اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نوع پژوهش           …………………………………………………………………………….       49
جامعه پژوهش        …………………………………………………………………………….        49
محیط و زمان پژوهش ………………………………………………………………………….         49
نمونه و روش انتخاب  …………………………………………………………………………..        50
روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………         51
روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………..         52
ملاحظات اخلاقی     ……………………………………………………………………………        52
فصل چهارم ( یافته ها)
مقدمه                 ……………………………………………………………………………           54
یافته ها               ……………………………………………………………………………           55
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)
بحث                 ……………………………………………………………………………                  128
نتیجه گیری        …………………………………………………………………………..                        144
پیشنهادها           ……………………………………………………………………………                  146

منابع                   ……………………………………………………………………………           149

<p>در این میان رسالت اصلی كمیته توسعه صادرات افزایش توانمندیها و تسهیل فرایند صادرات است و ترویج فرهنگ صادرات و جلوگیری از رقابت مخرب ( ارائه محصولی در بازار كه ایجاد مشكل نكند ) در بازارهای هدف از طریق استقرار نظام رتبه بندی و تعامل با نهادها و سازمان های ذیربط است كه در این راستا به امر استاندارد سازی و برندسازی و ارتقای كیفیت محصولات و خدمات صادراتی توجه ویژه دارد.</p><p>از طرفی هم با بالا بردن كیفیت كالا داخلی شهروند ایرانی بدنبال كالای خارجی نیست و با گسترش حجم تولید با كیفیت در عرصه جهانی افتخارات ملی را تقویت می كنیم و چرخه واردات را به سوی صادرات تغییر می دهیم . بنابراین با مدیریت هوشمندانه باید دست به كار شد و با ایجاد روابط شفاف بین دولت و بخش خصوصی و عرصه روابط</p><p><a href="http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d9%8a%d8%b1%d9%88/" style="font-size: 10pt;"><img class="alignnone size-full wp-image-587298" src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-82.png" alt="پایان نامه" width="400" height="150" /></a></p><p>&nbsp;و تجارت خارجی – مشكلات پیش روی صادركنندگان ایرانی را باید مرتفع كرد و با شناخت منابع تولید و اولویت بندی كالاهای صادراتی و شناخت بازاركشورها برای ورود به فضای رقابتی اقدام كرد .</p><p>تمام نهادهای وابسته به قوه مجریه – مقننه – وقضاییه وظایف مهمی دارند و باید ضمن توجه به منافع ملی – حامی و مشاور خوبی در عرصه داخلی و خارجی برای تولیدكنندگان بخش خصوصی باشند چراكه موانع صادرات علاوه بر فقدان انگیزه و ملزومات داخلی ، نقص و كوتاهی در كارشناسی و شناخت مساله و عدم آشنایی با كشور مقصد از نظر زبانی . فرهنگی – اقتصادی و سیاسی است&nbsp; بنابراین باید در روند تحولات سیاسی و اقتصادی به صادركنندگان مشاوره دقیق و به روز ارائه شود .</p><p>برای صدوركالا تهیه مدارك و اخذ مجوز لازم است كه صادركننده كالا پس از تهیه مدارك لازم ، می بایست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار اظهارنامه گمركی را در چهار نسخه تنظیم و تسلیم نماید كه یك نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می شود.</p><p>توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یك راهبرد متخصص و پایدار صادراتی كه بصورت قانون غیرقابل تغییر درآمده است و هركدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و سازمان های خدمت رسانی تجاری از قبیل بانكها – بیمه – حمل و نقل و… به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین كالا برای صادرات بوجود آید . یكی از مشكلات بارز در صادرات هدف گذاری بنگاههای فعال در عرصه صادرات است در چنین شرایط ناپایدار و تغییرات پی در پی نرخ ارز اثرات مخرب در رویه صادرات بوجود می آید كه در سال گذشته شاهد آن بودیم . ارز چند نرخی و ناپایدار بی اعتمادی و عدم امكان برنامه ریزی را بدنبال دارد كه نتیجه آن تضعیف فعالیتهای صادراتی و هدایت نقدینگی به سمت بازار غیر مولد است .