
 204. دانلود پایان نامه تعیین میزان رابطه بین کمال گرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل
 205. پایان نامه ارشد بررسی میزان رابطه بین کمال گرایی و سرسختی در دانشجویان متاهل
 206. پایان نامه ارشد رابطه رضایت زناشویی و سرسختی در دانشجویان متاهل
 207. دانلود پایان نامه ارتباط رضایت زناشویی با سرسختی
 208. پایان نامه ارتباط سرسختی با رضایت زناشویی
 209. پایان نامه رابطه سرسختی و کمال گرایی در دانشجویان متاهل
 210. پایان نامه ارشد ارتباط سرسختی با کمال گرایی در دانشجویان متاهل
 211. دانلود پایان نامه ارتباط کمال گرایی با سرسختی در دانشجویان متاهل
 212. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط رضایت زناشویی با کمال گرایی
 213. پایان نامه ارشد رابطه رضایت زناشویی و کمال گرایی
 214. دانلود پایان نامه ارتباط کمال گرایی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل
 215. دانلود پایان نامه ارشد رابطه سرسختی و رضایت زناشویی
 216. پایان نامه رابطه کمال گرایی و سرسختی
 217. پایان نامه ارشد رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی
 218. دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل
 219. دانلود پایان نامه ارشد ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی
 220. پایان نامه انگیزه شناسی قتل های سریالی
 221. پایان نامه ارشد انواع قتل های سریالی
 222. دانلود پایان نامه ویژگی های قاتلان سریالی
 223. پایان نامه شناخت علل و انگیزه های قاتل سریالی
 224. دانلود پایان نامه سابقه ی خانوادگی قاتلان سریالی
 225. پایان نامه ارشد شیوه ارتکاب قتل،نوع و انگیزه قتل درقاتلان سریالی ایران بر اساس مستندات موجود
 226. دانلود پایان نامه ویژگی های جمعیت شناختی قاتلان سریالی بر اساس مستندات موجود
 227. پایان نامه ارائه ی راه کارهایی جهت شناسایی متهمان قتل های سریالی
 228. دانلود پایان نامه بررسی وضعیت جمعیت شناختی قربانیان شامل:جنسیت،دامنه سنی،وضعیت تاهل
 229. پایان نامه ارشد تعیین وضعیت جمعیت شناختی قربانیان
 230. دانلود پایان نامه بررسی وضعیت جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان شامل:جنسیت،دامنه سنی،وضعیت تاهل
 231. دانلود پایان نامه ارشد شیوه ارتکاب قتل،نوع و انگیزه قتل درقاتلان
 232. پایان نامه تعیین وضعیت جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان
 233. پایان نامه ارشد تعیین شیوه ارتکاب قتل،نوع و انگیزه قتل درقاتلان سریالی ایران
 234. دانلود پایان نامه بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود
 235. پایان نامه رابطه رضایت زناشویی و سن ازدواج
 236. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط سن ازدواج با رضایت زناشویی
 237. پایان نامه ارشد رابطه بین سن ازدواج و رضایت زناشویی
 238. دانلود پایان نامه رابطه رضایت زناشویی و عامل مسولیت پذیری
 239. پایان نامه ارتباط رضایت زناشویی با عامل مسولیت پذیری
 240. پایان نامه ارشد ارتباط عامل مسولیت پذیری با رضایت زناشویی
 241. دانلود پایان نامه رابطه عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی
 242. دانلود پایان نامه ارشد رابطه رضایت زناشویی و عامل پذیرا بودن
 243. پایان نامه ارتباط رضایت زناشویی با عامل پذیرا بودن
 244. پایان نامه ارشد ارتباط عامل پذیرا بودن با رضایت زناشویی
 245. دانلود پایان نامه رابطه بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی
 246. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط رضایت زناشویی با عامل سازگاری
 247. پایان نامه ارشد رابطه رضایت زناشویی و عامل سازگاری
 248. دانلود پایان نامه ارتباط عامل سازگاری و رضایت زناشویی
 249. پایان نامه ارشد رابطه بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی
 250. پایان نامه ارتباط رضایت زناشویی با عامل برونگرایی
 251. دانلود پایان نامه رابطه رضایت زناشویی و عامل برونگرایی
 252. پایان نامه ارشد رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
 253. پایان نامه ارشد بررسی میزان رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
 254. دانلود پایان نامه رابطه رضایت زناشویی با روان آزرده خویی
 255. پایان نامه ارتباط رضایت زناشویی با روان آزرده خویی
 256. پایان نامه ارشد ارتباط عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 257. دانلود پایان نامه رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 258. دانلود پایان نامه ارشد میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 259. پایان نامه ارشد تعیین میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 260. دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی
 261. پایان نامه ارتباط رضایت زناشویی با ویژگی های شخصیتی
 262. پایان نامه رابطه رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی
 263. پایان نامه ارشد تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی
 264. دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی در زنان
 265. دانلود پایان نامه ارشد رابطه خودکارآمدی و سلامت عمومی
 266. پایان نامه رابطه خودکارآمدی و تاب آوری بر تعهدسازمانی
 267. دانلود پایان نامه ارتباط تاب آوری بر تعهدسازمانی با خودکارآمدی
 268. پایان نامه ارشد ارتباط سلامت عمومی با خودکارآمدی
 269. دانلود پایان نامه ارشد نقش تاب آوری بر خودکارآمدی
 270. پایان نامه نقش سلامت عمومی بر خودکارآمدی
 271. پایان نامه ارشد تعیین نقش تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش کنترل کنندگی خودکارآمدی
 272. دانلود پایان نامه تعیین نقش سلامت عمومی بر تعهدسازمانی با توجه به نقش کنترل کنندگی خودکارآمدی
 273. پایان نامه شناسایی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی
 274. پایان نامه ارشد بررسی نقش تاب آوری بر تعهدسازمانی
 275. دانلود پایان نامه نقش سلامت عمومی بر تعهدسازمانی
 276. پایان نامه نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی
 277. پایان نامه ارشد تعیین نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی
