اثرات رنگدانه های طبیعی (فلفل دلمه، گوجه فرنگی) و مصنوعی (آستاگزانتین و …

1-2-2-5-1 منابع آستاگزانتین ……………………………………………………………………………………………. 11

1-2-2-6- بتاکاروتن ……………………………………………………………………………………………………….. 13

1-3- فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………… 15

1-4- اهداف …………………………………………………………………………………………………………………… 15

فصل دوم

2-1- تحقیقات داخل کشور ……………………………………………………………………………………………….. 17

2-2- تحقیقات خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………….18

فصل سوم

3- مواد و روش‌ها …………………………………………………………………………………………………………….. 22

3-1- مواد ……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

3-2- روش‌ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 23

3-2-1- زمان و محل اجرای طرح ………………………………………………………………………………………. 23

3-2-2- تامین بچه ماهی فلاورهورن ……………………………………………………………………………………. 23

3-2-3- آکواریوم­های پرورش ماهی ……………………………………………………………………………………. 24

3-2-4- ساخت جیره غذایی ……………………………………………………………………………………………….. 24

3-2-5- آغاز دوره پرورش ………………………………………………………………………………………………… 24

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

3-2-6- زیست سنجی ………………………………………………………………………………………………………. 25

3-2-7- کنترل عوامل فیزیکی و شیمیایی آب …………………………………………………………………………. 25

3-2-8- تغذیه ماهیان ………………………………………………………………………………………………………… 25

3-2-9- نمونه برداری ……………………………………………………………………………………………………….. 26

3-2-10-  شاخص­های مورد مطالعه …………………………………………………………………………………….. 26

3-2-10-1-  شاخص­های رشد …………………………………………………………………………………………… 26

3-2-10-1-1- افزایش وزن بدن …………………………………………………………………………………………………..26

3-2-10-1-2- درصد افزایش وزن بدن …………………………………………………………………………………………26

3-2-10-1-3- ضریب رشد ویژه ………………………………………………………………………………………………….27

3-2-10-1-4- فاکتور وضعیت …………………………………………………………………………………………………….27

3-2-10-2-  شاخص­های تغذیه ایی …………………………………………………………………………………….. 28

3-2-10-2-1- کارایی غذا …………………………………………………………………………………………………. 28

3-2-10-2-2- ضریب تبدیل غذایی …………………………………………………………………………………….. 28

3-2-11- شاخص­های رنگی شدن ………………………………………………………………………………………. 28

3-2-12- تجزیه و تحلیل آماری …………………………………………………………………………………………. 29

فصل چهارم

4- نتایج ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

4-1- پارامترهای رشد و شاخص‌های تغذیه‌ای ……………………………………………………………………….. 32

4-1-1- درصد افزایش وزن ……………………………………………………………………………………………….. 32

4-1-2- ضریب رشد ویژه ………………………………………………………………………………………………….. 33

4-1-3- ضریب تبدیل غذایی ……………………………………………………………………………………………… 33

4-1-4- فاکتور وضعیت …………………………………………………………………………………………………….. 34

4-1-5- کارایی غذا ……………………………………………………………………………………………………………………..35

4-2- شاخص­های رنگی شدن ……………………………………………………………………………………………………..36

 

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل پنجم

5- بحث و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 39

5-1- اثر منابع رنگدانه طبیعی و مصنوعی بر شاخص­های رشد ماهی فلاورهورن ………………………….. 39

5-2- اثر رنگدانه­های طبیعی و مصنوعی بر رنگی شدن ماهی فلاورهورن ……………………………………. 41

5-3- نتیجه‌گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………….. 43

1- پیشنهادات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………. 44

2- پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………. 44

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول ‏3-1-  مواد مصرفی مورد استفاده در تغذیه ماهیان ………………………………………………………….. 22

جدول ‏3-2-  مواد مصرفی مورد استفاده در انجام آزمایش­ها …………………………………………………….. 22

جدول ‏3-3- مواد غیر مصرفی مورد استفاده در تحقیق ‌……………………………………………………………… 23

پایان نامه

جدول ‏4-1- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب طی دوره پرورش ماهی فلاورهورن ‌……………………. 31

 

فهرست شكل‌ها

عنوان                                                                                                                 صفحه

شکل ‏4-1- داده­های درصد افزایش وزن ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی ………….. 31

شکل ‏4-2- داده­های نرخ رشد ویژه  ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی ……………….. 32

شکل ‏4-3- داده­های ضریب تبدیل غذایی ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی ………… 33