و راهكارهای بكارگرفته شده نیز ناكارامد بودند .</p><p>كشورهای اروپایی اگر چه صادرات كالای ایرانی را تحریم نكرده اند اما به دلیل تحریم بانكی امكان نقل و انتقال پول به این كشورها وجود ندارد و تولیدكنندگان نمی انند وجه مربوط به صادرات كالای خود را به طور مستقیم از خریداران دریافت كنند و ناچار به استفاده از طرف های ثالث برای نقل و انتقال وجه هستند . تولیدكنندگان موادغذایی معتقدند با افزایش قیمت تمام شده كالای ایرانی و در نتیجه رشد قیمت فروش آنها به طور طبیعی قدرت رقابت پذیری كالاهای ایرانی در برابر كالاهای وارداتی به ویژه كالاهای ارزان و &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بی كیفیت خارجی افزایش یافته و با كاهش فروش كالاهای ایرانی ، تولیدكننده داخلی با افت فروش و در نتیجه كاهش تیراژ تولید افزایش هزینه های سربار و كاهش سود تولید مواجه می شوند.</p><p>كارشناسان معتقدند در این شرایط با توجه به برخی محدودیت ها ی خارجی و همچنین طرح هدفمند كردن یارانه ها ، دولت باید با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه ای شرایط را برای تولید كنندگان داخلی مساعدتر كند در واقع دولت می تواند با اقداماتی چون كاهش حقوق گمركی واردات برخی مواد اولیه موردنیاز صنایع داخلی ، افزایش جوایز و</p><p>یک مطلب دیگر :</p><p><a class="in-cell-link" href="https://dr-seo.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5%db%8c/" target="_blank" style="font-family: Calibri, Arial; font-size: 11pt;">کارایی اقتصادی، کارایی تخصیصی</a></p><p>&nbsp;مشوق های صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب كم بهره و بلندمدت و در مواردی نیز اختصاص تسهیلات بلاعوض واحدهای تولیدی ، افزایش هزینه های تولید و كاهش سود واحدهای داخلی را تا حدی جبران كند .</p><p>از طرفی صدور بخش نامه های متعدد نیز سردرگمی صادركنندگان را بیشتر نمود .و همچنین تولید كننده با وجود واردات بی رویه انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارد و اگر در روند واردات بی رویه تجدیدنظری از سوی مسئولان صورت نگیرد در آینده شاهد ضربه سنگین به بخش تولید داخل خواهیم بود .</p><p>در این بین كشور چین توانسته بیشترین استفاده از افزایش واردات به كشورمان را داشته باشد به طوری كه صادرات چین به ایران رشد قابل توجهی داشته است . در حالی كه اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصاد سالم و معقول این است كه صادرات بر واردات فزونی داشته باشد موضوعی اكه در كشور ما چندان توجهی به آن نمی شود .</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>بیان مسأله</strong></p><p>با توجه به نیاز روز افزون جامعه &nbsp;به غذا و رشد بی رویه و كاهش منابع غذایی ، و از طرفی &nbsp;توسعه جوامع و پیشرفت علوم و صنعت و عادات و سبك های نوین غذایی سبب شده نیاز به تنوع محصولات و پیدایش فرآورده های جدید غذایی احساس شود . بنابراین رابطه مستقیم رشته صنایع غذایی با سلامت مردم و توجه خاص دولت و مردم به كمیت و كیفیت غذایی همگی از دلایل بارزی هستند كه&nbsp; اهمیت به این موضوع را نشان می دهد .</p><p>در صنایع غذایی تجربه صنعتی و یادگیری بعمل آمده در طول زمان همچنان یك مزیت تلقی شده و می تواند در صورت مشاركت با شركت های خارجی ، زمینه گسترش صادرات به كشورهای منطقه پیرامونی ، به ویژه كشورهای حوزه خلیج فارس را فراهم نماید . بنابراین باید ضعف ها و مشكلات داخلی حل و &nbsp;فصل شود و سپس وارد مرحله صادرات شد برای رفع این ضعف و مشكلات باید از هر تربیونی برای تفهیم اهمیت صنعت غذا به مسئولان استفاده كنیم . و فعالان صنعت غذا برای حضور در بازارهای جهانی باید با یكدیگر متحد شوند و در صورتی كه سرمایه در گردش واحدهای صنعت غذا تامین شود می توان انتظار داشت كه تحولی بزرگ در صنعت غذایی كشور شكل بگیرد .</p><p>اما باید در نظر گرفت اولین شرط صادرات تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسان ها و گروههای خارجی است و قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای بین المللی بازار است و نیازمند حرفه ای شدن است چون در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .</p>