 278. دانلود پایان نامه بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان
 279. دانلود پایان نامه رضامندی زناشویی زوجین دارای پایبندی مذهبی
 280. پایان نامه شناسایی میزان رضامندی زناشویی زوجین دارای پایبندی مذهبی
 281. پایان نامه بررسی میزان رضامندی زناشویی در زنان متاهل
 282. دانلود پایان نامه ارشد رضامندی زناشویی در زنان متاهل
 283. دانلود پایان نامه رضامندی زناشویی در مردان متاهل
 284. پایان نامه ارشد بررسی میزان رضامندی زناشویی در مردان متاهل
 285. دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی با افزایش پایبندی مذهبی
 286. پایان نامه ارشد نقش پیش بینی کننده پایبندی مذهبی در رضایت زناشویی
 287. دانلود پایان نامه رابطه رضامندی زناشویی و پایبندی مذهبی
 288. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط رضامندی زناشویی با پایبندی مذهبی
 289. پایان نامه ارتباط پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی
 290. پایان نامه ارشد رابطه پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی
 291. دانلود پایان نامه تعیین رابطه میان رضایت زناشویی با پایبندی مذهبی زوجین
 292. پایان نامه پایبندی مذهبی زوجین
 293. دانلود پایان نامه رضامندی زناشویی زوجین
 294. پایان نامه ارشد رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین
 295. دانلود پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93
 296. پایان نامه ارشد تفاوت سلامت روان دانشجویان از لحاظ جنسیت و تاهل
 297. دانلود پایان نامه مقایسه هوش معنوی دانشجویان از لحاظ جنسیت و تاهل
 298. پایان نامه مقایسه تاب آوری دانشجویان از لحاظ جنسیت و تاهل
 299. دانلود پایان نامه رابطه چندگانه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان
 300. پایان نامه ارشد تعیین رابطه چندگانه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان
 301. دانلود پایان نامه ارتباط هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان
 302. پایان نامه ارتباط سلامت روان با هوش معنوی دانشجویان
 303. پایان نامه ارشد رابطه سلامت روان و هوش معنوی دانشجویان
 304. دانلود پایان نامه رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان
 305. پایان نامه ارشد بررسی رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان
 306. دانلود پایان نامه رابطه سلامت روان و تاب آوری دانشجویان
 307. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط سلامت روان دانشجویان با تاب آوری
 308. پایان نامه ارشد ارتباط رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان
 309. دانلود پایان نامه رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان
 310. پایان نامه ارشد تعیین رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان
 311. دانلود پایان نامه بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان
 312. پایان نامه ارشد رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 313. دانلود پایان نامه رابطه میزان مذهبی بودن معلمان با درجه فرسودگی شغلی آنها
 314. دانلود پایان نامه ارشد بررسی فرسودگی شغلی معلمان
 315. پایان نامه رابطه مذهبی بودن معلمان و میزان بهزیستی روان شناختی آنها
 316. پایان نامه ارشد بررسی بهزیستی روان شناختی معلمان
 317. دانلود پایان نامه بررسی نگرش مذهبی معلمان
 318. پایان نامه ارشد بررسی ارتباط نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی بین معلمان
 319. دانلود پایان نامه رابطه مذهب با بهزیستی روانشناختی
 320. پایان نامه رابطه مذهب با فرسودگی شغلی
 321. پایان نامه ارشد رابطه بهزیستی روانشناختی با فرسودگی شغلی
 322. دانلود پایان نامه ارتباط فرسودگی شغلی در معلمان مرد با نگرش مذهبی
 323. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط بهزیستی روانشناختی با نگرش مذهبی معلمان
 324. پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با فرسودگی شغلی در معلمان مرد
 325. پایان نامه ارشد رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی در معلمان
 326. دانلود پایان نامه بهزیستی روانشناختی در معلمان
 327. دانلود پایان نامه ارشد فرسودگی شغلی در معلمان
 328. دانلود پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد
 329. پایان نامه تفاوت افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 330. دانلود پایان نامه شناسایی کنش متقابل نوع روش درمان نگهدارنده و دوز مصرفی بر زمان پاسخ های صحیح
 331. پایان نامه بررسی کنش متقابل نوع روش درمان نگهدارنده و دوز مصرفی بر حافظه دیداری
 332. پایان نامه ارشد تعیین کنش متقابل نوع روش درمان نگهدارنده و دوز مصرفی بر حافظه کلامی
 333. دانلود پایان نامه بررسی کنش متقابل نوع روش درمان نگهدارنده و دوز مصرفی بر حافظه کاری
 334. پایان نامه اثر دوز دارو بر زمان پاسخ های صحیح
 335. پایان نامه ارشد تاثیر دوز دارو بر حافظه دیداری
 336. دانلود پایان نامه مقایسه دوز دارو بر حافظه دیداری
 337. دانلود پایان نامه ارشد مقایسه دوز دارو بر حافظه کلامی
 338. پایان نامه مقایسه دوز دارو ( بالا-پایین) بر حافظه کاری
 339. پایان نامه ارشد افراد تحت درمان نگهدارنده بوپرنورفین
 340. دانلود پایان نامه افراد تحت درمان نگهدارنده متادون
 341. دانلود پایان نامه ارشد زمان پاسخ های صحیح افراد تحت درمان نگهدارنده متادون
 342. پایان نامه مقایسه زمان پاسخ های صحیح افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 343. پایان نامه ارشد حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 344. دانلود پایان نامه تفاوت حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 345. دانلود پایان نامه ارشد حافظه کلامی افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 346. پایان نامه مقایسه حافظه کلامی افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 347. پایان نامه ارشد افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 348. دانلود پایان نامه مقایسه حافظه کاری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 349. پایان نامه ارشد بررسی نقش تعدیل کننده دوز مصرفی