شکل ‏4-4- داده­های فاکتور وضعیت ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی ……………….. 33

شکل ‏4-5- داده­های کارایی غذا ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی ……………………… 35

شکل ‏4-6- داده­های غلظت کاروتنوئید ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی ……………. 43

 

فصل اول

مقدمه­  و  کلیات

1-1- مقدمه

یکی از بیشترین جذابیت­ها در مخلوقات آبزی رنگ­های درخشان آنها است. که منابع این رنگ­ها از محیط طبیعی آنها به دست می­آید. ماهی­های زینتی به ماهی های زیبا و رنگارنگی گفته می­شوند كه ارزش آنها به دلیل زیبایی شكل­ها و رنگ­های خیره­كننده آنها است( کپ[1] و دورماز[2]، 2007).
یکی از مهمترین مشکلات تولید کننده­های گونه­های تجاری و پرورش دهندگان، بر روی گونه­هایی است که رنگشان را طی فرایند تولید از دست می­دهند. بنابراین تقاضای مصرف کننده­ها برای آن­ها پایین است. غذایی که به این گونه­ها داده می­شود باید اجزاء غذایی مورد نیاز را برای به دست آوردن رنگ مطلوب داشته باشد ( کپ و دورماز، 2008). اگرچه بعضی از تولید کنندگان برای جذب مصرف کننده­ها، بالاتر بردن سودشان و تولید ماهیانی با رنگ­های روشن­تر و درخشان­تر از هورمون­ها و رنگ­های مصنوعی استفاده می­کنند. با این وجود رنگ­هایی که از این روش به دست می­آیند ثابت نیستند و پس از مدتی ماهی رنگ خود را از دست می­دهد و تلفات بالا ناشی

یک مطلب دیگر :

پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، اقتصاد خرد، افغانستان

 از استرس دستکاری قبل و بعد از بیهوشی و ورود ماده رنگی به درون خون ماهی، رخ می­دهد (مقدسی و همکاران، 1389).

رنگ­ها به عنوان یک عامل مهم در زندگی همه موجودات زنده نقش عمده­ایی را ایفا می­کنند. رنگ بدن موجودات زنده تابع دو عامل ژنتیکی و تغذیه ­ایی می­باشد، اما اطلاعات کافی از این که چه موادی و با چه دوزی روی گونه­ها استفاده شود وجود ندارد و همین موضوع باعث جذب محققین شده است (کپ و دورماز، 2007). در حال حاضر در پرورش انواع موجودات آبزی از انواع رنگدانه­ها استفاده می­شود تا به این ترتیب از این افزودنی به عنوان یک عامل خوش­رنگ کننده پوست بدن آبزیان، بهره­های لازم تجاری برده شود. رنگدانه­ها نقش مهمی در جیره غذایی حیوانات و صنعت تولید خوراک دام ایفا می­کنند.

رنگ ماهیان عمدتاٌ بدلیل حضور کروماتوفور که محتوی رنگدانه است بوده که معمولا بر روی پوست حضور دارند. چهار گروه رنگدانه اصلی مسؤول ایجاد رنگ در بافت و پوست حیوانات و گیاهان می باشند که عبارتند از : ملانین ، پورین ، پریدیوم و کارتنوئید. کارتنوئیدها که به­ راحتی درچربی حل می شوند دامنه رنگی زرد تا قرمز را در پوست ایجاد می نماید. همچنین مسئول رنگ­های نارنجی و سبز در تخم ، پوست و گوشت ماهیان می باشد (فوجی[3]، 1969).

همچنین در صنعت پرورش ماهی، تغذیه مهم­ترین عامل تعیین کننده در رشد و بقا آبزیان است و تهیه غذا یکی از مهم­ترین ارکان در تولید ماهیان زینتی به شمار می­رود. هزینه غذا به طور معمول 60 درصد کل هزینه لازم را برای یک مجموعه تولید ماهیان، تشکیل می­دهد. بنابراین غذاهای مصنوعی باید با توجه به اصول علمی فرموله شوند (افشار مازندران، 1381). استفاده از ترکیبات غذایی گیاهی بعنوان منبع تولید رنگدانه کاربرد دارد و امروزه تحقیقاتی بر روی پتانسیل بکارگیری این مواد در حال انجام است (گوویا[4] و همکاران، 1997؛ ریماندو[5] و همکاران، 2005). منابع رنگدانه مصنوعی رایج­تر بوده که علت در راحتی بدست آوردن آن می­باشد که البته دارای قیمت بالایی در بسیاری از کشورها می­باشند که هزینه بالای آن سبب شده تا آکواریوم داران تمایل چندانی به استفاده نداشته باشند (سالس[6] و جانسس[7]، 2003).