پیوست ها             ……………………………………………………………………………          154

عنوان                                                                                                          شماره صفحه
جدول شماره 1    ……………………………………………………………………………………………………………………56
جدول شماره 2    ……………………………………………………………………………………………………………………60
جدول شماره 3    ……………………………………………………………………………………………………………………64
جدول شماره 4    ……………………………………………………………………………………………………………………68
جدول شماره 5    ……………………………………………………………………………………………………………………72
جدول شماره 6    ……………………………………………………………………………………………………………………76
جدول شماره 7    ……………………………………………………………………………………………………………………80
جدول شماره 8    ……………………………………………………………………………………………………………………84
جدول شماره 9    ……………………………………………………………………………………………………………………88
جدول شماره 10   ………………………………………………………………………………………………………………….92
جدول شماره 11   ………………………………………………………………………………………………………………….96
جدول شماره 12   ………………………………………………………………………………………………………………….100
جدول شماره 13   ………………………………………………………………………………………………………………….104
جدول شماره 14   ………………………………………………………………………………………………………………….108
جدول شماره 15   ………………………………………………………………………………………………………………….112
جدول شماره 16   …………………………………………………………………………………………………………………..116
جدول شماره 17   ……………………………………………………………………………………………………………………120
جدول شماره 18   …………………………………………………………………………………………………………………..124
جدول شماره 19   …………………………………………………………………………………………………………………..128
جدول شماره 20   …………………………………………………………………………………………………………………..132
جدول شماره 21   …………………………………………………………………………………………………………………… 136
جدول شماره 22   …………………………………………………………………………………………………………………… 140
جدول شماره 23   …………………………………………………………………………………………………………………… 144
جدول شماره 24   …………………………………………………………………………………………………………………… 148
جدول شماره 25   …………………………………………………………………………………………………………………… 152
جدول شماره 26   …………………………………………………………………………………………………………………… 153
جدول شماره 27   …………………………………………………………………………………………………………………… 154

یک مطلب دیگر :

جدول شماره 28   ……………………………………………………………………………………………………………………155
جدول شماره 29   ……………………………………………………………………………………………………………………156
جدول شماره 30   ……………………………………………………………………………………………………………………157
جدول شماره 31   ……………………………………………………………………………………………………………………158

عنوان                                                                                             شماره صفحه
نمودارشماره   1   ……………………………………………………………………………………………………………………57
نمودارشماره  2    ……………………………………………………………………………………………………………………58
نمودارشماره  3    ……………………………………………………………………………………………………………………59
نمودارشماره  4    ……………………………………………………………………………………………………………………61
نمودارشماره  5   . …………………………………………………………………………………………………………………..62
نمودارشماره  6    ……………………………………………………………………………………………………………………63
نمودارشماره  7   ……………………………………………………………………………………………………………………65
نمودارشماره  8   ……………………………………………………………………………………………………………………66
نمودارشماره  9   ……………………………………………………………………………………………………………………67
نمودارشماره  10 ……………………………………………………………………………………………………………………69
نمودارشماره  11 ……………………………………………………………………………………………………………………70
نمودارشماره  12 ……………………………………………………………………………………………………………………71
نمودارشماره  13 ……………………………………………………………………………………………………………………73
نمودارشماره  14 ……………………………………………………………………………………………………………………74
نمودارشماره  15 ……………………………………………………………………………………………………………………75
نمودارشماره  16 ……………………………………………………………………………………………………………………77
نمودارشماره  17 ……………………………………………………………………………………………………………………78
نمودارشماره  18 ……………………………………………………………………………………………………………………79
نمودارشماره  19 ……………………………………………………………………………………………………………………81
نمودارشماره  20 ……………………………………………………………………………………………………………………83
نمودارشماره  21 ……………………………………………………………………………………………………………………84
نمودارشماره  22 ……………………………………………………………………………………………………………………85
نمودارشماره  23 ……………………………………………………………………………………………………………………86
نمودارشماره  24 ……………………………………………………………………………………………………………………87
نمودارشماره  25 ……………………………………………………………………………………………………………………89
نمودارشماره  26 ……………………………………………………………………………………………………………………90
نمودارشماره  27 ……………………………………………………………………………………………………………………91
نمودارشماره  28 ……………………………………………………………………………………………………………………93
نمودارشماره  29 ……………………………………………………………………………………………………………………94
نمودارشماره  30 ……………………………………………………………………………………………………………………95
نمودارشماره  31 ……………………………………………………………………………………………………………………97
نمودارشماره  32 ……………………………………………………………………………………………………………………98
نمودارشماره  33 ……………………………………………………………………………………………………………………99
نمودارشماره  34 ……………………………………………………………………………………………………………………101
نمودارشماره  35 ……………………………………………………………………………………………………………………102
نمودارشماره  36 ……………………………………………………………………………………………………………………103

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*