 350. پایان نامه درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 351. پایان نامه ارشد تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی
 352. دانلود پایان نامه مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی
 353. دانلود پایان نامه ارشد طرحواره های درمانی دانشجویان متاهل
 354. پایان نامه ارشد سلامت روان دانشجویان متاهل
 355. دانلود پایان نامه اثرگداری طرحواره های درمانی بر افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل
 356. پایان نامه بررسی اثر بخشی طرحواره های درمانی بر افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل
 357. پایان نامه ارشد شناسایی تاثیر طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل
 358. دانلود پایان نامه تعیین اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل
 359. دانلود پایان نامه کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل
 360. پایان نامه کاهش تعارضات زناشویی با طرحواره های درمانی
 361. پایان نامه ارشد افزایش سلامت روان با طرحواره های درمانی
 362. دانلود پایان نامه تاثیر طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان
 363. پایان نامه ارشد بررسی تاثیر طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان
 364. دانلود پایان نامه اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان
 365. پایان نامه ارشد بررسی مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی
 366. دانلود پایان نامه ارشد لذت دانشجویان
 367. دانلود پایان نامه ارشد شادی دانشجویان
 368. پایان نامه ارشد نگرش مذهبی دانشجویان
 369. پایان نامه رابطه ی نگرش مذهبی و لذت دانشجویان
 370. دانلود پایان نامه ارتباط شادی با نگرش مذهبی دانشجویان
 371. دانلود پایان نامه سلامت روان دانشجویان
 372. پایان نامه تعیین برازش مدل ساختاری رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان
 373. پایان نامه ارشد تعیین رابطه ی بین شادی و سلامت روان دانشجویان
 374. دانلود پایان نامه ارتباط بین لذت و سلامت روان دانشجویان
 375. دانلود پایان نامه رابطه‌ ی لذت و شادی دانشجویان
 376. پایان نامه ارشد ارتباط لذت دانشجویان با نگرش مذهبی
 377. پایان نامه ارشد رابطه‌ ی نگرش مذهبی و شادی دانشجویان
 378. پایان نامه ارشد ارتباط افزایش میزان سلامت روان با مداخله‌ی روان نمایشگری
 379. دانلود پایان نامه اثرگذاری مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی، بر افزایش میزان سلامت روان
 380. پایان نامه ارشد رابطه افزایش میزان لذت دانشجویان و مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی
 381. دانلود پایان نامه ارتباط میزان شادی دانشجویان با مداخله‌ی روان نمایشگری
 382. پایان نامه ارشد افزایش میزان لذت دانشجویان با مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی
 383. دانلود پایان نامه تاثیر مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی، برافزایش میزان لذت دانشجویان
 384. دانلود پایان نامه ارشد افزایش میزان شادی دانشجویان با مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی
 385. پایان نامه بررسی اثربخشی مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی، بر افزایش میزان شادی دانشجویان
 386. دانلود پایان نامه اثربخشی مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی، برافزایش میزان شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان
 387. پایان نامه ارشد اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر میزان شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان
 388. پایان نامه تاثیر ایمان مذهبی بر سلامت روان از طریق شادکامی، سبک دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل
 389. پایان نامه ارشد اثرگذاری ایمان مذهبی بر سلامت روان از طریق منبع کنترل
 390. دانلود پایان نامه تاثیر ایمان مذهبی بر سلامت روان از طریق سبک دل‌بستگی دوسوگرا
 391. پایان نامه ارشد اثر ایمان مذهبی بر سلامت روان از طریق شادکامی
 392. دانلود پایان نامه تعیین اثر ایمان مذهبی بر سلامت روان از طریق شادکامی
 393. دانلود پایان نامه ارشد اثر ایمان مذهبی بر منبع کنترل دانشجویان
 394. پایان نامه ارشد شناسایی اثر ایمان مذهبی بر منبع کنترل دانشجویان
 395. دانلود پایان نامه اثر منبع کنترل بر سلامت روان دانشجویان
 396. پایان نامه بررسی اثر منبع کنترل بر سلامت روان دانشجویان
 397. پایان نامه ارشد اثر ایمان مذهبی بر سبک‌ دل‌بستگی دوسوگرا دانشجویان
 398. دانلود پایان نامه تعیین اثر ایمان مذهبی بر سبک‌ دل‌بستگی دوسوگرا دانشجویان
 399. دانلود پایان نامه ارشد اثر ایمان مذهبی بر شادکامی دانشجویان
 400. دانلود پایان نامه بررسی اثر ایمان مذهبی بر شادکامی دانشجویان
 401. پایان نامه ارشد اثر سبک دل‌بستگی دوسوگرا بر سلامت روان دانشجویان
 402. پایان نامه بررسی اثر سبک دل‌بستگی دوسوگرا بر سلامت روان دانشجویان
 403. دانلود پایان نامه اثر شادکامی بر سلامت روان دانشجویان
 404. پایان نامه ارشد شناسایی اثر شادکامی بر سلامت روان دانشجویان
 405. دانلود پایان نامه اثر ایمان مذهبی بر سلامت روان دانشجویان
 406. پایان نامه ارشد بررسی اثر ایمان مذهبی بر سلامت روان دانشجویان
 407. پایان نامه طراحی و آزمودن مدل پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل بستگی دوسوگرا و منبع کنترل
 408. دانلود پایان نامه پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل بستگی دوسوگرا و منبع کنترل
 409. پایان نامه سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری سبک دل بستگی دوسوگرا
 410. پایان نامه ارشد سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی،
 411. دانلود پایان نامه سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی
 412. دانلود پایان نامه ارشد سلامت روان دانشجویان
 413. پایان نامه ارشد ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل بستگی دوسوگرا و منبع کنترل