رنگ پوست سیکلیدها از ترکیبات رنگی بسیار متفاوتی تشکیل شده است. سیکلیدهای نر رنگ­های روشن­تر و درخشان­تری دارند در حالیکه ماده­ها تیره­تر هستند. به همین دلیل مصرف کنندگان ماهیان نر را بیشتر ترجیح می دهند و ماده­ها را برای رنگین شدن بیشتر توسط هورمون­ها تغییر جنسیت می­دهند. در کسب و کار ماهی­های زینتی، توانایی پاسخگویی به نیازهای مشتریان برای تولید ماهی های با کیفیت بالا است که همیشه عامل حیاتی است (چوان لیم[8] و همکاران، 2003).

مطالعات چندانی درباره تأثیر رنگدانه­های مصنوعی و طبیعی بر روی ماهیان سیکلید صورت نپذیرفته است. بنابراین این تحقیق برای مقایسه میان رنگدانه­های مصنوعی بتاکارتن وآستاگزانتین با رنگدانه­های طبیعی موجود در موادی همچون فلفل­دلمه­ای قرمز و پوست گوجه­فرنگی انجام شد.

 

1-2- کلیات

1-2-1-  مشخصات ماهی فلاورهورن و زیستگاه آن

فلاورهورن یکی از زیباترین ماهی­های آب شیرین است که نسبت به سیکلید­های دیگر قیمت بالایی دارد و دارای گونه­ها و رنگ­های متنوعی می­باشد. برای هرچه زیباتر شدن رنگ فلاورها می­توان آنها را با غذاهای زنده، غذاهای گیاهی حاوی بتاکاروتن طبیعی و یا رنگدانه های مصنوعی تغذیه کرد. این ماهی از گونه­های مهم اقتصادی می­باشد و دو­رگه­ایی از ماهیان سیکلید گلد تریماکو[9]، ماهی میداس[10] و سیکلید سر قرمز[11]، که متعلق به آمریکای جنوبی هستند، می­باشد. که به دلیل ویژگی­های جذابش بین مصرف کننده­ها محبوب است.

پرورش متراکم این ماهی رو به رشد است و بخش مهم اقتصاد در بعضی از کشورها مانند تایلند را در بر می­گیرد، که به طور گسترده این ماهی را پرورش می­دهند ( کوپی­تایانت[12] و کین­کارن[13]، 2011؛ نیکو[14]و همکاران، 2007). از آن­جا که این ماهی ساخته انسان است نام علمی ندارد، نام فلاورهورن از ترجمه­ی نام آسیای شرقی آن “لو هان[15]” گرفته شده است. نام دیگر این ماهی کرین سیکلید است (نیکو و همکاران، 2007). این ماهی در سال­های اخیر از نظر استقبال ماهی دوستان  در رده­ی ماهی­هایی نظیر دیسکاس و آروانا قرار گرفته است. برخی از کارشناسان فکر می­کنند که این ماهی ساخته شده ناشی از شوک فیزیکی و شیمیایی (حبیبی[16]، 2009) است. نام فلاورهورن برای شکل سر مشخص و رنگ­های واضح آن است، که در دهه گذشته جزء ماهیان محبوب شده است (هردر[17] و همکاران، 2012). شرایط سخت آکواریوم را از لحاظ دما، سختی آب و پ هاش[18] و نیترات رو تحمل می­کند ولی بهترین پ هاش برای انها 7 تا 8/7 و دمای 27 تا 32 است.

فلاورهورن معمولا تا 30 سانتی­متر رشد می­کند که نمونه­های 40 سانتی­متری و بیش از 40 سانتی­متری آن هم دیده شده است. این ماهی زینتی در جنوب شرق آسیا برای صادرات به کشورهای غربی پرورش داده می­شود (سندفورد[19]، 2007).

لازم به ذکر است که این ماهی بسیار مهاجم و قلمروطلب است وهیچ ماهی را نمی­توان در کنار این ماهی نگهداری کرد. این ماهی حتی به ماهی لجن­خوار داخل آکواریوم رحم نمی­کند و ممکن است آن را مورد حمله قرار دهد. این قلمروطلبی حتی در مورد فلاورهای دیگر هم صدق می­کند. این موضوع باعث شده است که جفت زدن این ماهی تا حدودی مشکل باشد.

[1] kop

[2] Durmaz

[3] Fuji

[4] Gouveia

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*