اثر آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدار سازی روغن آفتابگردان

واحد دامغان

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته: علوم و صنایع غذایی

 استاد راهنما:

مطلب دیگر :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*