 414. دانلود پایان نامه ارتباط عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با عزت نفس آشکار آن‌ها
 415. پایان نامه ارشد رابطه عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی و عزت نفس آشکار آن‌ها
 416. پایان نامه افزایش عزت نفس آشکار افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای
 417. پایان نامه ارشد اثر شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس آشکار افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 418. دانلود پایان نامه شناسایی تاثیر شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس آشکار (روزنبرگ) افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 419. پایان نامه ارشد کاهش سطح اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای
 420. دانلود پایان نامه اثرگذاری شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش سطح اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 421. دانلود پایان نامه تعیین اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش سطح اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 422. پایان نامه ارشد کاهش علائم اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای
 423. دانلود پایان نامه تاثیر شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش علائم اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 424. پایان نامه شناسایی اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش علائم اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 425. پایان نامه ارشد کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای
 426. دانلود پایان نامه تاثیر شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 427. پایان نامه ارشد تعیین اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 428. دانلود پایان نامه افزایش عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای
 429. دانلود پایان نامه ارشد شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای در افراد
 430. پایان نامه اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس ضمنی
 431. پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 432. دانلود پایان نامه عزت نفس ضمنی
 433. دانلود پایان نامه ارشد ترس از ارزیابی منفی ضمنی
 434. پایان نامه ارشد اختلال اضطراب اجتماعی
 435. دانلود پایان نامه کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی
 436. پایان نامه افزایش عزت نفس ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی
 437. پایان نامه ارشد اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی
 438. دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی
 439. دانلود پایان نامه ارشد درد معنوی و رویکرد هستی‌شناسی اسلامی
 440. دانلود پایان نامه تاثیر گروه‌درمانی بر میزان درد معنوی در افراد افسرده
 441. پایان نامه ارشد اثرگذاری گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در افراد افسرده
 442. دانلود پایان نامه ارشد گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی
 443. پایان نامه تعیین تأثیر گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در افراد افسرده
 444. پایان نامه ارشد شناسایی میزان افسردگی در افراد افسرده با گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی
 445. دانلود پایان نامه تأثیر گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان افسردگی در افراد افسرده
 446. پایان نامه ارشد بررسی تأثیر گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان افسردگی در افراد افسرده
 447. دانلود پایان نامه افسردگی دانشجویان
 448. دانلود پایان نامه ارشد آموزش‌های هستی‌شناسی اسلامی
 449. پایان نامه کاهش میزان درد معنوی در دانشجویان افسرده با گروه‌ درمانی
 450. پایان نامه ارشد اثربخشی گروه‌ درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی
 451. دانلود پایان نامه درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی
 452. دانلود پایان نامه ارشد درد معنوی در دانشجویان
 453. دانلود پایان نامه اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان
 454. پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی
 455. پایان نامه ارشد رابطه خودشی انگاری و اختلالات خوردن
 456. دانلود پایان نامه نقش خودشی انگاری در پیش بینی اختلالات خوردن
 457. پایان نامه تعیین نقش خودشی انگاری در پیش بینی اختلالات خوردن
 458. پایان نامه ارشد بررسی نقش BMI در پیش بینی اختلالات خوردن
 459. دانلود پایان نامه ارشد تاثیر BMI در اختلالات خوردن
 460. دانلود پایان نامه رابطه اختلالات خوردن و درونی سازی لاغری
 461. پایان نامه ارشد تاثیر درونی سازی لاغری در اختلالات خوردن
 462. پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی
 463. دانلود پایان نامه رابطه سلامت روان بیماران سرطانی و خودکارآمدی
 464. پایان نامه ارشد ارتباط خودکارآمدی با سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
 465. پایان نامه سهم راهبردهای مقابله دینی،رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پیش بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی
 466. پایان نامه ارشد رابطه سلامت روان بیماران سرطانی با رضایت زناشویی
 467. دانلود پایان نامه رابطه سلامت روان بیماران سرطانی با راهبردهای مقابله دینی
 468. پایان نامه ارشد ارتباط رضایت زناشویی با سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
 469. دانلود پایان نامه ارتباط راهبردهای مقابله دینی با سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
 470. پایان نامه ارشد سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر مبنای خودکارآمدی
 471. دانلود پایان نامه بررسی پیش بینی سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر مبنای خودکارآمدی
 472. دانلود پایان نامه ارشد بیماران سرطانی
 473. دانلود پایان نامه ارشد سلامت روان بیماران سرطانی
 474. پایان نامه ارشد پیش بینی سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر مبنای رضایت زناشویی
 475. دانلود پایان نامه پیش بینی سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر مبنای راهبردهای مقابله دینی
 476. پایان نامه راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی بیماران سرطانی
 477. پایان نامه ارشد تعیین سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر اساس راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی
 478. دانلود پایان نامه پیش بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر اساس راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی
 479. پایان نامه بررسی پیش بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر اساس راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی
 480. پایان نامه ارشد بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
 481. دانلود پایان نامه سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
 482. دانلود پایان نامه ارشد سلامت روان بر مبنای خودکارآمدی در بیماران سرطانی
 483. پایان نامه سلامت روان بر مبنای رضایت زناشویی در بیماران سرطانی
 484. دانلود پایان نامه سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی در بیماران سرطانی
 485. پایان نامه ارشد پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
 486. پایان نامه تاثیر افکار فراشناخت در افسردگی
 487. دانلود پایان نامه ارشد نقش افکار فراشناخت در افسردگی
 488. دانلود پایان نامه ارشد پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت
 489. پایان نامه پیش بینی افسردگی براساس عوامل فراشناخت
 490. دانلود پایان نامه بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه افکار ناکارآمد در نوجوانان
 491. پایان نامه ارشد بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه فراشناخت در نوجوانان
 492. پایان نامه اثرگذاری افکار ناکارامد و فراشناخت بر افسردگی
 493. پایان نامه ارشد تاثیر افکار ناکارامد و فراشناخت در افسردگی
 494. دانلود پایان نامه نقش افکار ناکارامد و فراشناخت در افسردگی
 495. دانلود پایان نامه ارشد رابطه افسردگی با افکار ناکارامد
 496. پایان نامه ارشد ارتباط افسردگی با افکار ناکارامد و فراشناخت
 497. پایان نامه رابطه افکار ناکارامد و فراشناخت با افسردگی
 498. پایان نامه ارشد ارتباط افکار ناکارامد و فراشناخت با افسردگی
 499. دانلود پایان نامه پیش بینی افسردگی با افکار ناکارامد و فراشناخت
 500. پایان نامه افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان
 501. دانلود پایان نامه ارشد افسردگی در نوجوانان
 502. دانلود پایان نامه افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان
 503. پایان نامه ارشد پیش‌بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان
 504. دانلود پایان نامه ارشد پیش بینی تعارضات زناشویی با اضطراب و افسردگی در زوجین
 505. پایان نامه ارشد افزایش افسردگی و اضطراب در بین زوجین با تعارضات زناشویی
 506. پایان نامه ارشد پیش بینی تعارضات زناشویی از روی نمرات اضطراب و افسردگی در مراجعین
 507. پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین
 508. پایان نامه ارشد تعیین رابطه بین اضطراب با تعارضات زناشویی در مراجعین
 509. دانلود پایان نامه افزایش افسردگی و اضطراب در بین زوجین
 510. پایان نامه رابطه تعارضات زناشویی با اضطراب و افسردگی
 511. دانلود پایان نامه ارتباط تعارضات زناشویی با افسردگی
 512. پایان نامه ارتباط تعارضات زناشویی با اضطراب
 513. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط تعارضات زناشویی با اضطراب و افسردگی
 514. دانلود پایان نامه رابطه افسردگی با تعارضات زناشویی
 515. پایان نامه ارشد رابطه اضطراب و تعارضات زناشویی
 516. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط افسردگی با تعارضات زناشویی
 517. پایان نامه ارتباط اضطراب با تعارضات زناشویی
 518. پایان نامه ارشد ارتباط اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری
 519. دانلود پایان نامه رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه
 520. دانلود پایان نامه ارشد افراد مبتلا به میگرن
 521. پایان نامه ارشد تفاوت طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم
 522. پایان نامه مقایسه طرحواره های هیجانی و تحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم
 523. پایان نامه ارشد طرحواره های هیجانی در افراد سالم
 524. دانلود پایان نامه تحریف های شناختی در افراد سالم
 525. دانلود پایان نامه ارشد طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن
 526. پایان نامه تحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن
 527. دانلود پایان نامه تفاوت طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم
 528. پایان نامه ارشد تفاوت تحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم
 529. دانلود پایان نامه مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم
 530. پایان نامه ارشد سبک مقابله ای هیجان مدار در افراد معتاد
 531. دانلود پایان نامه تفاوت سبک مقابله ای هیجان مدار در افراد معتاد و بهنجار
 532. دانلود پایان نامه ارشد سبک مقابله ای مساله مدار در افراد معتاد و بهنجار
 533. پایان نامه تعیین تفاوت سبک مقابله ای مساله مدار در افراد معتاد و بهنجار
 534. پایان نامه ارشد سبک هویت اجتنابی در افراد معتاد و بهنجار
 535. دانلود پایان نامه بررسی تفاوت سبک هویت اجتنابی در افراد معتاد و بهنجار
 536. پایان نامه ارشد سبک هویت اطلاعاتی در افراد معتاد و بهنجار
 537. دانلود پایان نامه تفاوت بین سبک هویت اطلاعاتی در افراد معتاد و بهنجار
 538. پایان نامه بررسی مولفه های سیستم فعال سازی بازداری در افراد معتاد و عادی
 539. پایان نامه ارشد تفاوت مولفه های سیستم فعال سازی بازداری در افراد معتاد و عادی
 540. دانلود پایان نامه بررسی تفاوت مولفه های سیستم فعال سازی بازداری در افراد عادی و معتاد
 541. دانلود پایان نامه ارشد سیستم فعال سازی – بازداری رفتاری در افراد عادی و معتاد
 542. پایان نامه شناسایی تفاوت سیستم فعال سازی – بازداری رفتاری در افراد عادی و معتاد
 543. پایان نامه ارشد تفاوت سبک های مقابله ای در افراد معتاد با عادی
 544. دانلود پایان نامه بررسی تفاوت سبک های مقابله ای درافراد عادی با معتاد
 545. دانلود پایان نامه ارشد سبک هویت افراد معتاد
 546. پایان نامه ارشد تفاوت سبک هویت افراد معتاد با عادی
 547. دانلود پایان نامه تعیین تفاوت سبک هویت افراد عادی با معتاد
 548. دانلود پایان نامه ارشد مقایسه سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار
 549. پایان نامه ارشد مقایسه سیستم های فعال سازی بازداری رفتاری در معتادان و افراد بهنجار
 550. دانلود پایان نامه مقایسه سبکهای هویت در معتادان و افراد بهنجار
 551. دانلود پایان نامه ارشد سیستم فعال سازی بازداری – رفتاری در معتادان
 552. پایان نامه سبک های مقابله ای در افراد معتاد
 553. پایان نامه ارشد سبک های هویت در معتادان
 554. دانلود پایان نامه مقایسه سبکهای هویت و سیستم های فعال سازی بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار
 555. دانلود پایان نامه ارشد سبک هویت هنجاری در افراد معتاد و بهنجار
 556. پایان نامه ارشد ارتباط خود تنظیمی با نوع دست برتری
 557. دانلود پایان نامه ارتباط نوع دست برتری با خود تنظیمی
 558. دانلود پایان نامه ارشد رابطه نوع دست برتری و خود تنظیمی
 559. دانلود پایان نامه بررسی ارتباط سبک های شناختی با نوع دست برتری
 560. پایان نامه ارشد ارتباط نوع دست برتری با سبک های شناختی
 561. پایان نامه رابطه بین نوع دست برتری و سبک های شناختی
 562. پایان نامه ارشد تفاوت دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری
 563. دانلود پایان نامه تفاوت دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی
 564. پایان نامه بررسی ارتباط انواع سبک های شناختی با یادگیری خودتنظیمی
 565. پایان نامه ارشد ارتباط بین یادگیری خودتنظیمی با انواع سبک های شناختی
 566. دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیمی با انواع سبک های شناختی
 567. پایان نامه شناسایی رابطه سبک یادگیری انطباق یابنده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست
 568. پایان نامه ارتباط سبک یادگیری جذب کننده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست
 569. پایان نامه ارشد تعیین ارتباط سبک یادگیری جذب کننده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست
 570. دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری جذب کننده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست
 571. پایان نامه ارشد شناسایی رابطه سبک یادگیری واگر با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست
 572. دانلود پایان نامه رابطه سبک یادگیری همگرا با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست
 573. پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری همگرا با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست
 574. دانلود پایان نامه تفاوت میزان یادگیری خودتنظیمی در افراد چپ دست با راست دست
 575. پایان نامه مقایسه افراد چپ دست با راست دست در میزان یادگیری خودتنظیمی
 576. دانلود پایان نامه تفاوت افراد چپ دست با راست دست در سبک های شناختی
 577. پایان نامه ارشد مقایسه افراد چپ دست با راست دست در سبک های شناختی
 578. پایان نامه ارشد یادگیری خود تنظیمی در دانشجویان
 579. دانلود پایان نامه سبک های شناختی و یادگیری خود تنظیمی در دانشجویان
 580. دانلود پایان نامه ارشد دست برتری در بین دانشجویان
 581. پایان نامه ارشد رابطه بین سبک های شناختی و یادگیری خود تنظیمی با دست برتری در بین دانشجویان
 582. دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان
 583. پایان نامه رابطه تحصیلات با میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان
 584. پایان نامه ارشد مقایسه میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان دختر و پسر
 585. دانلود پایان نامه تفاوت مهارت مدیریت زمان نوجوانان با جوانان
 586. دانلود پایان نامه ارشد میزان مهارت مدیریت زمان در جوانان در مقایسه با نوجوانان
 587. پایان نامه رابطه بین میزان توانایی مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان با جنس، تحصیلات و پایگاه اقتصادی و اجتماعی
 588. پایان نامه ارشد رابطه میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون با مدیریت زمان نوجوانان و جوانان
 589. دانلود پایان نامه تفاوت بین میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان
 590. دانلود پایان نامه ارشد میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهران
 591. دانلود پایان نامه مدیریت زمان از نظر جنس،تحصیلات و وضعیت پایگاه اقتصادی و اجتماعی
 592. پایان نامه ارشد مقایسه مدیریت زمان از نظر جنس،تحصیلات و وضعیت پایگاه اقتصادی و اجتماعی در نوجوانان و جوانان
 593. پایان نامه تعیین تفاوت های نوجوانان و جوانان در مدیریت زمان از نظر جنس،تحصیلات و وضعیت پایگاه اقتصادی و اجتماعی
 594. پایان نامه ارشد ارتباط مدیریت زمان و میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون
 595. دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین میزان مدیریت زمان و میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون
 596. پایان نامه ارشد تفاوتهای نوجوانان با جوانان در مدیریت زمان
 597. پایان نامه تعیین تفاوتهای نوجوانان با جوانان در مدیریت زمان
 598. پایان نامه ارشد مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان
 599. دانلود پایان نامه تعیین میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان
 600. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان
 601. پایان نامه ارشد میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان
 602. پایان نامه ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان
 603. پایان نامه ارشد میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن
 604. دانلود پایان نامه بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

پایان نامه ارشد بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان 


مقدمه:

«دوره نوجوانی، حساسترین و پرانرژی ترین و گرانبهاترین دوره زندگی هر فرد است. نوجوان کسی است که از کودکی بریده ولی هنوز به بزرگسالان نپیوسته است. نوجوانی، دوره ای پرتلاطم از زندگی سراسر فراز و نشیب آدمی است. سرعت رشد در این دوره بسیار زیاد می باشد. تنوع تمایلات و رغبتها، استقلال طلبی و عدم ثبات در نقش و شخصیت از دیگر ویژگیهای این دوره است. غالب توانمندیهای ذهنی و خلاقیتها در این دوره شکوفا می شود و در عین حال به لحاظ ویژگیهای حساس این دوره، بیشترین آسیب پذیریهای روانی و اجتماعی را نیز در این دوره شاهد هستیم. نوجوانی همچون شمشیر دو لبه ای است که یک لبه آن زمینه ساز خلاقیتها و آفرینشهای علمی، هنری و اجتماعی بوده و لبه دیگرش زمینه ساز از انحرافات اخلاقی و اجتماعی است.» (افروز، 1371، صص 17-16)

«البته چگونگی ارضای نیازهای متنوع نوجوانان نیز از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است به گونه ای که علت اصلی اختلالات رفتاری و انحرافات اخلاقی نوجوانان در خانه، مدرسه و اجتماع را نیز می توان در چگونگی روابط آنها با بزرگسالان جستجو کرد. نوجوانان تمایل دارند که با جدایی از خانواده تکیه گاهی امن بیابند، تکیه گاهی که بتوانند با آرامش به آن تکیه کنند. نوجوانان دوست دارند که با روی آوردن به اجتماع حس استقلال طلبی خود را ارضا نموده، پایان دوره کودکی را رسماً اعلام کنند. آنها می خواهند تصورات و تخیلات خود را جامه عمل بپوشانند و با انرژی سرشاری که دارند، جامعه را یاری دهند.» (افروز، 1371 ، ص 58).

«بدیهی است که در کنار نیازهای زیستی یا بیولوژیک، مسأله امنیت روانی و ثبات عاطفی نیز اهمیت زیادی دارد. رشد متعادل شخصیت و شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای نوجوانان در سایه سلامت جسم، بهداشت و امنیت روانی و ثبات عاطفی آنان امکان پذیر است. بی ثباتی عاطفی، دوگانگی احساس و تعارضات روانی، از موانع بسیار مهم در فرآیند رشد شخصیت و سازگاریهای فردی و اجتماعی است. زمانی که این نیاز طبیعی به نحو مطلوب تأمین نشود، کودکان و نوجوانان دچار تعارض و عدم امنیت روانی می گردند.» (افروز، 1371 ، ص 65)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- خانواده ها تا چه میزان از روحیات نوجوانان و چگونگی برخورد صحیح با آنها آگاهی دارند؟

2- آیا مشکلات اقتصادی در خانواده ها می تواند به عنوان عاملی مهم در بروز پرخاشگری در نوجوانان به شمار آید؟

3- آیا تغییرات هورمونی در پرخاشگری نوجوانان تأثیر دارد؟

4- رسانه های گروهی در بروز و یا رفع علل پرخاشگری در نوجوانان چه نقشی دارند؟

5- نهادهای اجتماعی از جمله مدرسه چقدر می توانند در بروز یا عدم بروز پرخاشگری در نوجوانان دخیل باشند؟

6- گروه دوستان و الگوهای فاقد ارزش موجود در جامعه در بروز پرخاشگری و یا رفع عدل آن چه سهمی دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان 

دانلود پایان نامه تأثیر گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان افسردگی در افراد افسرده

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

ب- شخصیت فرد افسرده

از زمان فروید، نظریه‌پردازان روان‌پویشی بر تیپ شخصیتی تأکید کرده‌اند که افراد را به ویژه نسبت به افسردگی آسیب‌پذیر می‌سازد: فرد افسرده برای عزت نفس خود بیش از حد به دیگران وابسته است. او شدیداً نیازمند آن است که لبریز از عشق و تحسین شود. زمانی که او مأیوس می‌شود، نمی‌تواند ناکامی را تحمل کند و حتی ضایعات جزئی حرمت نفس او را به هم می‌ریزند و موجب تلاش‌های فوری و شتاب‌زده برای کاستن از ناراحتی می‌شوند. با این حال، فرد افسرده غیر از دریافت محبت، برای شخصیت واقعی فردی که او را دوست دارد اهمیت چندانی قائل نیست (آریتی و بمپوراد، 1982؛ به نقل از روزنهان و سلیگمن، ترجمه سیدمحمدی:  1389).

 

ج- درماندگی در دستیابی به اهداف

سومین گرایش در نظریه‌پردازی روان‌پویشی مربوط به افسردگی در اظهار ادوارد بیبرینگ[1](1953) دیده می‌شود که معتقد است افسردگی زمانی ایجاد می‌شود که من در برابر آرزوهایش احساس درماندگی می‌کند. احساس درماندگی در دستیابی به اهداف عالی من موجب از دست دادن عزت نفس می‌شود که ویژگی اصلی افسردگی است. فردی که مستعد افسردگی است، معیارهای بسیار بالایی دارد و همین باعث می‌شود که آسیب‌پذیری او نسبت به درماندگی، هنگام مواجه شدن با اهدافش، بیشتر شود. از نظر بیبرینگ، ترکیب اهدافی که قویاً با ارزش انگاشته می‌شوند، با آگاهی عمیق من از درماندگی و ناتوانی‌اش در رسیدن به این اهداف، مکانیزم افسردگی است.

[1]. Edward Bibring

سوالات یا اهداف پایان نامه :

بررسی تأثیر گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان افسردگی در افراد افسرده

بررسی تأثیر گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در افراد افسرده

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

دانلود پایان نامه ارشد درد معنوی در دانشجویان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

فصل دوّم

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

در این فصل، به مبانی نظری افسردگی و تبیین الگوی افسردگی براساس رویکرد اسلامی پرداخته‌می‌شود. سپس به بیان توضیحات نظری مفهوم «درد معنوی» پرداخته خواهد شد و در ادامه نیز ادبیات پژوهشی پیرامون این دو متغیر بیان می‌گردد.

 

2-1 افسردگی

 

افسردگی از زمان‌های بسیار دور مورد توجه بوده است. حدود چهارصد سال پیش از میلاد، بقراط اصطلاح مانی و ملانکولی را برای توصیف اختلالات روانی به کار برد. در حدود سال 30 میلادی، پزشک رومی، سلسوس[1] در کتاب خود ملانکولی را ناشی از صفرای سیاه معرفی نمود. امیل کرپلین در سال 1899، مفهوم بیماری منیک –‌دپرسیو را شرح داد که شامل اکثر ملاک‌های تشخیصی اختلال دوقطبیI  می‌شود. او همچنین نوع خاصی از افسردگی را نیز شرح داد که پس از یائسگی در زنان و اواخر بزرگسالی در مردان شروع می‌شود و به افسردگی رجعتی[2] معروف شد، و از آن به بعد یکی از معادل‌های اختلالات خلقی با شروع دیررس شمرده می‌شود (سادوک و سادوک، ترجمه پورافکاری: 1388).

تمامی افراد بعضی از اوقات احساس گرفتگی یا ناراحتی می‌کنند. اما این احساسات معمولاً گذرا هستند و در خلال چندین روز فراموش می‌شوند. ولی زمانی که شخص آشفتگی و بی‌نظمی افسرده‌کننده‌ای دارد، این افسردگی در زندگی و فعالیت‌های معمولی وی تأثیر می‌گذارد و یا بی‌نظمی و اختلال، باعث رنج و زحمت فرد و کسانی می‌شود که با او در ارتباط هستند.

افسردگی، معمول و عادی به نظر می‌رسد، اما بیماری جدی و مهمی است و بیشتر کسانی که آن را تجربه می‌کنند برای بهبود یافتن به مداوا و درمان نیاز دارند (حسینی و مهدی‌زاده، 1390).

افسردگی زمانی نابهنجار تلقی می‌شود که با واقعه‌ای که رخ داده متناسب نباشد و یا فراتر از حد معمول باشد (اتکینسون، اسمیت و هیلگارد[3]، 1983).

[1]. Selsus

[2]. evolutional melancholia

[3]. Atkinson, Smith & Hilgard

سوالات یا اهداف پایان نامه :

بررسی تأثیر گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان افسردگی در افراد افسرده

بررسی تأثیر گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در افراد افسرده

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

دانلود پایان نامه ارشد ارتباط افسردگی با تعارضات زناشویی

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه

فصل دوم

پیشینه پژوهش

 

 

2-1 پیش در آمد

در این فصل ابتدا به مبانی وادبیات وپیشینه نظری موجود در مورد موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. در ادامه افسردگی ، اضطراب و تعارضات زناشویی از دیدگاه ها و نظریه های مختلف روانشناختی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. سپس پیشینه داخلی و خارجی مورد قرار داده شده ومورد بحث قرار خواهد گرفت.

2-2 اضطراب

به حالتی اشاره دارد که به موجب آن فرد، بیش از اندازه درباره اتفاق افتادن چیز وحشتناکی در آینده ، نگران ، تنیده و ناراحت است. اضطراب هم عنصر شناختی وهم عاطفی دارد. وقتی مضطرب هستید ، احساس می کنید اتفاق وحشتناکی روی خواهد دادکه قدرت تغییر دادن آن را ندارید . بعد روی نگرانی های درونی خود متمرکز می شوید ، و درباره احتمال خطر یا تهدید ، گوش به زنگ یا بیش از حد مراقب می گردید. اضطراب بیشتر آینده  گرا وکلی است و زمانی مایه نگرانی بالینی می شود که به چنان سطح وسیعی رسیده باشد که توانایی عمل کردن در زندگی روزمره را مختل کند  به طوری که فرد دچار حالت ناسازگارانه ای شده باشد که مشخصه آن واکنشهای جسمانی وروانی شدید است . این تجربیات ، شدید ، غیر منطقی  وتوانکاه ،اساس اختلال های اضطرابی هستند .

اضطراب شامل احساس عدم اطمینان ، احساس درماندگی وبرانگیختگی فیزیولوژیکی می باشد(ساراسون[1] ،1987). برای اولین بار در قرن پانزدهم میلادی به معنای فشار جمعی معرفی شد . از نظر هیجانی ، اضطراب موجب خود بیمار انگاری ، غیبت از کار ، سوء مصرف مواد روا نگردان و کاهش عزت نفس می گردد(نوریان وهمکاران،1390).

[1] – Sarason

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا بین اضطراب با تعارضات زناشویی در مراجعین رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین رابطه وجود دارد؟

3- آیا اضطراب و افسردگی پیش بینی کننده تعارضات زناشویی در مراجعین است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه